eBooks Pagina de start
Despre autor
 

II. CERCETĂRI ŞI FIŞE DE ISTORIE LITERARĂ ÎN REGISTRU MINOR


1. REVISTE DE FUNDAL ÎN A DOUA JUMĂTATE

A Secolului al XIX-lea

 

Înainte de a include în această carte paginile consacrate unor scriitori de fundal sau unor reviste de ambianţă, mi-am pus întrebarea dacă un astfel de gest istorico-literar se mai justifică azi, când apetiturile demolatoare şi dispreţul pentru moştenirea culturală se manifestă nu o dată.

Răspunsul a fost până la urmă afirmativ. Într-o societate aflată în rătăcire, inclusiv pe plan cultural, gesturile de jalonare prin haos îndeplinesc funcţia busolei pierdute sau numai defecte.

Pe de altă parte, se impune reiterarea adevărului că geografia literaturii, a oricărei literaturi, nu se reduce doar la piscurile ei. Iar când în vremuri tulburi apar, sau sunt confecţionaţi, reformatori porniţi să ne facă a crede că vârfurile munţilor Făgăraş sunt doar nişte dealuri, iar Bărăganul mai curând un spaţiu al ciulinilor decât al holdelor de grâu, atunci recursul la geografia integrală devine act terapeutic în tratarea isposturii, a deficitului de conştiinţă şi a apetitului bine întreţinut al mistificării.

Medalioanele de dicţionar ale scriitorilor aleşi critici, istorici literari, ori dramaturgi precum şi micromonografiile de reviste, pot răspunde şi unei aspiraţii de amortizare a ingratitudinii cu care posteritatea îşi recuperează (sau măcar îşi reaminteşte) făptuitorii întru cultură, chiar dacă contribuţia lor rămâne modestă. Pentru a nu mai aminti subiectivitatea unor grile de asumare a literaturii (mai corect spus, de comentare a ei), care transferă în trecut idiosincrazii contemporane, ori recuperează în prezent ideosincrazii trecute. Şi aceasta nu numai prin referire la scriitori, ci şi la mişcări culturale cu impact profund asupra literaturii, asupra artelor, în general. Cât de semnificativ este din acest punct de vedere felul în care este minimalizată şi deformată, de pildă, mişcarea semănătoristă, ori cea poporanistă!

Paradoxal este, sau poate că nu e nici un paradox că cele două mişcări, ca expresie istorică a unei invariante a culturii noastre moderne au fost în vremea comunistă blamate din perspectivă filo-proletară, materialist dialectică, iar astăzi din aristocratice raţiuni filo-europene şi din rafinate alergii la ideile naţionale. Şi într-un caz şi în celălalt, dintr-un soi de aroganţă citadină, e adevărat, având motivaţii diferite, este bagatelizat adevărul că lumea satului, ca obiect şi subiect al artei româneşti în general şi al literaturii în special reprezintă o constantă fundamentală a culturii române moderne. Ce ar fi Eminescu, Creangă şi Slavici, G. Coşbuc şi O. Goga, N. Grigorescu, G. Enescu şi C. Brâncuşi, M. Sadoveanu şi L. Rebreanu, Arghezi şi Blaga, M. Preda şi Z. Stancu, I. Alexandru şi M. Sorescu fără reprezentarea în opera lor a acestei dimensiuni a fiinţei româneşti?!

Acestea sunt însă doar piscurile. Geografia literară totuşi este configurată şi de alte forme de relief, fiecare dintre ele interesante nu doar prin ele însele, ci şi (uneori, mai ales) prin perspectivele pe care le oferă asupra maiestăţii vârfurilor.

În lumina acestor gânduri am socotit că se justifică paginile ce urmează.

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU