eBooks Pagina de start
Despre autor
 

IV. EFEMERIDE ÎNTRU NEUITARE

HARUL RĂBDĂRII 1

O veche zicală de la noi spune că ,,Răbdarea este mama înţelepciunii". Istoria noastră zbuciumată şi taina supravieţuirii în această rotunjime de pământ, atât de râvnită de poftele vecinilor, cred că-şi află izvorul spiritual tocmai în harul românesc al răbdării. O binecuvântare pe care mulţi ajunşi dincolo de pragul disperării, dar nu şi dincolo de pragul vorbei s-au crezut îndreptăţiţi s-o socotească, în ultimii ani mai ales, laşitatea unui popor decăzut, a cărui mămăligă nu explodează niciodată.

Astăzi, după seismul din decembrie, poate aceiaşi oameni vorbesc de incredibil, de imprevizibil, de miracol. Sigur, cine nu cunoaşte sau răstălmăceşte trecerea noastră prin istorie, cine nu cunoaşte sau răstălmăceşte firea din adâncuri a neamului românesc -, chiar dacă această fire suportă de aproape 200 de ani un constant asediu modificator cine n-a pătruns Mioriţa şi Legenda Mănăstirii Argeşului, Toma Alimoş ori Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, nu poate ajunge la înţelesurile trecerii noastre prin lume.

Ceea ce mă întristează şi mă tulbură în suta de zile de la izbânda din preajma Crăciunului, pe lângă proliferarea ingratitudinii şi a violenţei, pe lângă obsesia puterii râvnite cu orice preţ, este abandonarea parcă a felului nostru autentic de a fi. Noi cei care am răbdat aproape jumătate de secol, udând în văzul lumii sau pe furiş plăpânda floare a speranţei (chiar şi atunci când ni se părea că ea a devenit mărăcine al disperării prevestitoare de moarte) azi, purtaţi de elanul descătuşării şi al voinţei de retemeinicie, uităm că răbdarea a fost dintotdeauna harul cu care ne-a dăruit Dumnezeu şi prin care am înfrânt toate vitregiile istoriei.

Nu mai avem răbdare. Vrem totul şi acum. Uităm că nici un copil normal nu se naşte înainte de soroc şi nici o floare menită rodului nu înfloreşte înainte de a da mugurii. Eminescu, mereu alături de suferinţele şi speranţele noastre, spunea contemporanilor lui, vorbindu-le în acelaşi timp şi tuturor urmaşilor, că ,,a răsădi plante fără rădăcină, pentru a avea grădina gata în două ceasuri nu e progres, ci devastare". Nici o grădină nu poate fi gata în două ceasuri şi nici unui grădinar nu i se poate cere o asemenea minune.

Mă întreb şi nu-mi găsesc răspunsul cuvenit: oare nu se observă la ce duce lipsa de răbdare care va să însemne lipsă de înţelepciune? Ura care a însângerat Ardealul şi bântuie străzile Bucureştiului, scepticismul şi descurajarea care au cuprins atâtea minţi luminate, transformându-le în relee de scepticism şi descurajare, revendicările nesfârşite care ignoră cu ce moştenire am trecut pragul tragediei, suspiciunea şi apetitul maculării celuilalt, voinţa de a impune, sub presiunea gălăgioasă a minorităţii ieşite în stradă, ceea ce abia alegerile generale sunt chemate să înfăptuiască, toate acestea sunt rodul buruienos al nerăbdării. Aşa cum aceeaşi nerăbdare cultivată şi exploatată din umbră de interesaţii destabilizării, ai discordiei şi ai suspiciunii a determinat în ultimă instanţă învrăjbirea, atât de periculoasă, dintre muncitorime şi intelectualitate, dintre maghiari şi români, dintre marea masă a celor care au făcut parte din partidul comunist şi restul populaţiei ţării.

Există oare o justificare a acestei nerăbdări sau ea a apărut şi, mai ales, este întreţinută artificial?

Să ne aşezăm cu inima curată şi cu mintea deschisă în faţa unei icoane şi să invocăm milă lui Dumnezeu întru cinstită aducere aminte! În ce stare ne aflam la 22 decembrie? Nu cred că cineva care a străbătut infernul acelor ani, trăindu-l nemijlocit, mai are nevoie să i se aducă aminte. Poate că mai curând ar trebui să ne amintim ce s-a realizat în timpul care s-a scurs de la căderea dictaturii. Să ne amintim cu onestitate şi recunoştinţă, cu înţelepciune şi voinţă de mai bine! Să privim în jurul nostru, apoi să închidem ochii şi să ne întrebăm cu mâna pe inimă: am sperat noi oare acum patru luni să realizăm ceea ce am realizat?

Puteam realiza mai mult? Nu ştiu. Puteam realiza mai bine? Fără îndoială. Dar, aceasta este însăşi condiţia umanului: să fie imperfectă, deşi mereu perfectibilă.

În acest context, suntem noi îndreptăţiţi să insultăm şi să atacăm cu ură pe cei care în ziua de 22 decembrie au acceptat în pofida tuturor riscurilor care-i pândeau să preia comanda unei corăbii sortită înecului? Merită oare
d-l Ion Iliescu , una dintre şansele revoluţiei noastre , atacurile violente, sloganurile insultătoare, neîncrederea încrâncenată cu care-l tratează unii?

Nerăbdarea nu e un sfetnic bun. Ea ne poate povârni pe căile primejdioase de tot felul. Şi ceea ce nu trebuie uitat niciodată: primejdia se întoarce adeseori împotriva celor care o stârnesc. Istoria zbuciumată a românilor ne arată că unul din harurile cu care a înzestrat ziditorul lumii poporul nostru a fost răbdarea. Adică, acea mamă a înţelepciunii în hărăzirile căreia ne-am aflat şi tăria, şi mângâierea, şi izbânda. Să nu uităm aceasta!

Şi mai ales, să nu uităm că răbdarea izbăvitoare înseamnă dăruire şi căutare! Iar uneori înseamnă chiar jertfă de sine...

1 Toate articolele care urmează au fost publicate în Adevărul sau în Adevărul de duminică, în cursul anului 1990.
 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU