eBooks Pagina de start
Despre autor
 

DemocraŢia înseamnĂ rĂspundere

Timp de peste 40 de ani, limba română a cunoscut în ipostaza ei publică o progresivă alienare semantică. Lumea înţelesurilor intrase în agonie, iar între cuvintele bolnave, democraţie făcea una din cele mai jalnice figuri. În esenţă, ca multe altele, această vorbă exprima în realitate exact inversul înţelesului originar.

În decembrie, prizonieratul nostru în istorie a luat sfârşit şi, odată cu el, multe din tarele captivităţii. Prin dăruire şi jertfă, sub semnul credinţei în destin şi lumină ne-am câştigat libertatea şi dreptul de a ne gospodări viaţa după propria voinţă, dar şi după propria putere.

Supusă aceluiaşi şoc al istoriei, limba noastră s-a vindecat ca prin minune, redezvăluindu-şi vigoarea şi mândreţea (de fapt, maladiile nu erau ale limbii, ci ale sistemului social reflectat în ea).

Din păcate, alt fenomen distorsionant şi-a făcut apariţia. Cuvinte, sintagme, idei, foarte des vehiculate înainte deşi s-au emancipat de falsităţile antifrastice din epoca dictaturii, nu şi-au câştigat însă relevanţa semantică de adâncime, autentică. Acesta este şi cazul conceptului democraţie. Nu mă voi lansa într-o disertaţie teoretică, cu toate că nevoia familiarizării cât mai cuprinzătoare a tuturor, cu înţelesurile şi cuprinsurile lui, rămâne o necesitate. Voi încerca doar să pun în evidenţă o relaţie fundamentală şi deci indispensabilă.

Dacă identitatea conceptului democraţie îşi află temeiul în anticul ,,putere a poporului", funcţionarea şi dialectica realităţii pe care o desemnează se circumscriu sferei semantice a răspunderii. În relaţia popor putere, democraţia se întemeiază în mod obligatoriu pe răspundere. Pe de o parte, răspunderea poporului, iar pe de altă parte răspunderea celor aleşi de popor, faţă de felul şi spornicia cu care îşi exercită puterea ce le-a fost conferită.

Dacă privim cu atenţie spectacolul social din ultimele luni, constatăm că raportul democraţie răspundere este foarte slab şi nu o dată inadecvat.

Mai întâi este de observat că s-a produs un fel de sinonimizare a cuvintelor democraţie şi libertate, dar pe linia unei înţelegeri cu totul unilaterale. Pentru foarte mulţi din concetăţenii noştri ele nu înseamnă altceva decât dreptul fiecăruia de a face ceea ce-i place, de a ignora legile scrise şi nescrise, de a abandona, cu dispreţ, tradiţia celor 7 ani de acasă şi raporturile înţelepte părinţi copii, profesori învăţăcei, conducători conduşi etc.

Aceşti oameni nu înţeleg că libertatea, ca şi democraţia sunt nişte ecuaţii. Că libertatea mea nu poate exista decât în armonie cu libertatea celuilalt, iar democraţia nu este totuna cu anarhia. Democraţia adevărată este un mecanism de mare fineţe şi complexitate, este o structură în interiorul căreia orice componentă rămâne indispensabilă. Trebuie observat însă că toate acestea se circumscriu sferei semantice a răspunderii.

Consecinţele neînţelegerii şi nerespectării raporturilor dintre democraţie şi răspundere au determinat necazuri, neîmpliniri şi suferinţe.

Să ne amintim ce a generat democraţia fără răspundere în lupta pentru putere, mai ales înainte de alegeri, dar şi după aceea.

Să privim cu toată îngrijorarea ce a generat şi generează încă democraţia necoroborată cu răspunderea în existenţa oamenilor din Transilvania.

Să medităm retrospectiv la consecinţele democraţiei care a ignorat răspunderea, produse de ,,fenomenul" Piaţa Universităţii.

Să ne gândim la consecinţele democraţiei din viaţa noastră economică, acolo unde lipseşte răspunderea muncii, a calităţii şi a solidarităţii generale, acolo unde setea de îmbogăţire individuală se manifestă aproape exclusiv în detrimentul celuilalt. Fiecare din aceste dizarmonii ar merita să fie analizate pe larg, dar nu cu patimă şi intoleranţă, ci cu luciditate şi răspundere. Adică în perspectiva găsirii şi asumării acelui optim constructiv care să ne permită edificarea unei ţări pe măsura înzestrării şi hărăzirilor sale atât de binecuvântate.

Eu aş dori să mă refer, în rândurile următoare, doar la un anume aspect al relaţiei democraţie-răspundere. Un aspect care vizează, cu tristeţe şi îngrijorare, exercitarea puterii.

Sunt dintre acei care au fost de la început alături de Front şi, mai ales, de d-nii Iliescu şi Roman. Sunt dintre aceia care n-au dat foc la moară din cauza şoarecilor, pentru că am înţeles că în vâltoarea unor evenimente atât de complexe în unicitatea lor şi în condiţiile unei ţări ruinate material şi moral, riscul de a greşi este permanent. Am înţeles că forţa interioară a celor ce şi-au asumat o asemenea răspundere uriaşă, dar plină de toate primejdiile, trebuie să fie extraordinară şi că datoria celor ce doresc cu adevărat binele românesc este să tonifice această forţă şi nu s-o erodeze.

În virtutea acestor credinţe şi atitudini, care în esenţa lor au rămas neschimbate. dincolo de anumite amărăciuni şi dezamăgiri simt nevoia să transmit gândurile de faţă, în speranţa că ele nu vor fi zadarnice.

Între înţelesurile verbului a răspunde, ,,a reacţiona prin vorbe, gesturi, atitudini, la acţiuni, solicitări, provocări etc.", ,,a da urmare unui apel", ,,a lămuri o problemă la cererea sau sesizarea cuiva", reprezintă deschideri semantice cu evident impact în sfera conceptului de democraţie. Din păcate, această zonă de interferenţă dintre democraţie şi răspundere este, în bună măsură, dacă nu ignorată, atunci avută în vedere cu totul insuficient. Consecinţele sunt multe şi grave: eroziunea progresivă a încrederii în putere, stimularea mistificărilor, a zvonurilor, a scenariilor contrafăcute cu finalitate destabilizatoare, compromiterea unor instituţii şi a unor oameni investiţi să le conducă, întreţinerea şi adâncirea suspiciunii, favorizarea calomniei, alimentarea motivaţională a manifestărilor extremiste. Şi, lucrul cel mai grav, scăderea apetitului social al angajării reconstructive, din partea celor care au investit în aleşii lor încredere şi speranţă. Eforturile deosebite pe care le fac toate organismele rezultate din alegeri, riscă să rodească foarte palid sau chiar să eşueze dacă alături de penuria materială, atât de greu suportabilă, se adaugă marasmul moral întreţinut, nu atât de lipsa de răspundere, cât de lipsa de răspunsuri.

Societatea românească postrevoluţionară este frământată de multe întrebări, unele de o mare gravitate. Lipsa de răspuns la ele este un atentat la ideea de democraţie şi o sursă de perpetuă nemulţumire.

Cine şi unde sunt cei care au tras în oameni, care au schingiuit şi umilit pe străzi şi-n închisori, între 16 şi 22 decembrie, dar şi după această dată, până spre sfârşitul anului 1989?

Care este adevărul despre tragedia de la Tg. Mureş şi despre realitatea tensiunilor din Transilvania? Care este adevărul şi ce a întreprins Guvernul în legătură cu exodul specialiştilor români din unele judeţe ale Transilvaniei, în legătură cu problemele învăţământului de acolo?

Care este adevărul în legătură cu tinerii militari de la UM 0865, ucişi la aeroportul Otopeni, şi mai ales, cum au răspuns vinovaţii pentru această ,,eroare"?

Care este adevărul în legătură cu înhumările de la cimitirul Străuleşti II şi ce măsuri s-au întreprins pentru curmarea unor asemenea ,,nereguli"?

Care este adevărul despre Procurorul general al României şi despre cei aflaţi la conducerea acestei instituţii? Cum este posibil, ca în fruntea unui organism atât de important şi atât de legat de ideea de moralitate şi justiţie, să fie menţinut cineva asupra căruia planează atât de grave acuzaţii, să fie menţinuţi şi avansaţi cei care în 1987 au anchetat muncitorii de la Braşov? În gravitatea unor asemenea întrebări este vizată însăşi instituţia prezidenţială, de vreme ce Procurorul general a fost numit de Preşedintele ţării.

Şi seria întrebărilor ar putea continua cu numeroasele cazuri de corupţie, unele prezentate şi în presă, cu abuzurile şi fraudele comise de conducerile unor partide sau de unele persoane care au avut sau mai au încă răspunderi în structurile statului.

Nici una din întrebările de asemenea factură nu trebuie să rămână fără răspuns, indiferent cât de dureros ar fi adevărul şi indiferent cine trebuie chemat să răspundă pentru încălcarea legii.

Cred că toate instanţele puterii s-ar cuveni să-şi organizeze câte un serviciu special care să urmărească presa şi să determine răspunsuri la semnalările acesteia, pe bază de investigaţii complete ale unor organe de specialitate. Într-o democraţie presa trebuie să devină a patra putere în stat. O putere care are drepturile dar şi răspunderile ei. Deşi presa noastră este foarte eterogenă şi inegală, nu o dată asistând la încălcări grosolane ale jocului publicistic şi ale legii, nimic din ce apare în ea nu trebuie ignorat, dacă se referă la probleme grave vizând viaţa socială, economică, politică sau culturală. Indiferent dacă o publicaţie place sau nu. Eminescu spunea: ,,Dacă un nebun constată, conform adevărului că peretele e alb, devine peretele negru pentru că nebunul i-a atribuit o calitate ce i se cuvine?" Faptele indiferent cine le aduce la cunoştinţă trebuie cercetate cu cea mai mare promptitudine. Dacă ele se confirmă, organele competente au obligaţia să întreprindă măsurile cuvenite şi să le facă publice. Dacă nu se confirmă, autorul şi publicaţia să răspundă penal şi material pentru calomnie, insultă, minciună, mistificare etc.

Dar să răspundă, nu doar să primească dezminţiri şi precizări!

Fiindcă democraţia presupune în primul rând răspundere. Din partea tuturor şi în mod nediscriminatoriu.

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU