eBooks Pagina de start
Despre autor
 

III. IMPRESII DE LECTURĂ
Augustin Z. N. Pop, Caleidoscop eminescian,

Ed. Eminescu, BucureŞti, 1987

 

În editura Eminescu a văzut lumina tiparului un Caleidoscop eminescian, semnat de A. Z. N. Pop, acest devotat om de cultură care şi-a dedicat viaţa şi profesia pasiunii de arheolog literar, cu o dăruire demnă de tot respectul.

Dacă lista scriitorilor care au beneficiat, de-a lungul timpului, de investigaţiile lui documentare este foarte bogată, cea dintâi preferinţă şi cea mai substanţială contribuţie vizează numele lui M. Eminescu. Aşa cum mărturisea el însuşi: ,,Am slujit, cu neosteninţă, o viaţă întreagă, crezul îmbogăţirii fondului documentar Eminescu, atât pentru informaţia nouă, cât şi pentru ştirile menite să confirme sau să infirme atestări mai vechi rămase sub semnul incertitudinii".

Aşa cum o indică şi titlul, volumul are un cuprins eterogen şi el cuprinde ,,investigări personale în tot soiul de fonduri arhivistice, de stat şi colecţii particulare, glosări asociative şi disociative, precum şi un număr de dialoguri asupra eminescologiei purtate cu o serie de interlocutori".

De real interes este şi secţiunea a doua a cărţii, realizată de Marius Pop, şi care se compune dintr-o postfaţă un fel de medalion istorico-literar o listă a pseudonimelor lui A.Z.N. Pop şi o bibliografie selectivă a scrierilor acestuia în măsură să dezvăluie cât de bogată a fost contribuţia lui istorico-literară, sub raport documentar, în pofida modestiei manifestate şi în pofida unei anume desconsiderări afişate de unii critici ori istorici ai literaturii.

Continuând linia inaugurată în 1962 prin volumul ,,Contribuţii documentare la biografia lui M. Eminescu" urmat apoi de încă trei cărţi pe aceeaşi temă volumaşul de faţă reia, adânceşte şi nuanţează unele probleme, adaugă informaţii noi, îndeosebi mărturii ale unor contemporani despre Eminescu, şi mai ales grupează într-o secţiune compactă, cu titlul ,,Şapte convorbiri de eminescologie", interviurile date în ultimii aproximativ zece ani, unor gazetari sau oameni de cultură.

Pline de interes sunt aici, mai ales, informaţiile despre receptarea poeziei sunt Epigonii în epocă, despre partitura lui C. Porumbescu pe textul Înger de pază, capitolele referitoare la Veronica Micle şi I. Creangă, dar îndeosebi interviurile, pentru că ele sintetizează concepţiile, opţiunile şi făptuirile lui A. Z. N. Pop.

Desigur că, există şi unele puncte de vedere discutabile ele vizează, cu precădere, relaţia complexă dintre biografie şi ficţiune literară apar şi anumite neglijenţe de limbaj, datorate probabil imposibilităţii autorului de a-şi controla cu propria lumină a ochilor textul, s-au strecurat chiar câteva greşeli de ordin documentar. Asupra acestui ultim aspect ne oprim pentru o clipă pentru a face cuvenitele rectificări în cazul a două dintre inexactităţile care, nu este exclus, pot fi şi erori tipografice:

1. ,,Direcţiunea nouă în poezia şi proza română" a apărut în Convorbiri literare, nu în 1871, ci între 15 mai 1871 şi 1 oct. 1872, iar T. Maiorescu aprecia talentul lui Eminescu nu pe baza a două poezii, ci referindu-se concret la trei, dintr-un număr mai mare de creaţii publicate până atunci (la apariţia ultimei părţi din studiul lui Maiorescu, lui Eminescu i se publicaseră 17 poezii, din care 5 chiar în Convorbiri literare).

2. Iubita de la Ipoteşti n-a murit în 1869, când Eminescu va scrie Mortua est, ci aproape singur în 1865. Iar prima versiune din Mortua est intitulată Elena, e datată de Eminescu însuşi ,,oct. 1866" şi nu 1869, cum reiese din citatul de mai sus.

Dincolo de aceste observaţii însă, ultima carte a lui A. Z. N. Pop reconfirmă activitatea lui de o viaţă, rezumând şi sintetizând statura unei personalităţi de care istoria noastră literară nu va putea face niciodată abstracţie fără a se păgubi pe sine.

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU