eBooks Pagina de start
Despre autor
 

III. IMPRESII DE LECTURĂ

EMIL MANU: Eminescu în timp Şi spaŢiu

Emil Manu este un om de litere în sensul cuprinzător al sintagmei. Poet Şi prozator, dar în acelaşi timp şi comentator al poeziei şi al prozei, el a scris şi a publicat din 1969 până astăzi, 9 volume de poezie (ultimul în 1998), 6 cărţi de proză (ultima în 1997), şi 13 cărţi de istorie şi critică literară (ultimele două apărute anul 2000).

Ne aflăm în faţa unei sensibilităţi contemporane care şi-a obiectivat în cuvânt emoţiile şi frământările propriei vieţuiri, dar şi în faţa unui degustător superior de licori artistice asupra cărora a simţit nevoia să-şi împărtăşească public impresiile. Adeseori aventura lecturii lasă în penumbră vibraţiile inimii pentru a aduce în prim plan sobrietatea şi rigoarea cercetătorului literar.

Cartea Eminescu în timp şi spaţiu este un prinos adus de E. Manu ,,Feciorului de împărat fără de stea" căruia îi este închinat anul 2000, nu doar ca bornă în timp la sfârşit de mileniu, 150 de ani de la naştere ci mai ales ca memento al conştiinţei româneşti la început de veac şi de istorie. Fiindcă, în pofida eminesco-fobilor şi a eminesco-fagilor Eminescu nu încetează să ne grădinărească ne-odihna, aşa cum o spunea, cu harul lui de scafandru al spiritului C. Noica. De la înălţimea creaţiei lui, el veghează şi luminează, dăruieşte şi mustră, rodniceşte înţelepciune şi cultivă speranţă.

Emil Manu închide între coperţile cărţii sale jurnalul de călătorie al unui pelerin plecat în căutarea lui Eminescu. Nu atât într-un excurs exegetic având drept obiectiv radiografia operei, cât într-o reprezentare caleidoscopică, prin raportare la biografie, istorie şi geografie literară.

Dacă lăsăm deoparte ultimul capitol, ,,Exerciţii de admiraţie" un fel de asumare emblematică a unor aprecieri fundamentale făcute de mari personalităţi ale culturii române despre Eminescu (e vorba de M. Eliade, E. Cioran, C. Noica şi I. Negoiţescu) cartea este alcătuită din 4 secţiuni având configuraţii diferite din punct de vedere istorico-literar şi exegetic. De altfel, chiar titlurile lor sunt ilustrative din acest punct de vedere: Eseuri, Comentarii istorico-literare, Două puncte cardinale ale biografiei poetului. Trecerea prin Viena şi prin Veneţia, Fragmentarium.

Fără a aduce contribuţii fundamentale, ceea ce autorul, cu modestia lui mărturisită, nici nu-şi propune cartea reabordează probleme interesante ale eminescologiei precum aspectele simboliste din poezia lui poezia de dragoste anterioară creaţiei eminesciene, raportarea poetului la alţi creatori români sau străini (Arghezi, Baudelaire, Shakespeare), receptarea lui Eminescu în spaţiul cultural al Olteniei. Sunt demne de reţinut semnalările documentare cu privire la traducerea lui Ovidiu, la publicarea în preasa olteană, pentru prima dată a unui fragment de 55 de versuri din Scrisoarea I, a implicării lui I. Minulescu în realizarea ediţiei Ibrăileanu, aşa după cum trebuie remarcată încercarea de reconsiderare a unui, pe nedrept ignorat, exeget al lui Eminescu, D. Caracostea.

Capitolul cel mai definitoriu şi cel mai plin de miez al cărţii îl reprezintă ,,Două puncte cardinale ale biografiei poetului. Trecerea prin Viena şi prin Veneţia". Aici ni se dezvăluie scriitorul, memoralistul. Textul capătă viaţă, fraza relief, impresiile ritm. Sonetul Veneţia este transformat într-un fel de busolă spirituală care-i călăuzeşte autorului paşii într-un spaţiu celebru, pecetluit parcă de viziunea şi presimţirea lui Eminescu. Însăşi scriitura lui E. Manu devine în aceste pagini densă, expresivă, uneori aforistică. Iată un exemplu: ,,Sonetul lui Eminescu e un stigmat existenţial, o simfonie concentrată ale cărei muzici stinse te însoţesc şi azi pe canalele şi străduţele Veneţiei (...) Noi purtăm în conştiinţă această viziune eminesciană a Veneţiei şi nu putem ieşi din metafizica ei".

Iubitorul de artă îşi mărturiseşte preferinţele artistice descoperite în oraşul muzeu, dar, în acelaşi timp, nu-şi ascunde amărăciunea de a constata ignoranţa senină a unei lumi contemporane decuplate de la valorile spiritului, tristeţea în faţa apocalipsului ce va să vină şi ironia înnegurată în faţa insinuării americanismului pragmatic, într-un spaţiu binecuvântat de cu totul alte valori.

Încheierea acestor confesiuni memoralistice emblematizează atât experienţa trăită de autor, cât şi propria lui identitate:

 

,,Când veţi dori prin secole să ştiţi
Oraşul în care au visat toţi dogii,
Deschideţi inima aceasta tristă
Ca o oglindă veche de Murano
Şi veţi vedea în apele ei grave
Veneţia din pânze şi din vise.
Sunt cel din urmă visător şi poate
Un martor îmbrăcat în alge
La judecata de apoi a apelor".

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU