eBooks Pagina de start
Despre autor
 

I. STudii

CARAGIALE, personaj al propriei literaturi

 

La o analiză, fie şi superficială, a operelor realizate de marii clasici, se poate constata că fiecare dintre ei, mai puţin I. L. Caragiale, s-a lăsat prins de ispita confesiunii, indiferent dacă aceasta a luat forma jurnalului, ca la T. Maiorescu, a travestiului liric, ca la Eminescu, sau a amintirilor, ca la I. Creangă şi I. Slavici.

Chiar dacă excepţia Caragiale ar putea fi cercetată şi psihanalizată pentru a-i afla o explicaţie, nu credem că aceasta prezintă un interes deosebit. Mai interesant ar fi de văzut dacă reticenţa extremă şi explicită a lui Caragiale pentru mărturisire şi lirism este neutralizată cumva, sau măcar suplinită.

Aparent, scriitorul a cărui operă a fost percepută şi de contemporani, dar mai ales de posteritate ca expresie a unui spirit clasic, detaşat şi obiectiv, pentru care criteriul adevărului şi al autenticităţii reprezenta regula de aur a artei sale, scriitorul care în locul rigorii documentare a lui Maiorescu, a lacrimii eminesciene, a umorului jovial şi autoironic al lui Creangă sau în locul nostalgiei autobiografice a lui Slavici, prefera râsul batjocoritor şi sarcastic, un asemenea scriitor nu părea deloc dispus să se reprezinte pe sine, să-şi dezvăluie biografia ori viaţa lui interioară. Şi totuşi, în bogata galerie tipologică a literaturii lui, mai puţin teatrul, există un personaj, care fără să poarte de obicei vreun nume, este în realitate Caragiale însuşi. În numeroase momente şi schiţe, chiar şi în unele nuvele, naratorul este el însuşi personaj. Şi nu doar un simplu povestaş ce relatează evenimente, întâmplări, istorii, ci o prezenţă dinamică, de cele mai multe ori esenţială, care declanşează şi întreţine dialogul, evocă personaje schiţându-le profulul, participă direct la punerea în scenă a substanţei epice. Observator ironic ori autoironic de gesturi, ticuri şi detalii, personajul Caragiale este factorul de autenticitate focalizant, este elementul imponderabil de gravitaţie epico-dramatică. Calificarea finală nu este întâmplătoare. Aşa cum au remarcat toţi exegeţii, vocaţia fundamentală a lui Caragiale a fost aceea de dramaturg, poate că mai exact spus, de om de teatru. Un simplu racursi asupra biografiei sale este suficient pentru a afla determinările şi determinatele acestei vocaţii. Începe prin a fi elev la cursul de declamaţie şi mimică al unchiului C. Caragiali, devine sufler şi copist de roluri la Teatrul Naţional, unde director era Mihai Pascaly, traduce piese de teatru din Parodi, Scribe, Déroulede, este actor şi director de scenă la Teatrul Naţional din Iaşi, devine director al Teatrului Naţional din Bucureşti şi toată viaţa întreţine relaţii strânse cu actorii, în general cu boema timpului. De altfel, el însuşi declara, într-o convorbire cu M. Sevastos: ,,De câte ori v-am spus că eu sunt om de cafenea? Nu mă atrage decât mecanismul omenesc şi simt o plăcere să-i demontez resorturile"1. Era atât de obsedat de resorturile mecanismului omenesc, încât nu ezita să însceneze adevărate ciocniri care să-i permită radiografierea reacţiilor pitoreşti ale unor oameni ce-ar fi putut deveni personaje. Cella Delavrancea povesteşte, într-una din evocările sale, unul din experimentele de acest fel. ,,Aşa cum Fabre, celebrul entomolog francez, studiase viaţa insectelor, stând pe brânci zile întregi, tot aşa prindea Caragiale reflexele, caracteristicile unor necunoscuţi, hoinărind prin orăşele provinciale, de unde se întorcea încărcat de impresii noi, filtrate apoi prin alambicul genialului său talent care nu îngăduia decât esenţialul.

Braşovul era un loc de predilecţie pentru el. Se ducea în piaţă să se certe cu unguroaicele, prefăcându-se că-i un om prost şi cicălitor, şi nu se lăsa până nu ajungea gâlceava la culme. Scenele acestea povestite de Caragiale, cu accentul bietelor vânzătoare exasperate, aveau un haz irezistibil. Privirea lui adâncă cerceta cu solemnitate de bufniţă cotloanele sufleteşti, prindea pricinile mecanismului psihologic, înregistra neiertător toată gama vanităţii omeneşti"2.

Nu ezita să facă farse şi în lumea actorilor, nu atât pentru plăcerea maliţioasă e a-i savura efectele, cât pentru a studia reacţiile şi mai ales pentru a descoperi podoabele limbajului colorat, provocat de mânie, de nervi, de pierderea cumpătului. Întâmplarea povestită de gazetarul Gh. Rădulescu, sub titlul ,,Regulamentul Teatrului Naţional" este pilduitoare. Caragiale, împreună cu evocatorul întâmplării, îi face o vizită uneia dintre cele mai apreciate şi vârstnice actriţe care juca în teatrul unde era director general. Mănâncă, beau, bârfesc, se întreţin într-o atmosferă foarte amicală. Pe baza unei prealabile înţelegeri cu mai tânărul său companion, Caragiale pleacă mai devreme pentru a fi în biroul său la ora la care era programată repetiţia. Fireşte, actriţa întârzie, intră la director să-şi ceară scuze, acesta într-un joc al disimulării perfecte se arată necruţător şi o amendează, ca şi cum n-ar fi ştiut unde şi cu cine fusese cu câteva minute mai devreme. După un dialog savuros, în final actriţa, prididită de plâns, se apleacă pe biurou şi, dându-i broşura la o parte cu un gest lipsit de eleganţă porneşte, pe tonul pe care vorbea în Madame Frochard, din Două orfane:

,,- Domnule director general, dumneata dormeai pe gunoaie, în Ploieşti, pe când eu, soră de colonel, lăsam butca la scara teatrului ca să civilizez creaturile venite aici de la spălătorie şi mă amendezi pe mine ca pe nişte uşieri! Păi, janghinosule, mie mi-a sărutat mâna regele Serbiei - şi o să primesc pedeapsă de la un simigiu ca tine?

A luat apoi, de pe biurou, o coală de hârtie, şi-a scris demisia şi, oferind-o lui Caragiale:

- Bagă-ţi-o în ochi, domnule director general!

Şi, odată cu mişcarea colţuroasă pentru a-i trânti hârtia:

- Adevărat: nici din salcie cerc de bute, nici din mojic om de frunte! Apoi către mine, surprins că râdeam:

- Dar tu, mă piciule, ce râzi? Te-ai înţeles cu plăcintaru' ăsta să vă bateţi joc de o artistă ca mine? Te trec prin perete acuma!"3.

În acest timp, domnul director general, foarte satisfăcut de experimentul său, îşi aprindea ţigara cu cererea de demisie a distinsei actriţe.

Caragiale era şi un actor excepţional, cu o capacitate de imitaţie şi de improvizaţie care făcea farmecul tuturor anturajelor unde se afla şi care a determinat pe unii să declare că cea mai strălucită creaţie a lui, pierdută pentru totdeauna, rămâne cea prin viu grai.

Ar fi fost şi de mirare ca o asemenea înzestrare să nu-şi afle expresia şi în opera literară. Actorul din viaţă se transferă cu discreţie în spaţiul ficţiunii şi, travestindu-se în personaj, îşi joacă propriul rol. Un astfel de gest este săvârşit nu numai din raţiuni ludice. Există o motivaţie funcţională care determină scriitorul să-şi asume, îndeosebi în schiţe, statutul de participant nemijlocit la punerea în scenă a decupajelor de viaţă. Momentele şi schiţele sale au, aşa cum se ştie, o structură comediografică. Dar, nu doar în sensul că valorifică narativ dimensiunea comicului, ci pentru că sunt arhitecturate scenografic. Ele sunt aproape mereu mici scenete în care naratorul nu se mulţumeşte să folosească din abundenţă dialogul, ci uneori îşi nominalizează chiar personajele angajate în dispută. Să amintim aici schiţe, precum ,,Un pedagog de şcoală nouă", unde descoperim o adevărată distribuţie (pedagogul, şcolerul, profesorul, inspectorul, Popescu, Ionescu, micul Ftiriadi), ,,Justiţie" (judele de ocol, Leanca, prevenitul), ,,C.F.R." (Niţă, Ghiţă şi muşteriul), ,,Amici" (Lache, Mache şi Tache), ,,Art. 214" (avocatul, cocoana, tânărul), ,,Căldură mare" (domnul, feciorul).

Dramaturgul nu-şi încheie cariera în 1890, odată cu ultima piesă realizată, decât formal. El îşi exercită vocaţia în continuare, atât doar că forma literară nu mai este piesa de teatru, ci schiţa, momentul, nuvela. Cunoscându-şi foarte bine calităţile şi rămânând mereu credincios crezului său artistic de factură clasică, prozatorul preferă să-şi scenografieze substanţele narative, să utilizeze cât mai puţin dimensiunea descriptivă, să reducă la minim comentariul, eventual dinamizându-l prin intermediul stilului indirect liber.

Una dintre formele de realizare a acestor obiective, de asigurare a dinamismului, a ritmului şi a bazoreliefării tipologice este tocmai metamorfozarea naratorului în actor, în personaj. Transformat în componentă a structurii anecdotice, personajul Caragiale cunoaşte o anume gradualizare a implicării. În unele momente şi schiţe, de fapt în cele mai multe, prezenţa lui este activă şi dominantă. ,,Reportaj", ,,Bubico", ,,Amicul X", ,,Ultima oră", ,,Infamie", ,,Între două poveţe", ,,La hanul lui Mânjoală" - sunt printre cele mai reprezentative texte din acest punct de vedere. În fiecare dintre ele, implicarea naratorului care devine personaj este diferită. De pildă, în ,,Reportaj" sau ,,Ultima oră", după un preludiu informativ pus sub semnul ironiei şi al antifrazei, personajul Caragiale preia iniţiativa în dublă direcţie. Pe de o parte, el pune în scenă succesiunea secvenţelor, astfel ca ele să contribuie la deconspirarea mistificărilor, pe de altă parte, prin replicile, de obicei, interogative şi laconice, conduce dialogul astfel încât ipostura să fie dezvăluită treptat sub semnul comicului. Efectele devin cu atât mai mari, cu cât el adoptă strategia mistificatoare a partenerului, intră în jocul acestuia, pentru ca în final păcălitorul să fie el însuşi păcălit, sau confecţionerul de ştiri pe banca din Cişmigiu să fie pus în faţa propriei minciuni, chiar dacă surpriză , şmecheria lui, în loc să fie supusă oprobiului, este apreciată, încurajată şi chiar... preluată ca metodă (,,Eu rămân în odăiţa umbroasă a redacţiei să-mi scriu articolul de fond: Ce gândeşte suveranul?... Să vedem ce poate gândi suveranul?...").

,,Între două poveţe" propune o altă formulă. Protagonistul schiţei este autorul însuşi. Domniţa, Nina şi Ana sunt prezenţe evocate. Chiar dacă primele două, dar mai ales Nina, sunt factori declanşatori ai aventurii, ele nu se înscriu dialogic în scenariu. Promotorii rămân şoptitorul de ureche dreaptă şi cel de ureche stângă, expresiile verbale ale celor două componente care sintetizează personalitatea scriitorului: demonicul şi angelicul. Textul debutează chiar cu aducerea lor în scenă:

,,Cu tot uetul balului, am auzit şoptindu-mi clar la urechea dreaptă: «Trebuie să fii prea sec de spirit, ca să te laşi ameţit de un drăcuşor aşa de tânăr!» Era o povaţă foarte cuminte pe care desigur aş fi urmat-o, dacă aveam numai o ureche; însă, de-abia îşi termină consilierul înţelept propoziţia şi, la urechea stângă, altul îmi şopti şi mai clar: «Trebuie să fii prea sec de spirit, ca să nu te laşi purtat de atâta farmec...».

Dirijat de ,,cei doi consilieri intimi", pe care îi asculta cam în stilul lui Cănuţă, om sucit, autorul povesteşte cu umor, dar şi cu o discretă nostalgie ceea ce e destul de rar la el , jocul ispitirilor care-l solicită, între fascinaţia provocatoare a drăcuşorului de fată şi frumuseţea distinctă, bine susţinută material a domniţei care promitea o călătorie de neuitat în Italia. Urechea dreaptă a avut mai multă audienţă, dar cel care avea două urechi nu şi-a găsit liniştea. ,,Şi acum, când e atât de mult de atunci, iată-i pe bunii mei consilieri că tot nu s-au împăcat; unul îmi zice: «Ai făcut foarte cuminte!», iar celălalt: «Mare neghiob ai fost!»"

Adevărate capodopere actoriceşti realizează personajul Caragiale în ,,Bubico" şi în ,,La hanul lui Mânjoală". Deşi sunt două proze diferite, şi ca specii şi ca identitate a imaginarului, ele se aseamănă prin rolul fundamental jucat în construcţia epică de cel care preferă să se urce pe scenă ca interpret şi eventual regizor. Partitura interpretată e diferită, aşa cum diferite sunt spaţiul epic şi finalitatea mesajului. În ,,Bubico", el experimentează una din ideile teoretice foarte dragi şi anume, aceea prin care acorda gestului, mimicii, ochilor o importanţă capitală în actul comunicării. ,,Un tic, un nume potrivit sau un gest valorează mai mult decât o pagină întreagă de descrieri"4, îi spunea fiicei sale, iar într-un articol consacrat lui Ion Brezeanu opţiunea îi apărea şi mai tranşantă: ,,În teatru, ca şi în lume, vorbele constituiesc numai o parte a existenţei... În viaţă, de zece ori mai mare rol au ochii şi sprâncenele decât gura; vorbele fără ochi au prea puţină căldură ochii fără vorbe pot spune multe. Şi nu numai ochii şi sprâncenele pot fi mai elocvente decât gura. Orice mişcare poate spune mai mult decât tirade întregi". Este ceea ce face în schiţa amintită. În economia textului, participarea la dialog este redusă la minimum. Replicile, atâtea câte apar, joacă un dublu rol: pe de o parte, ele acroşează dialogul dintre câine şi stăpâna sa, ori dintre ea şi povestitorul devenit personaj, pe de altă parte, stabilesc relaţia antitetică dintre ceea ce spune ori face şi ceea ce gândeşte Caragiale, adică acea relaţie generatoare de comic şi de suspans în coordonatele căreia se derulează întreaga întâmplare. Formulările din gând construiesc un dialog sui-generis perceptibil doar pentru autor şi pentru cititor, acesta din urmă fiind cu discreţie invitat să devină spectator. Iată jocul perechilor de replici aparente:

,, Bubico! zice cocoana... şezi mumos, mamă!

«Norocul meu gândesc eu să trăiesc bine!... lua-te-ar dracul de javră!»"

,, Bubico zice cocoana şezi mumos, mamiţico!

«Lovi-te-ar jigodia, potaia dracului!»"

,, Să-i dea mamiţica lăptic băiatului? (...)
«Ah! suspin eu în adânc; lua-te-ar hengherul, Bubico!»"

Pe măsură ce ne apropiem de final, o singură dată mai apare un «Ah! Bubico (...) de capu-ţi!... vedea-te-aş mănuşi!», atunci când acesta începe să urle. Imprecaţiile cu valoarea lor defulatoare sunt abandonate în favoarea gândului care prinde contur pentru a se transforma în faptă. Din momentul în care cauza disimulărilor stresante a dispărut, o dată cu Bubico, zburat pe fereastră, personajul Caragiale îşi abandonează masca pentru a spori efectele. După ce-o îndeamnă pe nefericita doamnă să tragă semnalul de alarmă şi apoi o dă cu satisfacţie în primire, iese din scenă printr-un ultim gest spectaculos şi definitoriu: ,,Pe când, în mijlocul pasajerilor grămădiţi, cocoana se jeleşte, eu m-apropiu de urechea ei şi, c-un rânjet diabolic, îi şoptesc răspicat:

,, Cocoană! eu l-am aruncat, mânca-i-ai coada!

Ea leşină iar... Eu trec ca un demon prin mulţime şi dispar în noaptea neagră..."

Fără a ne opri analitic asupra capodoperei: ,,La hanul lui Mânjoală" bogăţia şi complexitatea ei cere un alt context de abordare , se impune totuşi a sublinia rolul fundamental pe care personajul Caragiale îl joacă în nuvelă, deşi aici identitatea lui e travestită. E adevărat, travestiul rămâne mai curând formal, el reducându-se la două elemente: identitate concretizată prin prenumele Fănică şi obiectul călătoriei căsătoria cu fata pocovnicului Iordache. Ambele rămân însă, din punct de vedere epic şi arhitectural, ne-esenţiale. Dincolo de indiciul gramatical, naraţiunea se desfăşoară la persoana I, substanţa personajului, comportamentul şi limbajul său indică fără dubii cine se află în spatele conului Fănică. Nu e lipsit de semnificaţie că într-una dintre evocări, I. D. Gherea dezvăluie posibilul punct de plecare al nuvelei:

,, Era pe atunci în dosul Cişmigiului o cârciumă, cu o crâşmăriţă grozav de frumoasă, coana Marghioala. Ne ţineam de ea şi îi făceam curte, eu şi alţi băieţi. O «tachinam» cât puteam. Odată i-am zis uitându-mă lung şi galeş la dânsa: «Fie, că straşnici ochi ei, coană Marghioalo». Ei, ce crezi că mi-a răspuns? «Nu, nu se poate coane Iancule, că mi-e frică de bărbatu-meu»5. Construcţia imaginară desăvârşită, la care a artizanat multă vreme (,,Ce crezi tu îi spunea lui O. Goga în câte ape n-am scăldat eu Hanul lui Mânjoală? ... Ce să mai vorbesc de melodia frazei, de ferecătură, de ritmul vorbelor..."6), nuvela câştigă anvergură artistică prin prezenţa scriitorului ca personaj care interpretează cu brio rolul complementar al duetului epic, generator imponderabil de fantastic.

Dacă în asemenea proze, personajul Caragiale domină spaţiul epic, devenit de cele mai multe ori unul comediografic, în altele prezenţa lui este aparent pasivă. În realitate, replicile lui scurte, uneori monosilabice, nu o dată suspendate înainte de a se termina prin intervenţia intempestivă a conlocutorilor, joacă un rol catalizator de prim ordin. ,,Five o'clock" şi ,,Atmosferă încărcată" sunt schiţele reprezentative pentru această formă de implicare. În prima dintre ele, ponderea replicilor lui Caragiale, care se şi identifică prin pronumele personal Eu, este mică, putând da impresia că joacă un rol episodic. Din cele 98 de replici ale textului, doar 22 aparţin personajului Caragiale. Iar dintre acestea, 6 sunt monosilabice, două sunt doar nişte puncte de suspensie, una se concretizează într-o mişcare afirmativă din cap, iar 6 sunt rostiri întrerupte înainte de a fi duse la capăt. Aparent, pondere minoră, mai ales că spaţiul, şi el semantizat pentru a diversifica contradicţiile născătoare de comic, este dominat de cele două surori, curioase, posesive şi pline de temperament. Doar aparent însă. Fără prezenţa, aşa pasivă şi defensivă a personajului în discuţie, tot eşafodajul schiţei s-ar prăbuşi, şi tot farmecul ei. Pentru că musafirul celor două femei, părând a răspunde cam încurcat şi nedumerit la întrebări, chiar cu o anume naivitate nevinovată, de fapt regizează, prin disimulare, spre amuzamentul său şi al cititorului, întregul spectacol al cărui punct culminant, deşi previzibil, rămâne suspendat.

Asemănător se realizează implicarea autorului ca personaj şi în cealaltă schiţă. Şi acolo rolurile dominante şi agresive sunt jucate de celelalte personaje. Caragiale pare din nou a fi pus în situaţia doar de a răspunde, de a se justifica, de a se apăra. Este un aparent personaj defensiv. Se pare, însă, că scriitorul nostru avea intuiţia unei strategii care va face carieră în fotbalul modern: cea mai bună apărare este atacul... Răspunsurile sale laconice, adesea întrerupte înainte de a fi terminate, gesturile discrete şi mai ales comentariile însoţitoare, dezmembrează mecanismele ridicolului, punând sub semnul rizibilului comedia cea de obşte, în care trucarea valorilor şi ipostura pot nu numai să doară, dar să provoace şi râsul. Din victimă a agresiunii, personajul Caragiale devine călău al agresorilor.

Alteori, prezenţa acestuia ca interpret al unei partituri, se reduce la un fel de precipitare mefistofelică a dialogului. El îşi ispiteşte interlocutorul, joacă rolul naivului curios, dispus să mimeze uimirea şi admiraţia, pentru ca astfel vestimentaţia aparenţei să fie dezbrăcată, iar nuditatea esenţei să apară în toată precaritatea ei.

Aşa se întâmplă, de pildă, în schiţa ,,Diplomaţie", unde rolul său ca personaj este de a trage de limbă şi de a manevra registrul aluziv al spunerii.

Interesant este că aici autorul ţine să-şi expliciteze prezenţa ca personaj, altfel decât prin pronumele personal eu. Referirea la Moftul român nu este doar un simplu detaliu de identificare. Ea reprezintă o componentă definitorie în configurarea personajului feminin marea diplomată care-i traduce pe toţi bărbaţii importanţi în măsură să-i aducă vreun serviciu, ei şi bărbatului ei, mereu în admiraţie faţă de calităţile diplomatice ale soţiei.

Recompunând chipul real al femeii nu cel pe care şi-l imaginează cu naivitate orgolioasă nenea Mandache , jocul dialogului dezvăluitor în absenţă, este validat în chip savuros în prezenţa ,,eroinei" şi prin introducerea în ecuaţia comediografică a detaliului identificator de la începutul schiţei, unde el nu era decât un detaliu.

,,- D-ta eşti ăla care scoţi Moftul român?

Da, coniţă... Vă place?

Mă nebunesc... Bine, frate, tot spune Mandache că sunteţi prietini... Nouă de ce nu ni-l trimeţi?

Zi şi tu să ni-l trimeaţă, că pe mine m-a refuzat, zice nenea Mandache.

Să ne refuze? se poate? zice diplomata noastră, dându-se cu scaunul foarte aproape de mine şi aruncându-mi nişte priviri de acelea la cari nu se poate răspunde decât prin supunere.

Atunci... să vi-l trimit; vă rog doamnă, daţi-mi adresa, zic eu biruit.

Ai văzut? zice nenea Mandache triumfător. ţi-am spus eu, că are diplomaţia ei... Ai văzut cum te-a tradus?"

Curat tradus, am zice noi ca Pristanda, întrebându-ne dacă doamna diplomată i-a dat adresa lui conu Iancu pentru Moftul român sau pentru... alte mofturi.

Aşa cum se poate constata, personajul Caragiale îndeplineşte, acolo unde apare, câteva funcţii de prim ordin. Mai întâi, el este, în configurarea comicului, expresia esenţei în raport cu aparenţa, el este artizanul dimensiunii ironice, a ambiguităţii şi a travestiului, este scenograful dialogurilor, bazo-reliefate de comentariu, monolog şi antifrază.

Deci, prezenţa lui în această ipostază nu a fost concepută doar ca o formulă literară, menită să confere un plus de autenticitate, o mai mare forţă de iluzionare în spiritul adevărului. Ea a răspuns unei nevoi arhitectonice, unei vocaţii dramatice şi unei aspiraţii asanatoare prin comic.

Dar, prezenţa lui Caragiale ca personaj al propriilor proze are şi o altă semnificaţie. Cel care a repudiat confesiunea autobiografică şi care nu agrea deloc să i se pătrundă în intimitatea vieţii interioare, ne dezvăluie prin intermediul unor asemenea scrieri, câteva din atributele personalităţii sale, din datele biografice interioare, evocate uneori de contemporanii ce i-au fost aproape, dar niciodată relevate de el însuşi în vreo lucrare de factură memorialistică.

Dacă ar fi să recompunem un portret sintetic din prestaţiile personajului, rezultatul n-ar fi prea departe de ceea ce biografii ne-au lăsat despre el. Un om cu gustul farsei şi al ironiei, cu simţul umorului şi cu vocaţia batjocurei, un observator fin cu apetit pentru ridicol pe care îl caută, îl descoperă sau îl provoacă, un maestru al antifrazei şi al disimulării, un cinic care-şi travesteşte dispreţul în râs, un cetăţean care cultivă în viaţa publică o ţinută comodă şi igienică, pentru că ,,nu înţelege mândria eroismului civic", un bărbat curtenitor, cu slăbiciuni faţă de sexul frumos, dar şi cu abilităţi de veritabil cuceritor.

Nu este imaginea unui erou. E mai curând întruchiparea unei vocaţii care în faţa mizeriilor lumii, în loc de lacrimă sau baricadă, preferă râsul demolator de acidulările căruia nu se scuteşte, câteodată, nici pe sine. Nu este exclus, însă, ca omul de teatru să fi purtat, scriitoriceşte vorbind, o permanentă mască. Histrionul din el şi-a impus legea, deşi câteodată, destul de arare, masca îl glisează pe alunecuşul tristeţii, dezvăluind şi altceva.

Iată un astfel de moment provocat şi evocat de B. Şt. Delavrancea:

,, Luca, ce-ai zice când te-aş face un melancolic, care prezintă ridicolul şi gugumănia societăţii noastre prin puterea de observaţie a unui om dezgustat, care petrece des chiar, dar care ascunde ochilor noştri o fire tristă, ale cărei năzuinţe nu sunt satisfăcute, a cărui ţintă nu e atinsă, al cărui dor se dă după perdeaua glumii.

- Aş zice că oamenilor li s-ar părea exagerat, că mie mi se pare exactă observaţia ta, şi dovadă despre aceasta e că acum am uitat cu desăvârşire toate glumele mele, cari mă înşală necontenit, şi mă face să uit totul, şi să râz de toate".

1 Amintiri despre Caragiale, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972, p. 164.
2 Ibidem, p. 61.
3 Ibidem, p. 18.
4 Ibidem, p. 119.
5 Ibidem, p. 74.
6 Ibidem, p. 89.
 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU