| AUTOR |

Cuprins

Cuvânt înainte

I. Utilizatorii de informatii si documente

Educatia utilizatorilor pentru cultura informatiei

Importanta studiilor privind utilizatorii de informatii si documente

Aspecte privind utilizatorii bibliotecilor din învãtãmântul superior românesc: Studiul utilizatorilor de informatii de la BCU Bucuresti, BCU Iasi si BCU Timisoara

O categorie specialã a utilizatorilor de informatii: studentii de la Sectia de Bibliologie si stiinta Informãrii


 II.Intermediarii de informatii si documente

Necesitatea dezvoltãrii profesionale continue a bibliotecarilor si a specialistilor din domeniul informãrii

Bibliotecarii si specialistii din domeniul informãrii - manageri ai cunoasterii

Învãtarea - principala modalitate de adaptare a specialistilor din structurile documentare la noul mediu informational

Tehnica muncii intelectuale si dezvoltarea personalitãtii umane


BIBLIOGRAFIE