eBooks Pagina de start
Despre autor
 

IV. EFEMERIDE ÎNTRU NEUITARE

Complexul Şi seducŢia culpabilitĂţii

Succesiunea şi concomitenţa evenimentelor din decembrie încoace vor rămâne în istorie ca o experienţă socială ieşită din comun, sub mai toate aspectele.

Una din trăsăturile comportamentului ,social a fost generată nu doar de răsturnările fundamentale şi spectaculoase datorate Revoluţiei ci şi de impactul pe care acestea le-au provocat în planul afectiv şi moral. Chiar primele zile, în contextul general de entuziasm, speranţă şi dăruire au evidenţiat agresiunea oportunismului şi a imposturii ieşite la drumul mare, în primul rând prin intermediul micului ecran, iar mai apoi şi prin celelalte forme de mass-media.

Cum poate fi explicat oare un asemenea comportament? Doar prin setea de putere, doar prin ispitele deşertăciunii? Cred că mai este şi altceva. E vorba de un complex al culpabilităţii, propriu multora din personalităţile şi non-personalităţile care s-au avântat în manifestările social-politice din ultimele luni.

Vinovăţia de a fi suportat în tăcere umilinţele dictaturii, ba în foarte multe cazuri de a fi susţinut, prin vorbă şi faptă, ticăloşiile acesteia, în loc de a fi ispitită printr-o decentă şi discretă atitudine constructivă, este metamorfozată într-un extremism negator de sens invers. Aceşti oameni, traumatizaţi de propria lor biografie, în care teama, spiritul de conservare sau arivismul i-au făcut să tacă ori să spună DA, simt nevoia unei revanşe. În primul rând, faţă de ei înşişi. Şi atunci, tăcerea umilită au înlocuit-o cu tribunismul orgolios, iar DA-ul complice cu NU-ul intolerant. Complexul culpabilităţii îşi căuta vindecarea tocmai în violenţa şi atotcuprinderea negaţiei. Se ignoră ori se răstălmăceşte tot ce s-a realizat de la Revoluţie încoace. Se refuză orice merite celor care şi-au asumat povara primejdioasă de a înfrunta contrarevoluţia şi haosul, de a asigura legitimarea democratică a unei conduceri, şi aceea provizorie având drept prim obiectiv constituţia, pregătirea condiţiilor pentru restructurarea radicală a societăţii româneşti, realizarea cadrului optim pentru noile alegeri. Se exploatează până în pânzele albe orice stângăcie şi orice eroare săvârşite de cei aflaţi la conducere, trăgându-se de cele mai multe ori concluzii generalizatoare şi incriminante.

Complexul culpabilităţii funcţionează cu o asemenea intensitate încât oamenii stăpâniţi de el -, nemaiputând să se revanşeze faţă de Ceauşescu şi partidul comunist, sub teroarea cărora au trăit în umilinţă sau prostituţie îşi confecţionează obiect de revanşă şi temei de penitenţă în persoana lui
I. Iliescu şi în F.S.N. printr-un gest arbitrar şi insultător de echivalare (Iliescu Ceauşescu: F.S.N. P.C.R.). Până şi teroriştii care au însângerat ţara după 21 decembrie au fost metamorfozaţi din instrumente ale lui Ceauşescu, în forţe de manevră ale lui Iliescu.

În esenţă, către aceleaşi consecinţe duce şi seducţia culpabilităţii. Adică acea voluptate a mărului oprit, a legii sfidate, a bunului simţ persiflat. Şi ea nu vizează doar infractorii, care ajung la un moment dat să trăiască starea de infracţiune ca un mod de existenţă incitant şi spectaculos, ci mai ales adolescenţii şi tinerii care plini de generozitate şi curaj, setoşi de libertate şi ispitiţi de ideal pot cădea sub influenţe rătăcitoare. Aşa, bunăoară sfidarea părinţilor şi a şcolii devine act de curaj, încălcarea regulilor de convieţuire şi a legilor se transformă în semn de îndrăzneală şi dovadă de personalitate, nerespectarea libertăţii celorlalţi capătă semnificaţia autenticei libertăţi individuale, iar dreptul de a huidui şi de a insulta se metamorfozează din realitate defulantă a stadioanelor în cucerire a militantismului social şi politic.

Ambele ipostazieri ale culpabilităţii mi se par nocive, atât sub raport social cât şi moral. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât manifestările lor în bună parte catalizate subteran de interese politice se produc într-un moment de cumpănă, dar şi de graţie, a istoriei noastre, într-un moment în care nu învrăjbirea, ci solidaritatea întru zidire ar trebui să domine societatea românească.

Sub acest raport, mi se pare că rolul intelectualităţii este unul de prim ordin. Din păcate însă, mulţi dintre noi, trăind sterilizant complexul culpabilităţii, am contribuit nemijlocit la discordie, la suspiciune şi la extremism. Mai mult, am dar gir şi prestigiu, justificare şi temei de mândrie celor stăpâniţi de seducţia culpabilităţii.

Fiindcă aceştia, lipsiţi de maturitate sau de puterea înţelegerii, nu au capacitatea de a disocia, de a sesiza diferenţa dintre esenţă şi aparenţă, dintre general şi particular, dintre tipic şi accidental. Apariţia unor intelectuali de prestigiu în balconul Universităţii, de pildă, scrisorile de adeziune la manifestaţia din această piaţă ale unor universitari, scriitori şi cercetători, interesul constant al mass-mediei române şi străine faţă de acest eveniment, dar mai ales elogiilor fără rezerve din unele publicaţii au creat pentru mulţi îndeosebi pentru cei seduşi de ispitele culpabilităţii o falsă reprezentare cu privire la ce se întâmplă acolo. Fiindcă în Piaţa Universităţii este evidentă o mare eterogenitate a obiectivelor şi participanţilor, aşa cum este vizibilă o paletă foarte diversă a formelor de manifestare.

A pune global şi unitar, sub semnul eroicului şi al marii purităţi, al elevaţiei exemplare şi al sacrului evenimentele care se petrec în acest spaţiu, de peste o lună de zile, înseamnă a pune semnul egalităţii între antinomii. Dăruirea de sine şi curajul celor care au venit şi au rămas acolo în numele unui crez, anticomunismul, setea de justiţie şi voinţa de a fi pedepsiţi vinovaţii suferinţelor noastre, imperativul adevărului şi dorinţa de purificare, de temeinicire valorică a tuturor structurilor de putere, credinţa în Dumnezeu şi cinstirea celor care s-au jertfit în Revoluţie nu pot sta alături de manevrele subterane, finanţate din raţiuni electorale politicianiste, alături de incitările la crimă, te tipul Moarte...! , alături de insultarea majorităţii în numele unei minorităţi care vrea să-şi impună voinţa prin presiunea străzii, nu pot sta alături de actele agresive împotriva celor care exprimă alte puncte de vedere, împotriva unor membri ai guvernului sau a unor poliţişti aflaţi în exerciţiul funcţiunii, nu pot sta alături de profanarea altarelor fără lumânări de lângă zidul Universităţii, prin bişniţăria ordinară care a împânzit zona.

Se află oare sub semnul eroicului, al purităţii şi al exemplarului promiscuitatea şi euforizarea artificială de acolo, femeile care-şi abandonează soţii şi copiii, mai puţin de dragul ideilor şi mai mult de dragul aventurii, adolescenţii care-şi părăsesc familiile şi şcoala (uneori chiar împreună cu profesorii lor) pentru a accede la libertatea absolută a pieţei?

Cei pe care îi socotim stăpâniţi de seducţia culpabilităţii vor putea răspunde, pe bună dreptate, în mod afirmativ. Au drept argument suprem elogiul şi solidaritatea nedisociativă a atâtor minţi luminate. Aşa cum metamorfozarea polemică a cuvântului golan şi adoptarea lui ca pe un blazon de către filosofi, profesori, scriitori etc. îi vor îndreptăţi pe toţi golanii (cei despre care dicţionarul scrie ,,om de nimic, derbedeu, haimana") să afle o nobilă justificare a tuturor actelor lor reprobabile care-i situează în sfera semantică amintită (televiziunea ne-a oferit exemple semnificative din acest punct de vedere).

Cât de mare este răspunderea noastră, a intelectualilor, în viaţa socială şi cu câtă uşurinţă medităm adesea asupra implicaţiilor pe care actele, gesturile, vorbele noastre le pot avea asupra semenilor!?

,,Un om cult înseamnă o minte deschisă spre bunătate şi frumuseţe" spunea N. Iorga. Acţionăm noi oare totdeauna întru bunătate şi frumuseţe?

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU