II

Unde sunt manierele de altãdatã ?

ARGUMENT

Aş începe cu o mãrturisire. Paginile ce urmeazã înfãţişeazã un proiect care, spre deosebire de cele cuprinse în prima parte a volumului, nu a fost niciodatã prezentat ca atare într-un amfiteatru universitar. Dar el a fost direct generat de atmosfera acestor amfiteatre. Şi iatã cum. Încercam, acum câţiva ani de zile, sã aproximez un repertoriu de procedee şi convenţii retorice ale epistolarului european, citind cãrţi dedicate problemei sau capitole pe aceastã temã din manuale şi îndreptare de comportament. O bibliografie absolut pasionantã în care soarta corespondenţei private sau a celei oficiale, de afaceri, comerciale etc. este cercetatã pe toate feţele atât în ceea ce priveşte principiile de redactare cât şi detaliile de tehnoredactare a textului. Ceva lipsea, însã, din lista bibliograficã din zi în zi mai extinsã. Lipseau sursele româneşti. S-a întâmplat ca prima cãrticicã gãsitã sã fie şi una dintre cele mai vechi, Învãţãturi foarte folositoare pentru facerea rãvaşelor sau scrisoarelor, contractelor sau testamentelor, apãrutã imediat dupã 1800, la Sibiu. Începutul fãcut, lucrurile s-au petrecut în continuare aşa cum o ştim din experienţã cu toţii, şi profesori şi studenţi. Orizontul bibliografic se îndepãrta pe mãsurã ce se iveau tot mai multe titluri şi cãutând, cãutând, cãutând, tema oarecum restrânsã de la care pornisem (rigorile epistolarului) a rãmas doar o amintire pentru ca în prim plan sã se instaleze cu autoritate tema mai largã, necuprins de largã, a rigorilor normei comportamentale în genere. Într-un fel, "materia" cercetãrii mi-a dictat, nu doar mi-a sugerat încotro sã mã îndrept, iar paşii pe care i-am fãcut pe acest drum sunt chiar paşii menţionaţi în sumar. Cum, la noi o bibliografie de ansamblu a domeniului e încã absentã, nu am putut avea un punct de sosire precizat şi m-am rãtãcit nu rareori, avansând cãtre fundãturi fãrã nici un viitor. Aceasta şi explicã lacunele de informare pe care mi le asum cu luciditate şi infinit regret. Fie ca cercetãri viitoare sã aducã atât de necesarele completãri. Odatã defrişat terenul, am constata cã, spre deosebire de experienţa europeanã şi extra-europeanã, în România lipsesc codurile curteniei şi cele cavalereşti iar tratatele aulice sunt puţine la numãr. Autorii (mã refer la perioada investigatã, adicã 1840-1940, deşi observaţia se va verifica şi în continuare, cum o şi dovedesc informaţiile strânse în Addenda), în cea mai mare parte nume insonore în perimetrul culturii naţionale, rãspund cu pragmatism orizontului de aşteptare ale clasei de mijloc, sesizându-i impulsurile, nostalgiile, bovarismele. E un portret remarcabil din toate punctele de vedere prin fineţea şi acuitatea execuţiei. El, acest portret al clasei de mijloc din România, reprezintã efigia cercetãrii.

Şi, totuşi, întrebare absolut previzibilã, la ce bun, acum în primul an al mileniului trei, punerea în circulaţie a unor cãrţi de comportament din jurul lui 1840? Sau 1940? Timpurile s-au schimbat, generaţia care manevreazã computerul chiar înainte de a rãsfoi abecedarul este alta decât cea de acum un secol şi ceva, în consecinţã, ar fi de aşteptat sã fie alta şi la nivelul opţiunilor sau mãcar interesului pentru o anume normã comportamentalã. Aşa cã s-ar putea ca lectura unei cercetãri adunând cãrţi din dulapul strãbunicilor (în parantezã fie spus, cãrţi care, cu douã excepţii, nu au mai fost retipãrite niciodatã dupã prima apariţie) sã stârneascã o ironicã duioşie. Sau indiferenţa rece. Sau, în cel mai fericit caz, purã curiozitate (voluptate) arheologicã: oare ce mai spun filele veştejite de vreme şi pãstrate numai în colecţiile unor mari biblioteci? O încurajare, pentru care chiar cã nu gãsesc cuvinte potrivite de mulţumire, a venit de la un grup de tineri colegi din facultate, i-aş numi, în primul rând, pe domnii Liviu Papadima şi Mircea Vasilescu. Ei au temperat îndoielile ce le-am avut în legãturã cu oportunitatea scoaterii la luminã şi punerii în circulaţie a acestor texte, retrase de decenii în conul de umbrã al fişierelor (destin "în adormire"!), texte ce fac cu prioritate parte din sfera îndreptarului practic.

În mare, cãrţile de comportament se ordoneazã în douã grupe, clasificare, desigur, idealã, pe care realitatea o corecteazã, din fericire, acceptând, promovând, chiar, amestecul, convergenţele. Sunt, pe de o parte, tratatele în care norma comportamentalã este gânditã cu deosebire la nivel categorial, oarecum liberã de circumstanţe, exprimând imperative morale fundamentale. Mari cãrţi pe care toatã lumea le considerã ca repere esenţiale, cãrţi de înţelepciune mai mult decât cãrţi de comportament. Sunt, pe de altã parte, tratate în care norma comportamentalã este expusã sub forma unui îndreptar (cod, ghid) practic şi, aici, parafa timpului se lasã mai lesne întrevãzutã, variaţiunile putând deveni, nu de puţine ori, la fel de sugestive ca tema. Şi aceasta pentru cã dacã ştim (analizãm) permisivitãţile sau interdicţiile caracteristice pentru un loc şi un timp anume, avem o cale de acces directã spre înţelegerea mentalitãţii, tipului de sensibilitate, modului de a gândi şi simţi specifice acelui loc şi timp. În fond, citite şi în litera, dar, mai ales, în spiritul lor, aceste îndreptare, tratate, coduri ne ajutã sã reconstituim fizionomia unei colectivitãţi şi sã-i înţelegem, poate, mai adecvat, oricum mai repede, atât manifestãrile literare, cât şi pe cele larg culturale. E adevãratul motiv (mobil) ce m-a îndemnat sã le aduc sub lumina actualitãţii.

Rãsfoiesc, înainte de a le încredinţa tiparului, paginile ce urmeazã şi nu mã pot opri sã nu mã întreb cu nostalgie, bine temperatã de vigilenţã criticã: unde sunt manierele de altãdatã?

 

<< Pagina anterioara - Despre autor - Sumar - Home - Pagina urmatoare >>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Antoaneta TANASESCU - Last update: February 2003 - Web design&Text editor: Monica CIUCIU