Pagina anterioara :: eBooks :: Cuprins :: Pagina de start :: Despre autor :: Pagina urmatoare

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuprins

Cuvânt explicativ

CAPITOLUL I

PUNCTE CARDINALE. CONFIGURAŢIA STILISTICÃ A LIMBII

Structura LC

Stilul administrativ

CAPITOLUL II

1. Repere lingvistice generale

2. Raportul cu sistemul limbii

3. Raportul stil colectiv/stil individual

4. Trãsãturile caracteristice ale LC

Capitolul III

1. Nivel morfologic

2. Nivel lexical

CAPITOLUL IV

1. Scrisoare de afaceri

2. Corespondenţa cu furnizorii

3. Corespondenţa cu clienţii

4. Corespondenţa cu organele ierarhic superioare

5. Corespondenţa cu societãţile de asigurare

6. Corespondenţa cu organele de justiţie

7. Corespondenţa cu instituţiile sistemului financiar

8. Corespondenţa cu unitãţile de transport

9. Corespondenţa comercialã a întreprinderilor particulare

10. Note şi referate privind diverse aspecte ale activitãţii

Capitolul V

Texte reprezentative pentru corespondenţa comercialã

Bibliografie lingvisticã

Bibliografie cu profil economic şi comercial

 


Pagina anterioara :: eBooks:: Cuprins :: Pagina de start:: Despre autor :: Pagina urmatoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This books was first published on paper at the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575.
 Comments to: Olga BALANESCU-  Last update: July, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU    
Recommended resolution: 1024x768 px.