eseuri

 

 

Gluma sumbră a lui Caravaggio

 

  MIHAI ȘERBAN

 

 

Într-un articol din Enciclopedia Picturii Italiene1 aparținând lui Pierre du Colombier, întâlnim următoarea observație referitoare la lucrarea David și Goliat (Galeria Borghese) a lui Michelangelo Merisi, cunoscut mai ales drept Caravaggio dupa locul nașterii sale: “David, ținând în mână capul tăiat al lui Goliat, trece, nu fără îndreptățire, drept autoportretul artistului. Genul acesta de umor sinistru i se potrivea destul de bine.” Remarca nu este singulară, avem de-a face, mai degrabă, cu un loc comun. În Introducerea sa la un album Caravaggio, André Chastel nota : “Caravage avait conscience de cet aspect noir de son personnage et il avait celebré sa propre terribilità en glissant son autoportrait dans la tête sanglante de Goliath.”2

Ne interesează pentru început să elucidăm valoarea acestei notații privitoare la caracterul pictorului pe care l-am vedea determinând alegerea acestui subiect .

Punctul de plecare recunoscut al comentatorilor moderni este Viața pictorilor, sculptorilor și arhitecților moderni3 de Giovanni Pietro Bellori, cunoscut drept “le plus modéré ou le plus faussement équitable des critiques classiques”4, lucru știut fiind că istoria culturii a fost făcută mai ales din perspectiva adversarilor lui Caravaggio. Bellori fixează cu maliție originea celei de a doua maniere, “cea întunecată”, care de altfel
l-a făcut celebru, determinând curentul de emulație denumit prin termenul de caravaggism, în temperamentul, “caracterul său posomorât și certăreț” care i-a adus și un sfârșit tragic, cea dintâi, “cu care atinge culmea meritului” din perspectiva unui sistem normat al picturii, vom vedea, fiind caracterizată de un colorit “suav și pur”
5. Ca anecdotă, acesta notează că Michelangelo Merisi “umbla îmbrăcat în stofe și catifele scumpe, dar când purta o haină nu o mai scotea până ce nu se zdrențuia de tot. De curățenie nici nu se sinchisea; ani de zile a mâncat pe pânza unui portret, folosind-o drept față de masă și la prânz și seara.”

Prin urmare: “umor sinistru”, “terribilità”, expresii ale caracterului sumbru care îl împinge pe pictor, între altele să se autoportretizeze în chipul lui Goliat. Întrebarea pe care ne-o punem este următoarea: trimit într-adevăr acestea la un nod, la un nucleu al personalității artistice a lui Caravaggio, la acel “sens” sau “conținut intrinsec” despre care vorbește Erwin Panofsky, marca unei “atitudini definitorii subsumând toate calitățile prezente, luate în parte, așa încât inversând situația, fiecare acțiune individuală să poată fi interpretată prin prisma acestor calități”6 sau sunt doar reflexe, mistificări ale unui conținut intim, misterios în sine, cu neputință de pătruns, răsfrânte de o viziune superficială, autosuficientă? Care este posibilitatea ca aceste instrumente: “umor sinistru”, “terribilità” – să devină criterii de interpretare – la ce nivel de receptare, de valorizare a obiectului estetic se plasează ele? Mai mult, care este maniera în care se articulează aceste enunțuri, participând la un discurs despre un tablou, o operă care aparține unui sistem diferit de semne, cel iconic? Vin ele în continuarea acelui murmur în care sensul începe să se coaguleze, opunându-se contemplării tăcute: ”langage apparemment immédiat qui se murmure à l’envers de la contemplation silencieuse pour lui donner racine, l’ancrer dans un sens, indissociable d’elle”7, pentru a contracara alunecarea pe deasupra reliefurilor semnificante: “sinon la pensée vagabonde et le regard erre sur la surface – distrait tant qu’il n’est pas discours”, suprapunându-se în forma sonoră pe un existând deja: “le voilà qui fait retour comme discours qui se vise et se parle dans le temps même où il parle derrière (ou dans) les apparences peintes que l’oeil regarde”?. Altfel spus, avem aici și altceva decât un discurs despre un tablou, se dă vreo șansă sau se ratează de la bun început “la transposition (translation, transversion) en un langage, du discours que le tableau tient dans le siens, à supposer que le tableau tienne un discours”8? 

Ne vom întoarce deocamdată la cel care a influențat întreaga moștenire critică a lui Caravaggio – Bellori. La începutul prezentării sale, acesta afirma că Michelangelo Merisi “pare a se fi luat la întrecere cu arta, fără artă”. El ar manifesta aceeași pornire ca Demetrios, sculptor din antichitate, care era “atât de preocupat de asemănare, încât îi plăcea mai mult imitarea lucrurilor decât asemănarea lor”. La fel ca Eupomp ar fi întors mâna către mulțimea din preajmă când i s-au arătat statui celebre ale lui Fidias și Glycon pentru a studia după ele, dând de înțeles că natura îi pusese la îndemână destui maeștri. În ceea ce privește prima sa manieră, aceasta îl arăta ca un continuator al lui Giorgione, operele fiind plăcute, fără umbrele pe care le-a făcut mai târziu, cât despre a doua, “cea întunecat㔠este cu atât mai detestabilă cu cât pictorul se arăta mai original.

Cele două maniere pe care le observa comentatorul clasic sunt simptomatice, dau seama de momentul pe care îl reprezintă Caravaggio în istoria picturii. Este vorba despre o adevărat㠓revoluție”, pentru a folosi termenul lui Louis Marin, care se manifesta implicit la nivelul discursului “despre”. În cazul primei maniere, în care pictorul nu apare încă drept o personalitate artistică cu totul originală, obiectul discursului se preteaz㠓manipulării” de către un limbaj academic preexistent: „un méta-discours qui s’effectue à partir d’un système de normes, de réfèrences transcendentes, de principes de jugement esthétique antérieurs, de codes définis a prioriquement par rapport au tableau considéré”9. Înțelegem astfel de ce noutatea pe care o aduce Caravaggio, “coloritul înăsprit de tonuri obscure, folosind mult negru ca să dea relief contururilor”, este receptată ca o concurență adusă artei “fără artă”, din afara acesteia. Reproșurile care i se fac vin din interiorul unei științe normate, conservatoare ale acestei arte: “îi lipseau multe din cele mai bune laturi ale picturii, fiindcă nu găseai la el nici invențiune, nici prestanță, nici desen sau vreo altă știință a picturii, de vreme ce lipsindu-i din fața ochilor modelul, mâinile și mintea îi rămâneau goale”10, spune Bellori.

Aceleași critici rezonează și astăzi. Giulio Carlo Argan în Realismul în poetica lui Caravaggio11 accepta forma polemică a artei acestuia față de aceea rigid formalistă a manieriștilor târzii romani. Însă, în interiorul unei mișcări naturaliste “ca arta întemeiată pe studiul naturii și nu pe autoritatea Ideii, așezat alături de pictorii Carracci, Caravaggio ar reprezenta mai degrabă particularul, prin refuzul autorității istoriei, pe când pictorii Carracci ar regăsi istoricitatea vie a antichității dincolo de bariera dogmatică a normei”. Caravaggio “nu cercetează și nu inter-pretează realitatea, ci își propune să o repete sau să o reducă în urâta și uneori agresiva ei evidenț㠖 prin imitație”. În schimb, pictorii Carracci “dizolvă platonismul abstract al normei manieriste și realizează idealul clasic ajuns într-un primejdios moment de criză în timpul Reformei; pictura lui Caravaggio este numai antiteza dialectică a Ideii, pură praxis și ca atare anticlasică, antinaturalistă și antiistoristă”.

Prin urmare: lipsa experienței istorice, refuzul exercitării imagi-nației, “neputința de a se proiecta în posibil”, aceleași raportări la o poetică de tip clasic, aristotelic. Vom reveni mai târziu la ideile pe care le introduce G. C. Argan.

Iată, deci, ce nu a făcut Caravaggio, iată reperele de ordin cultural de care a ales să se îndepărteze în cea de-a doua manieră a sa. În ce ar consta, însă, originalitatea acesteia? L. Marin vorbește de producerea unui anumit efect: “un effet de voir“. Tabloul lui Caravaggio se constituie drept o forță și opereaz㠓une distribution des effets de vision”. În acest caz “le discours qui peut être tenu du tableau, se trouvera produit par lui.” Efectul ca reprezentare a tabloului devenit putere este impresia (l’impression). Întrebarea pe care și-o pune Louis Marin este în ce măsură putem produce un discurs despre un tablou, fără a cădea într-o lectur㠓impresionistă”? Iată primejdia “citirii” unui tablou, primejdia specifică citirii unui tablou de Caravaggio a cărui inovație impune necesitatea de a aduce într-un limbaj efectul forței instituite de tablou în domeniul vizualului.

În acest moment, dacă vom accepta că formulele pe care le-am selectat din textele lui Colombier și Chastel: “umor sinistru”, “terribilità” sunt expresii la nivelul discursului lingvistic ale forței impresiei vizuale, discursul despre tablou devenind unul produs de acesta, vom obține un rezultat surprinzător și anume că ele încetează să trimită la subiect – autoportretizarea sub chipul lui Goliat, pentru a caracteriza maniera lui de tratare, de realizare. Frazele nu descriu prin urmare impresia unei lecturi a subiectului tabloului, în ciuda caracterului său neobișnuit, agresiv, cu atât mai mult cu cât spectatorul trebuie să fie anunțat prealabil că în Goliat avem un autoportret al autorului, ci sunt redarea unei reacții spontane, survenite prin intermediul ochiului, al privirii.

Cum se realizează acest efect de forță în domeniul vizualului? Este vorba bineînțeles despre lumină și culoare. Contrastul datorat luminării intense a siluetelor pe un fond negru produce un efect de „surpriz㔠și de  „siderare”, efect meduzant care împietrește, anihilează, absoarbe subiectul, istoria pictată, narațiunea. Devenirea temporală se reduce astfel la instantaneitate.

L. Marin accepta ideea de „distrugere a picturii” ca teorie, ca sistem normat, de către Caravaggio și școala care i-a urmat. Sintagma care i-a aparținut inițial lui Poussin, a fost colportată de majoritatea criticilor:
„M. Poussin ne pouvait rien souffrir du Caravage et disait qu
’il était venu au monde pour détruire la peinture. Mais, il ne faut pas s’étonner de l’aversion qu’il avait pour lui. Car si le Poussin cherchait la noblesse dans ses sujets, le Caravage se laissait emporter à la vérité du naturel, tel qu’il le voyait. Ainsi ils étaient bien opposés l’un à l’autre. […] Cependant si l’on considère en particulier ce qui dépend de l’Art de peindre, on verra que Michel Ange de Caravage l’avait tout entier” – A. Félibien; “Certains pensent qu’il a détruit l’art de peindre, car de nombreux jeunes artistes, en suivant son exemple, ont été amenés à peindre une tête d’après le vif, et, sans étudier ni les fondements du dessin, ni la profondeur de l’art, se satisfont des seules couleurs. D’où il s’ensuit qu’ils sont incapables de mettre deux figures ensemble ni composer une vraie histoire parce qu’ils ne comprennent pas l’excellence d’un art si noble” – G. Baglione12.

Modalitatea prin care Caravaggio se îndepărtează de pictura ca istorie, narațiune reprezentată, este propunerea unui paradoxal spațiu-cadru de culoare neagră, arăta L. Marin13.

În limbaj pictural albul și negrul sunt meta-culori. Astfel albul constituie culoarea aerului, a luminii, creează spațiul deschis. El reprezintă ziua. Potențial în alb avem întreaga scară coloristică. Negrul este o non-culoare, non-lumină, non-spațiu. Universul lucrurilor, obiectelor este unul negru. Culoarea neagră constituie “l’espace totalement déterminé, non pas vide mais plein, dense, totalement fermé ”.14

Astfel încât, dacă ecuația spațiu = lumină = alb este adevărată, spațiul negru devine o contradicție în termeni.

Dacă în cazul picturii „arcadiene”, luminoase, de tip Poussin, perspectiva gradată a planurilor, profunzimea tabloului, (a cărui supra-față este transparentă), permit spectatorului să-și povestească istoria prin retrospecție sau anticipare, raportându-se la momentul central reprezentat, un proces de complicare a narativității picturale, în cazul picturii „arcaniene”, întunecate, de tip Caravaggio, introducerea unei raze luminoase emise de o sursă unică va produce un efect de uimire, orbire, stupefacție. La Caravaggio fondul negru devine chiar suprafața tabloului. Ca atare proiectarea unui fascicul luminos împinge personajele în afara spațiului tabloului: “Le sol de la scène est une avant-scène et les figures sont continuement poussées vers l’avant, à peu près comme si nous avions affaire à des figure en relief”15.

L. Marin dă exemplu chiar cazul tabloului în discuție: “Regardez le David et Goliath de la Galérie Borghèse: vous y découvrirez une «contradiction» visuelle fantastique (fantasmatique) dans le bras de Goliath et dans cette tête elle-même. Le fragment éclairé de la tête est en saillie par rapport au reste, presque noir, qui reste dans la surface dense du tableau tout comme le bras et la main sont en saillie par rapport à une autre surface dense qui n’est pas dans le même plan noir”. Prin urmare, ceea ce este pictat iese din cadrul picturii, avansează în mod stupefiant către privitor, acesta însă, orbit, nu vede nimic, ceea ce obține este doar senzația de grozăvie apărând mai degraba la un nivel subliminal, decât conștient. Iată de ce subiectul, ceea ce în mod obișnuit ține de dimensiunea temporală a narațiunii, pretându-se unei lecturi în etape este abstras, efasat, istoria devenind pură instantaneitate: “L’action est immobilisée, statufiée, stupéfiée; effet – Méduse”16.

Totul se restrânge astfel la o simplă atitudine, simplă tonalitate afectivă: “umor negru”, “terribilità”. A o pune pe seama autoportretizării în ipostaza Goliat pare mai degrabă o modalitate de îndepărtare apotropaică de efectul vizualizării lucrării, canalizând senzația spre o motivație rezonabilă, cu putință de înțeles.

Nu putem să nu ne întrebăm în legătură cu un posibil adevăr cumplit al operei picturale, și anume nu cumva în această manieră picturală de exprimare în care sălășluiește ca o notă fundamentală, definitorie, senzația de terribilità, am avea deja un autoportret Caravaggio? Cu alte cuvinte subiectul cu neputință de perceput decât prin intermediul unei monstrații, indicații oarbe: iată-l, subiect absent privirii, prezent într-o manieră debordantă, amenințând să depășească granițele imaginii care-l fixează, s-ar desface în infinitul mic al facerii, pecetluind fiecare trăsătură de penel care-l ipostaziază, fără să-l epuizeze, mai degrabă flux, prezență fantomatică, emergență fulgurantă a decapitării în sine, în momentul producerii tabloului, cât și în cel al lecturii acestuia.

Po(i)etica existențialistă avant la lettre, “retroacțiune”, întoarcere aporetică a subiectului operei asupra subiectului care l-a imaginat: “Nulle action sur une chose, sans rétroaction de cette chose sur le sujet agissant (…) Le sujet agissant c’est soi, la chose rétroagissante c’est un sujet qu’on imagine”17, astfel încât decapitarea personajului Goliat se transformă într-un autoportret al autorului18 și în cele din urmă, ceea ce este cu adevărat o pildă de umor negru, autoportret al privitorului ce se înscrie în câmpul vizual al operei.

“Distrugere”, decapitare a picturii în cele din urmă, printr-un exces al reprezentării, “mimesis retournée comme un gant”: “il foudra donc poser avec Bellori, Félibien que la peinture du Caravage détruit la peinture, mais que cette entreprise ou cette mission de destruction  détruit en un certain sens la représentation même qui fonde la peinture, livre donc la peinture, l’art de peinture à un «effondement» et en cela, révèle l’art de peinture à lui-même, comme représentation sans fondement, sans fond”19. Imitația definită de secolul clasic drept arta de a înșela privirea în mod plăcut, cu discernământ, sub controlul direct al ideii de frumos devine supralicitare, trompe-l’oeil, suprimare a distanței dintre copie și model, “fascination du double, du simulacre, un mixte-impur d’angoisse et de sidération”20. Așa cum Capul de Meduză nu este o istorie a decapitării, ci decapitarea însăși, “puisque le tableau est, lui-même en lui-même, une tête-coupée”21, David și Goliat nu este nararea cu mijloace picturale a decapitării uriașului filistean, ci dilatarea clipei decapitării unind momentul producerii tabloului cu cel al citirii sale, instantaneu în care țâșnirea sângelui încetează să fie o reprezentare cu ajutorul culorii, pentru a rămâne pur și simplu sânge.

Arta lui Caravaggio devine astfel altceva decât arta cu care concureaz㠓d’une manière surprenante”, după cum notează Bellori, împlinire a unui destin individual, a unei “fatalități” care, dacă pe Nicolas Poussin l-a îndrumat să culeag㠓creanga de aur a lui Virgiliu”, pe Michelangelo Merisi l-a făcut să distrugă pictura22. Arta unică, singulară, care înlocuiește “noblețea subiectului” cu “pictarea pe viu”, reduce teoria, proiectul, contemplarea, la simplul aspect, la privire, la ochi. Caravaggio nu pictează, ci se pictează, redă privirea sa asupra lucrurilor, propriul chip. A remarca însă numărul mare al autoportretelor din opera sa, camuflate în cele mai diverse ipostaze, dintre care cele mai surprinzătoare sunt cu siguranță capul de Meduză și Goliat, constituie o încercare de alcătuire a unui discurs “despre”, fără a lăsa pictura să-și dezvolte propriul discurs și în cele din urmă, fără ca tabloul să-și dezvăluie adevărata sa natură. Ar însemna să luăm drept pură întâmplare legătura stabilită între ipostaza în care se autoportretizează artistul și personalitatea, individualitatea sa, legătura misterioasă, cu siguranță, însă care ne lasă a bănui o motivație intimă. Dacă pictorul s-ar fi autoportretizat drept Goliat, interesat doar de producerea acelui efect de bulversare, de realizarea unei glume macabre, gestul său ar fi devenit similar cu cel al unui amator de distracții, care s-ar lăsa fotografiat introducându-și chipul în spațiul perforat al unui decor de bâlci ce închipuie o scenă clasică.

În cazul lui Caravaggio însă, putem acoperi chipul lui Goliat, iar ceea ce vom obține, scena lipsită astfel de subiectul principal al reprezentării, va rămâne tot un autoportret al artistului, datorită mărcii stilistice inconfundabile, fiecare urmă de pensulă, fiecare pată de culoare stabilind un raport de strictă interdependență cu întreaga existență a pictorului, situație similară cu ceea ce Ortega y Gasset observă în cazul lui Velázquez: “Dincolo de pata ce zace inertă pe pânză, scufundată în liniștea și stupiditatea de mineral, prinde contur, încordat și vibrând, un întreg organism de năzuințe și reprezentări, atacuri și retrocedări, de credințe și îndoieli - într-un cuvânt autorul (Velázquez) trăind pe deplin în acel moment, în timp ce degetele sale se agață pe paletă, pregătind pata de culoare. Aceste degete de pictor – spune Bellini, scriitor italian din acel secol – sunt dita pensosa, degete meditative, pline de îngrijorare pe care se concentrează toată electricitatea unei existențe”23. Ortega y Gasset schițează astfel o adevărată hermeneutică picturală: “Este dialectica firului prin care ajungem la ghem […] Este destinul ineluctabil al oricărui lucru, parte esențială a unui tot: acel lucru care este ceea ce este numai prin raportarea lui la tot. Ceea ce demonstrează că dacă un tablou e ceva mai mult decât materia textilă a pânzei, lemnul ramei și chimicalele culorilor, cele spuse mai sus sunt adevărate cuvânt cu cuvânt: un tablou este un fragment din viața unui om și nu altceva”24.

 În cele ce urmează, vom încerca să relevăm semnificația alegerii acestui subiect de către Caravaggio, plecând de la textul biblic. De ce David și Goliat? De ce Goliat? De asemenea, vom căuta diferența specifică acestui David și Goliat în peisajul reprezentărilor cu această temă. Vom observa un David învingator al lui Antonio Pollaiuolo, un autoportret sub chipul lui David al lui Giorgione și în sfârșit, un David învingătorul lui Goliat de Nicolas Poussin.

Ceea ce atrage atenția încă de la început în textul biblic (Samuel I, 17) este o enumerare a trăsăturilor care îl individualizează pe Goliat filisteanul ce înfruntă singur oștirea israeliților:

“Atunci a ieșit un om din tabăra Filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat, era din Gat și avea o înălțime de șase coți și o palmă.

Pe cap avea un coif de aramă și purta niște zale de solzi în greutate de cinci mii de sicli de aramă.

Avea niște turetci de aramă peste fuioarele picioarelor și o pavăză de aramă între umeri.

Coada suliței era ca un sul de țesut și fierul suliței cântărea șase sute de sicli de fier. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui.”25 

Acesta este bărbatul pe care tânărul David, venit cu merinde pentru frații săi, soldați în armata lui Israel, îl va înfrunta. Enumerația are rolul de a accentua, de a scoate în evidență statura, puterea lui Goliat. Avem de-a face aici cu un climax, cu o aglomerare progresivă a trăsăturilor care ni-l înfățișează, ni-l fac vizibil pe uriaș. Acesta se autoexpune în fața unui public numeros, a unei armate întregi pe care o sfidează. Orgoliul său este de asemenea, nemăsurat: “Ce sunt câine, de vii la mine cu toiege? îi strigă lui David, când tânărul se apropie înarmat doar cu toiagul său de păstor, praștia și cele cinci pietre netede de râu în buzunarul tunicii.

Gestul exhibării, punerii în evidență a tuturor detaliilor staturii uriașe a lui Goliat, își găsește replica în prezentarea capului decapitat al acestuia în fața regelui Saul. Climaxul, aglomerarea ascendentă a trăsăturilor se transformă în anticlimax, răsturnare, așezare pe dos. Intensitatea impactului pe care lectura o are asupra cititorului se fondează tocmai pe acest procedeu retoric. Nu întâmplător toate cele patru lucrări plastice amintite, având ca temă episodul biblic David și Goliat, pleacă de la această figură existența în text pe care par a o ilustra. Între toate însă, tabloul lui Caravaggio se evidențiază printr-un patetism, patos exacerbat. Este un fel de a spune că intensitatea emoțională pe care textul literar o imprimă la lectură apare mai pregnant în textul vizual instituit de Caravaggio. El se implică atât de tare în istoria biblică încât aceasta îl implică la rândul ei, devenind faptul de a se citi pe sine, de a se descoperi într-o postură prescrisă. 

Iată de ce cazul lui Caravaggio este singular între reprezentările mitului biblic. Giorgione, prin autoportretizarea sub chipul lui David se apropie, rămânând totuși la distanță, care oricum există între David și Goliat, o distanță infinită, comprimată în mod brutal. Scena transmite însă o oroare secretă a cărei motivație rezidă, poate, în contrastul între dramatismul mișcării minime închipuite de firișoarele de sânge care se preling de sub barba filisteanului și imobilitatea capului așezat pe un suport. Aici expresia rece, impasibilă a lui David nu are nimic din compasiunea mută cu care tânărul pastor își privește victima în lucrarea lui Caravaggio.

Mult mai senine apar prelucrările temei de către Antonio Pollaiuolo și Nicolas Poussin. La primul, un David zvelt cu pletele și veștmântul într-o ordine oarecum prețioasă, părând a ascunde după piciorul drept sabia susținută cu niște degete delicate, are la picioare capul enorm al filisteanului. Acesta, cu o expresie împăcată, murdărește podeaua cu o pată aproape disimulată de tenta cărămizie. Dacă la Pollaiuolo sângele se resoarbe discret în podea, întreaga lucrare bazându-se pe varierea unui registru cromatic restrâns, același cărămiziu dând nota dominantă a întregii lucrări, diminuând astfel dramatismul scenei, la Caravaggio, roșul sângelui vine ca o precipitare a uzitării unei coloristici variate, în tonalități atenuate însă: albul tunicii plisate, înnodată la mijloc, verdele pantalonului bufant al lui David. Roșul apare ca o continuare neașteptată a negrului din fundal, caracteristic pentru “cea de a doua manieră”, revigorare iluzorie a culorii ce încetează să reprezinte, devenind sânge, instantaneizare în volum a curgerii, vitalitate țâșnind din arterele deschise.

În ceea ce privește lucrarea lui Poussin, dincolo de suprafața “transparent㔠a tabloului ni se înfățișează o scenă animată a încoronării lui David de către o figură alegorică a Victoriei care îi ține deasupra capului o cunună de lauri. Atenția este captată pe rând de freamătul jocului a trei amorași în colțul din dreapta al tabloului, de aripile deschise ale Victoriei pentru a se orienta ulterior către David. Acesta, cu o ținută demnă, sprijinindu-și mâna dreaptă pe mânerul sabiei, pare a aminti deja pe viitorul rege al Ierusalimului. Cu ochii țintuieste capul lui Goliat ce atârnă ca un trofeu. Dedesupt, armura uriașului în dezordine. Prin urmare, dacă la Caravaggio avem de-a face cu redarea momentului exhibării capului, valorificare exclusiv a anticlimaxului din textul biblic, la Poussin presupune parcurgerea unor etape diferite ale narațiunii picturale. Mai mult, privitorul are posibilitatea de a reconstitui firul istoriei ca reluare – dezordinea armurii lui Goliat trădează o ordine inițială ori ca anticipare – David va deveni rege.

Am rămas datori să răspundem la întrebarea privind semnificația autoportretului sub chipul lui Goliat realizat de Caravaggio. Vom primi aici ajutorul neașteptat al unui roman de Dominique Fernandez, o rescriere a vieții poetului și regizorului Pier Paolo Pasolini – Îngerul destinului. Dacă acceptăm ipoteza introdusă de Borges a reversibilității lecturii, a influenței operelor asupra operelor care le-au influențat, a unui spirit thlonian universal, dacă vom accepta de asemenea posibilitatea ca relația dintre opera lui Caravaggio și individul Caravaggio să fie analogă cu aceea dintre opera lui Pier Paolo Pasolini și individul Pier Paolo Pasolini pe care o introduce Dominique Fernandez26, vom putea interpreta tabloul pictat în jurul anilor 1610, plecând de la un roman contemporan.

Înainte însă de a identifica pe Caravaggio/Goliat cu Pier Paolo Pasolini, iar pe David cu Pino Broscoiul, o figură a faunei nocturne din Roma, conform rolurilor destinate de Dominique Fernandez: “Același instinct care mă îndreptase spre el sub arcadele din Piața Cinquecento îmi șopti că venise ceasul să-l împing pe scenă. Nici o sabie nu sclipea în mâna lui; în loc de tunica deșertului purta bluzonul suburbiilor; dar cum să nu-l recunoști după privirea lui îndepărtată, după buzele strânse într-o strâmbătură disprețuitoare și mica lui ureche roz care adună în ea tot sângele?”27, nu putem să nu observăm implicarea autobiografică a autorului în romanul sau. Personajul Pier Paolo Pasolini este un port-parole al romancierului, creator al psihobiografiei, punând în discuție aportul psihanalizei în materie de investigație scriitoricească și implicit al biografiei în deslușirea operei artistice: “În opoziție cu această modă care bântuie printre profesori și m-a îndepărtat definitiv de cariera universitară, metoda mea ar fi fost să privesc opera pictată de Caravaggio ca o cronică codificată a vieții sale […] Invențiile iconografice ale pictorului mă inițiau în reveriile sinucigașe ale omului. Descopeream atracția exercitată asupra unui mare creator, de către călăi de optsprezece ani.”28

În sfârșit, care este sensul cu care luminează romanul textul iconic pe care îl înglobează, pe care se sprijină totodată și pe care îl ia ca punct de referință, așa cum un anumit tip de roman are pretenția că se referă, că pleacă de la realitatea însăși? Identificarea, nu cu învingătorul, ca la Giorgione, ci cu învinsul, autoportretizarea în chipul însângerat al lui Goliat constituie un act de supremă umilință al revoltatului, teribilului, excesivului, colericului Caravaggio, este un gest suprem de ispășire: “Dorința mea cea mai tainică se realizase. Îmi lăsasem viața în mâinile cele mai nedemne s-o primească, restabilisem între Petru și Pavel echilibrul unui sfârșit odios, slujisem drept jucărie însângerată ardorii ucigașe ale unui imberb și pe cele ale omenirii.”29

Iată cum întregul orgoliu, de esență filisteană, am zice, al pictorului “venit pe lume pentru a distruge pictura”, după Poussin, insolența cu care a prezentat realitatea cea mai crudă, cea mai agresivă în picioarele murdare ale Sfântului Matei (în prima reprezentare a acestuia respinsă de comanditari), sfidarea pe care “nu poți să nu o remarci în enorma crupă a calului Sfântului Paul care astupa pânza în timp ce călărețul zace cu toate cele patru membre în sus”30, “imitarea prea îndeaproape a trupului umflat al unei moarte în Adormirea Maicii Domnului”31, etc., toate acestea sunt contrabalansate de acel braț al lui David după modelul anticlimaxului întâlnit în textul biblic și transformate în suprema umilință. Ușurarea de păcate este căutată astfel în actul cel mai violent cu putință: automutilarea. Chipul orgoliului devine astfel chipul însângerat, expus privirii celorlalți.

 Ce glumă mai sumbră decât aceasta, să faci să-ți fie manipulat, exhibat capul retezat. Umilință nesfârșită, neliniștită, ea însăși izvor nesecat, reluând perpetuu același traseu: orgoliu, contrabalansare, umilință agresivă în cele din urmă, neistovindu-se niciodată așa cum la nesfârșit continuă să țâșnească sânge din arterele deschise ale lui Goliat.

 Prin urmare, naturalul introducerii unei maniere cu totul originale de a picta își găsește corespondentul în îndrăzneala, superbia manifestată la nivelul alegerii subiectelor. Iată de ce sintagmele pe care le-am extras din textele lui Chastel și Colombier, care păreau că trimit exclusiv la subiect: autoportretizarea sub chipul lui Goliat, reușesc să ating㠓sensul intrinsec32 al picturii lui Caravaggio. “Umor sinistru”, “terribilità”, “stil excesiv și negru” sunt expresii, chiar dacă grăbite, ale fondului profund tragic al picturii caravaggești, un tragic fără soluție, “fără catharsis”33, “o pictură ca proces al existenței”, “ca angajament al propriului tip vital”, “viziune a lumii modelată la gândul morții”, “realism disperat religios”, arăta Giulio Carlo Argan. 

 

Bibliografie

 

 1. Argan, Giulio Carlo, 1974, De la Bramante la Canova, Ed. Meridiane, București.

 2. Bellori, Giovanni Pietro, 1975, Viețile pictorilor, sculptorilor și arhitecților moderni, Ed. Meridiane, București.

 3. Dallembach, Lucien, 1977, Le récit spéculaire, Essais sur la mise en abîme, Editions du Seuil.

 4. Grigorescu, Dan, 1982, Aventura imaginii, Ed. Meridiane, București.

 5. Marin, Louis, Etudes sémiologiques, Klincksieck, Paris.

  Détruire la peinture, Editions Galilée.

 6. Ortega y Gasset, 1972, Velázquez.Goya, Ed. Meridiane, București.

 7. Panofsky, Erwin, 1980, Artă și semnificație, Ed. Meridiane, București.

 8. Fernandez, Dominique, 1995, Îngerul destinului, Ed. Rao, București.

 9. Biblia de studiu, 1996,versiunea C. Cornilescu, București.

10. Dragomirescu, Gh. N., 1975, Mica enciclopedie a figurilor de stil, Ed. Științifică și Enciclopedică, București.

11. Encyclopaedia Universalis, 1985, Larousse, Paris.

12. Enciclopedia picturii italiene, 1974, Ed. Meridiane, București.

13. Tout l'oeuvre peint par Caravage, Flammarion.

14. Poussin, 1981, Ed. Meridiane, București.

15. Caravaggio, 1983, Ed. Meridiane, București.

 1 Enciclopedia Picturii Italiene, Editura Meridiane, București, 1974, traducere de C. Ioncică.

2 “Toute l’oeuvre peinte par Caravage”, Flammarion.

3 Bellori, Viețile pictorilor, Editura Meridiane, București, 1975.

4 André Chastel, Introduction.

5 G. P. Bellori,1975, pp. 247-249.

6 Erwin Panofsky, 1980.

7 Louis Marin, 1977, p. 85.

8 Louis Marin, 1977, p. 125.

9 L. Marin, 1977, p. 125.

10 G. P. Bellori, 1975, p. 251.

11 Giulio Carlo Argan, 1974.

 

12 Idem, p. 14.

13 Idem, p. 191.

14 Idem, p. 189.

15 Idem, p. 193.

16 Idem, p. 193.

17 A. Gide, Journal, apud L. Dallembach, 1977.

18 La Caravaggio am avea, dacă vrem, una din consecințele ultime ale retroacțiunii subiectului imaginat asupra subiectului care îl imaginează. Dacă ne vom închipui retroacțiunea ca pe un proces dinamic flux-reflux, exemplele picturale clasice de punere în abis: Soții Arnolfinii de Van Eyck și Meninele de Velázquez ar privilegia elementul flux, exhibând, chiar dacă într-un mod minim la Van Eyck – în oglinda convexă din fundal – operația de pictare, acțiunea propriu-zisă a pictorului asupra “subiectului”, pentru a ascunde răspunsul, replica acestuia, pe când Caravaggio ar accentua elementul reflux, influența retroactivă a obiectului manipulării, captarea de către subiect a subiectului care l-a imaginat, eliminând actul inițial, ceea ce disimulează calitatea de autoportret a picturii. Interesul lui Gide pentru elementul reflux, evident cel puțin prin teoretizarea “retroacțiunii” nu se manifestă ca la Caravaggio, care se portretizează Caravaggio în Goliat, la Gide confrun-
tându-ne doar cu portretul unui romancier, chiar dacă acesta scrie o carte omonimă cu aceea pe care o citim (Falsificatorii de bani) ori cu istoria scrierii unui roman a cărui identitate se schimbă în ultimul paragraf al său (Paludes – “mlaștini” devenind Polders – “indiguiri”). Prin urmare, deși apropiat, din principiu, de Caravaggio care oferă exemplul cel mai bulversant de retroacțiune, Gide rămâne într-o paradigmă căreia nu-i aparține totuși, aceea a prezenței în operă în ipostaza de creator, așa cum o fac Van Eyck și Velázquez, locul său gol în această succesiune fiind ocupat cu multă naturalețe tot de Caravaggio, prin apariția sa în operă în ipostaza Goliat. Dacă ar fi să deslușim o portretizare a identității înseși a lui Gide în personajele sale, aceasta nu ar putea fi decât una strict disimulată, o dată ce este dublă, în același timp Lafcadio Wluiki și Julius Baralioul (Pivnițele Vaticanului), caractere diferite, a căror raportare cu totul opusă în ceea ce privește chestiunea blazonului și a libertății în genere pare a reflecta ceva din preocupările creatorului lor. 

19 Idem, p. 131.

20 Idem, p. 121.

21Idem, p. 133.

 

22 Idem, p. 17.

23 Ortega y Gasset, 1972, p. 100.

24 Idem, p. 101.

25 Biblia de studiu, versiunea C. Cornilescu, București, 1996.

26 satisfăcând astfel o condiție formulată de Ihab Hassan – apud Câteva itinerare ale imaginii, în Grigorescu, 1982.

27 Dominique Fernandez, 1995, p. 535.

28 Idem, p. 218.

29 Op. cit. p. 540.

30 Pierre du Colombier, op. cit.

31 G. P. Bellori, op. cit.

32 Erwin Panofsky, 1980.

33 G. C. Argan, 1974, p. 197.


© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Dan GRIGORESCU, Alexandra VRANCEANU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: February, 2003