SUMAR


Proiecte universitare

1. Argument

2. Personaj/e

3. Retorica negaţiei şi contestaţiei: procedee, circumstanţe, urmãri

4. Anatomia dramaticului

Unde sunt manierele de altãdatã?

1. Argument

2. Primul pas. Douã întrebãri: Ce e politeţea? Apoi, mai ales, ce sunt bunele maniere? Şi tot atâtea rãspunsuri: “Bunul simţ şi nobleţea inimei izvorul adevãratei politeţe”. Iar “În relaţiunile noastre, numai tonul cel mai delicat trebuie sã fie cãlãuzã”.

3. Pasul doi. Epistolar: de la scrisorile ca semn pentru felul în care „trebuie un neam sã pãşeascã la învãţãturi formoase”, la Codul epistolelor elegante.

4. Pasul trei. Codul conversaţiunei polite: în salon, dar şi la telefon. O dilemã a sfârşitului de secol: „E bun uzul ce se face cu cuvântul intim tu?”

5. Pasul patru. ţinuta, ca expresie a unor „însuşiri morale”.

6. Pasul cinci. Îndreptar practic. Evenimente, gesturi şi atitudini cotidiene: „prânzul burghez”, întâlnirea de afaceri, salutul, reverenţa, strângerea mâinii, cadoul, pe stradã, în restaurant, cafenea, cofetãrie, la teatru, concerte, conferinţe, la patinaj, tenis, vânãtoare, dar şi la recepţiuni, baluri, serate.

7. Pasul şase. Coduri specializate. Curtea Regalã. Corpul ofiţeresc. Adolescenţi şi tinerimea studioasã.

8. Pasul şapte. Avatarurile iubirii: de la arta de a seduce, la arta de a divorţa.

9. Pasul opt. Don’t – Nu se cuvine.

10. Pasul nouã. „Un cuceritor în cel mai deplin înţeles al cuvântului”. Bucureşti, 1939 – o soluţie pentru reuşita în viaţã: Petre Georgescu-Delafras.

11. Pasul zece. Addenda. Lista cãrţilor care au generat aceastã carte.

<< Pagina anterioara - Despre autor - Sumar - Home - Pagina urmatoare >>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Antoaneta TANASESCU - Last update: February 2003 - Web design&Text editor: Monica CIUCIU