Previous Page | About the author | Content | Home | Next Page

 

 

Câteva teme ale literaturii Israeliene din perspectivă diacronică

 

(Some themes of the Israeli literature regarded from a diachronical perspective)

 
Manuela Cazan

 

”Literatura e jurnalul unei naţiuni”, spune Kafka. Tânăra literatură israeliană a apărut astfel în strânsă legătură cu apariţia statului israelian, ca parte activă în dezvoltarea unei identităţi naţionale. Ceea ce propune ea, în primul rând, este imaginea unui ”nou evreu”, care să marcheze ruptura cu societatea tradiţională, preluând însă diversele sisteme culturale pentru a le utiliza în formarea unei noi naţiuni. Regăsim aici o literatură funcţională ce înfăţişează o structură socială, politică şi economică extrem de specifică, încercând astfel să răspundă diverselor aspecte ale vieţii în Israel. Dar, cum literatura ebraică în ansamblul ei exprimă nu doar un singur tip de experienţă culturală, literatura israeliană va prelua, la rândul său, această mare tradiţie de reflecţie literară.

 

 

   Câteva teme majore ale literaturii israeliene

 

O modalitate clasică va fi apelul la mituri, sau chiar crearea de noi mituri, astfel încât acestea din urmă să gireze, din perspectiva tradiţiei, realităţile Israelului contemporan, bazându-se pe arhetipuri, tipare şi paradigme sociologice. Războiul va apare obsedant în aceste noi mituri, imaginea sa eroică fiind întărită prin literatura ce evită tabloul concret al luptei, accentuându-i valoarea în mod necesar pozitivă, după experienţa Holocaustului. E un semn al reînvierii şi izbăvirii (conform structurii iudaice tradiţionale), pornit din sentimentul luptei pentru o cauză aproape mistică.

          Generaţia de scriitori dinainte de 1948 va face deci o propagandă deschisă războiului (printr-o avalanşă de superlative, elemente romantice şi retorice), glorificând astfel imaginea eroului născut în Israel. Dacă tonul poate părea acum exagerat, la momentul respectiv el avea o dublă motivaţie, logică şi morală. Era o perioadă de criză nu doar în plan existenţial şi politic, ci şi cultural: sfârşitul perioadei yishuv-ului şi fondarea unei culturi a statului Israel. În toată această perioadă, literatura a reprezentat însăşi coloana vertebrală a noii culturi israeliene şi, în consecinţă, a abordat toate problemele perioadei din perspectiva momentului, care impunea consensul cu orice preţ (inclusiv cel al artei mai mult sau mai puţin pentru artă).

Evitarea realităţii concrete vine din nevoia de a perpetua o mitologie a eroilor fondatori, a noului erou israelian, aflat în totală opoziţie cu ceea ce se întâmplase înainte. Această imagine nou creată se va transfera asupra autorilor săi (care au trăit o experienţă marcantă de viaţă) şi ulterior va genera ruptura cu tânăra generaţie de scriitori, iniţiând un dialog literar cu premise naţionale, complet inedit faţă de cel cu tradiţia.

Războiul din 1967 va provoca tinerilor scriitori o reacţie de revoltă împotriva acestui ton festivist, ei identificând în acest moment geneza problemelor contemporane. Dacă la prima generaţie de scriitori israelieni (vezi Yizhar, Prizonierul, 1948) mitul Ţării Sfinte prevala în povestiri cu ton net didactic, fără elemente de realism sau satiră, cu o structură rituală ce urmărea să impună generalitate şi universalitate unor principii morale, treptat literatura va începe să reflecte deziluzia, coborârea de pe tărâmul acestor idealuri prea înalte în zbuciumata realitate contemporană. Ea se va manifesta iniţial printr-o detaşare de clişeele colectiviste, spre o exprimare a individului (Meged, O faptă neobişnuită, 1956), ajungând, în 1982, până la indignare faţă de implicarea civililor în război (David Grossmann, Vântul galben, 1987).

Scriitorii vor relua acum o imagine obsedantă a literaturii ebraice de-a lungul timpului (şi care îi conferă astfel o conştiinţă specifică): sacrificarea lui Iţhac. Mitul în sine, ca reprezentare a victoriei fiului asupra tatălui, având drept consecinţă detaşarea de autoritatea acestuia şi atingerea maturităţii e împărtăşit de către toate culturile antice. Dar structura e răsturnată atunci când Abraham e identificat ca victimă, cel ce trebuie să renunţe la tot ce avea mai scump, inclusiv la etica sa, când problema morală impune o suspendare teleologică a eticului. Şi asta pentru că gândirea iudaică nu permite structura morală a tragediei (Dumnezeu nu poate greşi), astfel încât aderarea la etic va depăşi întotdeauna tragicul.

Conflictul cu tradiţia va fi ilustrat tocmai de refuzul tinerei generaţii de a mai crede în acest final fericit. După înfiinţarea noului stat Israel, gestul sacrificial e considerat a fi fost săvârşit şi literatura înregistrează o schimbare de poziţie a celor două personaje principale. Iţhac îsi reevaluează atitudinea faţă de ideea de sacrificiu şi ajunge astfel la o nouă conştiinţă de sine, moment în care se produce separarea completă de trecut. Dacă acceptăm imaginea tatălui ca pe un simbol al tradiţiei religioase, respingerea acestei tradiţii poate fi privită ca semn al uciderii unei paternităţi culturale prin respingere.

Generaţia israeliană post-Holocaust priveşte mitul strict din perspectiva lui Iţhac (Haim Guri, Moştenire; Amir Ghilboa, Iţhac), desfăşurat în absenţa lui Dumnezeu – o dramă umană, cu victimă şi vinovat, o dramă a ideologiei şi a reacţiei la ideologie, refuzând orice sens moral şi plasându-se strict în sfera politicului. Ca cetăţeni ai statului Israel, ei resping, cu mijloacele ironiei, întreaga ideologie sionistă (Amos Oz, Direcţia vântului), înţelegând, în cadrul mitului, că diferenţele ideologice între generaţii reprezintă diferenţa între Biblie şi istoria trăită (A. B.Yehoshua, La începutul verii lui 1970).

Abordarea unei alte teme fundamentale, Holocaustul, a întâmpinat multiple dificultăţi majore. După cum spunea Aaron Applefeld, ”trebuie să transferăm memoria din categoria istoricului în cea a literarului”, dar literaturii păreau a-i lipsi mijloacele proprii pentru realizarea acestui transfer. Şi asta în primul rând pentru că mijloacele sale specifice, cuvintele, nu mai au aceeaşi semnificaţie pentru noi ca şi pentru supravieţuitori. De asemenea, literatura tinde să imprime o ordine coerentă unei experienţe prin însăşi natura sa incoerentă, să confere (prin transformare estetică) o semnificaţie superioară unei experienţe lipsite de sens.

Rolul de martor trebuia însă îndeplinit, cu grija de a nu transforma totul într-o metaforă sau o abstracţiune. El reprezintă un gest de purificare, parte a unui proces de eliberare, de renaştere a fiinţei prin scris. E, totodată, o negare a scopurilor literaturii în general şi o contestare a înseşi bazelor sale, punând sub semnul întrebării regulile acceptate ale esteticii, obligând la o alegere între etic şi estetic.

Autobiografiile apărute în acest context au la origine sentimentul unei misiuni ce trebuie îndeplinită, cu scopul de a aduce în faţa lumii evenimentul general, plasându-se astfel (spre deosebire de genul propriu) mai presus de dorinţa autocunoaşterii. Modalităţile alese sunt cele indirecte, prin aluzii, unde efectul general devine principalul scop al scrierii (vezi Aaron Applefeld, Badenheim 1939). Cititorul e lăsat să identifice singur fundalul istoric, lui fiindu-i transferată sarcina pe care autorul o evită.

Dar în primul rând a trebuit învinsă o conspiraţie a tăcerii, realizată prin demonizarea călăilor (scoţându-i astfel din sfera umanului), spre menajarea mândriei naţionale rănite, sau prin refularea întregii experienţe într-un fel de ritual public. Toate acestea au determinat puţinătatea operelor dedicate Holocaustului care au apărut în Israel şi tendinţa literaturii de a reprima această experienţă şi de a o trata indirect. Conştientizarea evenimentului s-a produs, dar ea nu a provocat o reacţie imediată.

Reacţia generaţiei de după declararea statului Israel pare să fi combinat negarea cu un sentiment de vinovăţie izvorât din neputinţa yishuv-ului, din lipsa legăturilor cu Diaspora şi din ruptura ideologică. Victimele, la rândul lor, s-au simţit umilite de modul raţional în care pionierii noului stat au simplificat această experienţă a lor, într-un moment în care israelienii trăiau un eveniment major al existenţei lor ca popor (şi care le imprimase o perspectivă destul de îngustă asupra vieţii). Preocuparea principală pentru construcţia noului stat stopase interesul tradiţional pentru viaţa religioasă şi tinerii tindeau să ignore semnificaţia personală a Holocaustului, transformându-l într-o metaforă generală, încă un simbol al renaşterii naţionale, al Israelului ca unică salvare.

Imaginea evreului nou (antiteză perfectă a evreului din Diaspora) era (conştient sau inconştient) contrariată de imaginea prevalentă de victimă în care apăreau supravieţuitorii, creând un sentiment unanim de alienare, de lipsă totală de înţelegere pentru aceste victime.

Abia procesul lui Eichmann (ce a avut loc într-un moment în care priorităţile construcţiei naţionale deveniseră mai puţin acute) a ridicat un semn de întrebare asupra acestei atitudini, provocând un şoc general, vinovăţie şi durere, dar abordarea acestui fenomen va continua să fie indirectă. Vina era aceea de a nu fi participat la Holocaust şi de a fi supravieţuit, dar odată cu Războiul de 6 zile s-a produs înţelegera dimensiunilor Holocaustului (intuindu-se posibilitatea repetării lui) şi acceptarea necesităţii compromisului.

Toate acestea au impus, într-un final, imaginea Israelului ca fenomen colectiv, unde Holocaustul e un element integrant al vieţii publice şi culturale. Generaţia actuală a depăşit distanţarea iniţială şi, luând sursele documentare drept bază pentru operele de ficţiune, au depăşit graniţele esteticului înspre noi categorii mixte cu sens grav moral.

 

 

Mode şi modalităţi literare

 

Acestor convulsii la nivel tematic le corespund o serie de salturi şi experimente în planul scriiturii, provocate iniţial de lipsa unei mişcări literare coerente care să fi precedat literatura israeliană modernă. Aceasta se construieşte pe sine ca rezultantă a literaturii europene, singura sa tradiţie directă fiind cea a diasporei, dintr-un cadru politic colonial, ca parte a unui sistem cultural ce nu îi e propriu şi într-o limbă care, la rândul ei, nu îi aparţine.

Tradiţia este cea bazată pe surse biblice, iar reprezentarea episoadelor biblice, aşa cum era ea făcută în secolul al XIX-lea, trădează o strânsă relaţie (fie ea şi inconştientă) cu textul, relaţie condiţionată de istorie, limbă şi cultură. Aceste repovestiri pot fi privite drept o rezultantă esoterică a tradiţiei comentariilor biblice, o formă unică de ironie (anticipând modernismul şi a sa angoasă a influenţelor) care izvorăşte dintr-o complicată textură de aluzii; ele sunt întotdeauna determinate de contextul cultural în care îşi fac apariţia.

Aici, principala tehnică narativă este aluzia literară, ironia izvorâtă tocmai din incompatibilitatea dintre textul secular şi sursele sale religioase. Procedeul este cel al juxtapunerii unor sentinţe ale tradiţiei peste un context cultural modern (o perspectivă contemporană asupra credinţelor şi obiceiurilor evreieşti), rezultatul său fiind, în cele din urmă, o spirituală blasfemie.

Însăşi aluzia, ca tehnică literară implică un dialog ideologic ce îşi are rădăcinile în tradiţie, dar reprezintă totodată o formă subversivă de intertextualitate. E vorba de o lectură voit eronată a textelor sacre, creând astfel o intenţionată discontinuitate, iar mijloacele de manipulare a vechilor texte sunt cele specifice post-modernismului: parodia, citatul însoţit de comentariu (din nou în tradiţia rabinică), aluzia prin citate vădit eronate, distorsionarea textului de referinţă, jocul de cuvinte.

Dacă modernismul european întrerupea deci, prin experiment, tradiţia unor tehnici literare, literatura ebraică nu are căror modele să i se opună. Dimpotrivă, ea pare să fi anticipat temele şi atmosfera sumbră a modernismului european (rătăcirea, nesiguranţa, exilul, sintezele culturale), discontinuitatea producându-se, în acest caz, la nivel cultural. Apariţia statului Israel, unic ca structură politică (şi în condiţiile în care, după Holocaust, continuitatea literaturii ebraice fusese complet distrusă) determină înregimentarea literaturii ca element de sprijin al noii ordini. Asistăm acum la o reînnoire atât naţională, cât şi culturală în cadrul noii societăţi, încât modernismul literaturii israeliene (când îşi va face, în cele din urmă, apariţia– vezi S.Y.Agnon) va reprezenta o continuitate la nivel simbolic, marcată însă de discontinuităţi în plan narativ.

 

 

      Paralele româneşti

 

Ca şi literatura Română a deceniilor 5-6, literatura israeliană a fost până de curând puternic politizată, purtând amprenta distinctivă a unei literaturi în formare: scopul social şi didacticismul. Indiferent dacă (în cazul României) această direcţie a foast impusă dinafară, sau (în Israel) s-a autoimpus ca modalitate principală, ea a condus la o literatură stil reportaj, izvorâtă din faptul divers, care îl purta pe cititor dincolo de graniţele fireşti ale literaturii, în spectrul politic al realităţii. În ambele cazuri, acum s-au pus bazele unei viitoare revolte culturale, s-au creat tiparele unei ideologii ce va trebui ulterior demontată.

La fel ca în România ”revoluţiei culturale”, anul 1967 a însemnat în literatura israeliană trecerea de la modele mitice la eroi căzuţi, o criză morală provocată de o schimbare a viziunii de sine a israelienilor, din victime în cuceritori. Tot acum are loc şi o schimbare de poziţie faţă de sionismul devenit conservator, cu mijloacele ironiei la adresa literaturii consacrate, totul pornind de la reevaluarea politicii, de la redescoperirea protestului ca trăsătură permanentă a literaturii.

Pe de altă parte, poezia israeliană s-a ţinut iniţial departe de politică şi de evenimentele naţionale, încercând să traseze contururile unei evoluţii individuale. Această introspecţie strict personală a purtat şi în România aura unui ”eroism cultural”, până la repunerea în discuţie, în deceniul 8, a rolului artistului. Din abstract, el devine principal şi concret, încât poezia va apela acum la mijloacele sale specifice, nu întotdeauna explicite (aluzii biblice, sau apelul la tradiţia folclorică şi literară în România) pentru a-şi îndeplini acest rol.

Desigur, e vorba doar de câteva tendinţe generale, dar mijloacele utilizate sunt uneori frapant de asemănătoare.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

Alter, Robert, After the Tradition. Essays on Modern Jewish Writing, E.P.Dutton&Co.Inc. New York, 1969.

Alter, Robert, Defense of Imagination. Jewish Writers and Modern Historical Crisis, în ”The Jewish Publication Society of America”, Philadelphia, 5788 / 1977.

Alter, Robert, The Invention of Hebrew Prose. Modern Fiction and the Language of Realism, University of Washington Press, 1988.

Auerbach, Erich, Odysseus’ Scar în ”Mimesis”, Princeton University Press, Princeton, 1974.

Burnshaw, S.; Carmi, T.; Spicehandler, E. (ed.), The Modern Hebrew Poem Itself, Holt, Reinhalt Winston, 1965.

Halkin, Stanley, Modern Hebrew Literature. Trends and Values, Schocken Books/ Publishers / New York, 1950.

Langer, Lawrence, The Holocaust and the Literary Imagination, Yale University Press, New Haven, 1975.

Rosenfeld, Alvin (ed.), Confronting the Holocaust, Indiana University Press, Bloomington, 1978.

Silberschlag, Eisig, From Renaissance to Renaissance, vol. 2, ”Hebrew Literature in the Land of Israel: 1870-1970”.

Yudkin, Leon, Escape into Siege, London, 1974.

Yudkin, Leon, 1948 and After: Aspects of Israeli Fiction, University of Manchester Press, Manchester, 1984.

 

 

 

Previous Page | About the author | Content | Home | Next Page


© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Dr.Felicia Waldman
Last update: February 2003
Text editor&Web design: Raluca OVAC