Metamorfozele lui Narcis

 

Dana Marinescu

 

 

“C’est Narcisse qui fut changé en fleur qui inventa la peinture. N’est-elle pas déjà la fleur de tous les autres arts? L’histoire de Narcisse est la plus appropriée car qu’appellez-vous peinture sinon la façon-comparable à la sienne-d’embrasser avec art tout ce qui est représénté à la surface de l’eau d’une fontaine?” (Alberti, Della Pittura)

Destinul lui Narcis, cel care transformă în artă reflexele apei, ale suprafeței ce va fi înlocuită cu o pânză, al lui Narcis-omul care se pictează și metamorfozele sale în pictură vor fi subiectul lucrării de față. A urmări drumul lui Narcis, cel care a inventat pictura, implică și o discuție asupra transformărilor suferite de această artă, dar aceasta va fi limitată doar la tablourile în care apare ilustrat acest motiv al lui Narcis. Și pentru că lucrarea de față se vrea o lucrare de iconologie, care implică iconografia (deci o urmărire a ilustrării lui Narcis în pictura europeană), dar și o depășește, tablourile în discuție vor fi puse în relație cu textul fondator al mitului narcisic - Metamorfozele lui Ovidiu și se vor constitui în trei repere importante pentru o reflecție asupra picturii ca rod al unui travaliu narcisic.

În fața apei, ființa umană repetă gestul arhetipal al lui Narcis. Reflexul acvatic, prin profunzimea sa, sugerează infinitul visului. Pentru Gaston Bachelard, oglinda fântânii este sursa unei imaginații deschise. “În fața apei care-i răsfrânge imaginea, Narcis simte că frumusețea lui continuă, că ea nu s-a desăvârșit, că ea trebuie desăvârșită”1, am adăuga, prin pictură.

În Metamorfozele sale, Ovidiu are obsesia devenirii, a acelei deveniri heraclitiene care stă la baza filosofiei grecești antice care este o continitate a lui morf, dar și o metamorfwsiV, o succesiune, o schimbare continuă a lui morf, dar și ceva ce o deosebește, ce e dincolo de (meta) formă, o transformare. Metamorfoza este principiul lumii după Ovidiu, o lume a multiplului, pentru că unitatea umană e distusă prin transformarea în diversele aspecte pe care le poate îmbraca natura: arbori, plante, animale, pietre, stele. Metamorfoza apare ca o piesă de teatru în care se joac㠓viața” însăși, un joc împotriva tragismului pieirii, un mijloc de apărare. Metamorfoza se aplică la nivelul organic, vital al devenirii speciilor, dar și la acela al psihicului uman. Conștiința de sine apare chiar în momentul în care personajul își dă seama de transformare. Starea aceasta intermediară între inconștient și conștient este cel mai bine surprinsă în drama lui Narcis, care este și drama sufletului uman. Povestea lui Narcis a luat naștere dintr-o superstiție a vechilor greci referitoare la ideea că oglinda este chiar sufletul și că gestul de a te privi într-o oglindă aduce moartea. Frazer mai adaugă câteva legende: grecii credeau că a visa privindu-te în oglindă e un semn aducător de moarte; ei se temeau ca spiritele apei să nu atragă sub apă imaginea unei persoane sau sufletul ei, pentru că, lipsit de suflet, omul ar fi mort. Așa s-ar explica moartea lui Narcis care încalcă acest tabu. Dar, pentru că povestea lui Narcis este o dramă a sufletului uman, se poate da și o explicație psihanalitică. Pulsiunea morții (termen freudian) poate fi înțeleasă ca o tendință de a reveni la regimul narcisic caracterizat de o lipsă de structurare a sinelui; sinele este pus în pericol de agresiunea conținută în instinctul morții pentru că nu există o distincție între sine și lumea din afară. Pulsiunea morții, explică Freud, determină închiderea și replierea individului asupra sieși pentru a atinge gradul zero al libidonului, moartea. De la această moarte a umanului pornește ideea metamorfozei lui Ovidiu văzută ca devenire, ca trangresiune regnurilor și ca o prelungire a vieții în diverse forme, abolindu-se în acest fel dispariția ființei.

Mitul lui Narcis a tentat mai mulți pictori care au surprins momentul metamorfozei sale în narcisă sau doar l-au reprezentat pe Narcis oglindindu-se în apă. Atracția picturii către acest mit nu se explică doar prin fascinația pe care o produce în adâncurile psihismului uman, ci și de faptul că însuși Ovidiu, în textul său, a dat dovadă de o imaginație de natură vizuală. Este interesant mai întâi de urmărit cum vede Ovidiu această metamorfoză și cum reușește să o înfățișeze prin cuvinte și apoi cum reușesc pictorii să o surprindă la rândul lor. Deși nu este scopul lucrării de față de a urmări figura lui Narcis și în sculptură, totuși, nu este de neglijat nuanța de fildeș pe care o atribuie Ovidiu gâtului lui Narcis. Narcis este imobil și impasibil ca o marmură de Paros. Duritatea imobilă a pietrei sau a marmurei participă la metamorfoză încremenind gestul, atitudinea sau expresia feței. Această fixare a transformării într-un anumit moment al ei este ca realizarea unei sculpturi ce poate trimite la cadavrele pietrificate descoperite în cenușa Pompeiului.

Viziunea ovidiană este mai ales una picturală. Culoarea joacă un rol foarte important în text, ea este stabilă, iar schimbarea ei reprezintă ideea de metamorfoză. Ca și pictorii greci (și se vor da ca exemplu frescele de la Pompei care-l înfățișează pe Narcis), Ovidiu este mai sensibil la luminozitate, la reflexe, la strălucirea albului decât la culorile în contrast. Culorile lui sunt cele ale naturii. Chipul lui Narcis este comparat cu fructele, cu grânele, cu ceara galbenă. Aceste culori folosite de Ovidiu, care-l obligă pe cititor să-și construiască un tablou imaginar, sunt în acord cu pictura de la Pompei, pentru că anticii aveau ca scop o cât mai mare asemănare cu natura. Textul sugerează concret demersul unui pictor care organizează un tablou. Metamorfoza se realizează lent sub ochii noștri ca și cum ar fi desenată. Ovidiu caută să prezinte metamorfoza în trompe-l’oeil cu aceleași mijloace picturale iluzioniste ca și pictorii frescelor pompeiene. Scriitorul antic nu numai că prezintă povestea celui care a inventat pictura (după Alberti) și care va suscita interesul unor mari pictori, dar el însuși întrebuințează mijloace picturale și, sedus de personajul său, împrumută demersul unui pictor în realizarea descrierilor și metamorfozei. El are în comun cu pictorii o imaginație care organizează forme, linii și culori, ținând cont de posibilitățile de expresie ale unei suprafețe plane (pânza-text). Ovidiu este, așadar, primul care-l pictează pe Narcis, dar în cuvinte.

După ce s-a stabilit legătura dintre descrierea lui Ovidiu și frescele de la Pompei, ce-l prezintă pe Narcis, ar mai fi de notat diferența viziunii pompeiene față de cea a poetului latin. Pictorul îl surprinde pe Narcis nu în momentul metamorfozei sale, ci contemplându-se în picioare în reflexul unei ape și dezgolindu-și trupul. Modelul se dezvăluie în fața pânzei pe care va prinde contur frumusețea sa arătată o clipă, surprinsă pentru eternitate. Pentru a sugera privitorului că tânărul efeb nu este altul decât Narcis, pictorul îl înfățișează pe zeul Amor copil trăgând cu o săgeată nu în Narcis, ci în reflexul său din apă. Se surprinde aici un singur moment, cel care a părut de o importanță capitală pentru redarea poveștii lui Narcis pe suprafața plană a unei pânze și anume momentul îndrăgostirii de sine însuși a lui Narcis la prima vedere a reflexului său. Dar este straniu faptul că nu Narcis este cel săgetat, ci reflexul său din apă. Este clipa în care pictura (surprinderea reflexului realității pe o suprafață plană) se îndrăgostește de Narcis, cel care a inventat-o. Și se va urmări această odisee a dragostei dintre pictură și Narcis – omul care se picteaz㠖 la trei dintre cei mai importanți pictori fascinați de el: Michelangelo Merisi da Caravaggio, Nicolas Poussin și Salvador Dali.

Pentru Lessing, poezia și pictura se aseamănă în măsura în care “propun privirii noastre lucruri absente ca și cum ar fi prezente; ele ne arată aparența ca și cum ar fi realitate; amândouă ne înșeală și această înșelăciune ne încântă”.

În timp ce pictorul nu poate picta decât realitatea unui moment sau un moment al realității, dat fiind faptul că figurile pe care le creează sunt statice, poetul, în schimb, dispune de un mod, refuzat pictorului tradițio-nal, de a putea imagina acțiuni, stări legate între ele prin temporalitatea conformă legilor discursului lingvistic. În timp ce poetul imaginează două tipuri de acțiuni: vizibile și invizibile, totul trebuie tradus în imagini vizuale și statice în pictură. Diferența radicală între pictură și poezie rezidă în faptul că ele utilizează mijloace de expresie diferite; semnele picturale sunt culori și figuri repartizate în spațiu; semnele poetice sunt sunete articulate care se succed în durată. Cu alte cuvinte, juxtapunere parțială a elementelor și succesiune temporală. În secolele al XVI-lea – al XVII-lea, barocul și clasicismul ajung la o complicitate între poetic și pictural. Pictura alegorică sau istorică este rezultatul acesteia și ea se exprimă cel mai bine la Poussin.

Poussin este pictorul-savant, foarte bun cunoscător al antichității, reprezentantul cel mai de seamă al clasicismului francez, despre care Tatarkiewicz afirmă c㠓într-un cuvânt clasicismul lui ținea de varianta “esențială”, care nu se mulțumea cu simplele aparențe, ci se străduia să ajungă la esența lucrurilor”2. Poussin este atras de subiectele antichității greco-latine surprinse îndeosebi în Metamorfozele lui Ovidiu, iar figura lui Narcis ocupă un loc important în opera sa, aceasta fiind reprezentată în patru tablouri: Regatul Florei (Narcis apare lângă o naiadă care îi ține în față o urnă plină cu apă, unde el se oglindește și se admiră, având brațele deschise), Triumful Florei (Flora e întoarsă către Aiax și Narcis care îi prezintă florile sale), Nașterea lui Bachus și moartea lui Narcis (pictura îl înfățișează mort lângă apa în care se oglindea, încununat cu florile în care a fost preschimbat, iar lângă el stă Echo aproape devenită stâncă) și Echo și Narcis care va fi analizat în această lucrare.

Ideea de metamorfoză apare cel mai pregnant în acest tablou, pe când în celelalte Narcis ocupă un loc lipsit de importanță, iar narcisele apar ca niște însemne ale sale. În pictură Narcis este reprezentat în primul plan ca un tânăr frumos, culcat lângă o apă, situat orizontal și ocupând o treime din suprafața pictată. În spatele lui stă Echo rezemată de o stâncă, aproape împietrită și confundându-se parcă cu piatra prin lipsa de contur a feței și prin brunul pal, în nuanțe deschise, proiectat pe culoarea mult mai închisă a stâncii. În spatele lui, în dreapta tabloului, este reprezentat un Amor copil cu facla în mână, amintind de dragostea mistuitoare a lui Narcis și lângă el, o săgeată. Fundalul tabloului este ocupat de cafeniul și olivul stins al copacilor, deasupra cărora se vede albastrul cerului. Narcis, aproape gol, are o culoare pală, lividă, este un Narcis muribund, cu ochii stinși de dor de sine, pierdut în propria reverie, din părul căruia au început deja să iasă narcisele. Pictorul nu zugrăvește și reflexul din apă, pentru că acesta dispare în ochii stinși. Narcis apare ca opusul lui Eros, el disprețuiește dragostea care-l unește cu alte ființe umane, el e în legătură cu somnul și moartea, cu tăcerea și repaosul. Erosul său e aducător de moarte, de narcoză (etimologia narcisei este “narke”), iar renașterea sub forma unei flori e reîntruparea în parfumul hipnotic al narcisei.

Pictorul aduce în scenă personajele cele mai importante ale poveștii lui Ovidiu și le surprinde în momentele lor esențiale, în clipa metamorfozei lor: Narcis muribund din care încep să iasă narcisele și Echo aproape prefăcută în piatră. Metamorfozarea presupune două momente succesive: cel inițial - punctul zero și cel care aduce o altă realitate, un alt aspect și regn al celui care a suferit devenirea. La Ovidiu, nu există o stare intermediară între cele două momente, în care să aibă loc o amestecare a celor două regnuri: “Apoi și-a pus trudit capul pe iarba verde. Noaptea a închis ochii care admirau frumusețea stăpânului lor [...]. Dar trupul lui Narcis nu era nicăieri. În loc de corp, au găsit o floare galbenă învelită în multe foi albe”3. Corpul dispare, iar locul său e luat de o floare. Pictura, artă a simultaneității, aduce o contopire a celor două regnuri, prezentând metamorfoza în momentul ei de intermediere, cel reprezentat de Ovidiu: corpul lui Narcis, din care încep să iasă narcise. Poussin reușește să concentreze aproape întreaga istorie a lui Narcis în tabloul său pentru că fiecare element prezent face aluzie la ce s-a întâmplat anterior sau la ce se va întâmpla. Într-o scrisoare adresată lui Chantelou în 1639, Poussin își explica tabloul “ca pe o poveste și invita la o lectură a lui. «Citiți povestea și tabloul, ca să vă dați seama dacă fiecare amănunt se potrivește subiectului». Deci, socotește pictorul, citirea tabloului duce la înțelegerea lui, subiectul își păstra valabilitatea dacă respecta întru-totul descrierea din opera literară”.4 Tabloul trebuie citit, parcurs ca o pagină scrisă, iar sensul trebuie descifrat pe parcurs. De la istorie trebuie mers la tablou, la istoria din pictură.

Louis Marin este de părere că semnele formale și expresive din tablou reconstruind un text lizibil ascultă de regulile sintactice care nu sunt cele ale sintaxei narative a povestirii reprezentate de tablou, ci care sunt propriu-zis figurative. Reprezentarea își însușește istoria; iar istoria își constrânge reprezentarea.

“Lisez le tableau comme le texte de l’histoire en représentation, mais aussi comme la représentation du texte de l’histoire, à la fois differents et substituables: maîtrise du plus savant des peintres”5.

Dar speranța lui Poussin c㠓natura picturii nu constă în ceva nemaiîntâlnit înainte, ci într-o nouă și bună dispunere și expresivitate, căci astfel subiectul, din vechi și obișnuit, devine nou și deosebit”6 a fost realizată deplin în această lucrare discutată.

Félibien nota în “Entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes” o frază ce va face istorie în teoria artei și care va face legătura dintre concepția asupra picturii la Poussin și revoluția caravagescă în artă: “M. Poussin ne pouvait rien souffrir du Caravage et disoit qu'il étoit venu au monde pour détruire la Peinture”. Félibien continuă: “Mais il ne faut pas s’étonner de l’aversion qu’il avait pour lui. Car si le Poussin cherchait la noblesse dans ses sujets, le Caravage se laissait emporter à la vérité du naturel, tel qu'il le voyait. Ainsi ils étaient bien opposés l’un à l’autre”7. Vor trebui, așadar, trasați în continuare termenii opoziției Poussin-Caravaggio. Bellori vede în pictura lui Caravaggio originea picturii de gen, iar pictura de gen este antiteza picturii istorice reprezentată de Poussin. “Caravaggio a adus, fără îndoială, foloase picturii venind într-o vreme când pictura după natură nu se prea obișnuia, căci figurile se făceau potrivit practicii și manierei și se ținea seama mai mult de simțul frumosului decât de realitate.[...] Apoi se declara atât de supus modelului, încât nu-și îngăduia de la sine nici o trăsătură de penel, zicând că nu este a sa, ci a naturii. Disprețuind orice alt precept, considera că cea mai înaltă artă era să nu fi tributar artei.[...] Pentru aceste merite, Caravaggio nu prețuia pe nimeni în afară de sine însuși, declarându-se unic și fidel imitator al naturii.[...] Cu toate acestea, îi lipseau multe din cele mai bune laturi ale picturii, fiindcă nu găseai nici invențiune, nici prestanță, nici desen sau vreo știință a picturii”8. Noblețea subiectelor reprezentate, pe de o parte și adevărul naturii, pe de altă parte; pictura istorică și pictura anti-istorică; modelul picturii antice și modelul naturii; imaginație si mimesis. Caravaggio nu realizează o pictură istorică pentru că istoria nu există hic et nunc în fața privirii în momentul de față, în clipa în care artistul vrea să picteze.

Acum se pune problema de ce Caravaggio este la antipodul picturii istorice a lui Poussin, deși și el are ca temă un subiect ce presupune o reprezentare a unei povești antice: cea descrisă de Ovidiu în “Metamorfoze”. Caravaggio nu este interesat de istoria lui Narcis, de devenirea lui. Momentul metamorfozei care aparea atât de bine ilustrat la Poussin aici este absent. Narcis este surprins în clipa intimității sale totale, aceea în care privește pentru prima dată reflexul său din apă. Narcis este reprezentat ca un tânăr de o frumusețe tulburătoare, a cărui reprezentare picturală este asemănătoare cu descrierea făcută de Ovidiu: “Întins pe pământ, își privește ochii ca stelele, părul vrednic de Bachus și de Apollo, genele tinerești, gâtul de fildeș, gura frumoasă și rumeneala feței amestecată cu alb de zăpadă”9. Narcis nu stă întins pe pământ ca în textul antic, ci este îngenunchiat, pe malul apei, aplecându-se spijinit în brațe în fața reflexului său. Pielea sa nu este albă ca fildeșul (comparația îi aparține lui Ovidiu), ci rumenă, luminată puternic în nuanțe aurii. Pe fundalul întunecat, singurele culori care se disting sunt cele ale carnației, ale părului brun-roșcat și hainelor: albastrul intens și alb cu motive cafenii. Reflexul său apare redat în întregime pe fondul, și el închis, al apei. Mâinile lui se prelungesc și se întâlnesc cu mâinile lui din apă, iar chipul cu ochii plecați se regăsește în întregime. Narcisul lui Caravaggio nu mai este încadrat în tabloul de natură descris de Ovidiu și regăsibil la Poussin, el se desprinde parcă din fondul închis al pânzei spre spațiul din afara tabloului. Spre deosebire de pictura în ulei florentină care nu dispunea decât de resursele desenului pentru a construi o figură, culoarea fiind un element suplimentar care nu făcea corp cu obiectele reprezentate, se știe că acest pictor, revoltat împotriva artei de până atunci, nu folosea desenul și așeza direct culorile pe pânză. Caravaggio introduce în pictură principiul tenebrosismului care va fi urmat de atâția pictori, ca Georges de la Tour, Valentin de Bologne, Jacques Callot și căruia îi vor datora atât de mult nume mari ca Rembrandt, Velaszquez, Ribera. Sfumato-ul lui Leonardo da Vinci, clarobscurul discret și nuanțat al pictorului toscan este înlocuit de Caravaggio cu conflictul dintre lumină și umbră. Ele sunt mase de culoare ce asigură succesiunea gradată a intensităților luministice.

Narcisul lui Caravaggio dă impresia de scoatere în prim-plan a sculpturalității organice a formelor, a plasticității lor aproape tangibile, efect creat de luminismul caravagesc, rezultat dintr-o sursă puternică de lumină de sus care cădea direct pe partea principală a corpului, lăsând restul în umbră, pentru a da mai multă vigoare prin opoziția dintre clar și obscur. Tenebrosismul caravagesc dă impresia ieșirii trupului din spațiul tabloului, căpătând dintr-o dată exclusivitatea materiei. Aceast㠓forțată prezență a lucrului real în imaginea pictată se realizează prin imitație, adică prin acea furor a execuției picturale. Lucrul nu este transpus din realitate pe pânză,ci capătă realitatea sa în pictură.”10 De aceea, a picta adevărul naturii, așa cum apare ea în fața ochilor, înseamnă o “violence de l’effet de représentation”, astfel încât pictura ca reprezentare (a istoriei) este distrusă. Louis Marin concluzionează așadar: “Le Caravage ou la destruction de la représentation d'histoire par l'exhibition de l’oeil qui se voit et se stupéfie”11. Cine poate fi acel ochi care se vede și care rămâne hipnotizat de acestă vedere altul decât Narcis? Și cine obișnuia să se reprezinte în propriile pânze sub chipul unor tineri efebi, sub chipul androginului întruchipat în această pictură de Narcis, altul decât Caravaggio? Caravaggio este Narcis-cel care se pictează pe sine, Narcis-cel cel care a inventat pictura. Caravaggio nu a distrus pictura, el a distrus pictura ca reprezentare a istoriei, el a inventat Pictura, el, ochiul care pictează nu imitând realitatea, ci pur și simplu creând-o pe pânză. Caravaggio-Narcis nu se reprezintă pe sine privindu-se, ci pictându-se, nu cu pensula, ci cu ochiul.

Forța și culoarea tabloului lui Caravaggio au ca efect blocarea unei posibile reprezentări a istoriei (deși Narcis, am văzut, are o poveste), ele imprimă un efect violent privirii spectatorului. Așa ajunge Giulio Carlo Argan la afirmația că: “însoțirii clasice a picturii cu poezia, Caravaggio îi opune distincția dintre pictură și poezie și afirmă superioritatea celei dintâi asupra celeilalte”12, pentru că realitatea poeziei este mijlocită, pe când aceea a picturii este directă, prima este mediată, a doua este irațională, prezentă. Iar această prezență a realității ca atare în pictură are un efect tragic. Este tragismul însuși al lui Narcis al solitudinii care se regăsește pe sine, al buzelor care vor să se sărute și care nu pot și nu vor să mai poarte dialogul cu sine al personajului lui Ovidiu: “O, păduri, a iubit cineva mai dureros? […] Văd și iubesc, dar ceea ce văd și iubesc nu găsesc; atât de mare rătăcire stăpânește pe un îndrăgostit! […] Și el este îndrăgostit, căci, de câte ori m-am aplecat deasupra apei limpezi să-l sărut, de atâtea ori și el s-a apropiat de mine cu gura întinsă. […] Oricine ești, ieși încoace! De ce mă păcălești, unic copil? De ce fugi de dragostea mea? [...] ori de câte ori îți întind brațele, le întinzi și tu. Când eu râd, râzi și tu. Când eu am plâns, am văzut și la tine adesea lacrimi. La semnele mele răspunzi și tu prin semne. Și, pe cât bănui după mișcarea frumoasei tale guri, cuvintelor mele tu le răspunzi prin cuvinte, care n-ajung până la urechile mele. Eu sunt în tine, am simțit. Și nu mă înșeală chipul meu. Ard de dragoste față de tine și eu ațâț flăcările pe care le port în mine. Ce să fac? Să fiu cerut sau să cer? Și la urma urmei ce să cer? Ce doresc e cu mine, ce am îmi lipsește. O, de-aș putea să mă despart de propriul meu corp!”13

Tragismul lui Narcis nu mai este diluat prin cuvinte ca la Ovidiu, tragismul lui Caravaggio este mut, este însăși realitatea violentă a lui Narcis ce încearcă să se cuprindă pe sine cu ochiul, nu cu cuvintele.

Ochiului reflexului din tablou este mort. Narcisul lui Caravaggio se oglindește în apele morții. Textul lui Ovidiu este clar în această privință: “Chiar după ce a fost primit în locuințele infernului, el se privea în apele Styxului.”14

Psihanaliza are o explicație pentru aceste lucru: “L’automatisme propre à la compulsion de répétition ne nous livre pas aux plaisirs du moi qui se saisirait dans sa parfaite transparence, mais à l’apréhension mordante de la mort, qui est l’experience de l’Autre”15 Caravaggio ajunge să picteze însăși moartea, așadar. “Și ce altceva poate fi acea realitate de care se izbește, și este limită, nu cunoaște dezvoltări, nici sensuri alegorice sau interpretări posibile, și există și insistă, și totuși nu este (atât este de adevărat că nu poate fi contemplată sau reprezentată, ci numai înfăptuită) dacă nu tocmai moartea?”16

Caravaggio surprinde chiar clipa în care furia (acea furor) prezenței ființei (Narcis) se transformă în imobilitate absolută a neființei (reflexul său). Caravaggio pictează moartea care nu este o trecere către altă formă de viață (ca în metamorfoza din Ovidiu și Poussin), ci este evenimentul care închide, fixează realul într-o condiție limitată de contrast față de neființă.

Cel care îl va salva pe Narcis de la moarte și artistul de la pictarea morții este Dali, pentru că suprarealismul, avangarda secolului XX este suprema iluzie care ne face să credem că putem evita moartea, că-i putem nega existența. Dali nu-l mai pictează pe Narcis scrutându-și ochiul mort în apă, Narcisul lui se dedublează nu în apă, ci ieșind din pământ sub forma unei mâini ținând un ou din care apare însăși apoteoza metamorfozei lui Narcis – narcisa. Iar devenirea aceasta nu îl vizează numai pe personajul lui Ovidiu, ci pânza lui Dali pornește chiar de la tabloul lui Caravaggio pe al cărui personaj îl prezintă transformat; metamorfoza daliniană va fi una totală, vizând chiar destinul Picturii întruchipată de Caravaggio.

Și acest apel la pictura suprarealistă nu este determinat numai din motive iconografice, chiar textul îl poate sugera. Miraculosul ovidian nu își fixează distanțe față de real, de parcă metamorfoza s-ar întâmpla de la sine, iar acest lucru trimite cu gândul la pictura suprarealistă. Metamorfoza ovidiană rezolvă contradicțiile într-o suprarealitate, pe care André Breton în Second Manifeste du Surréalisme îl definește ca “un point de l’esprit o la vie et la mort, le réel et l’ignorance, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’tre placés contradictoirement.”17

Metamorfoza lui Narcis pictată în 1937 este printre primele tablouri executate aplicând metoda paranoic-critică. Paranoia este o experiență delirantă legată intim de activitatea psihică printr-un mecanism interpretativ sau semantic. Delirul halucinant și mecanismul interpretativ apar ca două aspecte complementare ale unui fapt psihic. Contribuția cea mai importantă a lui Dali la suprarealism consistă în crearea de imagini enigmatice capabile să suscite, în viziunea noastră convențională despre lucruri, semnificații ascunse sau uitate. O astfel de imagine este aceea realizată în această operă, o imagine dublă care ilustrează în cel mai înalt grad metoda paranoic-critică. Imaginea dublă este, după Dali, “la représentation d’un objet qui, sans subir la moindre modification figurative ou anatomique est en mme temps la représentation d’un autre sujet absolument différent.”18 Lucrurile sunt ele însele și totodată altceva; ele sunt ce apar prima dată și ceea ce devin datorită jocului înșelător al percepției. De acest joc este sedus Dali și într-o altă pânză din același an: “Lebede reflectând elefanți” “L’image double est, dans l’oeuvre dalinienne, le véhicule fondamental des fantasmes; un véhicule qui traverse les territoires de l’écartelement et de la réunification, de la décomposition et de la récomposition”19. Imaginea dublă se înscrie la Dali în principiul convertibilității, este noul termen pentru metamorfoza ovidiană. Dali nu transpune cele două momente care definesc metamorfoza la scriitorul latin - corpul care dispare și este înlocuit de flori, și nici nu realizează simultaneitatea celor două regnuri ca la Poussin. La el apar cele două stări care nu sunt înlocuite una cu alta, ca în text, ci coexistă și se reflectă reciproc. Pentru că reflectarea aici presupune metamorfoza, nu este reflectarea din tabloul lui Caravaggio neinteresată de devenire.

Silueta lui Narcis este un trup a cărui carnalitate pală dă impresia unei statui. Este reprezentat în apa puțin adâncă cu capul sprijinit de genunchi și întors nu spre reflexul său din apă din care pictorul nu a redat decât mâna și picioarele, ci spre sine. Fața nu se vede deloc, capul fiind plecat și acoperit de un păr brun-închis puternic luminat, bătând spre auriu, strâns la spate. În dreapta tabloului este o stâncă al cărei reflex se vede în apă. Lângă această figură, pe mal apare o mână a cărei mărime o egalează pe cea a siluetei umane, o mână de piatră care ține un ou din care a ieșit o narcisă. Silueta umană nu s-a transformat în narcisă ca în textul lui Ovidiu, ci într-o statuie închipuind o mână (ca un uriaș deixis) ce arată insistent oul (principiul primordial al lumii) din care nu mai iese umanitatea, ca în religiile vechi, ci narcisa în care s-a transformat Omul-Narcis. Cele două figuri se reflectă (pentru că oglindirea are loc acum nu pe orizontală ca al Ovidiu și Caravaggio, ci pe verticală) și devin reciproc, una față de cealaltă. Din perspectiva celei de-a doua figuri, silueta umană se metamorfozează într-o mână, nu de piatră, ci de carne (dacă se urmărește numai partea luminată), ce ține un bulb cafeniu de narcisă. Pornind acum de la prima, cea de-a doua ne va dezvălui adevărata transformare. Silueta umană aparentă sau mâna dezvăluită de ea se metamorfozează în mâna de piatră (statuie), bulbul în ou (pentru că totul trece în regimul durității, al pietrificării cărnii și fosilizări - o metaforă întâlnită des la Dali) din care iese narcisa, vegetalul ca o încununare a întregii deveniri a materiei. La Ovidiu, metamorfoza se face într-un singur sens, de la uman la vegetal, la Dali aceasta este reversibilă. Starea intermediară, piatra, care apare la pictorul spaniol este doar sugerată la Ovidiu: “Se extaziază de el însuși și rămâne nemișcat cu fața ca o statuie de marmură de Paros”20. Această metamorfoză daliniană ce poate merge în ambele direcții este o apoteoză a transformării ovidiene și poussiniene, dar și o transgresare a ei. Metamorfoza lui Ovidiu merge într-un singur sens (de la uman la vegetal) ca și a lui Poussin (pictor de istorie; ilustrator de texte antice) al cărui tablou poate fi citit ca un text, de la stânga la dreapta. La Dali, citirea tabloului se face în ambele sensuri, de la figura din stânga la cea din dreapta și invers, așa încât povestea din textul antic și reprezentarea istoriei în pictura poussiniană sunt transgresate și metamorfozate în poezie și pictură, adică în picta poesis. Povestea citită de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga devine poezie, iar reprezentarea istoriei devine pictură (în sensul caravagesc, pentru că și figurile lui Dali ocupând cea mai mare parte a tabloului prin dimensiunea lor parcă ies din pânză și își creează
propria realitate).

În crearea picta poesis, Dali pornește de la complicitatea între poetic și pictural din secolul XVII (ilustrat de Poussin și Caravaggio în cazul de față) în care îi place atât să se oglindească. S-a explicat faptul că pictura clasică a lui Poussin are o narativitate, pornește de la reprezentarea unei istorii; ea nu ilustrează poeticitatea sau o sugerează. Dali reușește acest lucru prin pictura care primește “une saturation poetico-symbolique susceptible de déclencher des registres cachés du psychisme et de la perception dans une mesure jamais atteinte dans l’histoire de la peinture”21. Suprarealismul obligă la o analogie poezie-pictură, pentru că Breton situează asimilarea poeticului și simbolicului la nivelul imaginii, numitorul comun al celor două arte. Imaginea, la Dali, este astfel angrenată într-un proces poetic, iar pictura nu mai trebuie citită, ci descifrată, pentru că devine ea însăși poezie.

Dali a reușit o metamorfoză reversibilă în locul celei într-un singur sens din textul lui Ovidiu. În același timp, ilustrarea narativității în pictura istorică a lui Poussin este depășită în picta poesis. Însăși transformarea realizată cu mijloacele simultaneității în tabloul lui Poussin prin figura lui Narcis muribund din care au și început să iasă narcisele, la Dali devine o metamorfoză în imagine dublă, o reflectare a metamorfozei.

Dar meritul lui Dali nu constă numai într-o transformare a imaginii scrise sau pictate a lui Narcis, ci și în metamorfozarea ideii însăși de Pictură întruchipate în tabloul lui Caravaggio. Opera lui Dali a pornit chiar de la pânza maestrului din secolul XVII. Acest lucru este evident din poziția aproape identică a siluetelor umane, din reprezentarea genunchiului și carnalității caravagești care este identică cu cea a lui Dali, din surprinderea aceluiași moment de oglindire în apă a lui Narcis. Dali a luat reflexul lui Narcis pictat de Caravaggio și a plasat oglindirea pe verticală, silueta umană cu ochi mort pietrificând-o și aplicând procedeul stilistic al metonimiei în pictură, adică reprezentând o parte dintr-un întreg, mâna din corp. Narcisul lui Caravaggio nu se preschimbă, ci doar rămâne imobil în fața reflexului său, în fața umbrei sale, a Celuilalt, a morții sale. Dali depășește moartea lui Narcis surprinsă în unda pictată de Caravaggio și reprezintă o renaștere în narcisa primordială. Dali reprezintă în tabloul său Metamorfoza lui Narcis însăși metamorfoza Picturii, însăși metamorfoza facerii Picturii surprinsă de Caravaggio-Narcis care nu se reprezintă pe sine privindu-se, ci pictându-se, nu cu pensula, ci cu ochiul.

Pictura a ieșit din împietrirea sa, adică a scăpat de efectul său meduzant, nu mai e oglinda care crează realitatea în loc să-i prezinte numai simulacrul, s-a fluidizat în picta poesis, a devenit apoteozant metamorfozare de sine la Dali. Dar furnicile care macină piatra și apariția angoasantă a unei statui a lui Narcis de după munți, pierdută în albastrul amenințat de nori, ridică destule semne de întrebare asupra viitorului drum al Picturii.

 

 

Bibliografie

 

 1. Argan, Giulio Carlo, 1974, De la Bramante la Canóva, Meridiane, București.

 2. Bachelard, Gaston, 1995, Apa și visele, Univers, București.

 3. Bellori, Giovanni Pietro, 1975, Viețile pictorilor, sculptorilor și arhitecților moderni, Meridiane, 2 volume.

 4. Châtelet, Albert, Thuiller, Jaques, 1963, La peinture française. De Founquet à Poussin, Éditions d’Art Albert Skira, Genèève.

 5. Clair, Jean, 1989, Méduse, Gallimard, Paris.

 6. Botez-Crainic, Adriana, 1997, Istoria artelor plastice, volumul II, Editura Didactică și Pedagogică, București.

 7. Descharnes, Robert Néret Gilles, Dali, Taschen.

 8. Grigorescu, Dan, 1979, Constelația Gemenilor, Meridiane,  București.

 9. de LiYo, Ignacio Gomez, 1990, Dali, Éditions Albin Michel, Paris.

10. Marin, Louis, 1977, Détruire la peinture, Édition Galilée.

11. Nicolescu, Vasile, 1983, Caravaggio, Meridiane, București.

12. Le Narcissisme-l'amour de soi 1985, Les grandes découvertes de la psychanalyse, Editions Sand.

13. Ovidius Naso, Publius, 1972, Metamorfoze, trad. note de David Popescu, Edit. Științifică, Cluj.

14. Panofsky, Erwin, 1980, Artă și Semnificație, Meridiane, București.

15. Prater, Andreas; Bauer, Hermann, 1997, Painting of the Baroque, Taschen.

 16. Tatarkiewicz, Wladislaw, 1978, Istoria esteticii, volumul II, Meridiane, București.

17. Tout l’oeuvre peint de Caravaggio, Introduction par André Chastel, Flammarion.

18. Viarre, Simone, 1964, L’image et la penseé dans les métamorphoses d’Ovide, Thèse pour le Doctorat ès Lettres presénteé á la Faculté des Lettres de L’Université de Paris.

 1 Bachelard, 1995, p. 39.

2 Tatarkiewcz, 1978, vol IV, p. 91.

3 Ovidiu, 1972, p. 115.

4 Dan Grigorescu, 1979, p. 59.

5 Louis Marin, 1977, p. 44.

6 apud Bellori, 1975, p. 232.

7 apud Chastel, Tout l’oeuvre peint de Carvaggio, p. 6.

8 Bellori, op.cit., p. 260–261.

9 Ovidiu, op.cit., p. 113.

10 Argan, 1974, p. 194.

11 Louis Marin, op. cit., p. 42.

12 Argan, op. cit., p. 198.

13 Ovidiu, op. cit., pp. 113–114.

14 Idem, p. 114.

15 Jean Clair, 1989, p. 167.

16 Argan, op. cit., p. 196.

17 I. G. de Liano, Dali, p. 14.

18 Idem, p. 14.

19 Ibid, p. 14.

20 Ovidiu, 1972, p. 113.

21 de Liano, op. cit., p. 21.


© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Dan GRIGORESCU, Alexandra VRANCEANU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: February, 2003