eBooks Pagina de start
Despre autor
 

IV. EFEMERIDE ÎNTRU NEUITARE

Lumini Şi umbre în Sala Palatului

Poate că Adunarea generală a scriitorilor din România s-ar fi cuvenit să-şi desfăşoare lucrările în Sala Ateneului. Sub cupola lui încărcată de istorie şi în aerul de sacralitate spirituală pe care-l degajă acest spaţiu de cultură, întâlnirea celor devotaţi Cuvântului ar fi putut dobândi elevaţie şi profunzime, căpătând în acelaşi timp şi semnificaţia unei ispăşiri faţă de memoria lui Eminescu întinată în acea aulă cu nici un an în urmă.

N-a fost să fie acolo şi n-a fost să fie aşa.

S-a ţinut în spaţiul unde ritualurile dictaturii asamblau, nu demult, umilinţa şi ruşinea, impostura şi demagogia, cultul ticăloşiei analfabete şi parastasul demnităţii înmormântate.

Desigur, spaţiul rămâne o realitate neutră. El se încarcă de înţelesuri doar prin prezenţa umanului. Şi iată, în sală se intră fără a străbate coridoare de ,,ordine" şi fără control corporal, vorbele dansează indiferente faţă de microfoanele ascunse şi faţă de urechile releu, prezidiul nu este poluat de prezenţa tovarăşului de la..., adunarea nu începe cu un omagiu şi nu se încheie cu o telegramă. Chiar şi cuvântările trăiesc libertatea improvizaţiei, emanciparea de cascadele metaforice ale recunoştinţei ipocrite ori ale tămâierilor fără tămâie, îndrăzneala de a deveni interogaţii incomode cu finalitate etiologică şi terapeutică. Însăşi orchestrarea lucrărilor de către prezidiu se face după o altă partitură şi într-o altă manieră.

Raţionalitatea dialectică şi răbdătoare a lui Laurenţiu Ulici, înţelepciunea calmă şi forţa de sinteză aforistică ale lui St. Augustin Doinaş, rigoarea intransigentă a lui Dan Deşliu şi, fără încetare, prezenţa contrapunctică a lui Mircea Dinescu plină de savoare, dar aproape totdeauna şi de relevanţă au conferit dialogului cu sala dimensiunea autenticului patronat de libertate.

Şi totuşi, de un gust amar n-am putut să mă salvez. M-am întrebat care să-i fie sursele? Răspunsul nu ştiu dacă este complet şi nici măcar dacă este integral valabil.

Mai întâi, cred că ponderea dezbaterilor nu a vizat decât în fugă şi superficial ceea ce ar fi trebuit să devină obiectivul fundamental al unei asemenea reuniuni: literatura română, analizată pe dimensiunile timpului şi ale spaţiului şi raportată la generaţiile de astăzi. Aflaţi în faţa unui hotar de istorie, noi n-am fost parcă interesaţi cu puţine şi lăudabile excepţii decât să ne asigurăm paşaport şi viză de trecere (eventual, şi cât mai multă valută de schimb) dintr-o lume în alta, în ipostază de turişti. Şi uneori, acest interes a ieşit la scenă deschisă în vestmintele agresivităţii şi ale histrionismului.

Nivelul cenuşiu al dezbaterilor cred că-şi are originea, în primul rând, într-o anume stare de spirit apăsătoare. Prostituţia culturală, atât de masiv cultivată în timpul dictaturii, a generat un acut şi îndreptăţit sentiment al culpabilităţii şi, sper, al ruşinii. Iar dacă M. Dinescu cu francheţea lui caustică şi pitorească s-a referit de câteva ori la această realitate, sesizând cu acuitatea-i cunoscută complexitatea fenomenului, el ca şi cei câţiva îndreptăţiţi justiţiari din sală n-au reuşit să determine un atât de necesar proces de ,,exorcizare" a răului. Nu prea îmi dau seama cum s-ar putea realiza acest lucru cu maximă eficacitate. Tăcerea şi uitarea nu cred, însă, că pot avea un rol pozitiv. Dimpotrivă... Dar nici vânătoarea de vrăjitoare şi arderea lor pe rug.

Cred că pedeapsa supremă pentru cei vinovaţi trebuie să le fie asceza în severitatea căreia, pentru fiecare păcat, să dea naştere unei capodopere. Iar dacă nu sunt în stare, să-i ajute pe alţii cu har în primul rând, pe cei tineri s-o facă.

În aceeaşi dinamică dintre lumină şi umbră se situează şi alegerea celor investiţi să conducă destinele Uniunii Scriitorilor. Dacă selecţia Directoratului a produs celor mai mulţi dintre noi o reală satisfacţie organismul acesta cuprinzând aproape în întregime valori de prim ordin ale scrisului românesc şi, într-o mare măsură, caractere frumoase, confirmate prin proba faptei (Eminescu spunea că ,,Între caracter şi inteligenţă n-ar trebui să fie alegere. Inteligenţele se găsesc foarte adesea, caracterele foarte arare") modul în care s-a făcut alegerea s-a dovedit nefericit. Datorită regulamentului, stabilit fără o analiză serioasă a tuturor implicaţiilor posibile, Consiliul Uniunii Scriitorilor este constituit, în cea mai mare parte, din oameni care n-au întrunit nici măcar majoritatea simplă din voturile exprimate. Ca să nu mai vorbim că voturile exprimate sunt cu câteva sute mai mici decât numărul membrilor uniunii. Practic, doar 18 din cei 127 de aleşi au obţinut majoritatea voturilor exprimate, iar dintre aceştia probabil doar M. Dinescu, majoritatea simplă din numărul total al membrilor uniunii. Setea noastră de democraţie şi reprezentativitate autentică nu poate să nu sufere în faţa acestei realităţi.

Aş încheia rândurile de faţă cu un posibil răspuns la întrebarea esenţială care a focalizat gândurile pline de îngrijorare formulate, cu harui-i bine cunoscut, de O. Paler. Una din consecinţele benefice ale tiraniei observa cu subtilitate vorbitorul a constituit-o solidaritatea unui întreg popor sub semnul urii faţă de această tiranie. Dispărând obiectul urii, au dispărut şi consecinţele ei. Unitatea noastră s-a transformat în discordie, iar ura focalizatoare s-a pulverizat în nenumărate uri mărunte.

,,Ce vom face cu ura pe care n-o mai putem îndrepta împotriva dictaturii?"

S-o transformăm în iubire aş îndrăzni să răspund eu. Iar ce-ar mai rămâne după această binecuvântată metamorfoză fiindcă nu sunt un utopic să cred în atotputernicia universală a iubirii s-o focalizăm într-un fel de laser terapeutic şi purificator.

Cât pentru scriitori, să-şi amintească şi să mediteze la această mărturisire a senectuţii lui Macedonski: ,,Când am fost ură am fost mare / Dar astăzi cu desăvârşire / Sunt mare, căci mă simt iubire".

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU