I

Proiecte universitare

1. ARGUMENT

Propun în aceastã secţiune a volumului rezumatele a douã cursuri pe care le-am ţinut la Facultatea de Litere: Personaj/e (curs opţional pentru anul al II-lea) şi Retorica negaţiei, contestaţiei: procedee, circumstanţe, urmãri (în programul de Masterat). Personaj/e a debutat în anul universitar 1997-1998 iar Retorica ... în anul 2000-2001. Adaug şi un proiect didactic pe care l-aş numi Anatomia dramaticului.

De ce rezumate?

Aş putea sã mã opresc la cel mai previzibil rãspuns cu putinţã: pentru cã este o formã eficientã de promovare a unor componente din sectorul „mobil" al planului de învãţãmânt, proiecte didactice a cãror opţiune tematicã şi, în consecinţã, programã nu este îngheţatã în cadre fixe. Spre bucuria profesorilor ca şi, am motive sã o cred, a studenţilor. Cei dintâi au, astfel posibilitatea sã apropie pânã la coincidenţã componenta didacticã şi de cercetare din programul propriu, cei din urmã au posibilitatea sã beneficieze de o ofertã interesantã prin noutatea soluţiilor, originalitatea perspectivei, curajul de a aborda chestiuni aflate la ordinea zilei. Sã beneficieze de o ofertã dar, nu de puţine ori, sã o determine cãci se întâmplã ca profesorii sã preia sugestii de la cei tineri în mãsura, bineînţeles, în care consunã cu propriile opţiuni. Aşa cã, de ambele pãrţi, apare ca o şansã, ca o realã şansã, dreptul de a cãlãtori fãrã restricţii şi, aş adãuga, fãrã inhibiţii prin teritoriul bibliografic de specialitate. Rigorile acestei libertãţi sunt, însã, ferme şi angajante. Pasul de la propunere la realitate se face, pe baza unei detaliate motivaţii, numai cu acordul colectivului de catedrã şi validarea Consiliului Profesoral, prin luarea în consideraţie a argumentelor de specialitate. Şi, imediat, urmeazã teribila confruntare directã cu tinerii audienţi ce se înscriu benevol la asemenea forme de activitate universitarã, având, exact de aceea, destul de clare prioritãţi şi exigenţe. Ca sã mã refer la cele douã cursuri pe care le voi descrie în continuare,

Personaj/e
atacã o problemã marginalizatã în programa cursurilor teoretice generale dar importantã în practica analizei literare pe care studenţii filologi o exercitã studiind mãcar douã literaturi diferite. Iar Retorica negaţiei... este, cred, o încercare de semnalare a unei direcţii dominante în mentalitatea, în arta, deci, şi în literatura modernã. Actualitatea temei este incontestabilã. În cele douã cazuri, harta bibliograficã este urmatã de rezumatul cursului.

Revin: de ce rezumat? Pentru cã mi se pare a fi una dintre cele douã soluţii viabile pentru existenţa tipãritã a unui curs. Aleg, aşadar, expunerea unui program de intenţii, cu indicarea expresã a cãrţilor ce-l slujesc direct sau indirect, ceea ce nu înseamnã nici un moment cã, pentru mine, forma idealã de viaţã editorialã a unui curs nu rãmâne cartea de sine stãtãtoare, capabilã a topi succesiunea prelegerilor într-o argumentaţie construitã armonic. O carte care, fãrã a se dezice de punctul de plecare, are puterea de a-l depãşi.

Dar, atât în cazul cãrţii cât şi al rezumatului, ceva se pierde iremediabil. Pentru cã este netransmisibil prin paragrafe, capitole, liste. Şi anume, lumina acelei stãri de graţie care este, în fond, natura cea mai profundã a prelegerii. Farmecul ei, capabil a uni o colectivitate sub puterea unei trecãtoare clipe de emoţie. Iar, pentru a nu fi bãnuitã de partizanat, aş evoca seria de prelegeri ţinute la Facultatea de Filologie (numele de demult al Facultãţii de Litere) de profesorul Grigore Moisil. Nici nu ştiu cum am aflat despre ele, mai mult ca sigur, pe vremea aceea (anii '70), zvonul era mai credibil decât afişul din avizier. Am intrat în amfiteatru. Era plin. În primele rânduri, domni şi doamne, mai aproape de vârsta profesorului decât de a noastrã, în spate, în devãlmãşia binecunoscutã, studenţi de la „noi", de la matematicã, de aiurea. În aer plutea o indescriptibilã tensiune ce venea, poate, şi din aceea cã cele douã categorii de „cursanţi" fãceau posibilã, prin chiar existenţa lor, întâlnirea viitorului cu trecutul şi prezentul. Iar punctul de convergenţã era, desigur, profesorul Moisil, glosând cu patos pe marginea paradoxurilor zenoniene. Şi ce putea fi, în acei ani de imobilism programat şi irespirabil, ce putea fi mai contrarevoluţionar, mai incredibil şi mai fascinant prin normalitatea sa interzisã decât acreditarea ideii cã imposibilul se poate raţionaliza şi, astfel, devine credibil. Abia acum, dupã peste trei decenii, înţeleg insistenţa descriptivã a Profesorului. Probabil cã notele de curs, dacã ar fi tipãrite, ar proba aceastã insistenţã. Ceea ce era important, era, însã, în altã parte şi pânã şi noi tinerii, prea puţin experimentaţi în saltul peste valurile vieţii, descifram, dincolo de cuvinte, îndemnul tacit de a forţa limitele şi obişnuinţele, de a dispreţui dogma, de a gândi liber, de a alege libertatea. Aceastã pledoarie nerostitã în vorbe, ca şi complicitatea repede stabilitã între profesor şi asistenţã, singura în stare de a face exprimabil inexprimabilul, au rãmas înscrise doar în memoria noastrã afectivã. Niciodatã, în semne tipografice.

Sigur, mi se va replica, evoc o situaţie de excepţie. Dar lucrurile stau la fel şi în situaţii obişnuite cãci, totdeauna, în varianta tipãritã, digresiunile îşi tempereazã prezenţa, rãspunsurile venite la solicitãrile intempestive ale tinerilor, dispar, tonul e, inevitabil, mai limpede dar şi mai descriptiv, ardoarea lasã loc luciditãţii, ordinea învinge. Desigur, nuanţele nu mor. Dar, cum spuneam, lumina cu totul aparte ce face sã foşneascã liniştea sãlii de curs piere pentru totdeauna.

Şi totuşi, mi se va replica iarãşi, existã cazuri în care conservarea prin scris a oralitãţii iar, în continuare, tipãrirea textului au salvat de la dispariţie (uitare) cercetãri fundamentale, niciodatã reluate de autorii lor din varii motive. Aşa este şi tocmai excelenţa excepţiilor (prin forţa lucrurilor, puţine la numãr) confirmã regula.

Într-un cuvânt, tipãrirea prelegerilor rostite mi se pare un pariu greu de câştigat altfel decât apelând la soluţiile amintite. Dintre care, acum şi aici, am optat pentru formula rezumatului. Scriu aceste rânduri la începutul lui februarie. Peste câteva zile începe semestrul al doilea, deci, şi cursurile lui. Cum se obişnuieşte, am revãzut / completat bibliografiile şi argumentaţia de ansamblu. Neliniştile, întrebãrile, dilemele sunt, însã, intacte. Ar fi, oare, nimerit sã includ şi cãrţile lui Jean Baudrillard, mai ales cea despre seducţie? Dar Gîndirea slabã a lui Gianni Vattimo? Dar ...? Rãspunsurile vor veni, dacã vor veni, doar în sala de curs.

Pânã atunci, pun punct.

 

<< Pagina anterioara - Despre autor - Sumar - Home - Pagina urmatoare >>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Antoaneta TANASESCU - Last update: February 2003 - Web design&Text editor: Monica CIUCIU