femeia secolului al xviii-lea

în orient Și occident

 

ana mihaela Șuga

 

 

INTRODUCERE

 

La prima vedere un studiu comparat asupra culturii orientale și occidentale ar părea lipsit de suportul argumentației, fiind cunoscut faptul că în cele două culturi a existat întotdeauna o viziune diferită asupra lumii, relațiilor sociale, iubirii și nu în ultimul rând asupra artei. Cu toate acestea, mi-am asumat riscul analizei romanelor Visul din pavilionul roșu al autorului chinez Cao Xue Qin și a Pamelei lui Samuel Richardson, făcând apel la pictură. Astfel, m-am oprit asupra a două portrete feminine ale lui Gainsborough, Doamna Sheridan și Doamna Graham și a tabloului chinez Dimineață de primăvară la palatul Han al lui Ciu Ing, lucrare aparținând dinastiei Ming.

Trebuie menționat faptul că deși nu aparține secolului al XVIII-lea, pictura lui Ciu Ing a influențat arta secolului al XVIII-lea prin viziunea asupra femeii, prin stilul decorativ care va bulversa întreaga Europă la momentul intrării ei pe vechiul continent.

În acest demers am pornit de la cuvintele lui Etiemble, frapante la momentul apariției, el afirmând c㠓 între secolele al V-lea și al XVIII-lea
s-a elaborat în China, pornind de la teme hagiografice budiste, predicate în limba vorbită, cu scopul de a converti masele, o literatură de povești realiste sau magice – așa numitele “siao șuo” – care, prin aglutinare, multiplicare și contaminare, au născut marile romane chinezești. Or, acestea sunt sincrone cu primele romane europene, cu Gil Blas, Tom Jones, Moll
Flanders și aș putea continua cu Pamela sau Clarissa lui Samuel Richardson, fiind romane aparținând aceleiași perioade literare.

“Ceva mai mult – și aici lucrul începe a fi cu adevărat senzațional – romanele europene prezintă o asemănare scandaloasă în spirit, tehnică și ton cu romanele chinezești, create fără îndoială în afara oricărei influențe occidentale”.1

În cazul de față, “emițătorul” și “receptorul” influențelor nu se află în legătură directă, îi desparte chiar bariera limbii, îns㠓intermediarii” sunt cei care de-a lungul timpului și-au asumat rolul de a mediatiza anumite culturi necunoscute până în acel moment Europei. Influența este de fapt o punere în circulație a formelor de expresie specifice unor medii culturale diferite. Prin influențe se înțeleg acele imitații inconștiente, “care îl prezintă pe artist realizând o operă care e esențialmente a lui”2.

Deși artele plastice ale Orientului sunt pentru europeni pline de încifrare, o deschidere de orizont între cele două spații există, altfel neputând fi explicată dezvoltarea artistică a continentului nostru. Arta nu trebuie înțeleasă fără pasiunea căutării principiilor estetice și a formelor de expresie, ea fiind terenul pe care cultura Orientului și cea a Occidentului s-au întâlnit, în zona finalităților artistice.

 

 

 ORIENT ȘI OCCIDENT

 

O paralelă între Orient și Occident pornește de la viziunea diferită asupra lumii în cele două spații care din punctul de vedere al sensibilității artistice ajung la un punct de convergență.

Occidentul a fost întotdeauna preocupat de dezvoltarea mijloacelor intelectuale, de o anumită stilizare, care în final se va transforma în ermetism. Arta occidentală a trăit sub presiunea desprinderii de afectiv și a concentrării asupra datelor exacte, a celor controlabile prin intelect sau prin simțuri, în timp ce Orientul se păstrează sub impresia funcțiilor senzoriale.

Pornind de la dictonul “Ex oriente lux”, voi încerca să argumentez posibilitățile artei occidentale care se află sub influența simțului artistic oriental, chiar dacă instrumentele de lucru nu sunt întotdeauna aceleași.

Atât Orientul cât și Occidentul au tins să scruteze realitatea; în timp ce la capătul de răsărit misterul se ascundea în forme, planând chiar și deasupra lor, în vest, universul era descoperit în forme. Occidentul a căutat întotdeauna descoperirea trupului, în timp ce orientul a privit în sufletul universal, scrutând sensibilitatea și emoțiile. Exoterismului european i se opune știința spirituală și ezoterismul care caută forma și nu materia. Dar atât omul oriental cât și cel occidental vor intra în armonie cu natura, aruncând în plan secund propria personalitate.

Artistul chinez a căutat întotdeauna armonia universală printr-o comuniune cu lumea înconjurătoare. Dar pentru că armonia reprezintă scopul final al omului, oriunde pe pământ, spiritul artistic tinde spre aceleași țeluri, cerând și primind satisfacție de la natură. Arta lumii încarnează forțe care în momentele de maximă concentrare dau naștere universului vizibil cu care se hrănește spiritualitatea.

Arta spațiului chinez ne revelează o lume a femeii și a iatacurilor ei, deschizând ochii spre un Paradis exotic, plin de arome și zgomote moi, asemenea unduirilor mătăsii. Acest exotism este, de fapt, pilonul de sprijin al unei mentalități aparte, care nu dorește ruptura de natură, ci divorțul de natura umană. Deseori acest lucru este prezent și în arta europeană, mai ales în operele acelor artiști revoltați, rupți de lumea imediată, care tind spre o altfel de înțelegere a condiției umane.

Ceea ce creează Gainsborough este unirea personajului cu mediul prin portretul en plein air, în care peisajul nu este doar fundal, ci se transformă în cadrul unei societăți înalte.

Tocmai raportarea la societatea înaltă apropie cele două culturi (Orient și Occident), deoarece, de cele mai multe ori, și în arta chineză sunt reprezentate figuri aparținând clasei sociale înalte (împărătese sau concubine imperiale). Nu salonul se mută în grădină sau în pădure, ci natura este cea care pătrunde în grădinile palatelor, prin intermediul atelierului pictorului.

Poetica peisajului se susține pe ideea că natura este sursa stimulilor cărora le corespund senzațiile artistului, senzații pe care el le definește și le comunică.

 Leonardo da Vinci aprecia că lucrurile din Univers sunt desenate în spiritul naturii, deci există o conexiune, un flux continuu care susține mișcarea și care restabilește echilibrul. Tocmai această natură aflată în echilibru perfect cu natura umană devine centrul operelor de artă, a celor vizuale și literare.

Pictura exaltă prezența senzuală a naturii, în imediata apropiere a femeii, tocmai pentru a-i scoate în evidență calități precum: naturalețea, delicatețea, dar, mai presus de toate, parfumul infabil al iubirii.

Formele arhitecturii chineze – pagoda și pavilionul – se integrează în peisajul conceput ca decor, contemplat ca structură plastică și nu trăit ca volum spațial. Grădinile și pavilioanele imperiale absorb intensitatea emoțională a evenimentelor narate pe pânză, pe mătase sau pe hârtie, supunându-se, apoi, dispozițiilor sufletești ale interlocutorului.

Lectura tabloului chinez este pentru noi plină de ermetism, deoarece nu regăsim aici temele majore, cu care ne-am obișnuit să asociem sentimentele noastre: iubirea romantică, pasiunea împinsă până la ură, vârsta îmbătată de viață și de frumusețea trupului. În schimb, chinezii au cinstit devotamentul și înțelepciunea, personajele neexprimând nici veselie, nici tristețe, frivolitate sau întuneric; dispozițiile lor se păstrează pe o cale de mijloc. Omul este omniprezent în această lume a naturii, dar se apelează la un alt cod de lectură pentru exteriorizarea sentimentelor de care acesta dă dovadă.

Gainsborough este poate unul dintre puținii pictori europeni care realizează portrete feminine aproape ireale, lipsite parcă de viață, de intensitatea sentimentelor umane. Ochiul pictorului organiza lumina, extrăgând culorile și liniile cele mai bune. Se ajunge astfel la un portret studiat, personalitatea femeilor portretizate părând desprinsă de loc și de mediu.

Prin plasarea în grădina imperială chineză sau în parcul englez, personajelor feminine le sunt scoase în evidență trăsăturile, se conturează o ființă autohtonă, familiară locului, prin elaborarea fundalului peisagistic, a locuinței sau a interiorului. “Cu cât crește proporțional partea vizibilă a modelului, cu atât apare el mai ferm integrat în starea, profesiunea, sau categoria sa socială, iar condiționarea temporală și locală determină cu și mai multă acuitate impresia generală lăsată de portret”.3

Pictorii au abordat destul de târziu fizionomia feminină, considerând-o mai puțin marcantă și întotdeauna, pictorul bărbat, privindu-și modelul feminin, reținea mai mult formele frumoase și trăsăturile regulate, decât unele abateri de la idealul de frumusețe.

Romanul chinez se desfășoară aproape în întregime în grădina palatului imperial, “de unde personajele nu ies eventual decât ca să moară”.4 Părăsirea acestei grădini, considerată centrul de greutate al existenței umane, este echivalentă cu dispariția din roman.

Limbajul florilor, unduirea molcomă a tufelor de bambus, jocul tăcut al sălciilor care înconjoară pavilionul femeilor, toate acestea reprezintă indicii ale unor gesturi erotice, ale unor gânduri ascunse, sunt tentative de descoperire a adevăratului drum existențial.

Parcul englez, în care eroina Pamela își caută liniștea sufletească și în același timp o modalitate de evadare, este de fapt oglinda în care se reflectă sufletul fragil, al femeii care suferă o dramă sentimentală. Ceea ce au în comun personajele feminine ale celor două romane este tocmai trauma provocată de iubirea neîmplinită, cea care are ca finalitate căsătoria în lumea de dincolo, sau în planul realității palpabile.

 

 

PORTRETUL LITERAR ȘI PICTURAL
AL FEMEII CHINEZE

 

Scris în ultima parte a secolului al XVIII-lea, romanul Visul din pavilionul roșu al lui Cao Xue Qin este o transpunere a unui basm aparținând antichității chineze, fiind considerat atât roman realist, cât și erotic sau fantastic, în funcție de cheia în care este descifrat.

Asemenea ideogramelor chinezești și a picturii, romanul trebuie descifrat de sus în jos, fiind construit din “benzi de sens”, cum le numește Arno Schmidt, din a căror suprapunere se obține tridimensionalitatea.

Aceasta se obține în pictură prin folosirea aceleiași dimensiuni pentru toate planurile tabloului, orizontul fiind plasat neobișnuit de sus. Imaginea obținută este asemănătoare cu un pavilion multietajat, bogat ornamentat. La baza edificiului se află tragica poveste de dragoste ai cărei eroi sunt Jia Bao yu, Lin Dai yu și Bao chai. Dar în loc să nareze evenimentele superficial, autorul încearcă să străpungă conștiința personajelor pentru a ajunge la adevărata tragedie, aceea a originilor sociale, a ipocriziei și a durității societății feudale chineze, aflată într-un moment de decadență. 

Ni se dezvăluie o întreagă galerie de portrete, în special feminine, care ne ajută să construim un studiu asupra feminității chineze a secolului al XVIII-lea.

Esența omului din acest spațiu se află în natură. Om și natură devin o singură entitate, omogenă, în care nu își mai poate face loc “obiectivarea naturii prin știință”. Omul chinez trăiește în natură și datorită echilibrului pe care aceasta îl stabilește.

Într-o manieră aproape topografică, artistul chinez acoperă mai multe nivele de peisaj, privirea cuprinzând nu doar clădiri sau copaci, ci însăși natura lucrurilor și tot ceea ce se află în spatele lumii imediate.

În tabloul Dimineață de primăvară la palatul Han (aprox.1510-1550), pictorul Ciu Ing îndepărtează acoperișul pavilionului pentru a putea pătrunde în interior, pe verticală și deoarece nu utilizează raccourci-ul de perspectivă, artistul chinez oferă tuturor personajelor și obiectelor, indiferent de planul în care se află, aceeași dimensiune.

Artistul chinez pictează portretele bazându-se nu pe ceea ce vede, ci pe ceea ce știe despre obiecte, deci nu fizioplastic, ci ideoplastic.

Scena tabloului, plasată în cartierul femeilor din palatul imperial, ne oferă detalii din viața obișnuită a palatului: un pictor realizează portretul împărătesei sau al unei concubine imperiale, în timp ce servitoarele, asemenea unui stol de păsări oferă un spectacol al supunerii față de stăpână. Nimic nu trădează sentimentele sau gândurile, totul fiind surprins în splendoarea decorativă.

Tabloul ne apare asemenea unui triptic, în care cele două flancuri converg spre centrul de interes reprezentat de personajul feminin central și pictor.

Taina femeii chineze, secretul pe care îl ascunde, este de fapt acea frumusețe discretă, ascunsă deseori în spatele unui artificiu, dar care emană pasiune prin simpla ei prezență.

Coloritul chinez este neobișnuit de subtil, fiind în consens cu simbolistica pe care spiritualitatea chineză o oferă culorilor. Roșul, considerat simbol fundamental al principiului vital, intră în combinație cu galbenul care asigură fertilitatea cuplului și armonia vieții. Astfel, veșmintele, așternuturile nupțiale ne apar în spațiul chinez colorate în galben, ca simbol al imperialității, centru al universului, tot așa cum soarele se află în centrul cerului.

Împărăteasa, simbol al puterii și al suveranității, forța prin care trăiește întregul univers, ne apare în tablou drept centrul de greutate pe care se sprijină întreaga construcție artistică.

Grădina este locul în care se desfășoară aproape toate evenimentele, este locul în care se exteriorizează sentimentele de dragoste, de disperare, cadrul în care se desfășoară scena nebuniei personajului central Bao yu.

Grădina indică stările de spirit ale personajelor implicate în acțiunea romanului: veselie sau tristețe totală, dizgrație sau atracție sexuală.

Între om și natură există o relație aproape astrală: la om, toate expresiile de bucurie, furie sau tristețe se reflectă pe chip, în timp ce norii pun în evidență capriciile atât de schimbătoare ale timpului, deci ale sufletului.

Aproape întotdeauna arta chineză apelează la natură pentru a individualiza frumusețea feminină. De aceea, deseori, ea este plasată în apropierea râului sau a muntelui, sub o creangă de cireș înflorit sau în apropierea unor tufe de bambus. Dicționarul chinez de simboluri al lui Wolfram Eberhard vorbește despre un “Manual de frumusețe”, al esteticianului chinez Li Yu, impus în secolul al XVII-lea, în care trăsăturile femeii sunt în consens cu natura. Astfel: sprâncenele trebuie să fie ușor curbate precum frunzele salciei, buzele trebuie să se asemene cu cireșele, dinții să fie asemenea semințelor de fructe, trupul să fie suplu și subțire precum bambusul în bătaia vântului.

În realizarea portretului feminin trebuie pornit de la instanța narativă exterioară, ajungându-se apoi spre interior.

Portretul feminin se construiește în funcție de “principiul podoabei”, altfel spus, podoaba întregește portretul feminin. Deseori, aceste detalii exterioare desemnează ierarhiile, astfel: parura, ca indiciul apartenenței la o familie princiară, sau evantaiul purtat într-o anumită poziție,care face diferența între o concubină imperială și viitoarea împărăteasă. Hainele cu un colorit bogat, coafurile înalte, evantaiele frumos ornamentate, fardurile utilizate în mod excesiv întregesc spectacolul pe care femeia chineză îl oferă Occidentului însetat de exotism.

Compoziția tabloului Dimineață de primăvară la palatul Han este formată din mai multe benzi paralele orizontale, pe care artistul le realizează începând de sus în jos și folosind peste tot aproximativ aceeași scară de dimensiuni.

Datorită dualismului Yin – Yang, pictura chineză prefera grupurile de două sau trei elemente. Această limitare a compoziției la principiul a cât mai puține elemente este prezentă și în tabloul nostru, pictorul concentrând semnificația și oferind de fapt cheia de descifrare a acesteia. Izolarea figurilor în grupurile plasate în lateral are ca scop crearea unui spațiu larg de desfășurare pentru cele două personaje centrale: prin această izolare înțelegându-se și situarea ierarhică a acestora.

Orizontalitatea mătăsii pe care este pictat tabloul chinez nu oferă nici un pic de adâncime acestuia, acțiunea fiind desfășurată în plan lateral, ea oferind astfel senzația unui spațiu aerisit. Singurele calități ale pânzei care oferă efect decorativ sunt bidimensionalitatea, relația dintre suprafețe, culoarea artificială și repetiția motivelor, ajungându-se la o stilizare capabilă să sugereze plasticitate.

Spațiul plan al tabloului plasează acțiunea într-o lume a umbrelor, care plutește în vid. Dacă artistul ar fi introdus a treia dimensiune, lucrurile și oamenii s-ar fi îndepărtat de noi, ajungându-se la așa numita “exterioritate a lumii”, aflată în total dezacord cu ideea confundării omului cu lumea sau cu natura.

 

 

REPREZENTAREA FEMEII ÎN PICTURA
ȘI LITERATURA ENGLEZĂ

 

 

O dată cu romanul Pamela, Samuel Richardson vorbește despre o nouă specie literară care în secolul al XVIII-lea a reprezentat o inovație, un pas important în înțelegerea unei individualități în formare. Chiar de la începutul acestui secol, arta narativă engleză este preocupată pregnant de problema individului, cu experiențele sale, dezvăluind o diversitate de caractere, asemănătoare uneia din pânzele pline de exuberanță ale lui Gainsborough sau Hogarth.

Temperamentul melancolic al lui Gainsborough este urmare a crezului că societatea poate fi portretizată, cu personajele ei pozitive și negative, expunând o natură plină de simplitate, dar în același timp elegantă.

Deși foarte puțin dotate cu forță de seducție, vădind de fapt pasivitate, portretele feminine sunt dovada unei picturi libere, “un adevăr dincolo de orice realism”.5 Figurile feminine ale lui Gainsborough, puțin modelate, sunt pregnante prin privire, centrul de interes al tabloului în majoritatea cazurilor, iar ținuta capului, rochia albastră, oranj sau verde constituie “impresii picturale” cum le numește Mayoux și nu redarea naturii. Totul sugerează o libertate totală, a gândului și a penelului.

Gainsborough și-a dedicat întreaga viață portretisticii, căutând permanent ființa viselor sale, idealul de perfecțiune, care l-a obsedat până la moarte.

Richardson este “pictorul” unei femei puternice, care încearcă să se facă auzită, respectată și să câștige încrederea celorlalți, într-o lume plină de aparențe și cinism. Lumea chineză este și ea dominată de reguli stricte, femeia căutând de fapt un punct de sprijin pentru a-și dezvălui personalitatea, așa cum o floare se deschide sub razele soarelui.

Portretele feminine ale lui Gainsborough sunt dovada schimbării stilului său, ca urmare a influenței lui Van Dyck, cel care îi întărește sensul vibrației colorate a materiei, fie ea mătase, voal sau cer, în care regăsim temperamentul său nervos.

Studiind portretele sale feminine, putem observa evoluția modelelor, de la personalități desprinse de mediu, în primă fază, apoi, gradat, se conturează o ființă autonomă, familiară locului în care este plasată, lucru realizat cu ajutorul naturii din fundal, pentru ca în final, prin mărirea părții vizibile a modelului, acesta să se integreze categoriei sociale din care face parte. Detaliile vestimentare sunt cele care trădează cel mai mult locul și timpul cărora le aparține modelul.

Doamna Sheridan și Doamna Graham, tablourile asupra cărora m-am oprit, considerându-le drept cele mai reprezentative portretizări ale Pamelei, sunt cele două ipostaze ale existenței sale sinonime cu simplitate, virtute, somptuozitate și orgoliu.

Cele două tablouri aparțin perioadei 1760–1764, când Gains-borough s-a aflat la Bath, într-un mediu monden, poate printre cele mai rafinate ale Angliei la acel moment, răspunzând cererilor unui public exigent, stilat, o societate feudală caracterizată drept grandioasă.

În Doamna Graham, operă de maturitate a lui Gainsborough, pictorul mânuiește cu siguranță tonurile, sugestiv fiind modul în care combină rozul carmin al rochiei și albul ca de cretă al coloanei de care se sprijină mândră, dar în același timp nefericită, eroina.

Figura arogantă și tristă în același timp poate părea în dezacord cu natura care freamătă în fundal, dar jocul cu nuanțele este parcă suficient pentru a ne satisface.

Reflexele roșiatice și de culoarea lavandei iradiate din penele pălăriei, freamătul tulului mov aruncat peste brațe intră în consonanță cu frământările cerului albastru. Gulerul deschis al rochiei tremură pe corpul zguduit parcă de frisoane, corsajul se pierde într-un fond imprecis, atenția concentrându-se de fapt asupra frumuseții acestui chip grav. Figura Doamnei Graham vădește parcă o fervoare religioasă, un simțământ pătimaș pe care Pamela îl are față de Domnul B. Ea este forța capabilă să îl transforme pe bărbat din demon în înger.

În literatura secolului al XVIII-lea scriitorul realizează o fină analiză psihologică a personajelor feminine, scrutându-le sufletul, deschizând astfel drumul spre un roman plin de sensibilitate, chiar dacă încă încorsetat de ierarhiile sociale stricte ale imperialității chineze sau ale feudalității engleze.

Cele două romane oferă o lecție moralizatoare, virtutea și sentimentele de dragoste ale celor două eroine ale romanelor conducând în final la căsătorie, fie ea în ceruri, acolo unde se poate vorbi despre virtutea adevărată a lumii chienze, sau pe pământ, în lumea tangibilă, ancorată în realitățile imediate, căsătorie aflată în perfect acord cu pragmatismul european.

Pictura lui Gainsborough ni se dezvăluie ca o lectură ușoară pentru că este directă și spontană. În cele două portrete feminine, adevărate peisaje în același timp, este subliniată o plasare în anotimp, de la amurgul de vară caldă până la începutul de toamnă, și nu numai în sens iconografic, ci înfățișată în toată abundența formelor naturale: miresme de pământ ud, vânt nehotărât, vegetație în descompunere.

Doamna Sheridan emană o chinuitoare senzație de melancolie, legată atât de peisaj, cât și de chipul caracterizat de un pathos nedefinit. Putem vorbi fără să greșim despre o inserare a sublimului în creația lui Gainsborough, prevestind astfel gustul romantic al naturii și sentimentul de neliniște.

Acest tablou de maturitate vădește o fină cunoaștere a sensibilității feminine. Pictorul scrutează parcă stările de conștiință ale femeii chinuite de sentimentul de dragoste. Pieptul îi tresaltă parcă de suferință, voalul de pe piept zbuciumându-se odată cu trupul în adierile de toamnă ce o înconjoară. Portocaliul rochiei este în ton cu natura în descompunere, cu apusul cald al începutului de toamnă. Abundă clar-obscurul, tonurile nesigure, contrastele dintre lumină și întuneric, toate acele efecte incitante pentru sensibilitate, care conferă obiectului contemplat, în acest caz, femeii, un aspect neliniștitor.

Pe contrastele de lumină și întuneric, introduse într-un ansamblu de linii fluide, frânte și curbe, se sprijină și caracterul de mobilitate care animă acest tablou din perioada de la Bath.

În pictura lui Gainsborough, farmecul feminin “beneficiază de un spor de spiritualizare și finețe rafinată, trăsăturile de penel conferind pielii strălucire și luminozitate, iar ansamblul imaginii o fericită armonie. Rezultatul este un efect tomnatic, sublim, de un gust ales – o adevărată desfătare pentru ochi”.6

Vestimentația celor două femei ale lui Gainsborough este un indiciu al apartenenței la o anumită clasă socială. De cele mai multe ori arta a tins să critice sau să aprobe moda, uneori excentrică, alteori tradiționalistă.

Personajul masculin al romanului lui Richardson, Domnul B., încearcă să o ademenească pe Pamela cu hainele intime ale unei amante, aceste haine fiind de fapt o podoabă după care se poate recunoaște statutul ei de instrument sexual, de proprietate care la origini aparține clasei de jos.

Tot astfel, în China, acest fel de a se îmbrăca al concubinei imperiale sau al fetelor simple, de care viitorul împărat își permite să abuzeze, trece dincolo de barierele clasei sociale, este o mascaradă cu adânci implicații erotice.

Ca trăsătură specifică ambelor medii culturale, pictura a tins întotdeauna să îl reprezinte pe om în armonie cu natura, dar să amplifice importanța personalității umane, singura creatoare de valori universale.

“Dacă față de noi occidentalii, chinezii sunt atât de diferiți în distingerea personalității, deosebirea se accentuează în cazul exteriorizării emoțiilor”.7

 1 Etiemble, 1963, apud. Cornea, 1968, p. 36.

2 Grigorescu, 1997, p. 67.

3 Friedländer, 1983, p. 230.

4 Roznoveanu, 1983, p. 262.

5 Mayoux,  1973.

6 Friedländer, 1983, p. 231.

7 Rowley, 1982, p. 43.


© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Dan GRIGORESCU, Alexandra VRANCEANU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: February, 2003