eBooks Pagina de start
Despre autor
 

Obstacole în calea valorii

În accepţia sa figurată, strategia este socotită arta de a folosi cu iscusinţă toate mijloacele disponibile în vederea asigurării succesului într-o luptă. Poate fi asimilat procesul de învăţământ unei lupte iar strategia unui imperativ fără de împlinirea căruia izbânda rămâne doar o iluzie? Mi se pare că aceasta este dincolo de orice îndoială. Iar tragica noastră experienţă istorică, marcată de comunism, ne oferă una din cele mai teribile mărturii. Fiindcă ruinarea învăţământului, a cărei analiză va trebui s-o întreprindem, s-a produs în primul rând ca urmare a strategiilor aberante şi mereu schimbătoare pe care incompetenţa şi impostura le-au impus, în numele şi sub patronajul direct al dictaturii.

Sfârşitul anului 1989 a însemnat în cartea destinului nostru un capăt de istorie perturbată, dar şi-un început de eră hărăzită binecuvântării. Celor care ar putea să-mi reproşeze că ignor realitatea ultimelor luni am să le răspund că nu m-am rătăcit cu capul în nori şi nici n-am dat în orbul găinilor. Trăiesc, ca atâţia dintre oamenii acestui pământ, în mijlocul urii şi al vrajbei, al violenţei şi al intoleranţei, al oportunismului politic şi al arivismului de toate felurile. Trăiesc libertatea distorsionată şi democraţia pângărită, munca privită cu şmecherie şi profitul căutat cu nesaţ. Mă dor dezbinarea grădinărită de farisei şi pâra medievală pe la curţile străine. Dar eu simt, ştiu, sper că toate acestea sunt frisoanele unei fiinţe muribunde care şi-a învins moartea şi se îndreaptă prin suferinţă homeopatic, dacă se poate spune aşa spre o nouă viaţă, spre vindecare. Semnele sunt multe şi din ce în ce mai numeroase. De aceea mă simt îndemnat să-mi împărtăşesc câteva gânduri, de această dată despre învăţământ, determinat de amărăciunile şi dezamăgirile ce mi-au fost transmise de câţiva dintre foştii mei studenţi, unii dintre ei eminenţi, deveniţi astăzi profesori. Nu ştiu dacă mai trebuie cineva convins că în epoca modernă învăţământul este componenta fundamentală cea mai cuprinzătoare a societăţii şi cu cele mai profunde efecte modelatoare.

Este sigur însă că nu sunt puţini cei care rămân doar la nivelul judecăţii de valoare, fără a trage concluziile care derivă de aici. Or, cele dintâi concluzii sunt, că acestui domeniu trebuie să i se acorde o atenţie de prin ordin, că investiţiile umane şi materiale trebuie să fie la înălţimea importanţei lui, că strategia menită să ducă la izbândă trebuie elaborată cu răspundere şi înţelepciune apostolică. În pofida străduinţelor şi cu toate realizările, deşi dificultăţile ce-au trebuit surmontate n-au fost puţine, de la Revoluţie încoace factorii de decizie n-au reuşit să realizeze ceea ce ar fi fost posibil în nici una din cele trei direcţii. Aş spune chiar că inconsistenţa şi inconsecvenţa strategiilor, ca şi a unora dintre ,,strategi", au generat multe fenomene negative, îndeosebi în învăţământul preuniversitar. Între cauzele violenţelor de la Târgu Mureş şi ale tensiunilor interetnice din Ardeal se află asemenea erori de strategie ori de ,,strategii", tulburările din rândurile suplinitorilor şi ale navetiştilor, amărăciunile şi dezamăgirea generate de felul în care s-au realizat numirile ori transferările, insatisfacţia generată de nivelul promovărilor în învăţământul superior (mai ales în Bucureşti, prin raportare la provincie), modul în care s-au înfiinţat unele institute de învăţământ superior, chiar situaţia atât de neplăcută în care se află acum Universitatea Ecologică din Bucureşti, toate acestea sunt, în bună măsură, rezultatul unor strategii fluide, elaborate în grabă sau poate chiar a unei lipse de strategii. Fiecare dintre fenomenele amintite ar merita o analiză riguroasă şi complexă, aşa cum cred că M.I.S. o şi face în vederea fundamentării viitoarei strategii. Eu m-aş opri o clipă, asupra problemei care mi-a fost ridicată de foştii studenţi, intraţi în competiţia dosarelor pentru numiri ori transferări. Dacă priveşti criteriile de acordare a punctajului, la prima vedere totul pare temeinic şi riguros. De la gradul didactic şi medie de absolvire până la vechimea în învăţământ şi situaţia familiară (inclusiv anii de navetă ori de continuitate în suplinire), aproape tot ce este important e introdus în ecuaţia aprecierii. Numai că ponderea acestora trădează imediat vulnerabilitatea sistemului. Valoarea profesională şi mai ales tinereţea concurenţilor sunt handicapate de un punctaj în care vechimea în învăţământ (un punct pentru fiecare an) este singură suficientă pentru a elimina concurenţa valorii profesionale. Un profesor care are 20 de ani vechime, de exemplu, fără nici un grad didactic şi cu media sub 8 are prioritate în raport cu un altul având 12 ani vechime, gradul II şi media 10 la absolvire. Cât despre tinerii cu o vechime mai mică de 8 ani, fie ei şi excepţionali şansa de a ajunge pe un post care să recompenseze valoarea şi mai ales care s-o exploateze în beneficiul şcolii rămâne aproape nulă, în faţa celui care n-are alt atu decât că e bătrân, bolnav şi cu copii mulţi. Cât de stimulative sunt asemenea modalităţi de promovare a valorii? Şi mai ales ce efecte au ele asupra calităţii învăţământului şi asupra tinerilor chemaţi să preia de la noi o ştafetă nu tocmai glorioasă?

Punctul geometric al oricărui învăţământ este profesorul. De valoarea acestuia depinde, valoarea actului didactic. Societatea care nu ştie să-şi preţuiască profesorii, care nu este în stare să le asigure cadrul organizatoric optim şi statutul socio-profesional pe măsură îşi văduveşte viitorul de aripi, trecutul de icoane şi prezentul de rodnicie. Şi câtă nevoie avem de toate acestea!

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU