eBooks Pagina de start
Despre autor
 

IV. EFEMERIDE ÎNTRU NEUITARE

O nouĂ profanare

Una din cele mai neruşinate impietăţi ale megalomaniei ceauşiste datorată, în primul rând, prostituţiei intelectuale de care atâţia ar trebui astăzi măcar să roşească, dacă nu să şi răspundă a fost proiectarea dictatorului în istorie, de unde figurile strălucite ale umanităţii erau aduse să ţină campanie şi să ascundă, prin asociere, nulitatea pigmeului setos de glorie antumă. Alexandru cel Mare şi Cezar, Pericle şi Napoleon, Burebista şi Decebal, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, N. Bălcescu şi A. I. Cuza, toţi sunt puşi să semneze convocatorul fără putinţă de a se opune pentru a da strălucire opacităţii, lumină întunericului, vitejie laşităţii, înţelepciune prostiei.

De această mascaradă a maculării nu a scăpat nici cea mai binecunoscută zămislire a neamului românesc, Mihai Eminescu.

Ne aducem cu toţii aminte cum în spaţiul pur al Ateneului Român, în loc să fie oficiată, sub semnul sacralităţii, sărbătorirea celui care de o sută de ani intrase în atât de năzuita linişte eternă, politrucii culturali în faţa unei asistenţe selecte, dar umil ascultătoare şi aplaudatoare l-au transformat pe Eminescu nu doar într-un pretext de encomiastică a dictatorului, ci şi într-un fel de locotenent spiritual al acestuia.

Ca de atâtea ori, în acele vremuri, sărbătoarea s-a transformat în profanare, iar previziunile poetului în triste confirmări. ,,Iar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel / Nu slăvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el / Sub a numelui tău umbră" îşi prevedea poetul posteritatea, în reprezentarea ei impostoare. Nici nu-i era prea greu. Unii dintre contemporani îi ofereau cu asupra de măsură modelul profanării, prin transformarea eroilor neamului în instrumente meschine ale politicianismului.

,,O, eroi! care-n trecutul de măriri vă adumbriseţi,
Aţi ajuns acum la modă de vă scot din letopiseţi,
Şi cu voi drapându-şi nula, vă citează toţi nerozii,
Mestecând veacul de aur în noroiul greu al prozei".

Şi iată că ne este dat să trăim o nouă şi altfel de maculare a lui Eminescu. Nu sub teroarea dictaturii care-şi regiza cu forţa toate ,,spectacolele", ci într-un timp al libertăţii, câştigate prin jertfă şi într-un spaţiu proclamat ,,zonă liberă de neocomunism".

Pe zidul Universităţii acest lăcaş de cultură, devenit printr-o greu de înţeles aprobare a conducerii ei, tribună politică (atunci când nu se transformă în altceva) a fost spânzurat, la propriu şi la figurat, portretul lui Eminescu.

Ursirea unui creator care sintetizează existenţa lumii şi a neamului său este să lumineze şi să sfinţească în eternitate. De aceea, Eminescu a rămas nu numai ,,pururi tânăr", ci şi mereu contemporan. Semnul unicităţii lui exponenţiale îl descoperim în faptul că, de-a lungul istoriei, el a fost invocat din toate orizonturile; şi de buni şi de răi, şi de cei simpli şi de cei rafinaţi, şi de tradiţionalişti şi de modernişti, şi de burghezo-moşierime şi de proletariat, şi de legionari şi de comunişti. Este aceasta nu doar o şansă, ci şi un drept binecuvântat al tuturora. Fiindcă nimeni nu poate pretinde că Eminescu este doar al lui. Dar, în acelaşi timp, nimeni nu poate pretinde îndreptăţirea de a-l profana, transformându-l în instrument al piticismelor noastre orgolioase, în paratrăsnet al descărcărilor de tot felul, în girant, de la înălţimea lui hyperionică, al pământeştilor noastre risipe şi lăcomii.

Eminescu golan?!?

Eminescu huligan naţional?!?

Cum n-au paralizat oare vorbele pe buze şi cum n-a tremurat mâna care a scris asemenea impietăţi?

Când ştiu că-n Piaţa Universităţii sunt atâţia oameni de cultură, când ştiu că acolo se află câţiva studenţi de-ai noştri pe unul dintre ei l-am preţuit pentru demnitatea, curajul şi inteligenţa lui o mare amărăciune mă cuprinde... Şi o mare ruşine... Mă simt umilit şi lovit în idealul profesiei mele. Nu pentru anticomunismul susţinut cu atâta ardoare (cei ce mă ştiu, îmi cunosc nu doar sentimentele, dar şi gesturile anticomuniste), nu pentru nerăbdarea cu care sunt cerute, imperativ şi îndreptăţit, adevăr, justiţie şi reforme (nerăbdarea nu înseamnă rea-credinţă, chiar dacă ea nu se împacă aproape deloc cu înţelepciunea); mă simt umilit şi ruşinat în faţa incapacităţii celor de bună credinţă de acolo, şi aceştia sunt mulţi, de a descoperi cine şi cu ce scop trage sforile, de a înţelege cât de tensionată şi cât de primejdioasă a devenit viaţa noastră socială, printr-o acţiune care are la bază o mistificare şi drept ţintă un act nedemocratic.

Dar, mai ales, mă simt umilit şi ruşinat, într-un fel chiar marcat de sentimentul eşecului profesional, în faţa acestei profanări a lui Eminescu, la care ca şi în vremea lui Ceauşescu oamenii de spirit, inclusiv câţiva din cei ce vor putea deveni profesori de literatură română, au participat, fără nici un fel de rezervă.

În locul concordiei sub semnul luminos al Luceafărului, ne rătăcim în dezbinare, transformându-i strălucirile rostuitoare în pâlpâiri fumegânde de felinar ,,huligano-golănesc".

Vorba îndoliată a Poetului: ,,Amară e viaţa unui popor ce este mereu silit a-şi risipi puterile".

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU