eBooks Pagina de start
Despre autor
 

IV. EFEMERIDE ÎNTRU NEUITARE

SeducŢia Şi imperativul libertĂŢii

Cei care în după-amiaza zilei de 24 dec. 1989 au ieşit în stradă, sfidând moartea în numele vieţii, îşi amintesc că printre cele dintâi şi cele mai frecvente invocaţii, strigate cu ochii îndreptaţi spre cer, s-a aflat cuvântul LIBERTATE.

Înlănţuită timp de aproape 50 de ani şi substituită cu o jalnică şi fardată corcitură, libertatea a fost pentru cei mai mulţi dintre noi, dacă nu un ideal întru atingerea căruia lupta rămânea singura alternativă (lupta cu temnicerii ei din noi şi din afara noastră), cel puţin un fel de dor, de speranţă, de fata morgana. Nu ştiam, de fapt, ce este această fecioară care fascinează şi seduce, care dăruieşte cu generozitate şi pedepseşte cu necruţare.

Şi iată că în prag de naştere sfântă ne-a fost dat după ce noi înşine ne-am dat să cunoaştem libertatea. De fapt, nu s-o cunoaştem, ci s-o îmbrăţişăm cu patima îndrăgostitului nebun, la care nesaţiul posesiunii se poate transforma în gest ucigaş. Această prinţesă pe care am dezlănţuit-o pentru a ne rodnici şi înfrumuseţa viaţa cunoaşte de aproape cinci luni de zile nu doar iubirea şi fidelitatea, ci din păcate, adeseori şi violul ori trădarea.

Fiindcă mulţi îşi imaginează că libertatea este pur şi simplu dreptul de a acţiona după propria voinţă sau dorinţă, ignorând voinţa şi dorinţa celuilalt. Or, această coordonată a umanului este o realitate a intercondiţionărilor. Omul ca individ şi colectivitate îşi trăieşte existenţa numai prin rezolvarea, mereu schimbătoare, a ecuaţiei libertate-necesitate. Din ignorarea acestui raport se naşte ori dictatura (absolutizarea necesităţii), ori haosul socio-economic (absolutizarea libertăţii). Se nasc, deci, extremismele cu toate urmările lor nefaste. Încălcarea acestei relaţii, înainte de a ajunge la extreme, generează intoleranţă, mistificare, violenţă.

Unde a dus libertatea, care a ignorat necesitatea, în procesul post-revoluţionar de selectare a cadrelor puterii şi de aflare a adevărului represiunii?

Unde a dus, în Transilvania, libertatea unilaterală de a alunga oamenii din şcoli, instituţii şi localităţi?

Unde duce libertatea presei care în lipsa unei legi de profil a transformat adesea minciuna, calomnia şi indecenţa în mijloace de intoxicare şi de incitare a opiniei publice?

Unde duce libertatea infirmizată pentru automobilistul care profitând de slăbiciunile şi timorările poliţiei încalcă legea, aşa cum o fac, pe alte coordonate, hoţii, tâlharii, înhăitaţii la violuri ş.a.m.d.?

Unde duce libertatea trunchiată în folosul bişniţarilor şi al negustorilor de tot felul care poluează şi primejduiesc sub raport igienic, şi nu numai, peisajul urban?

Şi întrebările ar putea continua prin referire la multe alte aspecte ale vieţii noastre.

M-aş opri pentru o clipă la o relaţie fundamentală a libertăţii asupra căreia Eminescu în testamentul de care vorbeam în articolele anterioare meditează cu înţelepciune şi mustrător nu doar pentru contemporanii săi, ci şi pentru urmaşi. Este vorba de raportul dintre libertate şi muncă. Un raport fundamental care dă libertăţii consistenţă şi viabilitate.

Fiindcă în concepţia lui Eminescu ,,munca şi numai munca este izvorul libertăţii şi al fericirii", aşa după cum ,,munca temeinică este singura îndreptăţire pe acest pământ". El merge până acolo încât afirmă că ,,libertatea adevărată şi neatârnarea economică sunt două noţiuni identice".

Ce se întâmplă însă la noi? Situaţia statistică, privind activitatea economică de la Revoluţie până la începutul lunii mai, indică o situare cu aproximativ 20 de procente sub nivelul producţiei din anul anterior.

Deci, pe vremea dictaturii se muncea mai mult şi mai bine?! E o constatare tulburătoare şi alarmantă. Cauzele, numeroase desigur, ţin de conjunctură, în primul rând. Una dintre ele, însă, este dincolo de orice discuţie. Mulţi oameni, faţă în faţă cu libertatea, au început să-şi imagineze că aceasta reprezintă o binecuvântare aptă să te dispenseze nu numai de obligaţia supunerii la rigorile convieţuirii sociale, ci şi la obligaţia muncii. Numai că, aşa cum afirma poetul, cu deplin temei, ,,nu există nici libertate, nici cultură fără muncă. Cine crede că prin profesarea unei serii de fraze a înlocuit munca, deci libertatea şi cultura, acela se prenumără, fără s-o ştie, între paraziţii societăţii omeneşti, între aceia care trăiesc pe pământ spre blestemul, ruina şi demoralizarea poporului lor".

Celor care-şi imaginează că e suficient să strigi lozinci pentru a beneficia de libertate, Eminescu le răspunde fără echivoc: ,,niciodată fraza libertăţii nu e echivalentă cu libertatea adevărată, care e facultatea de a dispune de sine însuşi prin muncă şi prin capitalizarea muncii". Or, dacă ,,Munca este legea lumii moderne, care nu are loc pentru leneşi", atunci drumul nostru spre libertate autentică şi deplină nu poate fi făcut decât prin efort constructiv, prin dăruire şi prin concordie umană.

Analizând cu îngrijorare, în acel sfârşit de secol XIX, starea gravă a ţării, sub raport economic şi social stare care neremediată a dus la serioase şi profetizate de Eminescu conflicte sociale marele gazetar propune o soluţie, un tratament de extremă actualitate: ,,Un singur remediu există în contra acestor rele, dar trebuie aplicat cu toată rigoarea, cu tot exclusivismul: munca, acest corelat mecanism al adevărului; adevărul, acest corelat intelectual al muncii. Dar muncă, nu nimicuri, nu mânare de muşti la apă şi adevăr, nu fraze lustruite şi negustorie de vorbe".

Cât de necesare ne sunt nouă acum, dar mai ales de acum înainte, remediul muncii şi al adevărului,, ca premise şi permanentă temelie de libertate!

Perioada noastră de provizorat cu luminile şi tristeţile ei, cu disponibilităţile de iubire şi încrâncenările de ură, cu luminile de speranţă şi beznele de îngrijorare se va încheia. În urma alegerilor, vor fi legitimate nişte instituţii chemate să pună bazele indestructibile ale unei societăţi româneşti, nu doar ne şi anticomuniste, ci în primul rând ale unei societăţi prospere şi viguroase, întemeiată pe libertate, justiţie, pe omenia românească.

Şi cred că, una din căile fundamentale spre atingerea acestui deziderat ne este propusă de acelaşi testament al Poetului: ,,Asta am dori să intre în convingerea oricăruia: trebuie ca cetăţeanul să vază că fără muncă şi fără capitalizarea ei, adică fără economie, nu există nici libertate. Cel care n-are nimic şi nu ştie să se apuce de nici un meşteşug dăi toate libertăţile posibile, tot rob e, robul nevoilor lui, robul celui dintâi care ţine o bucată de pâine în mână căci, e cu totul indiferent dacă închizi o pasăre în colivie sau dacă ai strâns de pretutindeni grăunţele din care ea se hrăneşte".

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU