Pagina anterioara :: eBooks :: Cuprins :: Pagina de start :: Despre autor :: Pagina urmatoare

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul V

Texte reprezentative pentru corespondenţa comercialã

Scrisori cãtre furnizori

Stimaţi domni,

Am luat la cunoştinţã cu interes şi admiraţie rezultatele deosebite obţinute de compania dumneavoastrã în producerea fibrelor acrilice.

Întrucât profilul activitãţii noastre îl reprezintã ţesãturile sintetice, am dori sã primim, de la biroul dumneavoastrã comercial, un catalog cu mostre şi preţuri.

Anexãm alãturat cererea noastrã de ofertã pentru a vã uşura activitatea de selectare a anumitor produse în vederea întocmirii catalogului solicitat de noi.

Sperãm într-o colaborare profitabilã de ambele pãrţi, vã asigurãm de toatã consideraţia noastrã.

Secretar, Director,

*

* *

Stimate domn,

Reprezentãm tânãra editurã... şi ne adresãm dumneavoastrã în vederea stabilirii termenilor unei viitoare colaborãri.

Avem pregãtite spre tipãrire câteva titluri de carte şi ne intereseazã oferta de preţ pe care ne-o puteţi face, ţinând cont de urmãtorii parametri tehnici:

a) nr. pagini = 352
b) coperta = carton gros, policromie
c) dimensiune = 14,8/21 cm
d) hârtie = offset Brãila 80 g/mp
e) culori = 4 + celofan (1 culoare)
f) tiraj = 3.000 exemplare

În speranţa unei colaborãri viitoare aşteptãm rãspunsul dumneavoastrã.

Secretar, Director,

 


Stimatã domnişoarã,

Am avut posibilitatea sã studiem cu atenţie propunerile dumneavoastrã în legãturã cu modernizarea activitãţii noastre de birou şi am hotãrât sã adoptãm programul pe care l-aţi schiţat.

Anexãm alãturat cererea noastrã de ofertã cu solicitarea de a ne trimite cât mai curând lista de preţuri. Menţionãm cã, din motive de ordine interioarã, ne vedem nevoiţi a lua o decizie pânã la sfârşitul lunii.

Grãbiţi-vã sã fiţi dumneavoastrã cei aleşi şi vã asigurãm cã vom avea o colaborare fructuoasã.

Secretar,

Cu respect,
Director,

*

* *

În atenţia domnului director

Ion Marinescu,

Planurile noastre de redecorare a sãlii de consiliu au fost definitivate şi am hotãrât sã demarãm lucrãrile de reamenajare, folosind plafonul dumneavoastrã, conform estimãrii dumneavoastrã nr. 56 din 30 iulie.

Vã rugãm sã ne comunicaţi dacã puteţi aduce echipamentul de lucru şi la ce datã intenţionaţi sã începeţi activitatea. Dorim, bineînţeles, ca totul sã fie în ordine, pânã la prima întrunire în sala de consiliu.

Ţinând cont cã nu avem la dispoziţie pentru decizie decât 8 (opt) zile, vã rugãm sã ne contactaţi şi sã ne prezentaţi oferta dumneavoastrã.

Sperãm cã vom avea o colaborare fructuoasã.

Secretar,

Cu adânc respect,
Director,

*

* *

Ofertã

În atenţia d-lui Nael S. Tawfiq

Ofertã nr. 142/30.07.1999

În urma discuţiei avute cu Dumneavoastrã, vã transmitem oferta de preţ pentru cutii:


Asigurându-vã de calitatea serviciilor noastre şi menţionând faptul cã noi colaborãm în prezent cu 320 de edituri de stat şi particulare, sperãm sã primim un rãspuns favorabil care sã permitã începutul colaborãrii noastre de duratã.

Secretar,

Cu deosebitã stimã,
Director,

*

* *

Cãtre Departamentul Comercial

Ofertã nr. 525/15.09.1999

În urma discuţiei avute cu Dumneavoastrã, vã trimitem oferta de preţ pentru urmãtoarele cãrţi de care v-aţi arãtat interesaţi:

Secretar,

Cu respect,
Director,

 

Confirmarea primirii comenzii

Stimate domn,

Este o mare plãcere pentru noi sã vã urãm bun-venit în rândurile mereu crescânde ale clienţilor firmei noastre. Fiţi sigur cã prima dumneavoastrã comandã pe care am primit-o azi-dimineaţã, se va bucura de atenţia noastrã promptã.

Vom lansa imediat în producţie comanda dumneavoastrã şi vã vom anunţa cât mai curând posibil data expedierii.

Dacã aveţi vreo întrebare sau dacã doriţi sã ne sugeraţi vreo îmbunãtãţire a produsului nostru, vã rugãm sã ne contactaţi.

Încã o datã, vã mulţumim.

Secretar,

Cu stima,
Director,


Stimaţi domni,

Vã mulţumim pentru alegerea fãcutã şi vã garantãm, încã o datã, succesul pe care îl veţi obţine folosind produsele noastre.

Comanda dumneavoastrã a şi fost lansatã în producţie azi-dimineaţã şi supraveghem îndeaproape desfãşurarea operaţiunilor pentru a obţine calitatea cerutã de dumneavoastrã.

Asigurându-vã cã produsele vor sosi la dumneavoastrã în termenul prevãzut contractual, noi vã dorim o activitate cât mai fructuoasã. Vã vom anunţa cât de curând posibil data expedierii.

Încã o datã, multe mulţumiri.

Secretar,

Cu adânc respect,
Director,

*

* *

Confirmarea sugestiilor

Stimatã doamnã,

Ne bucurã în mod deosebit alegerea dumneavoastrã de a cumpãra din magazinul nostru.

Vom ţine cont de sugestiile dumneavoastrã referitoare la modificarea formei ambalajului şi vã mulţumim pentru atenţia acordatã produselor noastre. Ne-aţi dat câteva idei preţioase pe care le vom supune spre studiu specialiştilor noştri din departamentul Design.

Am fi încântaţi ca produsele noastre sã vã satisfacã cerinţele în continuare, iar dumneavoastrã sã continuaţi a face parte din marea familie a cumpãrãtorilor noştri.

Vã mulţumim, încã o datã, pentru osteneala de a ne scrie despre produsele noastre.

*

* *

Stimatã domnişoarã,

A fost, într-adevãr, foarte amabil din partea dumneavoastrã sã ne scrieţi despre produsele noastre. Firma Suchardine are o veche tradiţie în a satisface şi cele mai rafinate gusturi.

Vom supune spre analizã şi cercetare sugestiile venite din partea dumneavoastrã. Vã asigurãm cã laboratoarele noastre vor gãsi o soluţie optimã de care veţi fi foarte mulţumitã, atât dumneavoastrã cât şi restul clienţilor diabetici. Vã mai asigurãm cã, în produsele noastre, veţi gãsi cea mai bunã calitate datoritã ingredientelor naturale şi fine pe care le întrebuinţãm. Ne bucurãm cã vã numãraţi printre clienţii firmei noastre şi, de aceea, sugestiile dumneavoastrã vor fi luate în consideraţie în procesul de producţie.

Pânã atunci, vã mulţumim pentru osteneala de a ne fi scris.

Corespondenţa cu clienţii

Stimaţi domni,

Activitatea intensã a companiei dumneavoastrã necesitã, cu siguranţã, produse de biroticã de calitate şi la un preţ avantajos.

Ştim cât timp se pierde cu achiziţionarea acestora, deoarece nu întotdeauna puteţi gãsi tot ce doriţi în timp scurt şi în condiţii profitabile. Ca sã nu mai amintim despre acele total neplãcute momente când, fãrã sã vreţi, descoperiţi cã anumite produse vi s-au terminat din stoc. Imaginea în faţa partenerului de afaceri are de suferit.

Vã scutim de toate aceste neplãceri.

Vã trimitem alãturat un catalog cu toate produsele noastre, însoţite de lista de preţuri corespunzãtoare fiecãrui produs. Menţionãm cã facem DISCOUNT. Citiţi cu atenţie paragraful 5 din catalog pentru detalii.

Alãturãm şi o notã de comandã pe care o puteţi completa şi trimite prin fax.

Operativ şi de succes! Grãbiţi-vã! Stoc limitat pânã la data de 21 octombrie 1999!

*

* *

Stimaţi clienţi

Cunoaştem activitatea intensã a fabricii dumneavoastrã de mobilã din mass-media. Ne dãm seama, în consecinţã, cã necesarul de materie primã de calitate poate deveni o problemã în cazul aglomerãrii comenzilor.

Vã venim în ajutor.

Vã oferim furnir de cea mai bunã esenţã şi calitate la preţuri avantajoase, fapt pentru care anexãm lista de preţuri. Veţi fi, de asemenea, interesaţi sã aflaţi cã oferim

DISCOUNT

despre care puteţi afla detalii, luând legãtura cu biroul nostru comercial. În cazul în care condiţiile de colaborare vã intereseazã, alãturãm o notã de comandã pe care o puteţi completa şi trimite prin fax.

Profitaţi de ocazie.

Urmaţi exemplul fabricii de mobilã... care, aprovizionându-se de la noi, a ajuns la capacitatea de a onora atât comenzi interne, cât şi din strãinãtate.

În speranţa unei bune colaborãri, vã asigurãm de toatã consideraţia noastrã.

Scrisori de menţinere

Suchardine

mi-e dor de tine!

Certificat de calitate

Toate produsele Suchard sunt fabricate dupã reţetele Suchard originale, folosind cele mai fine ingrediente Kraft Jacob Suchard sperã cã vã veţi bucura din plin de acest produs de ciocolatã.

Producerea unei ciocolate de calitate este scopul tuturor celor de la Suchard. Acest produs pleacã de la noi într-o stare perfectã. Dacã din orice motiv nu sunteţi pe deplin mulţumit de calitatea acestui produs, vã rugãm sã ne anunţaţi.

Returnaţi-ne acest pachet cu tot ce conţine, menţionând unde şi când a fost cumpãrat, precum şi data de expirare. În schimb, noi vã vom trimite o altã cutie de praline.

Mulţumim.

Reclamaţii, remedieri

Stimate domn,

Suntem dezolaţi sã aflãm cã stocul trimis de dumneavoastrã prezintã defecţiuni de fabricaţie, vã împãrtãşim sentimentele şi vã dãm întru-totul dreptate sã fiţi nemulţumiţi. Faceţi parte dintre clienţii noştri fideli şi dorim sã vã reamintim cã pe parcursul colaborãrii noastre, niciodatã nu s-a petrecut un asemenea fapt nefericit.

Ne asumãm, însã, întreaga responsabilitate şi dorim sã fiţi în continuare mulţumiţi de noi. De aceea, vã anunţãm cã veţi fi contactaţi de reprezentantul filialei noastre din Brãila care va întocmi, în numele şi cu acordul nostru, actele de retur, urmând ca, în cel mai scurt timp, sã beneficiaţi de stocul prevãzut contractual.

Mulţumim.

 

Stimaţi domni,

Ne pare rãu sã semnalãm o nefericitã eroare ivitã cu ocazia recepţionãrii mobilierului comandat de noi. Suntem, totuşi, convinşi cã veţi gãsi o soluţie de remediere, având în vedere cã:

a) ne-am achitat de obligaţiunile financiare, vãrsând în contul dumneavoastrã bancar contravaloarea mobilierului comandat, la preţul stabilit contractual (conform facturii fiscale nr. ______ şi ordinului de platã nr. ______);
b) am plãtit transportul mobilierului.

Anexãm procesul verbal de constatare semnat de noi şi contrasemnat de delegatul dumneavoastrã, persoanã care a asistat la operaţiunea de recepţie marfã.

Vã reamintim cã mobilierul era destinat amenajãrii spaţiilor de clasã din facultatea noastrã particularã care îşi va începe activitatea universitarã la 1 octombrie, peste 10 zile.

Sperãm într-o rezolvare favorabilã şi onestã a acestei probleme.

Secretar,

Cu respect,
Director,

Stimatã domnişoarã,

Regulamentul interior al companiei noastre este sã restituim preţul oricãrei haine care ne este returnatã în termen de 10 zile de la cumpãrare, în cazul când motivul returnãrii este deficienţa în procesul de fabricare sau finisare.

Dacã, aşadar, ne veţi aduce rochia la unul dintre magazinele noastre, împreunã cu bonul de cumpãrare, vom fi bucuroşi sã v-o înlocuim cu alta sau sã vã restituim preţul în întregime.

Secretar,

Cu respect,
Director comercial,

Scrisori cãtre personal

(adresate noilor angajaţi spre a-i informa despre programul şi condiţiile de lucru, sau adresate candidaţilor respinşi la interviu organizat de companie, sau redactate în scopul felicitãrii angajaţilor pentru diferite ocazii: Crãciun, promovãri pe plan profesional, pensionare etc. Aceste scrisori pot, de asemenea, conţine date despre noul program de lucru, salariu, orar etc.).

Stimatã domnişoarã,

Ne pare rãu sã vã anunţãm cã cererea dumneavoastrã pentru funcţia de redactor-şef al departamentului social-economic nu a avut succes.

Suntem, însã, încredinţaţi cã perseverând veţi reuşi sã obţineţi rezultate frumoase în cariera spre care nãzuiţi.

Vã mulţumim cã aţi participat la concurs şi vã urãm succes în activitatea dumneavoastrã viitoare.

Secretar,

Director,

Stimate domn,

Referitor la interviul pe care ni l-aţi acordat pe data de 15 martie în legãturã cu funcţia de director administrativ, am dori acum sã vã invitãm la o întâlnire cu directorul nostru general, domnul Victor Georgescu.

Va avea loc o discuţie principialã, în urma cãreia consiliul de conducere va decide numirea dumneavoastrã în funcţia scoasã la concurs.

Vã urãm succes în continuare şi vã aşteptãm.

*

* *

Stimaţi angajaţi,

Având în vedere afluenţa mare de cetãţeni strãini în magazinele noastre şi ţinând cont de dorinţa firmei noastre de a satisface cerinţele clienţilor noştri, am organizat, începând de la data de 4 iunie cursuri intensive de limba francezã, limba englezã, limba italianã, limba germanã.

Doritorii sunt rugaţi sã se adreseze şefului de sector care va întocmi liste cu numele şi tura de lucru.

Cursurile se vor organiza în urmãtoarele condiţii:

a) înaintea turei de lucru (pentru schimbul II şi III);

b) dupã tura de lucru (pentru schimbul I);

c) cursanţii nu vor plãti taxã de şcolarizare, dar îşi vor pierde dreptul de a urma cursurile dupã douã absenţe consecutive;

d) cursanţii care vor absolvi cursurile cu medii de 8, 9 şi 10 vor fi bonificaţi lunar la salarii.

Direcţiunea,

Stimaţi angajaţi,

Vã reamintim cã este timpul sã vã faceţi controlul medical anual la Centrul de Expertizã Medicalã şi Recuperare a forţei de muncã.

Rezultatele analizelor şi certificatele medicale obţinute vor fi depuse la cabinetul medical din incinta institutului nostru pânã la data de 25 decembrie.

Vã mulţumim.

Direcţiunea,

Anunţurile trebuie scrise într-un stil plãcut şi clar pentru a nu suna precum nişte ,,ordine superioare". Cunoscând câte ceva despre psihologia umanã, vom şti cã oamenii nu pot fi conduşi nici cu forţa, nici cu sarcasmul. Marea majoritate a societãţilor abordeazã un ton arogant şi oficial (ce nu ţine de corespondenţa subiectivã), ceea ce face ca anunţul sã nu fie respectat. Mesajul, deci, nu a fost receptat, iar efortul lui E s-a dovedit a fi inutil.

Stimaţi angajaţi,

Veţi afla, cu plãcere, cã orarul de varã, deşi mãrit cu încã douã ore, va fi plãtit la tariful pentru ore suplimentare astfel:

a) ateliere: de luni pânã vineri: 6,30-16,30

sâmbãtã: 8,30-16,30

b) birou: de luni pânã vineri: 8,30-17,30

sâmbãtã: 9,30-17,30

Programul nou va intra în vigoare începând cu 1 iunie.

 

Important!

Închiderea anualã

Întrucât furnizorii noştri au avut amabilitatea sã ne transmitã prin fax lista concediilor stabilite în companiile lor, vã rugãm sã acţionaţi în consecinţã referitor la viitoarele concluzii:

Societatea X: douã sãptãmâni (1-15 august)

Societatea Y: douã sãptãmâni (30 august-14 septembrie)

Societatea Z: o sãptãmânã (1-15 iulie)

Societatea W: douã sãptãmâni (15 iulie-7 august)

Societatea Q: trei sãptãmâni (1-21 august)

Deoarece în perioada 1 iulie-14 septembrie furnizorii noştri vor fi în concediu, vã rugãm sã vã planificaţi concediile de odihnã corespunzãtor pe schimburi în perioada sus menţionatã.

Fiecare atelier trebuie sã pãstreze minim 3 angajaţi activi.

Mulţumim.


La mulţi ani!

Compania noastrã are plãcerea sã anunţe organizarea unei festivitãţi cu ocazia Crãciunului, la care sunt invitaţi toţi angajaţii cu copii pânã la vârsta de 14 ani.

Deoarece Moş Crãciun va oferi daruri, vã rugãm sã transmiteţi pânã vineri 10 decembrie a.c. numele, prenumele şi data exactã a naşterii copilului.

Aşteptãm voluntari care sã se ocupe de organizarea festivitãţii.

Important!

Veţi afla cu interes şi plãcere cã, începând de mâine, 11 iulie a.c., compania noastrã va deschide urmãtoarele unitãţi de servicii publice destinate în exclusivitate angajaţilor proprii:

a) cantinã (etajul IV) cu program de funcţionare: 8,00-19.00;

b) coafor, frizerie (parter, dreapta) cu program de funcţionare: 9,00-12,30.

Preţuri avantajoase, servicii de

CALITATE

Angajaţii care vor beneficia de serviciile salonului coafor/frizerie, vor recupera timpul nelucrat rãmânând peste program.

Salarii

Pentru securitatea veniturilor noastre

şi

Pentru viitorul vostru

Compania noastrã a hotãrât ca salariile sã fie lunar depuse în contul personal al fiecãrui angajat. Vã rugãm, de aceea, sã prezentaţi biroului contabil pânã marţi, 15 martie, urmãtoarele date:

a) numele complet şi adresa bãncii (filiala) unde aveţi deschis cont personal;

b) numãrul de cont.

Persoanele care nu şi-au deschis încã un cont personal, sunt rugate sã ia legãtura cu dl. Pleşoiu, contabilul-şef al companiei noastre.

 

Stimaţi colegi,

Întrucât doar câteva zile ne mai despart de încheierea acestui an calendaristic, editura noastrã îşi propune sã achiziţioneze din timp materialele necesare şi rechizitele pentru fiecare secţie în parte.

Vã rugãm, de aceea, ca în urmãtoarele câteva zile, fiecare secţie sã alcãtuiascã lista cu necesarul de rechizite şi alte materiale. Listele vor fi depuse la domnişoara Radu.

La începutul sãptãmânii viitoare, fiecare secţie va primi ceea ce a solicitat, în aşa fel încât Editura sã-şi desfãşoare activitatea în plinã forţã din chiar prima zi de lucru a anului 2000.

Direcţiunea,

Corespondenţa cu organele ierarhic superioare

S.C. Fischer
tel._______,
fax_______
telex mobil
Sediul

Cãtre Agenţia Naţionalã pentru Privatizare

Strada__________________

Vã comunicãm prin prezenta hotãrârea unitãţii noastre de a fuziona cu societatea_________ cu sediul _________conform articolului ____

Vã trimitem alãturat:

a) copie dupã procesul verbal al adunãrii generale din data de... în care s-a votat fuziunea celor douã societãţi şi condiţiile de fuzionare;

b) copie dupã extrasele de cont ale celor douã unitãţi comerciale;

c) copie dupã ultimul bilanţ efectuat de fiecare dintre cele douã unitãţi.

Susţinem acţiunea de fuzionare cu urmãtoarele argumente:

- schimb de experienţã;

- introducerea de noi metode de lucru;

- creşterea rentabilitãţii produselor noastre;

- creşterea cifrei de afaceri.

În baza documentelor menţionate şi a decretului lege în vigoare, vã rugãm sã ne comunicaţi data efectuãrii expertizei de cãtre Comisia Generalã de Experţi.

*

* *


Agenţia Naţionalã pentru Privatizare
7000, Bucureşti, Strada Libertãţii, 144
telefon ______, fax_______
nr. 8252/14 mai 1999

Acord nr. 815/14 mai 1999
privind acordarea concesiunii

Pe baza referatului Consiliului de Experţi ai Agenţiei Naţionale pentru Privatizare întocmit în urma condiţiilor de susţinere a licitaţiei din data de _______ privind concesiunea domeniului _______ deţinut de concedentul _________ obţinut de concesionarul ________, precum şi a documentelor oficiale:

- H.G. nr. _______

- studiul tehnico-economic

- aprobarea Guvernului pentru licitaţii şi conţinutul caietului de sarcini

Având în vedere cã oferta solicitantului de mai sus constând în:

- preţul concesiunii_________

- alte condiţii ______________

asigurã câştigarea licitaţiei conform procesului verbal încheiat la data de___

Agenţia Naţionalã pentru Privatizare acordã concesiunea ________

concedent____________

concesionarul__________

Prezentul acord intrã în vigoare la data de_________

Corespondenţa de bancã

Fişã cu specimene de semnãturi
Unitatea____________
____________________

Cãtre
Banca_______________
Sucursala (filiala)_______

Vã comunicãm prin prezenta specimenele de semnãturi împreunã cu amprenta ştampilei, valabile de la data de...

Totodatã, certificãm semnãturile autorizate sã dispunã de cont, menţionate pe verso.

Conducãtor unitate, Contabil şef,


Cerere de deschidere a contului
Unitatea_________
________________

Cãtre
Banca_____________
Sucursala (filiala)____

Pentru efectuarea operaţiunilor decurgând din îndeplinirea sarcinilor noastre, vã rugãm a ne deschide un cont curent în conformitate cu normele bãncii...

Separat, vã mai rugãm sã ne deschideţi şi urmãtoarele subconturi___

În acest scop, depunem urmãtoarea documentaţie, cerutã de normele Bãncii_________

a) dovada înregistrãrii la organele de stat;

b) actul care conferã conducerii unitãţii noastre dreptul de a dispune de cont;

c) fişa cu specimenele de semnãturi, având aplicatã amprenta ştampilei care se pune pe documentele ce se prezintã la bancã.

Conducãtor unitate, Contabil şef,

*

* *

Scrisoare de garanţie

Banca_____________
Sucursala (filiala)____
Data emiterii__________
Data expirãrii valabilitãţii

Cãtre______________

(denumirea plãtitorului)

Confirmãm prin prezenta cã la cererea dv. se garanteazã plata în favoarea________ (furnizorul) pânã la concurenţa sumei de______ pe o perioadã de... zile, pentru urmãtoarele livrãri de mãrfuri (prestãri servicii, executãri lucrãri) în conformitate cu contractul nr....

Decontarea se va efectua conform normelor generale de platã cu facturã.

Prezenta scrisoare de garanţie a fost întocmitã în trei exemplare astfel: 1 pentru solicitant şi 2 pentru bancã.

*

* *

Acceptarea
Unitatea debitoare ______________
_
Cãtre
Banca____________
Sucursala (filiala)____

Acceptãm prin prezenta ca firma________cu sediul_______ sã ridice din banca_________ suma de_________ care reprezintã contravaloarea mãrfurilor (serviciilor, lucrãrilor efectuate) conform contractului_______ din____________

Suma va fi ridicatã de cãtre una dintre urmãtoarele persoane care a fost menţionatã prin fişa cu specimene de semnãturi.

Vã mulţumim pentru ajutorul acordat şi sperãm sã colaborãm la fel de fructuos în viitor.

Conducãtorul unitãţii,

*

* *

Corespondenţa cu societãţile de asigurãri

Societatea de asigurãri
__________________

Asigurarea facultativã complexã a gospodãriilor private

Direcţia judeţeanã___________

Contract de asigurare nr. ________

Reînnoirea contractului nr._______ expirat la data de_______ Asigurare suplimentarã la contractul nr._________

Societatea de asigurãri______ în temeiul regulamentului nr.______ al condiţiilor de asigurare suplimentare la acesta şi în baza declaraţiei de asigurare, precum şi în schimbul plãţii primei, asigurã facultativ bunurile din gospodãria cetãţeanului________ din oraşul______ strada_______ nr.___, precum şi pentru cauzele arãtate în contract, pe timp de_____ începând dupã 5 zile de la ora 24 a zilei în care s-au plãtit primele de asigurare, iar în caz de reactualizare, de la data expirãrii asigurãrii ce se reactualizeazã.

Prima de asigurare anualã... (suma) s-a achitat la data... anul...

Declar cã am luat cunoştinţã de regulamentul privind asigurarea facultativã complexã a gospodãriilor cetãţenilor, de condiţiile de asigurare suplimentare la acestea şi am primit contractul de asigurare.
Data Semnãtura asiguratului

Corespondenţa cu organele de justiţie

Întâmpinare

S.C_________
Adresa_______
(pârât)
Nr._____ data________

Cãtre
Tribunalul Municipiului Bucureşti

Dosar civil nr.____ /1999
Termen______________

S.C. adresa (cu sediul)________ înfiinţatã prin decizia nr._____ la data_______, la recursul formulat de reclamantã, înaintãm prezenta

ÎNTÂMPINARE

prin care vã asigurãm a respinge ca nefondat recursul declarat împotriva sentinţei nr.____ a instanţei de fond şi a menţine sentinţa actualã ca fiind temeinicã şi legalã în baza urmãtoarelor MOTIVE:

Reclamanta - recurentã prin acţiunea sa, pretinde obligarea noastrã la plata sumei de_______ reprezentând diferenţa de preţ datoratã majorãrii iniţiate de Centrala de Fibre acrilice Sãvineşti, conform decretului nr.___

Având în vedere cã majorarea a survenit dupã încheierea contractului (vezi copie anexã 1) la 25 de zile, iar noi, ca S.C. sponsor (vezi copie certificat anexã 2) am devenit scutiţi de orice taxã suplimentarã ori majorare de la data de______ şi nu ne vedem obligaţi a plãti nici o sumã peste cea prevãzutã în contract.

Menţionãm, de asemenea, cã la data de______ s-a fãcut referire la calitatea de sponsor a firmei noastre (vezi copie anexã 3), calitatea comunicatã reclamantei prin scrisoarea înregistratã cu nr.______ (vezi copie anexã 4).

În concluzie, vã rugãm a respinge recursul solicitat ca nefondat şi a menţine sentinţa atacatã ca fiind temeinicã şi legalã. Cu reprezentarea noastrã pe cale legalã delegãm pe dl_______, avocatul firmei noastre.

Încheiere de autentificare
nr._______

Anul 199___ unamienouãsutenouãzecişi_____ luna____ ziua___

În faţa mea_______ notar de stat s-a prezentat_______ care a consimţit la autentificarea acestui înscris şi a semnat exemplarele lui.

Se autentificã acest înscris.

Taxa de timbru în sumã de lei... s-a achitat în timbre, anulate pe exemplarul de arhivã şi cel eliberat pãrţii.

Notar de stat,

___________

*

* *

Corespondenţa cu instituţiile sistemului financiar

Proces verbal de constatare a insolvabilitãţii

rol nr.________

Anul____ luna______ziua_______

În baza_________

Având în vedere cã debitorul__________ cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea________ str.__________ are de platã suma de_______, menţionãm:

Pentru urmãrirea şi încasarea acestor sume, s-au luat de noi urmãtoarele mãsuri:

a) s-au fãcut cercetãri la ultimul domiciliu cunoscut al debitorului şi
s-a constatat cã__________

b) s-au cerut relaţii de la unitãţile cunoscute de noi, unde debitorul a lucrat în ultimii 3 ani şi ni s-a comunicat cã___________

În urma cercetãrilor şi constatãrilor de mai sus, rezultã cã debitorul se încadreazã în dispoziţiile________ şi este insolvabil, întrucât_______

Prezentul proces verbal s-a încheiat în... exemplare, din care_____

Corespondenţa cu unitãţile de transport

Comandã

S.C.____________
Sediul __________
Nr.______ data___

Cãtre
Regionala C.F. Cluj
Secţia E.C.M. (exploatare, comercial, mişcare)

Alãturat vã trimitem comanda pentru prestaţiile de transport între Staţia ECM Cluj şi unitatea noastrã. La întocmirea contractului, vã rugãm sã ţineţi seama de zilele de sâmbãtã şi duminicã, zile în care unitatea noastrã nu funcţioneazã.

Vã mulţumim pentru colaborare.

Director adjunct, Şef birou desfacere,

*

* *

Corespondenţa comercialã a întreprinderilor particulare

Contract de credit
Încheiat astãzi____________

Între Banca________ Sucursala (filiala)________ cu sediul_______ reprezentatã prin________ director, ______ şef serviciu credite şi______ şef serviciu contabilitate, pe de o parte, şi______ legitimat cu BI seria____ nr.____ eliberat de________ la data de______, denumit în contract ,,debitor", a intervenit urmãtorul contract:

1. Banca acordã debitorului un credit pe termen de... în sumã de... care va fi utilizat numai pentru...

2. Creditul se acordã astfel:

- integral la data de...

- pe mãsura necesitãţilor determinate de efectuarea cheltuielilor.

3. Debitorul se obligã:

- sã foloseascã creditul numai pentru scopul menţionat;

- sã restituie bãncii creditul primit plus dobânda legalã la termenul şi în sumele prevãzute astfel:

4. Creditul se poate rambursa şi înainte de scadenţã, în întregime sau parţial, în care caz banca va recalcula dobânzile în mod corespunzãtor.

5. La creditul primit, debitorul plãteşte o dobândã de... % anual.

6. Debitorul se obligã sã garanteze sumele împrumutate potrivit Legii, astfel: ... (se înscriu corect garanţiile aduse în ordine, astfel încât suma acestora sã fie cu 10-20% mai mare decât creditul acordat, inclusiv dobânda).

7. Banca are dreptul sã verifice existenţa fapticã a bunurilor depuse în gaj.

Reprezentanţii bãncii Debitorul

Garanţi: Nume________ BI________ Domiciliul ____________

Note şi referate privind diverse aspecte ale activitãţii
S.C.______________
Sediul____________
Telefon___________
Nr._____ data_________

Decizie

Având în vedere lipsurile de... lei constatate la inventarul din data____ la sediul unitãţii din______ de cãtre împuterniciţii în drept______, contabil şi________ merceolog principal, în baza art._____ alin______

DECID

Sancţionarea gestionarului unitãţii controlate cu suma de______ lei cu titlul de fraudã, sumã ce va trebui restituitã pânã la data de________ În tot acest interval, conducãtorul unitãţii va supraveghea returnarea la timp a sumei datorate şi va anunţa organele financiare în drept, în cazul nerespectãrii prezentei decizii.

*

* *

Ordin circular

Nr.______ din________

Cãtre
Toate unitãţile,

În baza informaţiilor primite din partea persoanelor autorizate, se constatã o stare generalã necorespunzãtoare în ceea ce priveşte pãstrarea şi expunerea mãrfurilor în magazine, iar pentru înlãturarea acestor neajunsuri comitetul de direcţie a hotãrât sã ia urmãtoarele mãsuri:

- atrage atenţia tuturor şefilor de unitãţi şi salariaţilor acestora sã ia toate mãsurile pentru expunerea corespunzãtoare a mãrfurilor,

- personalul unitãţilor va asigura curãţenia, la plecare şi ori de câte ori se simte necesar (în local, pe trotuare din zona adiacentã, pe terase).

Director,

S.C.___________
Sediul__________
Telefon__________
S.C.___________
Sediul__________
Telefon__________

Protocol

Încheiat astãzi_______ între_______________ în calitate de predãtor şi_______ în calitate de primitor.

Predãtorul este reprezentat de dl____________ Primitorul este reprezentat de dl_____________

Predarea s-a fãcut ca urmare a inventarelor faptice efectuate unila-teral de comisii de inventariere numite de...

În urma inventarierii faptice s-au predat mãrfuri în valoare de_______ şi ambalaje în valoare de___________

Prezentul protocol s-a încheiat în____ exemplare.


Pagina anterioara :: eBooks:: Cuprins :: Pagina de start:: Despre autor :: Pagina urmatoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This books was first published on paper at the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575.
 Comments to: Olga BALANESCU-  Last update: July, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU    
Recommended resolution: 1024x768 px.