Cuprins

Cuvânt înainte

Introducere

I. Comentariul ca joc secund

II. Metafizică şi iniţiere

Despre iniţiere

Distincţia fizică – metafizică

Revelaţia adevărurilor divine naturale la Toma d’Aquino

III. O cântare a treptelor

III. 1 Drumul în sus

    Despre idolatrie

    Despre numirile divine

    Atributele afirmative

    Atributele negative

    Numele tetragramat

    “Eu sunt Cel ce sunt“

    Despre îngeri

    Modelul lumii

    Microcosmos şi macrocosmos

    Despre alegorie şi simbol

    Izomorfism şi anamorfoză

    Maase mercava

III. 2 Drumul în jos

    Despre profeţie

    Profeţii

    Definiţia profeţiei

    Despre intelect

    Despre imaginaţie

    Treptele profeţiei

    Materia – soţie infidelă

    Adam şi Eva

    Problema răului

    Despre providenţă. Cartea lui Iov

    Despre credinţa falsă

    Despre înţelepciune

    Moartea ca sărutare divină

IV. Călăuza rătăciţilor ca itinerar al minţii în Dumnezeu

Summary

Résumé

Bibliografie

 

Autor: MADEEA SÂSÂNĂ

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.This book was first published by the Editura Universitatii din Bucuresti
Comments to: Madeea SÂSÂNĂ.Last update oct. 2003.Text editor & Web design Radu Prejbeanu