MARKETINGUL ÎN BIBLIOTECÃ
:: IONEL ENACHE :: MIHAELA MAFTEI ::
 

 

ANEXA 1

 

CHESTIONAR

1. Ce bibliotecã vizitaţi în mod frecvent?

2. Ce aţi fãcut pe parcursul vizitei la bibliotecã (aţi consultat cataloage, cãrţi, publicaţii periodice, baza de date, aţi solicitat informaţii)?

3. Cum evaluaţi serviciile de bibliotecã (nesatisfãcãtoare, satisfãcãtoare, bune, foarte bune)?

4. În ce mãsurã sunteţi satisfãcut de serviciile bibliotecii (nesatisfãcut, satisfãcut)?

5. Cât de importante sunt pentru dvs. serviciile de bibliotecã (neimportante, foarte importante)?

6. Cât timp i-a fost necesar bibliotecarului pentru a rãspunde unei solicitãri (minute, ore, zile)?

7. Cum evaluaţi durata necesarã rãspunsului la ultima cerere (scurtã, lungã, foarte lungã)?

8. Cât de satisfãcut sunteţi de timpul de rãspuns la ultima cerere (nesatisfãcut, satisfãcut)?

9. Clasificaţi patru dintre serviciile de bibliotecã în ordinea importanţei pentru dvs. (stoc de cãrţi/periodice, servicii de referinţe, fotocopiere, consultare baze de date).

10. În ce mãsurã sunteţi satisfãcut de stocul de documente al bibliotecii (nesatisfãcut, satisfãcut)?

11. În ce mãsurã sunteţi satisfãcut de solicitudinea bibliotecarului (nesatisfãcut, satisfãcut)?

12. În ce mãsurã sunteţi satisfãcut de facilitãţile bibliotecii (clãdire, sãli de lecturã, cãldurã, iluminat, zgomot)?

13. În ce mãsurã sunteţi satisfãcut de amplasamentul bibliotecii şi de orarul de funcţionare (nesatisfãcut, satisfãcut)?

14. În ce mãsurã sunteţi satisfãcut de orarul de funcţionare (nesatisfãcut, satisfãcut)?

15. În ce mãsurã sunteţi satisfãcut de abilitatea personalului de a vã ajuta sã identificaţi domeniul şi informaţia doritã (nesatisfãcut, satisfãcut)?

16. În ce scop aţi solicitat materiale sau informaţii la bibliotecã (bibliografia cursului, promovarea examenelor, însuşirea unei profesii, extinderea orizontului cultural, alte scopuri)?

17. Din ce alte domenii aţi dori sã gãsiţi materiale şi informaţii la bibliotecã (educaţie, sãnãtate, loisir, alte domenii specificaţi care)?

18. Cum apreciaţi mijloacele promoţionale folosite de bibliotecã: reclama, publicitatea (slabe, bune, foarte bune)?

19. Ce pãrere aveţi despre perceperea unor taxe pentru furnizarea informaţiilor?

20. Aveţi şi alte comentarii sau sugestii privind biblioteca?

Pentru analiza informaţiilor oferiţi şi urmãtoarele date: sex, vârstã, educaţie, ocupaţie.

 

Pagina anterioarã // // Home // Cuprins // Despre autori

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-779-6
Comments to: Ionel ENACHE, Mihaela MAFTEI; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update:December, 2003