eBooks Pagina de start
Despre autor
 

III. IMPRESII DE LECTURĂ

M. DrĂgan, Mihai Eminescu, InterpretĂri 2,

Ed. Junimea IaŞi, 1986.

 

În colecţia Eminesciana a Ed. Junimea colecţie care şi-a dobândit un binemeritat prestigiu prin cărţile aduse la lumină sub semnul ctitoriei lui Hyperion a apărut şi cartea lui Mihai Drăgan, intitulată M. Eminescu. Interpretări 2. Continuând reflecţiile primului volum, publicat în 1982, lucrarea consacrată aceleiaşi perioade de până la 1870 a creaţiei eminesciene îşi fixează drept obiect al investigaţiei metamorfozele ,,geniului pustiu" şi identificarea prin creaţie a creatorului. Deşi sintagma ,,geniu pustiu" indică titlul cunoscutei proze rămase neterminată şi cu toate că studiul are în centrul exegezei tocmai această scriere, M. Drăgan, punând-o între ghilimele şi suprimându-i majuscula, sugerează o deschidere metaforică mai cuprinzătoare şi mai adâncă.

Într-adevăr după un argument pus sub semnul opţiunii polemice autorul construieşte un comentariu dens şi incitant în coordonatele căruia scrierea amintită rămâne doar punctul geometric al construcţiei critice. Convins că în cazul lui Eminescu ,,tinereţea a îndeplinit un rol absolut decisiv, de forţă demonică primordială", că în acest perimetru al experienţei şi al făptuirilor sale se află nucleul genetic al întregii creaţii, M. Drăgan propune o lectură simultană, ,,cu năzuinţă spre totalitate". O lectură în cuprinsul căreia Geniu pustiu devine un fel de focar centrifug şi centripet în acelaşi timp. Adică o realitate pe care o luminează caleidoscopic numeroase alte rostiri eminesciene din spaţiul cugetării, al teatrului, al corespondenţei, uneori chiar al poeziei.

,,Metaforă a vieţii", aşa cum definea Eminescu însuşi romanul, Geniu pustiu este interogat de critic îndeosebi din perspectiva conotaţiilor simbolice. Socotindu-l ,,roman poetic", ,,mitologie subiectivă a realităţii", el apreciază, pe bună dreptate cred, că ,,aparenta lipsă de unitate compoziţională a textului este deliberată" şi, deci, investită cu anume semnificaţii. Tocmai asemenea semnificaţii, confruntate, adâncite şi nuanţate cu alte manifestări eminesciene din epocă incită spiritul analitic al autorului şi-i determină strategia exegetică, e adevărat ducând uneori, aşa cum o remarcă la un moment dar chiar el, la ocolişuri comentative cam largi. Această tehnică, ca şi structura secvenţială a discursului critic, dau comentariului caracterul unei demonstraţii circulare şi cumulative în care textele poetului perspectivate în orizont spiritual românesc şi universal dezvăluie identitatea fiinţei eminesciene în ceea ce are ea profund definitoriu.

Recunoscând în Toma Nour, pe urmele unei îndelungate tradiţii, arhetipul geniului eminescian, M. Drăgan îşi orientează întreaga interpretare în sensul relevării acestei convingeri: ,,Odată cu Eminescu putem vorbi de mitul scriitorului naţional al cărui geniu demonic, expresie sublimată a geniului naţiei, se află deopotrivă în istorie şi împotriva ei şi apăsat de tragismul vieţii creează pentru eternitate".

Este un punct de vedere pe care autorul prin bogăţia şi diversitatea faptelor aduse în discuţie, prin cunoaşterea şi înţelegerea intimă a fenomenului Eminescu, ca şi prin iscusinţa relevanţă a construcţiei critice îl face convingător. Chiar dacă uneori aspecte şi detalii ale demonstraţiei rămân discutabile, aşa cum este, de pildă, opinia privitoare la sursa marilor creaţii eminesciene (p. 217) sau aceea referitoare la unilateralitatea revoltei doar în planul limitat al creaţiei, situat ,,deasupra mizeriei, a contradicţiilor sociale şi a formelor încremenite şi descurajante ale timpului său", precum şi opinia referitoare la incapacitatea tragică a geniului de a acţiona în plan istoric şi social (p. 313).

Dincolo de aceste rezerve şi altele care se mai pot face, cartea lui M. Drăgan este un studiu remarcabil şi de referinţă, în efortul fără de capăt al ispitirii poetului din nemarginile sale.

 

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU