MARKETINGUL ÎN BIBLIOTECÃ
:: IONEL ENACHE :: MIHAELA MAFTEI ::
 

 

CUPRINS

 

INTRODUCERE

I. MARKETING

1. Definire. Funcţii. Concepte. Evoluţie

2. Marketingul serviciilor

2.1 Definire. Caracteristici. Calitate

3. Marketingul serviciilor culturale

4. Marketingul organizaţiilor non-profit

5. Marketingul în bibliotecã

5.1. Apariţie. Definire. Evoluţie

5.2. Necesitatea implementãrii marketingului în
bibliotecã

5.3. Marketingul strategic în bibliotecã

5.3.1. Analiza de piaţã

5.3.2. Stabilirea obiectivelor

II. MIXUL DE MARKETING

1. Definire. Componente

2. Produse de bibliotecã

2.1. Definire. Caracteristici

2.2. Produse realizate de serviciile de informare

3. Servicii de bibliotecã

3.1. Factorii care influenţeazã serviciile de bibliotecã

3.2. Oferta şi cererea de servicii. Raportul cerere-ofertã

3.3. Forme şi modalitãţi de difuzare

3.4. Constrângeri şi obstacole în difuzarea serviciilor şi produselor

3.5. Tipuri de servicii

3.5.1. Relaţiile cu publicul

3.5.2. Împrumutul de publicaţii

3.5.3. Consultarea publicaţiilor în sala de lecturã

3.5.4. Serviciul de informare bibliograficã şi documentarã

3.5.5. Sistemul de cataloage al unei biblioteci (cataloage pentru public)

3.5.6. Servicii de referinţe

3.5.7. Accesul şi regãsirea informaţiilor în sistem electronic

3.5.8. Accesul la Internet. Servicii oferite de Internet

3.5.9. Serviciul de traducere

3.5.10. Servicii specializate

3.5.11. Servicii de bibliotecã pentru categoriile de public cu handicap

3.5.12. Servicii pentru vârstnici şi bolnavi

3.5.13. Alte servicii

4. Plasamentul (distribuţia)

4.1. Definire

4.2. Factori care influenţeazã politica de distribuţie

4.3. Imaginea bibliotecii

5. Preţul

5.1. Definire

5.2. Factorii care influenţeazã deciziile de stabilire a preţului ??

5.3. Strategii de stabilire a preţului ??

5.4. Preţul informaţiei ???

5.5. Achiziţia de documente în condiţiile exploziei informaţionale ???

5.6. Introducerea taxelor în bibliotecã ?

5.7. Introducerea serviciilor cu platã în bibliotecã ?

6. Promovarea

6.1. Definire. Obiective

6.2. Reclama _ publicitatea

6.2.1. Începuturile publicitãţii

6.2.2. Definire

6.2.3. Controverse

6.2.4. Teorii despre eficienţa reclamei şi publicitãţii

6.2.5. Mãsurarea efectelor reclamei şi publicitãţii

6.2.6. Relaţia cu mass-media

6.2.7. Funcţiile publicitãţii şi reclamei

6.2.8. Obiectivele reclamei şi publicitãţii

6.2.9. Principiile reclamei şi publicitãţii

6.2.10. Clasificarea reclamei şi publicitãţii

6.3. Reclama în bibliotecã

6.3.1. Creativitatea în activitatea de promovare

6.3.2. Formularea mesajului

6.3.3. Condiţiile mesajului publicitar

6.3.4. Elementele componente ale reclamei

6.3.5. Factori care influenţeazã anunţul publicitar

6.3.6. Medii de difuzare

6.4. Publicitatea în bibliotecã

6.4.1. Cãile de publicitate ale bibliotecii

6.5. Materiale utilizate în activitatea de promovare a bibliotecii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

 

Pagina urmãtoare// // Home // Cuprins // Despre autori

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-779-6
Comments to: Ionel ENACHE, Mihaela MAFTEI; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update:December, 2003