MARKETINGUL ÎN BIBLIOTECÃ
:: IONEL ENACHE :: MIHAELA MAFTEI ::
 

 

INTRODUCERE


În ultimul timp se manifestã un interes deosebit pentru marketing, pentru utilizarea principiilor, metodelor şi instrumentelor sale în cele mai diverse domenii, de la cele economice, în care marketingul a apãrut şi s-a dezvoltat, la cele culturale care nu urmãresc obţinerea profitului.

Philip Kotler, personalitate marcantã a domeniului, introduce încã din 1969 ideea de marketing extins şi în domeniile extraeconomice în vederea îmbunãtãţirii activitãţii organizaţiilor care realizeazã îndeosebi servicii cu caracter social, destinate satisfacerii nevoilor comunitãţii umane fãrã a obţine câştig comercial[1].

Organizaţiile non-profit încep sã fie din ce în ce mai conştiente de necesitatea utilizãrii metodelor şi tehnicilor marketingului în activitatea lor în condiţiile în care resursele financiare sunt insuficiente iar concurenţa tot mai durã. Marketingul le ajutã sã-şi concentreze atenţia asupra aspectelor esenţiale din activitatea lor, sã decidã cum sã-şi atingã obiectivele şi mai ales cum sã identifice, sã anticipeze şi sã satisfacã în cele mai bune condiţii nevoile şi dorinţele clienţilor.

Ca o specializare a marketingului general, ca variantã a marketingului non-profit şi implicit a celui cultural a apãrut marketingul bibliotecilor.

A vorbi despre marketing în bibliotecã pare multora ciudat. Marketingul _ spun aceştia _ este o problemã a structurilor economice, a cãror activitate de bazã este producţia şi care au ca scop fundamental obţinerea profitului. Bibliotecile sunt instituţii culturale, sunt servicii publice gratuite, a cãror activitate este mai ales una de naturã intelectualã unde calitatea conteazã mai mult decât cantitatea şi în consecinţã nu este necesarã o astfel de disciplinã. O asemenea reacţie ignorã schimbãrile care se produc în toate domeniile şi implicit în biblioteci şi succesul acestui concept.

Deşi existã multã confuzie şi chiar o anumitã rezistenţã, specialiştii sunt de pãrere cã orientarea spre marketing duce la schimbare şi ameliorare şi cã marketingul este un factor transformator şi de adaptare a ofertei documentare la nevoile utilizatorilor.

Chiar dacã utilitatea şi facilitãţile marketingului sunt incontestabile în activitatea de bibliotecã, este necesarã o anumitã prudenţã. Se impun alegeri cu caracter strategic, adecvare, adaptãri, stabilirea elementelor ce trebuie preluate şi renunţarea la cele improprii de la caz la caz. În acest sens J.M. Salaün este de pãrere cã: „trebuie modificat principiul fundamental al marketingului ţinând seama de misiunea serviciilor documentare şi definirea pentru ele a unei strategii adecvate în sensul modificãrii relaţiei bibliotecii (centre de documentare) cu utilizatorii şi colectivitatea pentru care lucreazã."

Lucrarea, structuratã în douã pãrţi, prezintã conceptele de bazã ale marketingului general, marketingului serviciilor şi serviciilor culturale şi cele ale marketingului bibliotecilor, iar partea a doua trateazã mixul de marketing în general şi adaptarea componentelor acestuia (produse _ servicii, plasament, preţ şi promovare) la specificul activitãţii din bibliotecã.

Scopul lucrãrii este acela de familiarizare a studenţilor şi nu numai cu conceptele de bazã ale domeniului şi de a demonstra necesitatea studierii şi utilizãrii metodelor şi tehnicilor marketingului de bibliotecã. De asemenea, ne propunem sã elucidãm anumite confuzii care apar în practicã şi chiar în unele lucrãri cu privire la raportul dintre marketing şi relaţiile publice, reclamã şi publicitate sau relaţiile publice şi relaţiile cu publicul.

Cartea cuprinde o mulţime de scheme, clasificãri, definiţii şi mai ales o amplã bibliografie care fac mai uşoarã înţelegerea acestui domeniu aflat într-o permanentã expansiune.

Lucrarea se adreseazã în primul rând studenţilor Secţiei de Bibliologie şi Ştiinţa Informãrii şi Colegiului de Biblioteconomie dar poate veni şi în sprijinul celor care îşi desfãşoarã activitatea în mediul bibliotecar, oferind informaţii utile cu privire la importanţa marketingului pentru creşterea eficienţei activitãţii din biblioteci.

 


[1] KOTLER, Ph . Strategic marketing for non-profit organisation . New Jersey: Prentice Hall, 1982, p.12.

 

Pagina anterioarã // Pagina urmãtoare // Home // Cuprins // Despre autori

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-779-6
Comments to: Ionel ENACHE, Mihaela MAFTEI; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update:December, 2003