eBooks Pagina de start
Despre autor
 

Pedeapsa cu moartea

Între paradoxurile vieţuirii noastre de astăzi se impune, iată, în chip tragic, credinţa a tot mai multora dintre noi că împotriva morţii, ca principiu al distrugerii, trebuie să ne aliem chiar cu moartea.

Rostirea preamărind învierea lui Iisus, ,,cu moartea pre moarte călcând", capătă în aceste momente de cumpănă ale renaşterii noastre, înţelesurile unei luminări întru înţelepciune. În calea răutăţilor de toate felurile care ne primejduiesc speranţele născute în decembrie,, se pare că doar Răutatea mai poate fi pusă drept stavilă cu sorţi de izbândă.

Cine nu înţelege că libertatea nu trebuie să devină unealta anti-libertăţii şi că democraţia va muri dacă demosul însuşi îi devine victimă, se va prenumera, cu sau fără voinţa sa printre ucigaşii viitorului nostru. Pedeapsa cu moartea, desfiinţată mai curând din raţiuni politice şi propagandistice decât umanitare, se dovedeşte din ce în ce mai insistent un imperativ terapeutic şi justiţiar 1.

Se invocă religia noastră, se invocă Declaraţia universală a drepturilor omului, Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice. Dar oare este drept, este moral, este benefic pentru societatea umană ca de aceste prevederi să se bucure în primul rînd criminalii, infractorii? Câtă ipocrizie se ascunde în umanismul de paradă al celor gata să apere viaţa sau agreabila detenţie a ucigaşilor, uitând că tocmai victimele acestora reale şi potenţiale ar trebui să se bucure de militantismul lor umanitar!

Cum adică? Viaţa unui nevinovat poate fi luată de o bestie cu chip de om, dar ea nu poate fi pusă în discuţie de către colectivitatea nevoită să se apere de monştri care o terorizează?!

Este tragic când un popor blând- având în ideea de omenie unul dintre parametri fundamentali ai identităţii lui spirituale este adus în situaţia de a transforma moartea în pavăză a vieţii. Dar dacă vrem să ne păstrăm această identitate, dacă năzuim ca blândeţea şi omenia să rămână în continuare atribute ale fiinţei noastre naţionale, trebuie să stârpim cu orice mijloace cancerul care ne primejduieşte viaţa.

Pe de altă parte este stranie orbirea politicienilor care nu înţeleg că însăşi democraţia, pe care pretind că o doresc instaurată în ţară, este pusă în pericol de această deşănţare a crimei şi a corupţiei. Omul de rând, omul cu bunul lui simţ dintotdeauna, nu pune preţ pe teorii şi speculaţii cu privire la formele de guvernământ. El judecă totul prin prisma vieţuirii nemijlocite şi imediate. La nivelul percepţiei simpliste şi fără perspectivă, democraţia este identificată cu crima şi corupţia, cu şomajul şi inflaţia, cu politicianismul găunos şi nesiguranţa zilei de mâine.

Cât despre Europa, cred că a sosit timpul să înţelegem că integrarea noastră în organismele continentale, foarte importantă din multe puncte de vedere nu reprezintă un scop, ci un mijloc.

Iar europenii sunt mult mai sensibili la bărbăţia demnă a unui partener de încredere, decât la temenele şi giruetele unui conlocutor fără coloană vertebrală.

1 Această primă parte a articolului a fost suprimată în redacţia Adevărului care a publicat partea a doua în 27 septembrie 1993.
 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU