CAPITOLULI. OPŢIUNILE ŞI POSIBILITĂŢILE ANALIZEI

 

Tipologia poeticilor

   Orice text poetic, indiferent de dimensiunile sale, asumă, din punct de vedere literar, o anumită atitudine faţă de posibilităţile şi tendinţele oferite de literatura epocii sau a epocilor precedente. Această atitudine se manifestă prin opţiunea autorului faţă de o modalitate literară sau alta, respectiv faţă de un anumit canon al formelor şi tiparelor poetice, faţă de un anumit subiect, procedeu, artificiu tehnic etc. Situat īnaintea unui cāmp, teoretic infinit, al tuturor posibilităţilor, poetul - ca, de altfel, orice scriitor īn general - are dreptul de a alege. Dar opţiunea literară īl va exprima nu numai individual, ca personalitate creatoare īn plan cultural. Ea va defini - deşi mai puţin vizibil, totuşi cu atāt mai intens - atitudinea epocii faţă de literatură şi faţă de formele ei particulare, condiţionările multiple īn afara cărora nici o operă literară nu se poate situa. Opţiunea literară, respectiv poetică, devine parte integrantă a ceea ce s-a numit utilajul mental al receptării şi orizontul ei vast de aşteptare[1].

   Există, īn consecinţă, o poetică situată la nivelul cel mai profund al oricărui text literar. O atare poetică, să o numim generală şi imanentă, prin īnsăşi natura intenţională a textului literar, este prezentă īn cazul fiecărei creaţii destinate unei receptări estetice. Ea se identifică, īn fapt, cu oricare opţiune determinată de educaţia şi tradiţia literară a unei anumite perioade istorice.

   Această poetică generală şi intrinsecă nu devine semnificativă pentru calitatea de mesaj a textului poetic decāt īn momentul īn care textul, indiferent dacă īn mod expres sau tacit, ia o anumită poziţie faţă de scheme, tradiţii şi tendinţe, altfel spus dacă se situează īntr-un anume mod faţă de o realitate literară dată. Textul, ca inventar de semne, devine astfel un semnificat global, un spaţiu al semnificării fie īn sine, fie prin intermediul unor mărci exterioare discursului poetic propriu-zis.

   Prezenţa şi, īn egală măsură, absenţa elementelor specifice, sub raport tipologic, unei creaţii poetice (īn cazul de faţă), indiferent de genul/specia căruia/căreia īi aparţine, constituie primul indiciu al opţiunii. Autorul utilizează codul genului/speciei printr-o manipulare personală a inventarului de reguli, procedee, norme etc., fără ca o atare utilizare să fie justificată de autor sub forma unui comentariu adiacent. Prezenţa unor elemente ale codului poetic este la fel de semnificativă ca şi absenţa lor. Īn ultimă instanţă, textul, acţionat, ca să spunem aşa, de acest auctor invizibil, procedează la o anumită lectură a tradiţiei literare, dar şi a opţiunilor contemporane. Strategul textual, aşadar ,,personajul” pe care obişnuim să īl numim autor, situat fiind dincolo de propriul text, īn afara lui, va citi īntr-un anume fel datele acestei tradiţii, adoptāndu-le sau recuzāndu-le īn numele unui proiect ideal despre care va vorbi sau, poate, nu va vorbi niciodată. Textul poetic rezultant compensează tăcerea autorului. Textul este, deci, acela care ,,vorbeşte”,  īn sensul că descoperă, sau lasă descoperite, prin construcţia poematică pe care autorul o propune, anumite intenţii aparţinānd acelui proiect ideal.

   O atare poetică internă, o poetică a textului din care, formal, autorul este absent, am considerat că poate fi caracterizată ca implicită. Spre deosebire de poetica generică imanentă, inerentă oricărui text literar, ea neagă şi/sau propune un cod, o ierarhie axiologică personală (sub raport auctorial) a elementelor codului, īnsă nu expressis uerbis, ci, dacă putem spune astfel, exceptis uerbis. Respingānd tradiţia literară (prin neutilizarea, respectiv prin absenţa procedeelor) sau adoptānd-o (prin utilizarea intenţionată, chiar preferată, a altor procedee, contrapuse prin īnsăşi prezenţa lor procedeelor absente), textul poetic se situează, implicit, pe o anumită poziţie īn raport cu realitatea literară exterioară, o poziţie semnificānd luarea de atitudine, reacţia estetică. Altfel spus, poetica implicită apare ca o formă subiacentă (şi consubstanţială textului) a polemicii literare.

   Asumarea directă, (ne)mediată de text, a unor principii teoretice expres formulate conduce la identificarea unui tip diferit de poetică, echivalată īn general cu programul sau, īn anumite cazuri, chiar cu manifestul literar. De regulă, aserţiunile formulate direct, cele care pun bazele unei poetici explicite, capătă īn interiorul textului o poziţie stabilă, dar nu alcătuiesc o configuraţie sistematică. Īn consecinţă, poetica explicită se constituie din reunirea unor afirmaţii cu un caracter preponderent preceptistic, indicānd fie calea urmată de autor (opţiuni, modalităţi, strategii), fie calea pe care, īntr-un domeniu sau altul, posteritatea literară este īndrumată să păşească, īn vederea atingerii aceluiaşi ideal poetic, explicitat prin chiar modul de organizare a textului şi natura preceptelor literare. Poetica lui Persius şi Marţial, spre exemplu, ilustrează, īn raport cu textul epistolei horaţiene De arte poetica, exact această diferenţă, de altfel notabilă, īntre opţiunile declarate şi, respectiv, programul literar. Ceea ce nu impune, desigur, absolutizarea diferenţelor, īntrucāt epistola horaţiană rămāne, ca şi satirele lui Persius sau epigramele lui Marţial, īn mod fundamental un poem, o construcţie poetică despre poezia īnsăşi, surprinsă īn formele ei istorice particulare de organizare.

   S-a propus (Andrée Thill) delimitarea, īn interiorul poeticii expres formulate, a unui mod direct, ,,aristotelic”,  de abordare a chestiunilor teoretice: poetul īn cauză ar urma un demers similar celui utilizat īn tratatele ştiinţifice corespunzătoare, redactate īn proză. Faţă de acest demers, poetica indirectă, realizată prin intermediul aluziilor şi/sau simbolurilor literare, s-ar situa pe poziţii diferite, īntrucāt caracterul poematic al textului, īn tradiţie callimacheană, deţine o anumită preeminenţă īn raport cu aspectele sale tehnice, pur constructive (inclusiv polemice). Īn fond, o atare dihotomie reflectă aceeaşi diferenţiere sesizată mai sus, īntre organizarea sistematică a discursului poetic doctrinar (Horatius, de pildă) şi, respectiv, coerenţa generică a oricărui text poetic: cea dintāi abordează direct realităţile doctrinare, īn vreme ce a doua instituie un demers indirect, mediat de transparenţa sau, uneori, opacitatea simbolurilor şi alegoriilor poetice.

   Delimitarea tipologică a poeticilor porneşte, īn concluzie, de la realitatea textuală, complexă şi multinivelară. Ea are drept criteriu fundamental raportul dintre natura specifică textului poetic şi intenţia auctorială şi se realizează printr-o situare fie īn afara, fie īn interiorul, fie, să spunem aşa, pe linia de demarcaţie dintre ,,īnăuntrul” şi ,,īn afara” poemului.

Poetica latină a poeziei

    Īntre diferitele forme de manifestare a reflecţiei despre poezie a existat, de-a lungul īntregii evoluţii a literaturii latine, o permanentă comunicare. Nu se pot, de altfel, delimita aceste tipuri de reflecţie poetică decīt īn cadrul unui demers analitic, īntrucāt o atare investigaţie este singura care poate permite reconstituirea direcţiilor şi a tendinţelor particulare, separabile numai la modul teoretic, dintr-un flux literar vast, irigānd spaţii largi ale culturii.

   Poetica latină a poeziei nu s-a născut īn cuprinsul sec. I a. Chr. şi nu a dispărut după īncheierea celui următor. Reflecţia poetică despre poezie a cunoscut primele sale forme de manifestare odată cu momentul constituirii la Roma a unei literaturi culte, purtānd girul calităţii şi al conştiinţei culturale a autorilor, aşadar odată cu afirmarea poeziei lui Naevius, Plautus, Ennius şi Terentius, pentru a ne limita la patrimoniul  tradiţiei latine celei mai remarcabile. Īn afara spaţiului specific poeziei, reflecţia teoretică este neīndoios că s-a manifestat, ca şi īn epocile ulterioare, cu o remarcabilă vigoare (chiar dacă nu cu aceeaşi intensitate), semnificativă īn acest sens fiind concepţia lui Cato despre poet (grassator) şi despre rolul său social-etic.

   Secolul al II-lea a. Chr. marchează, prin opera luciliană, un prim moment de sinteză īn domeniul reflecţiei nesistematice despre poezie, efectuată īn spaţiul poeziei īnseşi. Creaţia lui Lucilius ne apare ca un modul fundamental, īntrucāt a asigurat circulaţia continuă a ideilor şi formelor literaturii īntre epoca arhaică, pe de o parte, şi noul statut al culturii literare ulterioare, pe de alta; aşadar, īntre faza plautino-enniano-terenţiană a scriiturii şi reflecţiei poetice (fază īn interiorul căreia se impun a fi delimitate anumite etape distincte) şi poziţia radical novatoare a poeticii preneoterice, respectiv neoterice.

   Secolul I a. Chr. va debuta sub semnul īnnoirilor esenţiale datorate poeticii preneoterice. Sub raport cultural-literar, acest secol va realiza o dublă sinteză poetică, devenită simbol al unităţii spirituale latine: pe de o parte, creaţia vergiliană, ca reunire complexă a unor tipare variate de scriitură poetică, īn interiorul cărora reflecţia despre poezie apare organic īncorporată; şi dezbaterea horaţiană īn jurul poeziei, moment teoretico-doctrinar fundamental al acestei reflecţii, īnfăptuită relativ sistematic īn interiorul poeziei īnseşi, pentru prima oară īn literatura latină şi pentru ultima oară īn Antichitatea clasică.

   Secolul următor va refuza sinteza teoretică, de altfel şi foarte recent realizată, preferānd să gāndească poezia scriind-o. Aproape fiecare text poetic aparţinānd secolului I imperial manifestă mărci evidente ale reflecţiei asupra propriei scriituri sau asupra scriiturii celuilalt. Īn alte cazuri, autorul va resimţi acut nevoia de confesiune, va īncerca să-şi legitimeze opţiunea poetică şi să o contrapună sau, dimpotrivă, să o alinieze, dacă putem spune aşa, frontului estetic general. Īn nici o altă epocă a literaturii latine, verbul poetic nu a servit, atīt de frecvent şi atīt de intens ca acum, simultan creaţiei şi meditaţiei despre creaţie.

   Poeticile latine afirmate īn cuprinsul celor două secole de care ne ocupăm alcătuiesc, īn mod manifest, fundamentul unei poetici generale a poeziei latine, al unei macropoetici īn spaţiul romanităţii. Din perspectiva demersului propus īn paginile studiului de faţă, poezia latină este necesar a fi receptată nu numai īn funcţie de anumite delimitări cronologice care apar impuse - īn fond, printr-o corelare de multe ori artificială şi exterioară - de natura diverselor evenimente istorice, politice, sociale sau ideologice. Poezia latină a constituit, după cum este ştiut, un ansamblu unitar, autonom şi mobil īn interiorul culturii spirituale romane care a generat-o. Īn consecinţă, acest ansamblu de produse literare se impune a fi reprezentat ca un sistem global autoreglabil, īn cadrul căruia au funcţionat raporturi de tip feed-back (iniţial spontane, ulterior īntreţinute şi dirijate) īntre creaţie şi controlul sau autocontrolul acesteia. Este evident că, īn ultimă instanţă, fenomenul poetic, prin necesităţile spirituale care l-au generat, a corespuns celui mai profund nivel al concepţiei romane despre existenţă, celui mai profund strat al mentalului colectiv[2].

   Pornind, aşadar, de la analiza īn detaliu a opţiunilor literare şi estetice exprimate direct sau doar sugerate, care alcătuiesc ceea ce numim o panoramă a artelor poetice latine aparţinānd secolelor I ante şi post, se poate configura, prin reunirea confruntativă a temelor, motivelor, conceptelor şi imaginilor alegorico-simbolice, o vastă Poetică latină generală. Fundamentată pe realitatea concretă a genurilor şi curentelor literare, viitoarea poetică generală, din perspectiva căreia studiul de faţă reprezintă doar un capitol, va trasa un model ideal, o tablă esenţială de metavalori poetice, ilustrānd, şi pe această cale specifică, universul mental al romanităţii[3].

Concluzii. Analiza īnaintea opţiunii.

   Īn ceea ce ne priveşte, nu era, desigur, posibil a īncepe cu acea poetică generală şi, totodată, imanentă oricărui text literar, poetică pe care, īn cel mai bun caz, o putem (re)construi după succesive investigaţii ale operelor individuale: de altfel, o atare poetică nici nu există fără poetica textelor individuale[4].

   Am īnceput, prin urmare, cu acestea din urmă. Nu toate, īnsă, au fost reţinute īn investigaţia noastră. Am avut de ales īntre: a) textele poetice latine care vorbesc despre propria lor condiţie, ca şi despre poezie īn general, din cele mai variate perspective (de la aspectele creaţiei individuale pānă la implicaţiile culturale ale fenomenului poetic); b) textele poetice latine care nu vorbesc sau, cel puţin, nu lasă īn nici un fel impresia că vorbesc despre aceste lucruri.

   Prima disjuncţie operată a fost, aşadar, īntre o teoretizare directă (explicită) şi una indirectă sau zero (implicită).

   Teoretizarea directă ia forma poeticii explicite. Acesteia din urmă i-am consacrat īntregul nostru efort īn studiul de faţă. Analiza pe care am īntreprins-o a urmărit identificarea tuturor pasajelor semnificative fie prin conţinutul lor propriu-zis, teoretico-doctrinar, fie printr-o anumită construcţie şi dispunere īn ansamblul operei, īn conformitate cu finalităţile declarate ale acesteia.

   Īn acest caz vorbim de o poetică programatică sau normativă (ultimul termen este adecvat īn primul rānd epistolei pisoniene a lui Horatius), altfel spus de o poetică pentru text.

   Īn schimb, īn al doilea caz, teoria este subiacentă textului. Fie că forma lui ca atare degajă o anumită intenţie sau opţiune auctorială, fie că metatextul deţine o sumă de conotaţii care proiectează īntr-o anumită lumină construcţia textului propriu-zis. Poetica implicită a textului poetic, una īn esenţă indirectă, presupune cu necesitate absenţa oricărei teoretizări. Calea cea mai facilă pentru delimitarea coordonatelor unei atari poetici este, după opinia noastră, cea comparativă. De pildă, analiza construcţiei epice la Vergilius, Lucanus, Statius şi Silius Italicus - pentru a ne referi la opere circumscrise perioadei de care ne ocupăm - este modalitatea cea mai sigură de a identifica specificul poeticii epice la fiecare dintre poeţii amintiţi, īn condiţiile īn care nici unul dintre ei nu s-a exprimat direct, prin intermediul propriului poem sau prin alte texte poetice, asupra scrierii poemului respectiv.

   Iată, deci, motivele opţiunii noastre[5]. Reunirea īn analiza de faţă a ambelor tipuri de poetică s-a dovedit, practic, imposibilă. Mai īntāi sub raport cantitativ, apoi īn ceea ce priveşte relevanţa demonstraţiei. Didactic vorbind, operaţia de disjungere se impune ca unică soluţie metodologică. Fiecare pas mai departe īnseamnă, de fapt, o treaptă mai sus īn ridicarea construcţiei.[1] Eugen Cizek, Mentalités et institutions politiques romaines. Paris, Fayard, 1990, pp. 10-11.

[2] Id., ibid., pp. 17-20.

[3] Şcoala germană de filologie clasică a pus bazele, cu mai bine de o jumătate de veac īn urmă, ale unei atari investigaţii complexe, avānd īn centrul ei analiza detaliată a fenomenului poetic latin şi a fundamentelor sale teoretice. Avem īn vedere cāteva dintre cele mai importante studii: H. Faeber, Die Lyrik in der Kunsttheorie der Antike. München, Filser, 1936; Fr. Klingner, Römisches Geisteswelt. Essays über Schriftum und geistiges Leben in alten Rom. Mit zwölf Abbildungen. Leipzig, Dieterich, 1943; E. Staiger, Grundbegriffe der Poetik. Zürich, Atlantis, 1946; Fr. Klingner, Dichter und Dichtkunst im alten Rom. Leipzig, Barth, 1947; W. Leinfellner, Die Entstehung der Theorie. Eine Analyse des kritischen Denkens in der Antike. Freiburg-München, Alber, 1966; E. Barmeyer, Die Musen. Ein Beitrag zur Inspirationstheorie. München, Fink, 1968; S. Koster, Antike Epostheorien. Wiesbaden, Steiner, 1970; K. Adam, Docere-delectare-movere. Zur poetischen und rhetorischen Theorie über Aufgaben und Wirkung der Literatur. Kiel, 1973; M. Fuhrmann, Einführung in die antike Dichtungstheorie. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1973; H. Wiegmann, Geschichte der Poetik. Ein Abriss. Stuttgart, Metzler, 1977; W. Hering, Untersuchungen zur praktischen Poetik. Resultate und Aufgaben, īn Das historisch-kulturelle Erbe vorkapitalistischer Gesellschaftsformationen und seine zeitgenössische Bedeutung. Hrsg. von Joachim Herrmann. Berlin, Akademie-Verlag, 1981; G. Lieberg, Poeta creator. Studien zu eine Figur der antiken Dichtung. Amsterdam, Gieben-Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982.

[4] La Ettore Paratore, Poetiche e correnti letterarie nell' antica Roma, īn Quaderni della Rivista di Cultura Classica e Mediœvale, 10 (1970), pp. 1-127 (aici, 1-5) şi la Fabio Cupaiuolo, Itinerario, pp. 9-10, distincţia operată este īntre o macropoetică, identificată cu poetica ,,colectivă” (id est, opţiunile tematico-stilistice ale unui grup de scriitori, cu deosebirile inerente datorate poziţiei lor īn timp şi spaţiu, precum şi unor elemente de ordin subiectiv), şi o micropoetică, īn sensul unor opţiuni individuale, conştiente, motivate sau motivabile, ale poeţilor īn ceea ce priveşte o anumită temă, o anumită modalitate stilistică sau tehnică, un anumit subiect etc. Primul tip de poetică este numit de Paratore (ibid.) şi poetica generală a curentelor literare, iar cel de-al doilea şi prin sintagma ,,artă poetică”. Subscriem, indiferent de fluctuaţiile terminologice, unei atari diviziuni, utile şi, de altfel, absolut necesare īn plan metodologic. Acelaşi Paratore (p. 10) subliniază corelaţiile profunde pe care analiza trebuie să le descopere īntre macropoetica unei epoci şi micropoeticile individuale care o alcătuiesc, nuanţānd-o şi completānd-o prin varii ipostaze.

[5] Dualitatea explicit-implicit īn domeniul poeticii constituie unul dintre aspectele particulare ale aceleiaşi dualităţi fundamentale īn istoria esteticii. Wladislaw Tatarkiewicz, Istoria esteticii. Vol. I. Estetica antică. Traducere de Sorin Mărculescu. Prefaţă de Titus Mocanu. Bucureşti, Meridiane, 1978, pp. 23-24, 63-64, a demonstrat că istoria esteticii este alcătuită nu numai din teoria estetică, altfel spus din enunţuri estetic explicite datorate esteticienilor, ci şi din practica artistică, altfel spus din enunţurile implicite īn gustul epocii sau īn operele de artă. Īn cazul concret al poeziei, afirmaţiile de ordin estetic ale poeţilor le-au devansat cu mult pe cele ale teoreticienilor, īncorporate fiind (ca īn cazul lui Homer sau Hesiod, al lui Archiloch, Solon, Anacreon, Pindar sau Sappho) nu īn tratate, de altfel mult mai tardive, ci īn propriile poeme. Cf şi Armando Plebe, op. cit., pp. 3-149 (cap. L'estetica dell' Antichitą), īn special pp. 7-22.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Liviu FRANGA                           Last update: December 2002                Web design§Text editor: Monica CIUCIU