Previous Page | About the author | Content | Home | Next Page

 

 

Idișul– O limbă care a apus? Interfernțe lingvistice și culturale

 

(Yiddish– A lost language? Linguistic and cultural interferences)

 

Maria Cristina Spinciu

 

 

 

1. Ebraica şi limbile evreilor din diaspora europeană

 

În extrema estică a monarhiei habsburgice, la graniţa cu Polonia, Belo-Rusia, Ucraina de Sud şi Basarabia se afla în sec.19 şi la începutul sec. 20 centrul lumii ”shtetl” a evreilor est-europeni. Din acest mediu au provenit personalităţi renumite precum oameni de ştiinţă, medici, muzicieni, actori, artişti, literaţi, care au îmbogăţit întreaga lume cu ştiinţa şi cunoştiinţele lor. Această lume a evreilor din estul Europei nu mai există de mult timp. Această lume nu ”a apus”, nu ”s-a pierdut”, cum unii se exprimă foarte diplomatic; acest domeniu al vieţii evreieşti a fost distrus sistematic începând cu primul război mondial, continuând cu terorismul stalinist, lovitura de graţie primind-o de la fascismul expansionist, prin uciderea a milioane de evrei est-europeni şi prin devastarea existenţei acestora (HASOAH). Astfel a apus şi IDIŞUL, limbă care a servit evreilor askhenazi aproape 1000 de ani ca limbă de comunicare.

Limba ebraică nu a fost pană în 1948 limba de comunicare a evreilor, cum presupun multe persoane; după înfiinţarea statului Israel (1948) israelienii au vorbit IVRIT, limba ebraică modernă. Nici în vremurile biblice ebraica nu a fost limbă uzuală (de zi cu zi) a israelitilor, ci aramaică şi greacă. Ebraica reprezentă limba de cult, ”Loshn haKodesh”, limbă sfântă, care servea în domeniul cultic şi sinagogal.

În evul mediu ebraica trebuia învaţată cu străduinţă, în afara păturii eruditilor mulţi evrei necunoscând ebraica, dar sfintele scrieri ebraice, precum TORA, au constituit în orice ţară în care se aflau evreii, centrul existenţei lor.

Prin izgonirea israelitilor din statul lor în ţări îndepărtate, prin existenţa în cadrul unei diaspore, evreii au început să folosească limbile din regiunile în care s-au aşezat.

Evreii diasporei europene se împart în 2 grupe principale: SFARADIM, evreii spanoli şi o parte a celor orientali (SFARAD = Spania, ebr.), cunoscuţi şi ca evreii Peninsulei Iberice şi ASKHENAZIM, evreii nord-, est- şi central-europeni (eretz ASKHENAZ = Germania, ebr.). Aceştia provin din medii existenţiale diferite, se diferenţiază în obiceuri, rit şi parţial şi în sistemul sărbătorilor şi al veşmintelor, dar diferenţierea principală se face la nivelul limbajului exilic uzual. Astfel s-a format la SFARADIM Ladino şi la ASKHENAZIM Idisul, ambele considerate ”language-mix”. Comunităţile evreieşti au reprezentat, oriunde s-au aflat, o parte integrantă a culturii înconjurătoare. Comunicarea, contactul cu societatea înconjuratoare s-a realizat în limba respectivei culturi majoritare, ceea ce a influentat comportamentul lingvistic al lumii evreieşti.

2. Ladino şi Idiş

 

LADINO (SPANIOLIS) conţinea elemente ale spaniolei medie-vale, ale arabei şi bineînţeles elemente ebraic-aramaice. Când în 1492 evreii au fost alungaţi din Spania în care trăiseră sute de ani, ei au rămas fideli limbii evreişti LADINO, pe care au luat-o cu ei în noua diasporă, unde a suferit două schimbări. În primul rând LADINO nu s-a dezvoltat în acelaşi fel ca limbă din ţara de provenienţă, deoarece din cauza inchiziţiei contactul cu vechea patrie se rezuma la călători, iar în al doilea rând LADINO a suferit o dezvoltare în condiţiile noii diaspore: au fost preluate elemente ale noului limbaj uzual. LADINO nu a folosit comunicării cu lumea exterioară ci doar ca limbă de comunicare în interiorul comunităţii respective.

IDIŞUL, câteodată considerat un sinonim pentru limba evreilor, conţinea la început elemente ale germanei medievale (Mittelhochdeutsch) şi ale ebraicii, dar pe parcursul timpului a preluat multe elemente lingvistice slave (poloneză, rusă, ucraineană), precum şi internaţio-nalisme, ca toate limbile. Idişul conţine şi elemente romanice: de ex ”antsposen” = a logodi (fr. espouser, ital. sposare); ”bentschn” = a binecuvânta (lat. benedicere), dar a rămas în fond o limbă germanică, diferenţiindu-se însă de germană în timpul izolării est-europene. Denumirea de IDIŞ s-a încetăţenit în Germania doar în ultimii 100 de ani – până în acel moment se vorbea despre o limbă evreiască – ”Jüdisch”, despre ”Germana evreiască” - ”Juden Deutsch” sau despre ”Jargon”, cum o denumeau Haskilim (iluminiştii care erau împotriva IDIŞULUI, considerându-l inferior). Evreii foloseau expresii precum ”Taitsch”, sau pur şi simplu ”Mameloschn”, limba maternă. Atat LADINO cât şi IDIŞUL se scriau cu litere ebraice.

3. Evolutia idişului

 

IDIŞUL a cunoscut 3 stadii de dezvoltare şi anume: IDIŞUL VECHI, IDIŞUL MEDIEVAL şi NEOIDIŞUL.

 

3.1. Idişul vechi şi documentele lingvistice

 

Începuturile acestui language-mix nu sunt foarte clar definite, sunt însă în legătură cu aşezarea evreilor în Germania, în urma cu 1000 de ani. Salomo Birnbaum, un cercetator austriac, care şi-a dedicat viaţa în mod special studiului limbii IDIŞ, a oferit pentru formarea IDIŞ-ului următoarea explicaţie: ”Rădăcinile formării IDIŞULUI se regăsesc în puterea creatoare a religiei iudaice. Religia forma baza culturii iudaice în momentul în care evreii au preluat germana. Vârsta limbii IDIŞ este de aproximativ 1000 de ani. În cadrul trecerii de la perioada începutului idişului la idişul vechi, germana făcea trecerea de la germana medievală (Mittelhochdeutsch) la germana nouă (Neuhochdeutsch), idişul cunoscând o evoluţie din ce în ce mai independentă de germană.” În acea perioadă în limba germană nu existau reguli de ortografie bine stabilite, nu exista un dicţionar normativ, astfel că impactul înte cele 2 limbi s-a desfăşurat liber, contribuţia ebraicii la dezvoltarea limbii germane fiind de necontestat.

Documentul lingvistic cel mai vechi şi mai cunoscut datează din 1272/73, ”Wormser Machsor”, unde în cadrul unui text ebraic este introdusă (intercalată) o binecuvântare în IDIŞ:

’gut tak im betage            (Ein guter Tag sei dem beschieden, der diesen

  se wer dis machsor in     Machsor in die Synagoge trage)

  beß ha’kneßeß trage!”

 

Din epoca IDIŞULUI vechi s-au pastrat şi câteva scrieri religioase, explicaţii talmudice, traduceri ale Torei, povestiri inspirate din motive biblice, existând şi o literatură a barzilor şi a eroilor legendari în limba idiş.

LAIB FUKS, cel care a descoperit ”Manuscrisul de la Cambridge”, o colecţie de scrieri în IDIŞ, spunea referitor la literatura idiş din această perioadă: ”Poporul evreiesc era în egală masură entuziasmat, de ”Dukus Horant” (versiunea idiş a legendei Hildei), de ”Majister Hiltibrant” şi de ”Ditrich fun Bern”, ca şi de poezia epică de natură biblică, precum ”Avro’om ovinu” şi ”Joseph haZadik”. Trubadurii evrei au prelucrat elemente literare germane, adaptându-le gustului evreilor. Unul dinte cei mai importanţi trubaduri de limba idiş a fost în a 2 a jumătate a secolului 13 Sußkind de Trimberg din Schweinfurt (actuala Bavarie).

Renumită este poezia epică ”AvroŽom Ovinu” (Tatăl nostru Abraham). Abraham, unul dintre cei 3 taţi ai poporului evreu nu aparţinea la început credinţei iudaice, deoarece comercializa ”apicoires”, chipuri cioplite, pe care trebuia să le vândă în piaţă la porunca tatălui său.

Acest text din ”Culegerea de scrieri din Cambridge” provine din sec. 13, reprezentând alături de ”Wormsen Machsor” una din cele mai vechi dovezi lingvistice ale idişului, găsite până în ziua de astăzi.

 

3.2. Idişul medieval

 

IDIŞUL MEDIEVAL (aprox. 1450-1700) deţine în comparaţie cu VECHIUL IDIŞ o independenţă lingvistică bine definită şi de asemenea o independenţă a scrierii. Din idişul mediu s-au păstrat mai multe documente şi datorită ”artei negre”, nou apărute.

Autorii au folosit mai întâi teme clasice (filosofice, biblice) încercând să îndepărteze cititorii de aşa numitele ”törichten bychern” (cărţile proaste). Inspirându-se din Biblie şi Midras Mosche Esrim ve Arba a scris poezii epice (”Sefer m’lochim – Cartea regilor). Rabbi Ascher a scris în 1534 un glosar biblic în idiş-germană-ebraică, iar în 1507 Levita-Bocher a scris cunoscutul ”Bovo - Buch”, care conţinea 650 de Strofe. S-au scris şi ”Maser-Bücher” (ebr. Musar = morala), mai ales pentru femeile care nu cunoşteau ebraica. Aceste cărţi au fost numite şi „wajber-bjcher” iar idişul a fost numit ca urmare şi „wajber tajtsch”. În 1574 Benjamin din Zürich a scris un renumit text muser: poezia Sabbatului. Un alt document în idiş-ul medieval, la fel de renumit, este şi reclamaţia lui Götz von Fiderholz împotriva tatălui său vitreg Mendel, din comunitatea evreiască din Regensburg (1518).

            Când în sec. 14 evreii din centrul Europei (Germania, Austria, Boemia, Moravia) s-au îndreptat spre est în urma pogromurilor şi persecuţiilor, aceştia au păstrat limba vorbită, la fel ca şi evreii spanioli, care şi-au păstrat Ladino. De fapt Ladino şi Idiş au cunoscut o adevărată dezvoltare, ca limbi specifice ale comunităţilor evreieşti, de abia într-o societate în care spaniola, respectiv germana, nu serveau ca mijloc de comunicare. Askhenazii au învăţat treptat limba noilor vecini şi parteneri de afaceri din noile aşezări şi bineinţeles au preluat elemente şi noţiuni în germana lor –”Tajtsch”. Cultura aschenazilor este în continuare caracterizată prin bilingvism: ebraica şi idişul, idişul fiind totuşi considerat inferior ebraicii din punct de vedere cultural.

           

3.3. Idişul de est si idişul de vest

 

În aceste condiţii idişul s-a divizat în idişul de est şi idişul de vest. Idişul de vest a fost limba evreilor care trăiau în mediul cultural german, conţinea elemente ebraice, dar nu slave şi a cunoscut reforme asemănătoare cu cele din limba germană. Idişul vestic a fost treptat în întregime asimilat de limba germană.

            Spre deosebire de idişul vestic, idişul ”Hochdeutsch”, idişul de est s-a dezvoltat în Europa de est, deci într-un mediu lingvistic negerman, conţinând un procent ridicat de cuvinte de origine slavă, dar şi elemente romanice. Din punct de vedere regional idişul de est s-a divizat in idişul central-estic (Polonia, Rusia, Ucraina, până în Crimeea), idişul nord-estic (Estonia, Letonia, Lituania, Bielo-Rusia) şi idişul sud-estic (Bucovina, Basarabia, România). Întregul centru cultural şi religios al evreimii s-a concentrat în evul mediu târziu în estul Europei iar idiş-ul estic a devenit limba principală de comunicare a evreilor din întregul spaţiu european, menţinându-se în această poziţie şi după emigrarea evreilor înapoi spre vest, din cauza masacrelor şi pogromurilor din Europa de est. Idişul estic a asimilat toate celelalte idiomuri ale evreilor, reuşind odată cu trecerea timpului să atingă nivelul unei limbi scrise pe deplin dezvoltate, evreii askhenazi răspândind prin emigrările masive această limbă în toate continentele. Salcia Landman defineşte în cartea sa ”Das Abenteuer einer Sprache” (Freiburg 1962) idişul în felul următor: „Idişul este limba vorbită de askhenazi, de evreii est-europeni, care nu au fost asimilaţi. Idişul s-a născut în poala limbii germane şi în pofida elementelor lingvistice de diferite origini preluate treptat, limba germană reprezintă baza (scheletul).

Unul dintre documentele în idişul estic ce s-au păstrat este declaraţia unui martor în faţa instanţei judecătoreşti evreieşti din Cracovia, din 1579:

Izindert ejn jour bin ich ibern iam gezogen, dou bin ich gekimen ken rodos, dou bin ich krank gewooren, dous is an alter jid gekimen zi mir in hot mich gefreegt, fin wanen ich weer. Dou hob ich ges’prochen: fin krouke. Dou hot er ge’sprochen, er wer ouch fin krouke, ober baai lange iouren : izindent ken ich niement mit...”

(Vor einem Jahr fuhr ich übers Meer (iam), da kam ich nach Rhodos und da wurde ich krank. Da kam ein alter Jude zu mir und frug mich, von wo ich wäre. Da sagte ich: von Krakau. Da sagte er, er wäre auch von Krakau, aber vor vielen Jahren: jetzt kenne ich keinen mehr)

           

3.4. Hasidism, Haskala şi influenţele asupra idişului; primele publicaţii în neoidis

           

În sec. 17–18 şi shtetel-urile evreieşti din Europa au suferit din cauza războaielor, răscoalelor, dispreţului habsburgilor (Maria Teresia), pogromurilor şi astfel aceste shtetl au decăzut, ajungându-se la o sărăcire generală. Din această restrişte s-a născut o nouă mişcare evreiască mistică, şi anume HASIDISMUL. Hasidismul este răspunsul celor mulţi, dezamăgiţi şi îndureraţi, la speranţele deşarte care au rămas neîmplinite de către pseudo-mesia Sabbatai Zwi şi adepţii acestuia. Adepţii Hasidism-ului erau locuitorii săraci din shtetl, poporul simplu, limba de comunicare a hasidismului fiind idişul. Mişcarea contrară hasidismului, considerată mişcarea evreilor ortodocsi conservatori, s-a născut în secolul 18, fiind cunoscută sub numele de HASKALA – iluminismul evreiesc, o mişcare care s-a opus cu agresivitate tuturor elementelor retrograde. Cel mai important reprezentant al iluminismului evreiesc a fost filosoful german Moses Mendelssohn, care numea limba evreilor est-europeni ”jargon”, considerând idişul imoral şi străduindu-se, într-adevăr fără suces, să impună ebraica drept limbă de comunicare în locul idişului şi în Europa de est.

Iluminismul a câştigat treptat şi în cadrul iudaismului est-european o importanţă deosebită, începând cu 1800 realizându-se prin idiş, şi anume prin idişul modern (neoidişul). Cei mai de seamă reprezentanţi ai iluminismului estic sunt în primul rând Mendel Levin (1749-1826), Joseph Perl (1774-1839) şi fondatorul ”Ştiinţei iudais-mului” (”Wissenschaft vom Judentum”) ISAAK BAER LEVINSOHN, considerat un Mendelssohn slav. Elementele Modernului au apărut târziu în lumea iudaismului est european, s-au impus însă rapid, pătrunzând adânc în inima shtetel-ului evreiesc. Au apărut primele ziare iluministe în idiş, foarte important fiind săptămânalul „Kol He Wasser” (Glasul solului), apărut la Odesa între 1863-1872, ziar în care au publicat autori precum Israel Asksenfeld (1787-1866), Salomon Ettinger (1799-1855), Abraham Baer Gottlober (1810-1899), Mendele Mocher Sforim (de fapt Scholem Jakob Abramovitsch, 1835-1917), Jizchok Linecky (1839-1915), Abraham Goldfaden (1840-1908). Alt renumit ziar în idiş a fost şi „Amsterdamer Wöchentliche Neies-Verzähler”.

           

4. Teatrul şi literatura idiş

 

Un aport deosebit la dezvoltarea şi propagarea idişului l-a adus şi TEATRUL IDIS. Abraham Goldfaden, care avusese succese uriaşe cu comediile şi dramele sale, este totodată fondatorul teatrului idiş, în 1877 la Iaşi punând piatra de temelie pentru scena idiş. În 1883 guvernul ţarist (sub influenţa cercurilor ortodoxe) a interzis printr-un decret repre-zentaţiile teatrului idiş în Rusia. Acesta a fost doar un mic pas înapoi, raportat la evoluţia scenei idiş, la succesele teatrului idiş în România, Polonia, Germania şi în cele din urmă în America.

Au luat fiinţă multe trupe de teatru idiş, precum ”Wilnaer Truppe” (1916) şi ”Habima” (Moscova 1918), care au intrat în istorie. Marii actori ai vechiului teatru idiş au fost Jakob Adler, David Kessler, Boris Thoma-Schewsky şi legendarul comediant Mogulesku, care a interpretat în piesele groteşti şi roluri feminine. Renumită a fost şi familia Kaminski: Abraham (1867-1919), soţia lui Esther Rachel (1870-1925) - die ”mame funein jiddischen Theater”, şi fiica lor Ida (1900-1989); Madame Liptzkin, pentru care Jakov Gordin îşi scria piesele; Morris Schwarz si Molly Picon, care au jucat la New York; Solomon Michoels, care în 1948 a căzut victimă terorii staliniste.

GOLDFADEN a fost iniţiatorul teatrului idiş, iar JAKOB GORDIN (1853-1909) din Mirgorod, care a emigrat în 1890 în ”lumea nouă”, a dus teatrul idiş în America. Cu piesele sale ”Die Freiheit”(1892), ”Der jiddische King Lear”, ”G’T, Mensch und die Teufel”, inspirate din literatura clasică, Jakob Gordin a cunoscut succese răsunătoare, în calitatea sa de director al teatrului idis din NY.

            La început literatura idiş a apărut pentru a aplana prăpastia dintre învăţătorii evrei şi ceilalţi membrii ai societăţii (copiii şi femeile), care nu cunoşteau ebraica. Vechea literatură idiş era inspirată din Biblie: traduceri ale Pentateuhului, Psalmi, povestiri, dar la fel de renumite sunt şi epopeele medievale în idiş, cântecele şi cărţile populare. Literatura idiş modernă s-a dezvoltat însă în primul rând în Europa de est. IZCHAK LEJB PEREZ (1815-1915), SCHOLEM ALEJCHEM (1859-1916) şi MENDELE MOJCHER SFORIM reprezinta cele trei stele ale literaturii clasice idiş. Ei au devenit celebrii şi în afara lumii evreieşti prin piesele lor de teatru, romanele şi povestirile lor. Aceşti trei autori sunt în acelaşi timp scriitori clasici de limba idiş şi inovatori ai literaturii idiş, aducând un substanţial aport la dezvoltarea acestei limbi din punct de vedere lexical şi gramatical. Ei au fost urmaţi de S. An-Ski (de fapt Solomon S. Rappoport, 1863-1920), David Pinski (1872-1959), Abraham Reisen (1876-1953), Perez Herschbein (1880-1948), Scholem Asch (1880-1957). Perioada interbelică este cunoscută ca o perioadă de înflorire a literaturii şi implicit a limbii idiş scrise, şi anume în mod deosebit în centre precum Varşovia şi Vilna. În această perioadă au fost înfiinţate şi institutele de cercetare de la Vilna, Kiew şi Minsk, unde erau studiate toate aspectele limbii, literaturii şi culturii idiş.

5. Idiş şi ”Gaunersprache”

 

Idişul nu este doar o limbă care a preluat, a absorbit elemente externe, ci a şi influenţat anumite limbi, şi anume mai ales limbajul uzual al germanei şi polonezei. Aşa numita ”Gaunersprache” (ganaf = hoţ, ebr.) sau ”Rotwelsch” (un fel de jargon) se trage din vechiul idiş. Faptul că între Rotwelsch (jargonul vagabonzilor) şi idiş exista elemente de interferenţă (comune) a fost demonstrat din punct de vedere ştiinţific (Peter Wehle, Salcia Landmann). Atât acest jargon cât şi idişul s-au dezvoltat pe o bază lingvistică germană şi într-un mediu german, lexicul fiind predominant german, presărat cu elemente ebraice şi străine. Deci cuvintele ebraice sunt atât o caracteristică a idişului cât şi a jargonului („Rotwelsch”). Analizând cauza acestor elemente comune s-a ajuns la următoarea posibilă explicaţie: este vorba de contactul dintre vagabonzi şi comercianţii evrei în sec.18-19. Se poate vorbi despre un contact din punct de vedere profesional: hoţii şi vagabonzii încercau să vândă bunurile furate prin comercianţii evrei intâlniţi în hanuri, astfel făcându-se şi un schimb lingvistic de ambele părţi. Relaţia dintre mediul vagabonzilor (a micilor pungaşi, poate nonconformişti) şi al evreilor a devenit uneori mai strânsă şi din cauza marginalizarii evreilor, a pogromurilor din perioada evului mediu şi a începutului erei moderne. Evreii nu se puteau încadra într-o societate din care ei erau excluşi, situaţie asemănătoare din punct de vedere psihologic şi social cu cea a celor din afara legii. Astfel idişul a exercitat o fascinaţie deosebită asupra poporului ”de jos”, a poporului străzii, dezvoltându-se treptat un limbaj secret. Extrem de multe elemente din idiş s-au păstrat în germana din zilele noastre, în special în limbajul uzual. Aşa numita ”germană austriacă” – este vorba despre dialectele din diferitele landuri ale Austriei, limba vorbită folosită zilnic de milioane de austrieci – conţine cele mai multe rădăcini din idiş, respectiv ebraică, comparativ cu celelalte limbi germanice. Partea interesantă este că majoritatea austriecilor nu sunt conştienţi de faptul că peste 50% din acest ”Österreichisch”, de care ei sunt tare mândri, provine din idiş, respectiv ebraică – concluzie trasă de mine personal, în urma unei anchete adresate unor cetăţeni austrieci de diferite vârste şi ocupaţii. Acest fapt este foarte interesant, raportat mai ales la situaţia politică actuală (extremiştii de dreapta), la multiplele acţiuni antisemite, care au fost intens mediatizate.

Ex:  ”Haberer” = idiş, chaver = prieten               „Kaff” = ebr. kfar = sat mic

     „Hackn” = idiş, hogun = lucru, munca          „Beisl” = ebr. beth = casa

       „Tacheles reden” = a vorbi la obiect / ebr. tachlais = adevar

       „Stuss reden” = a vorbi fără rost / idiş, schtuss, ebr. schtuth = prostie

       „Schmäh” = idiş, schmue = povestire, neadevăr, glumă

       „Zocken” = a câstiga bani din noroc / sachok = joc, lizchok = a juca

       ”Zoff” = scandal / ebr. sof = sfârşit

       „Hals und Beinbruch” = urare / „hazlacha ve beracha” (succes şi binecuvantare)

       „Ein guter Rutsch!” = ebr. rosch = început

       „meschugge” = idiş meschuge = nebun

„Massel” = idiş mazal = noroc

„Schlamassel” = schlimm + massel

„da ist etwas nicht koscha!” = ceva nu este în regulă

Mai mult chiar, şi lexicul de bază al cultului creştin provine din ebraică, cum ar fi: Halleluja, Amen, Messias, Satan.

Referitor la scriere, idiş-ul se scrie cu alfabetul ebraic, deci de la dreapta la stânga, alfabetul conţinând 22 de litere, din care 5 deţin suplimentar o formă finală: C(kof), M(mem), N(nun), F(fei) şi Z(zadik). Fiecare literă are şi o valoare numerică:

A(alef) = 1     G(ghimel) = 3       H(hej) = 5      S(sajn) = 7       T(tet) = 9

B(bet) = 2     D(dalet) = 4          V(vav) = 6     H(chet) = 8      J(jud) = 10

Textele idiş sunt uneori vocalizate şi uneori nu.

Din punctul de vedere al ortografiei idişul vechi şi medieval erau doar fonetice, deci se scria după auz, neexistând reguli ortografice bine stabilite. Încă din sec. 17 s-au conceput diferite dicţionare, dar stabilirea ortografiei s-a efectuat la sfârşitul sec. 19.

6. Idiş şi engleza

 

Un alt aspect foarte important al idişului este ”American yiddish”. Impactul între idiş şi engleza a fost foarte profund. Emigranţii evrei din America au arătat o disponibilitate deosebită de a se adapta, de a prelua aspecte din cultura americană. Din întâlnirea dintre vechea cultură idiş şi americanismele lingvistice s-a născut ”American yiddish”-ul.

EX: ”Gathering round di mischpoche/Fargest di New Yorker Maloche”

           (Adunaţi-vă în jurul familiei, uitaţi munca din New York)

”New York Times” a introdus în 1967 pentru aceste forme mixte denumirea YIDLISH. Lilian Mermin Feinsilver a propus în 1971 în cartea ei ”Taste of Yiddish” termenul ”ENGDISH” pentru ”Yiddish with interpolating English”, iar mai târziu termenul ”ENGLIDDISH”. Leo Rosten menţionează în cartea sa ”The joys of Yiddish” denumirea ”AMERYIDDISH”. Sol Steinmetz oferă în cartea sa ”Yiddish and English” exemple foarte concludente pentru împrumuturile din engleză: ”Der loyer in mayn bilding is going to mufn to the basement floor”.

Dar, şi idişul la rândul lui a influenţat limba engleză. Expresii uzuale, ca de exemplu ”He don’t know from nothing” sunt preluate din idiş: ”Er veyst nit fun gornit”, elemente denumite în 1943 de către lingvistul G. Rothenberg ”Yiddioms”.

Cuvinte împrumutate din idiş şi care se găsesc în toate dicţionarele americane sunt de exemplu ”bagel” (Brötchen, pâinică, chiflă), ”schlemil” (Dummkopf, prostănac), ”schlep” (to schlep = a colinda, shlep = persoana plictisitoare)

7. Idişul în perspectivă

 

Idişul, aşa numita ”Mameloschn”, limbă de comunicare a evreimii est europene, limbă ce s-a format începând cu secolul 12, fiind scrisă cu litere ebraice, conţinând elemente semitice (ebraică şi aramaică), slave (poloneză, rusă, ucraineană) dar mai ales germane (germana medievală, bavareza), a reprezentat până la izbucnirea celui de-al doilea război mondial o limbă universală, vorbită şi scrisă de aproximativ 12 milioane de oameni. Acest nivel idişul nu-l va mai putea atinge niciodată, deoarece răul cauzat a fost prea mare: acei ”mames und tates”, părinţii, care împărtăşeau această limbă cu dragoste copiilor lor, au fost exterminaţi. Din cauza nelegiuirilor naţional-socialismului idişul a apus aproape complet, odată cu purtătorii acestei culturi. În zilele noastre idişul mai este înţeles de aproximativ 6 milioane, fiind vorbit de aproximativ 0,7 milioane de oameni. Roland Lötzsch, autorul unui dicţionar de idiş, apărut la Leipzig în 1990, spunea următoarele referindu-se la viitorul idişului: ”Deoarece vorbitorii de idiş reprezintă în ziua de astăzi peste tot minorităţi biculturale (bilingvistice), trăind împraştiaţi în cadrul unor medii lingvistice străine majoritare – o excepţie o reprezintă regiunea New York – idişul este expus peste tot pericolului de a fi asimilat de o limbă majoritară.” (pag 17)

Hans Gert Kramer şi Gunter Linde s-au dovedit în cartea lor „Sprechen die Neanderthaler Englisch?” cu mult mai optimişti: „Cu siguranţă idişul nu va mai fi ceea ce a fost odată. Dar, această limbă mixtă, formată în câteva sute de ani, nu va dispare. În Israel spre exemplu mai apar ziare în idiş, iar în cadrul universităţilor au luat fiinţă catedre de idiş, nu numai de dragul ştiinţei”. (pag. 50)

            Deşi în zilele noastre se vorbeşte de o mică renaştere a idişului, deşi mai exista publicaţii în idiş, mai sunt doar puţini vorbitori ai acestei „Mameloschn”, poate în afara studenţilor din Yeshive, care discută
într-un idiş combinat cu ivrit. Tradiţionala ”Mameloschn” nu se mai învaţă acasă, ci la universitate devenind un obiect de studiu, câteodată un hobby depersonalizat. Cele mai importante centre pentru studiul litera-turii şi limbii idiş se găsesc în America de Nord (Harvard) şi Sud, în Israel (Ierusalim, Ramat-Gan) şi din 1996 şi în Germania, la Univer-sitatea Heinrich Heine din Düsseldorf.

În slujba idişului ca limbă şi cultură se inscriu şi muzicienii Kletzmer şi formatiile precum ”Gebrider Moischele” şi ”Espe”, care prin muzică, ritm, text reînvie pentru câteva clipe sufletul shtetel-urilor apuse.

Printre cei mai importanţi autori postbelici de idiş se numără poetul AVROM SUTZKEVER precum şi prozatorul ISAAC BASHEVIS SINGER, căruia în 1978 i s-a acordat premiul Nobel pentru literatură. În discursul ţinut cu această nobilă ocazie, Isaac Bashevis Singer spunea: ”Idişul nu şi-a spus încă ultimul cuvânt (…) Este limba bogată în umor şi amintiri, pe care regnul uman nu are voie s-o uite. În sens figurat idişul este limbă înteleaptă şi modestă a noastră a tuturor, limba evreimii pline de speranţă”.

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 

A.

5. Dicţionar enciclopedic de iudaism, Hasefer, Bucuresti, 2001.

 

B.

Beinart, Haim: Geschichte der Juden, Augsburg, 1998.

Girtler, Roland: Rotwelsch-Die alte Sprache der Gauner, Dirnen und Vagabunden, Wien, 1998.

Lange, Nicholas de: Jüdische Welt – Kunst, Geschichte, Lebensformen, Augsburg, 1997.

Nachama, Andreas: Jiddisch im Berliner Jargon oder hebräische Sprachelemente im deutschen Wortschatz, Berlin, 1997.

Shapiro, Michael: Mandria evreiasca – 101 traditii evreiesti, Oradea 1998.

 

 

Previous Page | About the author | Content | Home | Next Page


© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Dr.Felicia Waldman
Last update: February 2003
Text editor&Web design: Raluca OVAC