MARKETINGUL ÎN BIBLIOTECÃ
:: IONEL ENACHE :: MIHAELA MAFTEI ::
 

 

BIBLIOGRAFIE

 

ARENS, William, F.; BOVEE, Courtaland, L. Contemporary advertising. Boston: Richard D. Irwin, 1995.

BANCIU, Doina. Informatizarea bibliotecilor publice: Concepte şi practici. Bucureşti: Centrul de Pregãtire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Culturã, 1999.

BANCIU, Doina. L'information-documentation en Roumanie: évolution récente et perspectives. În: Documentaliste. Science de l'information. Vol. 36, nr. 1, 1999.

BANCIU, Doina. Navigarea pe Internet: Ghid practic pentru bibliotecari. Bucureşti: Centrul de Pregãtire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Culturã, 2000.

BANCIU, Doina. Servicii specializate pentru bibliotecile din România. În: Biblioteca, an 6, nr. 1, 1995.

BANCIU, Doina. Tehnologia informaţiei şi noul model de comunicare. În: Biblioteca, an 9, nr. 6, 1998.

BATTISTI, Michele. Journée d'étude: Management de l'informatisation, révues électroniques, droit d'acces, metadonnées. În: Documentaliste. Science de l'information. vol. 36, nr. 1, 1999.

Biblioteca în epoca autostrãzilor informaţionale şi reţelelor internaţionale. În: Biblioteconomie, an 33, nr. 3, 1997.

BLACK, Jay; WHITNEY, Frederick, C. Introduction to mass communication. New York: WCB, 1988.

BOCA, Camelia. Planificarea strategicã de marketing în biblioteci. În: Buletinul ABIR, vol. 8, nr. 1, 1998.

BOCA, Camelia. Marketingul în biblioteca universitarã. În: Biblios, nr. 6, 1998.

BONNANGE, Claude; THOMAS, Chantal. Eseu despre comunicarea publicitarã. Iaşi: Editura Trei, 1999.

BORCHARDT, Peter. Tipurile de tarife în bibliotecile germane. În: Biblioteconomie, an 36, nr. 3, 2000.

BORJA DE MOZOTA, Brigitte. Esquisse d'un modele d conception marketing de la documentation. În: Documentaliste. Science de l'information, vol. 34, nr. 1, 1997.

BRUNE, Francois. Fericirea ca obligaţie: psihologia şi sociologia publicitãţii. Bucureşti: Editura Trei, 1996.

BULUŢÃ, Gheorghe. Animaţia culturalã în biblioteca publicã. Bucureşti: Centrul de Pregãtire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Culturã, 1998.

BULUŢÃ, Gheorghe. De la cititor la utilizator. În: Biblioteca, an 8, nr. 7, 1997.

BUTUC, Liviu. Internet între maxim de confort şi risc maxim. În: Biblioteca Bucureştilor, an 3, nr. 9, 2000.

CALENGE, Bertrand. Politici de achiziţie: constituirea unei colecţii într-o bibliotecã. Bucureşti: Biblioteca Bucureştilor, 1999.

CERRATO, Giuliana. Biblioteca municipalã din Moncalieri şi categoriile de public cu handicap. În: Biblioteconomie, an 36, nr. 1, 2000.

CHAPMAN, Ronald F. Ştiinţa conducerii bibliotecii. În: Biblioteconomie, an 28, nr. 3, 1992.

CHIABURU, Elena. Despre „relaţii publice" în bibliotecã. În: Buletin ABIR, nr. 1, 1998.

CIORCAN, Marcel. Marketing şi publicitate în bibliotecã. Bucureşti: Centrul de Pregãtire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Culturã, 1997.

COMAN, Cristina. Relaţii publice. Principii şi strategii. Bucureşti: Polirom, 2001.

COPÃCEANU, Mihaela-Cintia; FLOREA, Alexandrina. Preocupãri manageriale în bibliotecile universitare româneşti. În: Biblioteca, an 10, nr. 9, 1999.

CORAVU, Robert. Bibliotecile în ciberspaţiu. În: Biblioteca, an 10, nr. 8, 1999.

CORAVU, Robert. Regãsirea şi diseminarea on-line a informaţiei în biblioteci. În: Biblioteca, an 8, nr. 4-5, 1997.

CORAVU, Robert. Servicii de referinţe digitale în lume. În: Buletinul ABIR, vol. 11, nr. 1, 2000.

CORAVU, Robert. Servicii de referinţe prin e-mail. În: Buletinul ABIR, vol. 11, nr. 1, 2000.

COSTACHE, Geta. Quo vadis: Economia, marketingul şi preţul informaţiei. În: Buletinul ABIR, vol. 8, nr. 3, 1997.

DANSET, Françoise. Accesul la informaţiile numerizate din biblioteci. În: Biblioteca Bucureştilor, an 2, nr. 4, 1999.

DAYAN, Armand. La Publicite. Paris: Presse Universitaire de France, 1992.

DUNN, Watson S.; BARBAN, Arnold M. Advertising: its role in modern marketing. Chicago: The Dryden Press, 1986.

ELLIOT DE SÕEZ, Eillen. Marketing concepts for libraries an information services. London: Library Association Publishing, 1997.

ENACHE, Ionel. Managementul bibliotecilor potrivit cerinţelor ergonomiei. Bucureşti: Credis, 2001.

ENACHE, Ionel. Probleme ergonomice în utilizarea calculatorului. În: Buletinul ABIR, vol. 10, nr. 1, 1999.

FÂRTAT, Ilie. Marketing în biblioteca comunalã. În: Biblioteca, nr. 1, 2001.

FERCHAUD, Bernadette. Impact de la gratuité d'Internet sur les services payants d'information. În: Documentaliste. Science de l'information. vol. 36, nr. 3, 1999.

FINK, Conrad C. Inside the media. London: Longman, 1990.

FÜLÖP, Géza. Informaţia. Societatea. Biblioteca. În: Biblioteca, an 9, nr. 2, 1998.

GHEORGHIţÃ, Virgil. Costul informaţiei în economia de piaţã. În: Informare documentarã în teorie şi practicã. Bucureşti: INID, nr. 1, 1999.

HANNAGAN, Tim. Marketing for the non-profit sector. Honndmills: MacMillan, 1992.

HOUPIER, Jean-Charles. Darea în folosinţã publicã a unui CD-ROM. În: Biblioteconomie. an 28, nr. 4, 1999.

IONESCU, Gh. Gh. Dimensiunile culturale ale marketingului. Bucureşti: Editura Economicã, 1996.

JACQUESSON, Alain. L'informatisation des bibliotheques: historique, stratégie et perspectives. Paris: Editions du Cercle de la Librarie, 1995.

JOHNSON, Peggy. Automation an organizational change in libraries. Boston: G.K.Hall&Co, 1991.

KOTLER, Philip. Managementul marketingului. Bucureşti: Editura Teora, 2000.

KOTLER, Philip. Principiile marketingului. Bucureşti: Editura Teora, 1998.

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; SAUNDERS, John. Principiile marketingului. Bucureşti: Editura Teora, 2001.

LAGNEAU, Gerard. La publicite. În: BOUDON, Raymond. Dictionnaire e sociologie. Paris: Larousse, 1996.

LAVRINOVICI, M.; GHITER, D. Accesul la sursele de informare cu ajutorul Internetului. În: Biblioteconomie, an 35, nr. 3, 1999.

Le Petit Larousse. Paris: Larousse-Bordas, 1997.

LEVIRE, Jean-Jacques. Dezvoltarea memoriilor optice în serviciul bibliotecilor. În: Biblioteconomie, an 28, nr. 4, 1992.

LIVE, B. Maurice. Acces sau achiziţie: Utilizarea documentelor electronice în bibliotecã. În: Biblioteconomie, an 32, nr. 3, 1992.

LOCHARD, Guy; BOYER, Henry. Comunicarea mediaticã. Iaşi: Institutul European, 1998.

LULL, James. Mass-media, comunicare, culturã: o abordare globalã. Bucureşti: Editura Samizdat, 1999.

LUPU, Valentina. Marketing şi management în bibliotecã. În: Liber, nr. 2, 1999.

MADDALONI, Marie-Claude. Informarea digitalã în bibliotecile municipale. În: Biblioteconomie, an 36, nr. 1, 2000.

MAKINA, V.A. Marketingul informaţional. În: Prelucrãri de articole şi extrase din literatura strãinã, an 28, nr. 1, 1992.

MALINCONICO, Michael. Electronic documents an Research Libraries. În: IFLA Journal, nr. 3, 1996.

Management pentru viitor: Biblioteci şi arhive. Cluj-Napoca: Presa Universitarã Clujeanã, 2000.

Manual de biblioteconomie. Bucureşti: ABBPR, 1994.

MARINESCU, Nicoleta. Biblioteca de la tradiţie la modernitate. Iaşi: Astel Design, 1999.

MATEI, Dan. Informatizarea bibliotecilor: bun prilej pentru o reformã profundã a sistemului de biblioteci din România. În: Biblioteca, an 8, nr. 4-5-, 1997.

MCCLURE, R. Charles; SAMUELS, R. Alan. Strategies for library administration: Concepts an Approaches. Colorado: Libraries Unlimited Inc., 1982.

MCLUHAN, Marshal. Mass-media sau mediul invizibil. Bucureşti: Editura Nemira, 1997.

MELINTE, Elena. Rolul imaginii în perceperea bibliotecii. În: Biblioteca, an 6, nr. 11-12, 1995.

Modernizarea serviciilor de informare. În: Biblioteca, an 2, nr. 9-10, 1992.

MOISE, Zamfir. Marketingul prin intermediul târgurilor şi expoziţiilor. Bucureşti: Editura All, 1998.

MOLDOVEANU, Maria. Marketing şi culturã. Bucureşti: Editura Expert, 1997.

MOLDOVEANU, Maria. Preocuparea pentru imagine. În: Biblioteca, an 8, nr. 11-12, 1997.

MOLDOVEANU, Maria; IOAN-FRANC, Valeriu. Marketing şi culturã. Bucureşti: Editura Expert, 1997.

MOLDOVEANU, Maria; MIRON, Dorina. Psihologia reclamei: publicitatea în afaceri. Bucureşti: Editura Libra, 1995.

MOSCOVICI, Liviu. Un domeniu mai puţin studiat: activitatea editorialã a bibliotecilor. În: Biblioteca, an 8, nr. 11-12, 1997.

Necesitãţile utilizatorilor şi familiarizarea cu resursele informaţionale în pragul mileniului. Timişoara: Brumar, 2000.

NEUBAUER, Wolfram. Marketingul în bibliotecã. În: Managementul în bibliotecã. Bucureşti: Kriterion, 1998.

NORTON, Bob. Servicii contra cost în biblioteci şi centre de informare. În: Biblioteconomie, an 30, nr. 3, 1994.

OLTEANU, Valericã; CETINÃ, Iuliana. Marketingul serviciilor. Bucureşti: Coediţie Marketer-Expert, 1994.

PATRICHE, Dumitru. Marketing în economia de piaţã. Bucureşti: Editura Optimal, 1991.

PENNA, Carlos Victor. La planification des services de bibliotheques et de documentation. Paris: Unesco, 1971.

PETRE, Gabriela. Publicitatea şi mass-media. În: Universul Media, nr. 3, 1999.

PETRESCU, Victor. Consideraţii asupra implementãrii marketingului în activitatea bibliotecarã(I). În: Biblioteca, an 9, nr. 3, 1998.

PETRESCU, Victor. Consideraţii asupra implementãrii marketingului în activitatea bibliotecarã(I). În: Biblioteca, an 9, nr. 9, 1998.

PETRESCU, Victor. Despre marketing şi activitatea de bibliotecã. În: Biblioteca şi societatea. Bucureşti: Editura Ager, 2001.

PRODAN, Viorica; STOIAN, Victoria. Ghid metodologic de organizare a activitãţii de informare şi documentare în unitãţile de cercetare şi dezvoltare. Bucureşti, 1998.

PURCÃREA, Anca. Marketing. Bucureşti: Printech, 1999.

REGNEALÃ, Mircea. Bibliotecile şi informaţia în epoca contemporanã. În: Anuarul ABIR, 1996.

RICHTER, Brigitte. Ghid de biblioteconomie. Bucureşti: Grafoart, 1995.

Rolul marketingului în conducerea calitãţii producţiei informaţionale. În: Prelucrãri de articole şi extrase din literatura strãinã, an 27, nr. 2, 1991.

ROVENTA-FRUMUŞANI, Daniela. Semioticã, societate, culturã. Iaşi: Institutul European, 1999.

SALAÜN, Jean Michel. Adaptons le marketing aux logiques documentaires. În: Documentaliste. Science de l'information, vol. 33, nr. 2, 1996.

SALAÜN, Jean Michel. Ce probleme pune economia bibliotecilor şi invers. În: Biblioteconomie, an 31, nr. 2, 1995.

SALAÜN, Jean Michel. Marketing des bibliotheques et des centres de documentation. Paris: Editions du Cercle de la Librairie, 1992.

SANNWALD, William. Expresso şi ambianţã: Ce pot învãţa bibliotecile de la librãrii? În: Biblioteconomie, an 35, nr. 2, 1999.

SARSEMBINOVA, A.; STEPANOV, V. Relaţiile cu publicul sau Public Relations. În: Biblioteconomie, an 35, nr. 3, 1999.

SAUVET, T. Dictionnaire economique et social. Paris: Larousse, 1975.

SCHWOERER, Juergen. Existe-t-il un standard international de mesurer de l'eficacite publicitaire? În: Mesurer l'eficacite de la publicite. Paris: Les Editions d'oganisation, 1988.

SCHUDSON, Michael. Advertising. The uneasy persuasion: its dubious impact on American Society. New York: Basic Books, 1984.

SMITH, A. Scott. Understanding the business of library acquisitions. Chicago: American Library Association, 1990.

STOICA, Ion. Criza utilizatorilor de informaţii. În: Biblioteca, an 11, nr. 1, nr. 3, 2000.

STOICA, Ion. Interferenţe biblioteconomice. Constanţa: Ex Ponto, 1997.

SUTTER, Eric. Le marketing des services d'information: pour un usage de l'information documentaire. Paris: ESF, 1994.

ŞINCAI, Ana. Marketingul în bibliotecã: Câteva consideraţii asupra marketingului bibliotecar în contextul tranziţiei. În: Probleme de informare şi documentare, vol. 28, nr. 1, 1994.

TÂRZIMAN, Elena. Bibliotecile şi activitatea de relaţii publice. În: Biblioteca, an 9, nr. 5, 1998.

TÂRZIMAN, Elena. Informaţia şi serviciile de informare şi documentare. În: Biblioteca, an 10, nr. 9, 1999.

VAN ZUN, L. Analiza de marketing: baza supravieţuirii bibliotecilor. În: Biblioteconomie, an 33, nr. 3, 1997.

VASILESCU, Emil. Marketingul în biblioteci. În: Biblioteca, an 4, nr. 9-10, 1993.

VASILESCU, Emil. Un nou serviciu de bibliotecã. În: Biblioteca, an 9, nr. 4, 1998.

VOLLA, Marie-Christine; VINCENT, Laure; NICOLAS, Isabelle. Biblioteci pentru copiii internaţi în spitale. În: Biblioteconomie, an 31, nr. 4, 1995.

WEILBACHER, William M. Advertising. New York: McMillan Publishing Company, 1979.

WIEDWMANN, Jack G. Dictionary of advertising. Lincolnwood: National Textbook Company, 1993.

WILSON, Stn Le Roy. Mass-media/mass-culture: an introduction. New York: McGraw-Hill, 1989.

ZAMFIR, Cãtãlin; VLÃSCEANU, Lazãr. Dicţionar de sociologie. Bucureşti: Editura Babel, 1998.

www.adbs.fr

www.creighton.edu/hutchens/nps-c-05.html

www.dis.strath.ac.uk/people/sheila/

www.dis.strath.ac.uk/people/sheile/marketing/services.html

www.infotoday.com/mls/mls.html

www.mitchellemedia.com/marketing-mix.html

www.ttech.ro/market.html

 

Pagina anterioarã // Pagina urmãtoare // Home // Cuprins // Despre autori

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-779-6
Comments to: Ionel ENACHE, Mihaela MAFTEI; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update:December, 2003