Autor
 
HOME
Cuprins                  


  1. Introducere

  2. Stadiul cercetãrilor privind numele de actiune (românesti)

  3. Definirea numelui de actiune dintr-o perspectivã integratoare (morfosintacticã, logico-semanticã, pragmaticã)

  4. Tipologia numelor de actiune românesti


  5. Corespondenta verb – substantiv (nume de actiune) în românã

  6. Morfologia numelor de actiune românesti

  7. Sintaxa numelor de actiune românesti

  8. Consideratii finale

  9. Anexã

 10. Bibliografie

 

2. Stadiul cercetãrilor privind numele de actiune (românesti)

2.1. Conceptul „nume de actiune"

2.2. Originea numelor de actiune românesti

2.3. Caracteristici gramaticale

2.4. Caracteristici semantice

2.5. Caracteristici stilistico-functionale

|Inapoi sus|


3. Definirea numelui de actiune dintr-o perspectivã integratoare (morfosintacticã, logico-semanticã, pragmaticã)

3.1. Proprietãti morfologice

3.2. Proprietãti sintactice

3.3. Proprietãti semantice. Functie pragmaticã

3.4. Definitia numelui de actiune

|Inapoi sus|


4. Tipologia numelor de actiune românesti

4.1. Structura numelor de actiune

4.1.1. Principiul de analizã

4.2. Distributia diacronicã, diatopicã si diastraticã a numelor de actiune

4.2.1. Formatii învechite/arhaice

4.2.2. Formatii regionale

4.2.3. Formatii ocazionale

4.2.4. Concurenta tipurilor

4.2.5. Tipuri de formatii utilizate în/ca nume proprii

|Inapoi sus|


5. Corespondenta verb – substantiv (nume de actiune) în românã

6. Morfologia numelor de actiune românesti

6.1. Forma de gen, de caz si de articulare

6.2. Forma de numãr

6.3. Forma negativã

|Inapoi sus|

7. Sintaxa numelor de actiune românesti

7.1. Valentele sintactice. Tipurile de determinanti

7.1.1. Substantivul (si substitutele acestuia)

7.1.1.1. Substantiv (sau substitut) în cazul genitiv fãrã prepozitie

7.1.1.2. Substantiv (sau substitut) în cazul dativ fãrã prepozitie

7.1.1.3. Substantiv (sau substitut) în cazul acuzativ fãrã prepozitie

7.1.1.4. Substantiv (sau substitut) în cazul nominativ

7.1.1.5. Substantiv (sau substitut) cu prepozitie

7.1.1.6. Substantiv (sau substitut) apozitie cu/fãrã prepozitie

7.1.2. Adjectivul.

7.1.3. Adverbul

7.1.4. Verbul la mod nepersonal

7.1.5. Propozitia subordonatã

7.1.6. Incompatibilitatea cu anumiti determinanti

7.1.7. Numele de actiune cu mai multi determinanti(Tipare sintactice complexe)

7.1.8 Numele de actiune fãrã determinanti

7.2. Functiile sintactice ale numelor de actiune

7.3. Raporturile sintactice dintre numele de actiune

7.4. Numele de actiune utilizate în/ca nume proprii

7.5. Numele de actiune lipsite de autonomie sintacticã(în compuse si în locutiuni)

|Inapoi sus|

8. Consideratii finale

9. Anexã

10. Bibliografie

10.1. Sigle de periodice si de volume colective

10.2. Lucrãri de referintã

10.3. Surse de material

|Inapoi sus|