eBooks Pagina de start
Despre autor
 

III. IMPRESII DE LECTURĂ

MIRCEA MARTIN, Introducere în opera lui B. Fundoianu, Minerva, Bucureşti 1984

Cartea lui M. Martin, ,,Introducere în opera lui B. Fundoianu", era prefigurată încă din 1981. Atunci, în remarcabilul volum, ,,Dicţiunea ideilor", el includea studiul de referinţă ,,Publicistica lui B. Fundoianu", încercând o revalorificare a acestui scriitor, auto-situat sub semnul paradoxului. Cercetarea recentă reia cazul şi îl supune unei complexe investigaţii istorico-literare, menite să determine o mai exactă situare a lui în peisajul literar românesc.

În pofida afirmaţiei cu care se încheie exegeza ,,despre Fundoianu totul sau aproape totul rămâne încă de spus" afirmaţie care trebuie situată sub semnul elevatei modestii a lui M. Martin, studiul în discuţie, pe parcursul celor peste 250 de pagini, chiar dacă nu spune totul nici n-ar fi posibil, de altfel -, spune foarte mult despre identitatea şi contribuţia lui Fundoianu în spaţiul literar românesc.

După o primă secţiune preliminară cu caracter istoric, substanţa exegezei este dispusă în cinci capitole, fiecare dintre ele având valoarea unei deschideri de orizont. Dacă cel dintâi, referindu-se la debutul scriitorului, este foarte succint, următoarele devin substanţiale şi arborescente, relevând şi dimensionând cu pertinenţă personalitatea lui Fundoianu în ipostaza de publicist şi de poet. Fără a ignora exegezele anterioare dimpotrivă, raportându-se mereu la ele -, M. Martin propune o perspectivă mai nuanţată la care ajunge printr-un demers analitic cuprinzător şi plin de fineţe. Activitatea publicistică este urmărită, astfel, nu numai în volumul Imagini şi cărţi din Franţa, publicat în 1922, ci şi în revistele la care a colaborat, în cadrul unor rubrici, precum ,,Caietele unui inactual", ,,Idei şi lucruri", ,,Idei şi autori", ,,Scrisori pentru Milica".

Remarcând strălucirea şi dezinvoltura precoce a publicisticii lui Fundoianu aflată sub semnul unui marcat orgoliu al singularităţii (,,a gândi înseamnă deja a gândi altminteri ca ceilalţi, a te osebi de ceilalţi") M. Martin configurează imaginea sintetică şi globală a atitudinii lui faţă de literatură şi artă în general; o atitudine în cadrul căreia antinaturalismul, antideterminismul şi antipozitivismul complementate de o viziune sfidător aristocratică se constituie într-un fel de invariante. Unul din principalele merite ale lui M. Martin este de a nu fi dat foc la moară din cauza şoarecilor. În pofida poziţiei violent negatoare faţă de literatura română, socotită o simplă ,,colonie a culturii franţuzeşti", a tuturor exceselor programatice (de altfel, crezul lui Fundoianu este ilustrativ în acest sens: ,,A fi excesiv: iată singura putinţă de a fi nou"), deci în pofida tuturor acestora, M. Martin, disociind cu fineţe şi rigoare, valorifică în mod convingător moştenirea teoretică a celui analizat, relevându-i chiar intuiţii anticipatoare şi de pionierat.

Este ceea ce va realiza el şi în ultimele două capitole, consacrate poetului. Situat sub semnul aceleiaşi precocităţi (volumul ,,Privelişti" publicat în 1930 cuprinde în majoritate versuri scrise între 1917-1923), poetul Fundoianu îşi ilustrează crezul teoretic, cel puţin în privinţa obsesiei singularităţii şi a cultului pentru excesiv. În aceste circumstanţe, el dă la iveală o poezie originală ale cărei atribute M. Martin le pune în evidenţă cu o remarcabilă pătrundere analitică. Poezie desfiguratoare în care sunt cultivate cu un voluptos cinism urâtul, morbidul şi banalitatea, poezie a disonanţelor şi a prozaismului căutat, literatura lui Fundoianu este văzută ca un gest al demistificării naturii, al depoetizării peisajului, al dezantropomorfizării omului însuşi. Obsesia autumnală, dominantele tematice cu întruchiparea lor particulară, paradoxul opţiunii pentru falsul pastel, raporturile cu poezia lui Bacovia şi Arghezi, sunt aspecte pe care M. Martin le analizează în detaliu, stabilind profilul inconfundabil al poetului şi contribuţia lui specifică la dezvoltarea literaturii române. Distanţându-se adesea de exegeţii anteriori, M. Martin propune o perspectivă totalizantă, ni se pare nouă, mai completă şi mai convingătoare, minus încercarea finală de ierarhizare a valorilor poetice, pusă de altfel chiar de autor sub semnul gestului copilăros şi riscant.

Este o carte fără de care istoria literară a începutului de secol nu mai poate fi concepută.

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU