eBooks Pagina de start
Despre autor
 

III. IMPRESII DE LECTURĂ

ŞTEFAN MUNTEANU, FulguraŢii eminescologice

 

În atmosfera apăsătoare a unei societăţi în derivă, cultura poate fi, dacă nu un antidot -, măcar un fortifiant. Din păcate, maladiile social-politice şi economice din ţara noastră au contaminat şi spaţiul cultural, determinând, între altele, un soi de paranoia contestatară, dacă nu cumva e o foarte lucidă şi bine răsplătită operaţie demolatoare având drept obiectiv marile valori naţionale. Există însă şi un din fericire. Fiinţa românească, revalidându-şi perenitatea, îşi produce din nou încet dar sigur anticorpii meniţi să neutralizeze efectele tentativelor de cancerizare. Când descoperi în tânăra generaţie oameni care nu se lasă ispitiţi de sirenele globalizării uniformizatoare, care vibrează la ideea de patrie şi făptuiesc în numele unui devotament faţă de valorile autentice, tineri pentru care mirajul bunăstării şi al celebrităţii câştigate oricum este contrabalansat de conştiinţa lucidă şi dăruitoare că nimic durabil nu se realizează decât în spiritul Meşterului Manole, speranţele noastre de salvare au dreptul şi perspectiva împlinirii.

Un astfel de tânăr este profesorul şi filozoful băcăuan Ştefan Munteanu. Autor a patru cărţi (,,Dimensiuni ale spiritualităţii indiene", ,,Picături de filosofie", ,,Filosofia indiană şi creaţia eminesciană", ,,Noi picături de filosofie"), el a dat la lumină în anul 2000, la Editura Moldavia, o nouă carte, ,,Fulguraţii eminescologice" care confirmă, nu doar o vocaţie filosofică şi scriitoricească, dar şi o orientare cu reale virtualităţi exegetice. E vorba de convingerea că în creaţia lui Eminescu, aşa cum se întâmplă cu toţi marii vizionari ,,reflecţia filosofică şi fantezia poetică sunt de nedespărţit", sau aşa cum o spune tot el, într-o frumoasă rostire aforistică, Eminescu ,,ne oferă o poezie care spune ceva nemuritor şi o filosofie care vibrează la tot ce este muritor".

Cartea este structurată în trei secţiuni: Uşoare reflecţii, Simple comentarii, Scurte recenzii. În pofida adjectivelor din titluri (uşoare, simple, scurte) care vor să sugereze ţinuta modestă a autorului, fiecare dintre demersurile sale, în raport cu obiectivele propuse vădesc un spirit ispitit de profunzimi şi fortificat de lecturi bogate, conştiinţă intelectuală călăuzită de o tablă de valori elevată şi un condei apt să pipăie miezul cuvântului şi să-i releve adesea aura expresivă.

Prima parte, cuprinzând patru demersuri critice (Filosofia românească şi Eminescu", ,,Temeiuri filosofice ale esteticii eminesciene", ,,O falsă problemă eminescologică", ,,Eminescu despre economia naţională") este secţiunea în care autorul îşi expune cu eleganţă şi rigoare propria meditaţie critică asupra unor aspecte privind receptarea lui Eminescu, atât ca realitate cât şi ca posibilitate. Dacă în articolul ,,O falsă problemă eminescologică" autorul îşi dovedeşte calităţile de fin spadasin al ideilor, anihilând cu argumente de bun simţ şi de bunăştiinţă de carte, ideea despărţirii de Eminescu a unuia dintre cei mai titraţi solişti ai ariei ,,M-am săturat de Eminescu" sau de ,,România" (la urma urmei e cam acelaşi lucru) primul studiu, ,,Filosofia românească şi Eminescu" ni se pare cel mai substanţial, atât prim miză cât şi prin realizare. După o schiţare a demersurilor menite să acrediteze ideea inexistenţei unei istorii a filosofiei româneşti, demers făcând parte din cunoscuta campanie de discreditare şi minimalizare a culturii naţionale Ştefan Munteanu, asamblând cu ingeniozitate puncte de vedere solide ale unor personalităţi de seamă din domeniul filosofiei, al criticii şi istoriei literare, fortifică atât ideea existenţei unei filosofii româneşti, apte să se constituie ca realitate istorică, cât şi ideea că în identitatea acestei filosofii o dimensiune de referinţă o reprezintă Eminescu.

Analiza sa este un fel de preludiu al secţiunii a doua. Acolo, comentând contribuţiile unor exegeţi importanţi ai lui Eminescu (I. Petrovici, Sergiu Al. George, Marin Tarangul, Svetlana Paleologu-Matta, M. Cimpoi, Teodor Codreanu), St. Munteanu construieşte un fel de ansamblu poliedric de lumini interpretative, având ca finalitate temeinicirea ideii că ,,în cazul lui Eminescu, se produce o osmoză între poezie şi filosofie, atât de puternică încât cele două forme ale spiritului nu mai pot fi despărţite decât cu riscul spargerii unităţii şi armoniei operei". Idee pe care, într-o viziune integratoare o propunea N. Iorga încă de la începutul veacului trecut: ,,Poetul acesta n-a fost numai poet, aşa un poet naiv şi copilăresc (...). El a fost, cel puţin în aceeaşi măsură, un cugetător, un luptător, un profet, da, un profet, ca profeţii vechii Iudei, biciuind şi arzând, pe de o parte, sfătuind şi revelând pe de alta, în numele aceluiaşi Dumnezeu al Înţelepciunii".

Cu excepţia comentariului critic asupra testamentului eminescologic lăsat pe P. Creţia, toate celelalte sunt situate sub semnul aprecierii şi al afinităţii. Ele dezvăluie efortul autorului de a genera, prin modele şi catalizatori, nu doar o perspectivă mai cuprinzătoare şi mai profundă a asumării lui Eminescu, ci şi una integratoare care să descopere complementaritatea de esenţă dintre poezie, proză literară şi publicistică, iar eu aş adăuga teatru şi corespondenţă.

Aflat încă în orizontul metaforic al picăturii şi al fulguraţiilor, tânărul filosof St. Munteanu ne invită cu discreţie să-l aşteptăm încrezători la răspântia unde picăturile devin mari, fulguraţiile lumină solară, iar analiza devine sinteză.

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU