Introducere

Figură ilustră în perioada posttalmudică, Moshe ben Maimon (1135 – 1204), cunoscut în spaţiul european sub numele de Moise Maimonide, rămâne pentru conştiinţa iudaică “al doilea Moise“: “De la Moshe (fiul lui Avraham ) până la Moshe (fiul lui Maimon) nu s-a mai ivit un Moshe“.

În filosofie se impune cu tratatul Călăuza (Ghidul) rătăciţilor (nehotărâţilor, nedumeriţilor, dezorientaţilor, neajutoraţilor), în ebraică More Nevokhim, קורה כבוכים. Cartea, “adevărată summa de teologie scolastică ebraică“ [4] , împleteşte iudaismul cu filosofia greacă şi arabă, pentru a da naştere unei interpretări filosofice a Scripturii, menite a dezvălui sensurile ei ascunse, misterele Legii. Maimonide nu este un simplu talmudist, aşa cum nu este nici un pur aristotelician. Marea lui originalitate constă în dialogul viu întreprins între mozaism şi filosofie [5].

Terminat în 1190, tratatul este tradus din iudeo-arabă [6] (Dalâlat al-’Hayirîn) în ebraică (More Nevokhim), la dorinţa şi cu acordul lui Maimonide, de către Samuel ibn Tibbon. Puţin mai târziu, o nouă traducere în ebraică este făcută de poetul Iuda al-Harizi.

În 1520 (Paris) şi în 1629 (Basel) apar două traduceri în limba latină, ambele din ebraică: prima îi aparţine lui A. Justinianus, iar cea de-a doua, lui J. Buxtorfius. Traducerea franceză (1856–1866) din originalul iudeo-arab, efectuată de Salomon Munk rămâne de referinţă până în zilele noastre. Lângă aceasta pot fi pomenite cele două traduceri în limba engleză avându-i ca autori pe M. Friedländer (1885) şi pe S. Pines (1963). Există, de asemenea, traduceri în limbile germană, italiană, spaniolă, maghiară etc.

Influenţa tratatului a fost resimţită puternic în scolastica creştină (Albertus Magnus, Toma d'Aquino,  Meister Eckhart, Duns Scotus). Spinoza şi Leibniz îşi vor mărturisi deschis admiraţia pentru Maimonide [7]. Cât despre tradiţia filosofică iudaică, Moses Mendelssohn şi Solomon Maimon, pentru a aminti doar câteva nume, păşesc pe urmele înainte-mergătorului lor.

În cele ce urmează vom încerca să găsim în acest tratat un “itinerar al minţii în Dumnezeu“ (formula bonaventuriană [8] nu este deloc întâmplătoare şi se va lămuri pe parcurs), să dăm la iveală, pe cât posibil, gândul ascuns şi nerostit al lui Maimonide: “căci scopul meu este ca adevărurile să se lase întrevăzute, pentru a se ascunde mai apoi“ (Introducere) [9].


[4] Étienne Gilson, Filozofia în Evul Mediu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 344.

[5] Cf. Claude Birman, Préface, Le Guide des Égarés, trad. Salomon Munk, p. XIV.

[6] Arabă cu caractere ebraice

[7] Se ştie că Spinoza (1632-1677) a studiat versiunea ebraică a lui ibn Tibbon, în timp ce Leibniz (1646- 1716) a citit cu atenţie şi şi-a adnotat traducerea ei în latina. Numeroase comentarii s-au scris cu privire la acest tratat, multe din ele încă nepublicate” (Joseph A. Buijs, Introduction în Maimonides. A Collection of Critical Essays, University of Notre Dame Press, 1988, p. 4).

[8] Vezi Bonaventura, Itinerariul minţii în Dumnezeu, Editura Ştiintifică, Bucureşti, 1994.

[9] Fragmentele în limba română respectă, în linii mari, versiunea franceză Le Guide des Égarés, în traducerea mai sus amintită a lui Salomon Munk din originalul iudeo-arab, Editura Cameron, Saint-Amand-Montrond, 1992. Am consultat, de asemenea,  versiunea engleză a lui M. Friedländer (traducere din originalul iudeo-arab), The Guide for the Perplexed, Routledge & Kegan Paul, London, 1956, precum şi versiunea latină a lui Johannes Buxtorfius (traducere după versiunea ebraică a lui ibn Tibbon), Liber Doctor Perplexorum, Basileae, 1629. Versetele biblice urmează îndeaproape Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.This book wa first published by the Editura Universitatii din Bucuresti
Comments to: MADEEA SÂSÂNĂ.Last update oct. 2003.Text editor&Web design Radu Prejbeanu