eBooks Pagina de start
Despre autor
 

III. IMPRESII DE LECTURĂ

ANTOANETA TĂNĂSESCU. Destin teatral, Aurel Baranga,

Ed. Eminescu, 1976

 

Într-un eseu dens marcat chiar şi la nivelul discursului de fraza arborescentă, cu ,,labirintice acolade" (ca să preluăm chiar una din sintagmele volumului) A. Tănăsescu reconstituie traiectoria literară a unuia dintre cei mai interesanţi dramaturgi contemporani, A. Baranga, caligrafiindu-i cu fineţe un portret pe cât de bine conturat pe atât de convingător. Un portret ale cărui contururi recompuse prin investigare documentară şi analiză complexă dezvăluie cititorului destule surprize despre cel care prefera discreţia şi practica travestiul. ,,Am oroarea confesiunilor publice declara A. Baranga într-un interviu . Mi se par detestabile prin indiscreţie". Iar într-o însemnare din Jurnal text valorificat cu insistenţă de A. Tănăsescu făcea o asemenea destăinuire: ,,Trecerea mea prin teatru mi-a fost utilă fiindcă m-a învăţat să mă travestesc; ascult fără să aud, vorbesc fără să mă divulg. Şi fiindcă suntem la ora destăinuirilor: cu cât vorbesc mai mult, tac mai tare".

Dacă vom adăuga severitatea autocenzurii lui Baranga, concretizată, între altele, în mărturisita distrugere a unor manuscrise, vom putea aprecia mai exact dificultăţile ce au trebuit să fie depăşite de autoare şi în acelaşi timp izbânda investigaţiei sale.

Cartea este concepută în trei capitole. Identitatea lor propune însă, chiar prin organizare, o anume cheie a lecturii. Cap. II, cuprinzând doar trei pagini şi un sfert, ne dezvăluie un scriitor ancorat în prezent dar a cărui obsesie cu adevărat chinuitoare este viitorul. Dar un scriitor care, în acelaşi timp, este apăsat de conştiinţa sfârşitului înainte de a fi realizat visul creativ. ,,Cu fiecare ceas mă apropii de moarte / Fără să-mi fi scris ultima carte, / Cartea mea uitată, / Cartea mea promisă". (Ceas presimţit).

Această nostalgie a Cărţii se asociază unei alte aspiraţii: utopia tăcerii, ,,ca mod autentic de ipostaziere a sunetului liric pur". Aşa cum scria A. Tănăsescu, ,,Tăcerea, ca posibilitate de comunicare, celula ermetică a parantezei, ca emblemă a propriei personalităţi, sunt stele sub care scriitorul îşi doreşte aşezat destinul".

De-o parte şi de alta a acestui foc, cu evanescenţele lui de himeră, se află realitatea: A. Baranga. În primul capitol, zările unei vagi biografii, purtând pecetea antitetică a părinţilor, debutul la Biletele de Papagal, ale lui T. Arghezi, începuturile ziaristice şi poetice aflate sub semnul avangardismului; în cel de al treilea, dramaturgul, în ipostaza lui de creator dramatic, de comentator al teatrului teatral, de obiect al actului critic.

Dacă primul capitol se impune prin informaţia istorico-literară, prin dezvăluirile adesea noi sau puţin cunoscute, prin relevarea zonelor colaterale de interes (poezia avangardistă sub semnul disperării şi al apocalipticului, fabula mizând predilect pe jocul de cuvinte şi calambur, aforismele sintetizând o experienţă patronată de luciditate şi scepticism, publicistica situată între pamflet şi meditaţie caustică, jurnalul ca oglindă uneori aburindă, alteori pur şi simplu ciobită), ultimul, cel mai dezvoltat, analizează cu pertinenţă şi spirit geometric opera dramatică a lui A. Baranga, relevând originalitatea acesteia, contribuţia ei la dezvoltarea dramaturgiei contemporane, ,,stropul de eternitate" cuprins în tipologia şi conflictele celor mai reuşite dintre ele.

Cu spiritul ei pătrunzător şi disociativ, conectată la tensiunile literaturii analizate, dar şi la propriile-i tensiuni, A. Tănăsescu propune cititorului o experienţă intelectuală incitantă la capătul căreia se află configurat destinul teatral al lu A. Baranga în care i s-a resorbit însuşi destinul existenţial. T. Vianu definea eseul ca pe o poezie a ideilor. Într-o asemenea arie se situează şi cartea A. Tănăsescu.

 

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU