Pagina anterioara :: eBooks :: Cuprins :: Pagina de start :: Despre autor :: Pagina urmatoare

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie lingvisticã

1. BÃLÃNESCU, OLGA. Jurnalul intim în literatura românã. Editura Paco, Bucureşti, 1998.

2. BÃLÃNESCU, OLGA. Limbajul comercial în româna contemporanã. Analele Universitãţii Bucureşti, Anul XLXI, 1997.

3. BOIA, AUREL. Corespondenţa şi stenodactilografia. Editura Didacticã şi Pedagogicã R.A., Bucureşti, 1993.

4. BIDU-VRÂNCEANU, ANGELA. Relaţiile dintre limbajele tehnico-ştiinţifice şi limbajul literar standard. Limbã şi literaturã, 3-4, 1990.

5. BOSTICCO, MARY. Scrisori de afaceri. Bucureşti, Editura Tehnicã, 1992.

6. BRONON, P. - LEVINSON, STEPHEN. Universals in Language Usage. Politeness Phenomena. În Goody, E. N. (ed.) Cambridge, Cambridge University Press, 1978.

7. BURDEA, SILVIA. Metodica predãrii francezei tehnice. Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 1986.

8. BUCÃ, MARIUS - EVSEEV, IVAN. Probleme de semasiologie. Editura Facla, 1976.

9. BULGÃR, GHEORGHE. Studii de stilisticã. Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 1971.

10. CHARRONO, VEDA. Linguistic. Theory and the Study of Legal and Bureaucratic Language. Washington, D.C., 1991.

11. COTEANU, ION. Elemente de lingvisticã structuralã. Cap. Structura stilisticã a limbii. Editura Ştiinţificã, Bucureşti, 1967.

12. COTEANU, ION. Stilistica funcţionalã a limbii române. Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1973, vol. I.

13. COTEANU, ION. Ipoteze pentru o sintezã a textului, în SCL, XXIX, 1978.

14. DIACONESCU, PAULA. Elemente de istorie a limbii române literare moderne. ParteaI, Cap. Structura stilisticã a limbii, Universitatea Bucureşti, 1947.

15. DIACONESCU, PAULA. O nouã direcţie în cercetarea limbii române: didactica limbajelor de specialitate, în Analele Universitãţii Bucureşti, Limba şi literatura românã, XXXVIII, 1974.

16. DICKERSON, TEED. The Interpretation and Application of
Status
. Boston, Toronto, 1975.

17. DUCROT, OSWALD - SCHAEFFER, JEAN MARIE. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului. Editura Babel, Bucureşti, 1996.

18. FIILLMORE, CHARLES. Pragmatics and the Description of the Discourse, în Cole, P. (ed.), 1981.

19. FIROIU, AUREL. Corespondenţa în limba francezã. Editura Tehnicã, Bucureşti, 1982.

20. GALIS, LIVIA-KOLESNIKOVA, NADEJDA-NÃSTÃSESCU, VIOLETA-TURCU, FULVIA. Corespondenţa comercialã în limba englezã, Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 1981.

21. GHEţIE, ION. Introducere în studiul limbii literare române. Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, Bucureşti, 1982.

22. GRICE, H. P. Logic and Conversation, în Cole, P., Morgan, J. L. (eds.), 1975.

23. GUILBERT, LOUIS. La spécificité du terme scientifique et technique, în Langue Française, 1973, nr. 17.

24. HRISTEA, THEODOR. Sinteze de limbã românã. Editura Albatros, Bucureşti, 1984.

25. HRISTEA, THEODOR. Varietãţi lingvistice. Universitatea Bucureşti, 1993.

26. HRISTEA, THEODOR. Probleme de cultivare şi de studiere a limbii române contemporane, Bucureşti, Academia Universitarã Atheneum, 1994.

27. HOHAN, TRANCOTTA, l. Ştiţi sã redactaţi o scrisoare în limba englezã? Editura Tehnicã, Bucureşti, 1992.

28. IONESCU, EMIL. Manual de lingvisticã generalã. Bucureşti, Editura All, 1992.

29. IONESCU-RUXÃNDROIU, LILIANA. Naraţiune şi dialog în proza româneascã. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1991.

30. IORDAN, IORGU-ROBU, VLADIMIR. Limba româneascã contemporanã. Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 1978.

31. IRIMIA, DUMITRU. Structura stilisticã a limbii române contemporane. Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1991.

32. JANOS, PETOFI. Semantics-Pragmatics-Text-Theory, nr. 36, Urbinos, 1974.

33. LEVINSON, STEPHEN C. Pragmatics. Cambridge Textbooks in Lingvistics, Cambridge University Press, 1995.

34. MANOLIU-MANEA, MARIA. Gramaticã, pragmasemanticã şi discurs. Bucureşti, Editura Litera, 1993.

35. MARCUS, SOLOMON. Poetica matematicã. Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã.

36. MICLÃU, P. Dimensiunea semanticã a limbajelor specializate, în I. Coteanu, L. Wald (red.) Semanticã şi semioticã, Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1981.

37. MORRIS, CHARLES, Foundation of the Theory of Signs. Chicago, The University of Chicago Press, 1938.

38. SARAMANDU, MANUELA. Terminologie juridic-administrativã româneascã în perioada 1780-1850. Universitatea Bucureşti, 1986.

39. STOICHIţOIU, ADRIANA. Didactica limbajelor de specialitate. Analele Universitãţii Bucureşti, Limba şi literatura românã, anul XXXVIII, 1989.

40. ŞUTEU, FLORA. Varianta standard în ierarhia stilisticã a limbii, LR, XXIII, 1974.

41. WESTON, W. J. Business Letters in English. London, 1975.

Bibliografie cu profil economic şi comercial

1. ALDEA, D.-BÃJAN, D. Cartea societãţilor comerciale, Bucureşti, Tribuna Economicã, 1992.

2. ALDEA, D.-BARGHIEL, V. Ghid de comerţ internaţional şi corespondenţã de afaceri în limbi strãine. Bucureşti, Tribuna Economicã, 1992. (Gh. C. I.)

3. ANTON, I.-DUţÃ, L. Elaborarea unui model de analizã şi prognozã al comerţului exterior al RSR. Bucureşti, Institutul de Economie Mondialã, 1981. (M.A.)

4. BÂRSAN, CORNELIU-DOBRINOIU, VASILE-ţICLEA, AL.-TOMA, MIRCEA. Societãţi comerciale (organizarea, funcţionarea, rãspunderea + TVA). Casa de Editurã şi Presã ,,Şansa" SRL, Bucureşti, 1993.

5. BOIA, AUREL. Corespondenţã şi stenodactilografie. Editura Didacticã şi Pedagogicã, R.A. Bucureşti, 1993.

6. CÃPÃŢÂNÃ, OCTAVIAN. Societãţile comerciale, Bucureşti, Editura Lumina, 1991. (S.C.)

7. CICONCI, OLGA. Companiile greceşti din Transilvania şi comerţul european în anii 1636-1746. Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1981.

8. DOGARU, V. Codul comercial român. Iaşi, Editura Coda, 1991.

9. DREHUŢÃ, EMILIAN-NEDELCU, TIRON-CUPŞAN, VASILE. Societãţile comerciale - ghid pentru fondatori, administratori, cenzori şi acţionari. Bacãu, 1991. (S.C.G.)

10. DUBOIS, LOUIS-PIERRE. Marketing: teorie şi practicã. Cluj-Napoca, Universitatea de Ştiinţe Agricole, 1994.

11. EMILIAN, R. Gestiunea ştiinţificã a stocurilor în comerţ.

12. FUNDÃTURÃ, D.-PRICOP, M.-BRÃŞANU, G.-POPESCU, D. Dicţionar de management (aprovizionare, depozitare, desfacere - 1.100 termeni cei mai utilizaţi în activitatea comercialã a agenţilor economici din România. Bucureşti, Editura Diacon Coresi, 1992. (D.M.)

13. GEROTA, D. D. Curs de societãţi comerciale. Bucureşti, Editura Lumina, 1928. (CSC)

14. GROZAV, I. Privatizarea. Timişoara, Editura Excelsior, 1990. (P)

15. IONAŞCU, V. Metode şi cãi de perfecţionare a comerţului cu ridicata (tezã de doctorat, conducãtor ştiinţific prof. univ. dr. M. C. Demetrescu). Bucureşti, ASE, 1991.

16. IONESCU, C. Dicţionar statistic economic. Direcţia Centralã de Statisticã, Bucureşti, 1969. (D.S.E.)

17. MOŞTEANU, T. Preţuri şi tarife. Bucureşti, ASE, 1991.

18. MUNTEANU, R. Elemente de tehnicã juridicã privind adaptarea contractelor de comerţ exterior. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1990.

19. OLARU, VICTORIA-BÃDESCU, ION. Dicţionar al economiei de piaţã. Bucureşti, Editura Spicon, 1991 (D.E.P1)

20. PANAITESCU, N. Pregãtirea şi desfãşurarea negocierilor comerciale. Bucureşti, Editura Politicã, 1982. (P.D.C.)

21. PASCU, M. Regimul juridic al societãţilor comerciale. Bucureşti, Editura Enciclopedicã, 1992.

22. POPESCU, DUMITRU D. Modele complexe de analizã a eficienţei comerţului exterior. Bucureşti, Academia de Ştiinţe Economice, 1993. (M.C.)

23. POPESCU, TUDOR R. Dreptul comerţului internaţional. Bucureşti, Editura Didacticã şi Pedagogicã, 1983. (D.C.I.)

24. RUSU, GHEORGHE. Promovarea exportului românesc - tehnici de marketing industrial. Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1989. (P.E.)

25. SAHIU, TH. Societãţile comerciale cu capital privat. Bucureşti, Casa Editorialã ,,Odeon", 1991.

26. SOROCEANU, VASILE-ŞTEFAN, DOINA. Ghid practic pentru întreprinzãtori. Bucureşti, Editura Europa Nova, 1994. (Gh. P. I.)

27. ŞTEFÃNESCU, B.-RUCÃREANU, I. Dreptul comerţului internaţional. Bucureşti, Editura Didacticã şi Pedagogicã, 1983.

28. VLÃDUŢ, ZOICA-TEMEŞ, ANA. Corespondenţa comercialã. Bucureşti, Editura Didacticã şi Pedagogicã, R.A., 1992. (C.C.)

29. VOICULESCU, DAN. Negocierea - formã de comunicare în relaţiile interne. Bucureşti, Editura Ştiinţificã, 1991.

30. * * * Mic dicţionar de comerţ exterior. Bucureşti, 1972.

31. * * * Dicţionar de economie politicã. Bucureşti, Editura Politicã, 1974. (D.E.P2)

32. * * * Mic dicţionar enciclopedic. Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1978.

33. * * * Decretul Consiliului de Stat nr. 55/1978 privind aprobarea normelor generale de organizare şi dezvoltare a reţelei comerciale şi de administraţie publicã.


Pagina anterioara :: eBooks:: Cuprins :: Pagina de start:: Despre autor :: Pagina urmatoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This books was first published on paper at the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575.
 Comments to: Olga BALANESCU-  Last update: July, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU    
Recommended resolution: 1024x768 px.