Previous Page | About the author | Content | Home | Next Page

 

 

Creația rossiniană de operă. Implicațiile tematismului Iudaic asupra tratării muzicale

 

(Rossini's opera: implications of the Jewish themes in the musical treatment)

 

Ioana Stoianov

 

            Istoria creaţiei muzicale consemnează genul operei ca primă zonă de interes pentru acroşarea şi descifrarea sensurilor textului biblic prin creaţia lui lui Carissimi care, în plin secol XVIII, abordează subiectul „Judecata lui Solomon”. Din păcate, gestul lui este aproape singular, majoritatea compozitorilor preferând alegorii mitologice.

Primele abordări ale unei tematici iudaice prin excelenţă le datorăm lui Haendel; nu în opere, pentru care preferă ca şi predecesorii sau contemporanii săi alegorii mitologice, ci în oratorii.

Centrate pe subiecte biblice şi pline de vibraţie, acestea îl vor determina pe Herder să noteze că „vor dura atâta vreme cât va mai vibra o coardă”…. Trăinicia granitică a paginilor muzicale din „Haman and Mordechai” devenit ulterior „Esthera”, „Joseph and his Brethers” sau „Judas Maccaboeus” se datorează viziunii dramaturgice şi „consonanţei” cu stilistica ornamentală a arhitectonicii şi plasticii baroce. Nimic din substanţa muzicală nu trădează preocuparea pentru culoare locală, pentru stilizarea melodicii imnice iudaice, cu toate că oratoriile abundă în numere corale de excepţie.

Concluzia: la acea oră contau ideea, tema, subiectul şi mult mai puţin muzica; acesteia i se cerea să fie accesibilă publicului, să placă şi nu să şocheze prin inedit sau exotism.

Primul compozitor care se abate de la reguli prestabilite şi care redeschide portalul operei pentru subiecte inspirate nu din Tanach sau texte de dincolo de canon, ci strict din Torah este Gioacchino Rossini, pentru care fascinanta personalitate a lui Moise devine emblemă a celor două mari perioade de creaţie: cea italiană prin „Mose in Egitto” –1818 şi cea franceză prin „Moise et Pharaon ou Le Passage de la Mer Rouge” – 1827.

Rossini înseamnă afirmarea unei noi conştiinţe muzicale în plin „ottocento”. El impune propriile sale reguli, de care va ţine cont apoi pleiada de compozitori ce îi va succeda.

În „Mose in Egitto”, apelul la subiect biblic va determina configuraţii formale diferite de cele cunoscute. Pentru această operă, compozitorul nu se dezminte în ceea ce priveşte bineexersata tehnică a preluărilor de tip „translaţie”, adică a împrumuturilor: uvertura şi primul cor sunt identice cu momentele omonime din opera „Le siege de Corinthe”. Capitală este întrebarea „De ce?”

Răspunsul vine de la sine – similitudinea ideii dramatice: încleştarea luptei, a bătăliei armate din „Le siege de Corinthe” şi cea a înfruntării Moise-Faraon în „Mose in Egitto”.

Experienţa dramatică îl determină pe Rossini să treacă dincolo de convenţionalismul teatrului italian şi dincolo de formulele obligatorii ale virtuozităţii vocale, preferând declamaţia, recitativul dramatic sau intonaţiile de marş. Faptul a atras imediat atenţia, scandalizând critica; i se reproşează frapantele asemănări cu „Psalmul XXII de Benedetto Marcello”, pagină la ale cărei intonaţii apelase, anterior lui Rossini şi Simone Mayr pentru opera sa „Samuele”. Se vede clar că nu lipsa inspiraţiei l-a determinat pe Rossini să utilizeze un material atât de cunoscut, ci, mai  degrabă ideea de a-l folosi ca argument în plus, ca un posibil „motto”, ca o preluare „programată”.

Nouă ani mai târziu, „Moise et le Pharaon” se impune ca o veritabilă capodoperă în care semnificaţiile textului biblic pun în relief sentimentul religios al unui popor în luptă pentru propria sa libertate în numele unui Dzeu unic şi invizibil.

De această dată, originalitatea rossiniană se impune: este pentru prima dată în creaţia de operă când rolul protagonistului singular este preluat de cor, reprezentând masa poporului lui Israel care, sub conducerea lui Moise se îndreaptă spre Ţara Făgăduită.

Chiar şi atunci când vocile interpreţilor principali se desprind din masa corală pentru a exprima conflicte sau pasiuni, tratare lor componistică rămâne legată de coralitate.

            Interesant este şi raportul personajelor: depăşind conven-ţionalismul „buni şi răi”, Rossini focalizează accentul pe ideea omului prizonier al propriilor instituţii religioase şi sociale. În această operă, pe care compozitorul o defineşte ca „azione tragico-sacra”, domină recitativul hieratic, declamaţia cu rare abateri melodice.

            Dar „inovaţiile” rossiniene nu se opresc aici. Inclusiv numărul de balet – celebrul moment atât de gustat la Opera din Paris – este regândit de Rossini în spiritul temei alese, centrat fiind pe conflictul Moise – Osiride, acesta din urmă sacerdot al zeiţei Isis; învingător este şi aici Dzeul poporului lui Israel. În consecinţă, „miezul” operei este un balet religios, primul de acest fel reprezentat pe scena pariziană la 28 martie 1827!

Aş dori să mai relev un amănunt nu lipsit de semnificaţie: ediţia franceză a operei – prima sa ediţie – păstrează între coperţi un moment inedit, astăzi uitat: un imn de slavă Domnului, imn cu susţinere la orgă.

El nu a mai fost inclus în ediţiile italiene, devenind astfel doar o pagină de interes muzicologic, documentar dar care ne vorbeşte astăzi despre concepţia lui Rossini asupra dramei muzicale. Compozitorul l-a dorit în încheiere, poate şi prin simetrie cu începutul operei pentru care nu a scris o Uvertură, aşa cum se obişnuia, ci un scurt Preludiu urmat de cor, stabilind de la început ponderea personajului colectiv în acţiune.

De fapt, opera a fost o revelaţie, critica fiind de această dată unanimă în a recunoaşte în Rossini restauratorul de drept al tradiţiilor operei franceze întemeiate de Lully şi Rameau.

Să recapitulăm: temă definitorie pentru iudaism, compozitor italian – operă esenţialmente franceză. Unde este numitorul comun?

În mod semnificativ, un subiect iudaic de maximă tensiune şi ţinută morală, definind profilul unui popor şi tăria neabătută a crezului într-un Unic Dzeu a refăcut punţi între secole şi tipuri de cultură muzicală…

 

Previous Page | About the author | Content | Home | Next Page


© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Dr.Felicia Waldman
Last update: February 2003
Text editor&Web design: Raluca OVAC