eBooks Pagina de start
Despre autor
 

III. IMPRESII DE LECTURĂ

RECITIND POEZIA MAGDEI ISANOS

În literatura română a ultimelor două secole, istoria noastră literară a fost nevoită să consemneze un fenomen întristător şi frustant: destinele meteorice, zborurile frânte ale unor poeţi care, dispăruţi înainte de a-şi pârgui vocaţiile au lăsat gustul amar al virtualităţilor neîmplinite. Vasile Cârlova, Iulia Haşdeu, Traian Demetrescu, Dumitru Iacobescu, Iulius Cezar Săvescu, Ştefan Petică şi deasupra tuturor, în acelaşi orizont al excepţionalului, Mihai Eminescu sunt cele mai importante nume care ar putea înnobila o listă a celor plecaţi înainte de a ajunge.

Pe o asemenea listă se înscrie şi Magda Isanos. Parcă într-o simbolică circumscriere în timp, destinul ei tragic a fost mărginit de două momente negre din istoria omenirii: s-a născut în miezul primului război mondial (17 aprilie 1916) şi a fost cuprinsă de lumea umbrelor în amurgul însângerat al celui de-al doilea război mondial (17 nov. 1944). Se naşte deci în dezmăţul morţii planetare, hrănită de rătăcirile urii şi ale vanităţii trăieşte sub apăsarea unei boli prevestitoare de moarte timpurie şi moare la 28 de ani, copleşită de nebunia masacrului mondial ce părea fără de capăt.

Cu o asemenea pecetluire a sorţii te-ai aştepta ca poezia ei să fie sumbră, bacoviană. Ei bine, în pofida aşteptărilor şi a unei logici simple, lirica ei, deşi marcată în mod constant de presentimentul morţii este de o mare luminozitate. Există o seninătate mioritică a poeziei sale, nu în sensul fatalist pe care îl tot subliniază unii comentatori ai baladei, ci în sensul acelei înţelepciuni profunde care înţelege sfârşitul ca un soroc inevitabil al oricărui început.

De altfel, chiar există o poezie, o invocaţie, amintind de aspiraţia integratoare în natură a ciobanului ce-şi imaginează trecerea în nefiinţă:

,,Zâne de rouă,
mă rog vouă
să mă primiţi
în pajiştea unde dormiţi.
Drept lumânare,
aş vrea o floare.
Drept rugăciuni şi tropare
vântul să bată, iarba s-aplece mai tare.

Voi, zâne bune,
zvârliţi-mi un brâu,
să se facă râu
şi să sune.
Apoi, sub torentul spumos,
îngropaţi-mă jos,
s-aud prin piatră,
ca şi cum aş sta lângă vatră,
poveştile acestui ţinut luminos...

Aşa mă rog vouă,
zâne de rouă,
să mă dezmierde
şi-n moarte
zarea pământului verde".
Zâne de rouă

Născută în umbra morţii, dar inundată mereu de lumina soarelui, poezia ei nu este câtuşi de puţin lacrimogenă, lamentativă, deşi un fior de adâncă tristeţe o străbate de la un capăt la altul. Numai că tristeţea nu este provocată de plecarea fără întoarcere, ci de sorocul prea timpuriu al acesteia, de faptul că prea-plinul ei este condamnat să nu mai apuce a da roadă.

,,Doamne, n-am isprăvit
cântecul pe care mi l-ai şoptit.
Nu-mi trimite îngeri de gheaţă şi pară
în orice seară.
Nu pot pleca. Arborii îmi şoptesc;
florile calea-mi aţin şi mă opresc.
Despre toate-am început o cântare
de laudă şi naivă mirare.
Oamenilor voiam să le las
sufletul meu, drept pâine la popas,
drept păşune, livadă şi cer,
Tuturor acelora care nu mă cer
şi nu mă cunosc, am vrut să le fiu
o candelă pentru mai târziu".
Doamne, n-am isprăvit

Interesant este că timbrul poeziei sale nu este cel mai previzibil. Lirismul de factură feminină care ar fi fost de aşteptat de la o poetă de mare feminitate ca Magda Isanos este în chip paradoxal cenzurat de o virilitate spirituală de tip masculin. Tulburătoare, în primul rând este bărbăţia cu care este înfruntată iminenţa morţii, apoi conştiinţa unei demiurgii creatoare iscată din cultul vieţii, în general, şi al naturii cu splendorile ei, în special.

,,Mă scald în zi ca un copil în rău.
N-am ieri, nici mâine şi voioasă-n uliţi
privesc cum trece soarele cu suliţi
şi mă gândesc la vară şi la grâu.
Voi scrie despre-acea necruţătoare
bucurie de-a fi tânără sub soare;
cu fruntea lângă cer voi scrie despre viaţă.  
Tu sărută-mi cartea, dimineaţă...
Fereastra se umple de-amurg şi-ngândurată
se uită la mine cum mă bucur şi cred -
ca şi cum eu am scornit grădina-ntomnată,
şi stelele nalte, şi coarnele scunde de ied..."
Mă scald în zi

Ceea ce impresionează îndeosebi, din această perspectivă, este poezia volumului ,,Cântarea munţilor", apărut la puţin timp după dispariţia ei. O poezie a solidarităţii umane, a culpabilităţii în faţa răului, a voinţei de făptuire între Frumos şi Bine, într-o lume terorizată de Urât şi Rău. Poezii precum ,,Aştept anu unu", ,,Nu pot înţelege de ce", ,,Iartă-mă frate", ,,Am fost departe de oameni" dezvălzuie o conştiinţă misionară, făptuitoare şi adânc angajată în frământările istoriei.

Frate,
iartă-mă pentru urile strămoşeşti
şi-n numele suferinţelor omeneşti
dă-mi mâna!
(...........)
Dă-mi mâna, să dărâmăm abatoarele istoriei".

Clipele sale de singurătate, de auto-claustrare în negurile destinului propriu sunt resimţite ca o rătăcire culpabilă.

,,Am fost departe de oameni şi eu.
Într-o insulă secetoasă
lâncezeam. Uneori Dumnezeu
se făcea porumbel şi-mi intra în casă.
Dar nu puteam pricepe nimic.


Sufletul meu era mic
şi orb. Atunci au venit
suferinţele-omeneşti şi-au vorbit
înaintea mea.
Inima-mi singuratecă s-a trezit
şi-a plâns".

Am fost departe de oameni

În faţa tragediei mondiale, poezia nu-şi mai poate permite frivolităţi sentimentale (,,Mi-era ruşine să mai scriu despre flori") iar poetul nu mai aparţine unei patrii circumscrise de frontiere.

,,Între cele două cercuri polare
e patria mea.
Ecuatorul nu-i decât un drum
care-o străbate, fără s-o despartă.
Sub crucea Sudului, undeva pe hartă,
oriunde e patria mea".

Citind asemenea versuri, cineva se poate întreba: totuşi, această femeie, cu ochii catifelaţi, cu buzele arcuite într-un permanent zâmbet senzual, cu un farmec personal inefabil n-a scris şi poezie de dragoste?

Ba da. Numai că poezia iubirii, scrisă de Magda Isanos este plasată în surdină şi învăluită în discreţie. Este foarte semnificativ că majoritatea versurilor ei de iubire au rămas în taina manuscriselor şi au fost publicate postum. Iar cele publicate de ea au rămas, în bună măsură risipite prin periodice.

Este o poezie de mare delicateţe şi puritate, iar mai presus de orice de o mare forţă a dăruirii.

,,Eu ştiu că tu nu meriţi dragostea
şi-mi place totuşi să ţi-o dăruiesc;
dar parcă bolta merită vro stea,
şi totuşi, câte-ntr-însa s-oglindesc...
Nu meriţi iarăşi clipele de-acum
şi gândurile bune câte ţi le-am dat,
dar parcă merită noroiul de pe drum
petalele ce peste el s-au scuturat?
Iubirea însă e ca soarele,
care rămâne pururea curat
şi după ce milos i-a sărutat
leprosului, pe uliţă, picioarele..."
Dragostea mea

E atâta iubire în sufletul poetei încât cel mai mare regret al pribegirii sale pretimpurii este neîmplinirea dragostea şi pierderea soarelui.

,,Şi, iată, de nimica rău nu-mi pare
La gândul că m-apropii de-acel ceas,
,,Ca de iubirea câtă mi-a rămas
necheltuită-n suflet, şi de soare".
Cântecul deşertăciunii

Câteodată, nu te poţi sustrage sentimentului că istoria literară nu este cel mai iscusit grădinar al memoriei şi al aducerii aminte.

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU