Pagina anterioară | Autor | Cuprins | Home | Pagina următoare3.  COMPETIȚIA  ÎNTRE CULTURA  SCRISĂ  ȘI CULTURA  ORALĂ  ÎN TEATRUL  ITALIAN  DE  DUPĂ  1870

 

           

3.1. REPERE DE SOCIOLOGIE A TEATRULUI

 

            Faptul că teatrul italian a putut constitui unul dintre cele mai importante vehicule ale influenței culturale occidentale în țările din centrul și din estul Europei se datorează și impresionantului nivel de dezvoltare la care se menține, chiar în condițiile social-politice dificile ale celei de a doua jumătăți a secolului trecut.

    Simpla statistică este, în cazul acesta, suficient de elocventă. Astfel, la începutul anilor ’70 în peninsulă funcționau un număr de 940 de teatre. În ultimul deceniu al secolului cifra acestora se ridica la 1055, răspândite în 775 de localități[1], iar surse datând din anul 1909 consemnează existența a nu mai puțin de 1811 săli de teatru (registrele respective neincluzând și numeroasele teatre de café-concert în funcțiune), distribuite inegal pe teritoriul țării: la data respectivă pe primul loc se afla provincia Lombardia cu 286 de teatre în funcțiune, urmată de Piemont și de Toscana. Aceste cifre impresionante se referă, să nu uităm, la o populație care pe atunci depășea cu puțin 33 de milioane de locuitori[2].

    Este vorba despre o situație care nu rămâne fără consecințe pe planul specificității de ordin artistic. Căci această dezvoltare fără termen de comparație a favorizat considerarea teatrului drept o activitate comercială, nu culturală, și după formarea statului italian modern mișcarea teatrală n-a beneficiat, practic până foarte târziu, de sprijinul moral și material al autorităților. De aici s-a născut necesitatea „autofinanțării” care a creat modalitatea specifică de supraviețuire a companiilor italiene de teatru, lungile turnee în străinătate, și a impus alegerea unui repertoriu compus din produse căutate pe piața internațională. Pe plan uman, consecințele acestui tip de funcționare a mișcării teatrale sunt nu rareori dramatice: le ilustrează, de pildă, sinuciderea celebrului Luigi Bellotti-Bon, animatorul mai multor  ilustre companii.

    Instituția teatrală consolidată în Italia după Risorgimento (așa numitul teatro all’antica italiana) se sprijinea pe trei piloni organizatorici: impresarul, agenția teatrală și compania teatrală. Rolul celui dintâi ne apare relativ redus, mai ales dacă privim în comparație cu ceea ce se întâmplă în teatrul de operă, unde impresarului îi revin, prin tradiție, comandarea libretelor, a scenografiei etc. Un intermediar cu funcții complexe este în schimb agenția teatrală: cu începere de prin anii ’70, cele mai importante agenții teatrale italiene își asociază reviste (cum sunt celebrele „L’Arte Drammatica”, „Il Piccolo Faust”, „Il Mefistofele”) în care o vastă rețea de colaboratori publică recenzii, cronici, comentarii mondene făcând publicitate reprezentațiilor agenției respective și susținându-și, la rândul lor, apariția prin abonamentele încasate de la publicul respectivelor reprezentații, nu o dată chiar în sala de spectacol. Cât despre compania teatrală, ea este fie proprietatea exclusivă a unui capocomico (compagnia capocomicale), acesta îndeplinind și funcțiile impresarului și asumându-și, prin urmare, angajarea actorilor, plata cheltuielilor și încasarea rețetei; fie este așa numita compagnia sociale, o asociație de actori ai cărei membri au dreptul la un procent din încasări, în proporții determinate care poartă numele de carate sau carature. În fine, ia naștere cu timpul și o formulă mixtă, care asigură o anumită stabilitate trupei: o societate alcătuită din câțiva interpreți care angajează, la rândul lor, un număr de actori pe bază de contract, uneori pe mai mulți ani. Tradiția nomadă a acestor companii teatrale descinde, fără îndoială, din pluriseculara tradiție a Commediei dell’Arte. Ca și caracterul de micro-societate al trupei, în opoziție cu societatea oamenilor „normali”, și ca și schema tradițională de distribuție a rolurilor: il primattore, la primattrice, il brillante, il caratterista, l’attor giovane, l’attrice giovane, la seconda donna, il promiscuo.

            În privința sistemului de codificare a rolurilor este cazul să amintim că el reprezintă o realitate relativ recentă, care ia naștere în urma reformei inițiate la sfârșitul secolului al XVIII-lea de Carlo Goldoni. O companie teatrală va fi structurată în așa fel încât membrii săi să poată acoperi un număr mare de personaje care sunt analoage, fără a fi însă identice – singura soluție pentru noul tip de teatru, ce renunțase la stereotipia măștilor. Sistemul rolurilor rămâne însă puternic marcat de tradiția anterioară. Din Pantalone provin il caratterista, în timp ce din Arlecchino și Brighella a luat naștere il brillante, rol care avea să cunoască ulterior importante transformări, culminând cu revoluția instaurată în lumea scenei de Pirandello. Un mare om de teatru contemporan, care a debutat ca actor alături de Novelli și a trăit toată această evoluție, o rezumă astfel: „Il brillante è piuttosto una creazione della commedia dell’Ottocento, e con la commedia del primo Novecento andrà poi scomparendo o transformandosi. E sempre un personaggio comico, ma la sua comicità, perdendo a poco a poco ogni scorza di buffoneria, si andrà sempre piu raffinando attraverso un filtro di signorile eleganza. A testimonianza di questa sua evoluzione sta la contrapposizione tra due tipi di brillanti quasi agli antipodi: come nacque e come divenne. Quello del vaudeville e della pochade sua figliola era un personaggio rumoroso, farraginoso, esplosivo, dinamico, pirotecnico, irrompente, eternamente ingarbugliato nelle piu arruffate situazioni, dalle quali c’è sempre una buona stella che all’ultimo minuto lo salva con la piu semplicistica delle soluzioni. E il brillante che si annunzia sempre, prima di entrare in scena, con un discorsetto ad alta voce fra le quinte che non ha nulla a che fare con la situazione un pretesto qualsiasi, come il suo biglietto da visita buttato in platea, per avvertire l’uditorio del suo ingresso e predisporlo alla ilarità. Contro di lui sta il brillante della commedia a tesi, o del dramma sociale: conversatore garbato e pacato, arguto e acuto, elegante e galante, che si diverte a commentare in chiave ironica e con un pizzico di cinismo bonario gli avvenimenti di cui è testimonio. E quello che fa la morale. Un personaggio un po’ al di fuori della commedia che in un certo senso è il portavoce dell’autore e ne esprime le idee e la filosofia[3].

    Cât despre il promiscuo, rol dispărut ulterior, ca și denumirea, acesta era actorul capabil să suporte trecerea din registrul comic în cel tragic. „Si chiamavano promiscui appunto per quella larga gamma di possibilità del loro temperamento che gli consentiva di recitare i personaggi piu disparati e i generi piu opposti con lo stesso risultato di suggestione e di efficacia. Perciò quello del promiscuo, più che un ruolo propriamente detto, era la specializzazione di un attore in cui si fondevano piu ruoli: e intorno a lui, capocomico e mattatore, la campagnia era formata al solo scopo della sua valorizzazione. E il caso, per intenderci, dei due gradi Ermeti, Novelli e Zacconi, ultimi gloriosi promiscui della scena italiana.”[4]

 

 

3.2. De la teatrul de operă la teatrul de proză

 

    În mod oarecum paradoxal, evoluția modernă a teatrului italian a fost frânată tocmai de existența unei tradiții consistente. Apăsat de tradiția protagonismului actoricesc, teatrul italian din Ottocento nu va putea urma direcția celorlalte mișcări teatrale europene care cunosc acum apariția regiei și impunerea ei ca dominantă; el va rămâne, până în anii treizeci ai secolului nostru, sub ceea ce Silvio D’Amico numea „dictatura actorilor”, scena italiană depinzând de „virtuțile sau virtuozitățile actorilor săi mai mari sau mai mici”[5].

    Se poate considera, într-adevăr, că produsul cel mai tipic al teatrului italian din secolul trecut este il grande attore. Rolul determinant al acestuia în modelarea profilului cultural al teatrului din peninsulă nu s-ar putea explica fără îndelungata luptă pentru autonomie a teatrului de proză. În întreaga Europă, dar în Italia cu precădere, secolul al XIX-lea este secolul desprinderii definitive a teatrului de proză de teatrul de operă, deținător al unui prestigiu și al unei audiențe incomparabil mai mari.

    Teatrul de operă este cel care le furnizează „marilor actori” ai primei generații impresari, teatre  și o mare parte din public. Mai ales în turneele lor din afara Italiei, acești actori vor utiliza canalele comerciale și culturale deschise și, uneori, instituționalizate de teatrul de operă. Dincolo de aceste aspecte de ordin strict sociologic, cele două sisteme teatrale se împletesc și se întrepătrund în multiple feluri. Una dintre cele mai interesante contiguități este tocmai dictatura scenică pe care o exercită „marele actor” al acestei epoci.

    Referirea continuă la teatrul de operă a tuturor analiștilor acestei perioade a dramaturgiei europene nu este doar o metaforă sau  doar o necesitate de ordin conjunctural. Analiza arsenalului de mijloace scenice ale „marelui actor” pune în evidență că el asimilează, pentru a le repropune unui public format la școala spectacolului de operă, caracteristicile tenorului. El este protagonistul absolut, care pune în umbră toate celelalte componente ale spectacolului, menținând pe un plan secund codurile scenice ale costumelor, scenografiei etc. El rupe continuitatea acțiunii, ieșind la rampă să primească aplauze după execuția unei partituri de scenă care îi pune în valoare calitățile și virtuozitatea. Muzicalitatea limbajului scenic, virtuozitatea fonației (celebrul do di petto al unor Rossi sau Novelli) au sugerat, pe drept cuvânt, criticilor apropieri între performanțele „marilor actori” și rolurile canonice ale operei. Desprinderea teatrului de proză italian de spectacolul de tip operistic s-a făcut greu, în timp, și repertoriul verist și-a adus aici o contribuție esențială.

 

 

3.3. Actorii – cele trei generații

 

    Acest proces de autonomizare treptată a „teatrului de proză” în spațiul italian, constând din urmărirea idealului „naturaleței”, este vizibil în succesiunea mai multor generații de actori. Căci în timp ce în afara Italiei impunerea naturalismului și impactul acestuia asupra ansamblului vieții culturale sunt legate de forța teatrală pe care o reprezintă în special regizorii, Théâtre Libre, Freie Bühne sau Teatrul de Artă din Moscova fiind laboratoare în care se pun bazele unei estetici moderne a teatrului de către o serie de cunoscuți regizori, în peninsulă actorii sunt cei care vor juca rolul determinant.

    Cercetările mai recente propun o periodizare a istoriei teatrului italian din secolul trecut care ține seama, în primul rând, de raporturile pe care acești actori le întrețin cu textele literaturii dramatice. Astfel, Claudio Meldolesi[6] distinge între o „fază de incubație” pe care ar reprezenta-o activitatea de reformator al scenei desfășurată de Gustavo Modena (1803-1861), o perioadă de dominație a „marelui actor” (il grande attore), caracterizată de deschiderea teatrului italian spre piața internațională, și perioada inaugurată de dramaturgia lui Ibsen, în care autorul își va relua locul cuvenit în trinomul pe care îl formează împreună cu interpretul și cu publicul, iar il grande attore e înlocuit de il mattatore, protagonistul cabotin, obsedat de aducerea pe scenă a „adevărului vieții” și creatorul unui stil de joc propriu, pe care îl impune tuturor personajelor sale.

    Gustavo Modena, celebrul interpret al lui Saul și al lui Kean care, în anii exilului său politic, își făcuse un renume declamând pe scenele Europei cânturi din Divina Commedia, patriot și republican care va renunța la teatru pentru a lupta cu arma în mână la 1848, devenind ulterior membru al primei Adunări Constituante a Italiei, se află într-adevăr la originea tuturor acestor transformări. Direcția fundamentală de acțiune pe care și-o propune Modena este de a restabili contactul cu realitatea, urmărind adevărul și autenticul („ristabilire in maniera ferma i contatti della recitazione con la realtà, ricercando il vero e lo schietto”)[7]. Lecția sa fundamentală se referă la raportul actorului cu personajul, nu cu textul dramatic. Inovația pe care o aduce jocul său, o desincronizare (sfasatura) constând în trecerea de la tonalitatea de tensiune tragică la rostirea lejeră a manierei comice, va deveni cu timpul un mecanism bine pus la punct, pe care ucenicii și succesorii săi îl vor prelua ca pe un element de tehnică destinat să ia publicul prin surprindere.

    Lui Modena îi urmează cei trei mari actori ai generației de aur formate pe terenul verismului. „Il grande attore italiano è in realtà una santissima trinità” ține să precizeze un exeget[8], cu referire la Adelaide Ristori (1822-1906), Ernesto Rossi (1827-1896) și Tommaso Salvini (1829-1915). Pe urmele învățăturii lui G. Modena, cheia interpretării lor scenice este identificarea emotivă cu personajul. Refuzul net al punctului de vedere exprimat de Diderot în celebrul Paradoxe sur le comédien nu este în acest caz doar implicit: Ernesto Rossi avea să se refere la respectiva scriere ca la o „biată cărțulie” ce îi provoacă „mai degrabă scârbă decât dispreț”[9]. Care sunt însă mijloacele prin care actorii pot realiza visata „immedesimazione”? S-ar părea că ele țin de o anume tehnică a intrării în atmosferă, de minuția costumației: descriindu-l pe Salvini pregătind o reprezentație cu Othello, Stanislavski se arată impresionat tocmai de acest arsenal de tehnici. Marii actori ai acestei pleiade, specializați cu toții în roluri tragice, își construiesc personajele cu grijă maniacală: Adelaide Ristori face pe cont propriu cercetări istorice asupra Mariei Antoaneta, Salvini vizitează la Genova un ospiciu pentru a se documenta în vederea rolului din Hamlet etc.

 

 

3.4. Repertoriul shakespearian

 

            Acești actori sunt cei care îl vor face cunoscut în Italia pe Shakespeare, descoperit de romantici, dar, practic, străin publicului de teatru: mai întâi Modena cu Othello, apoi Rossi și Salvini, propunând fiecare câte un Hamlet și un Othello, și, în fine, Adelaide Ristori care va debuta în repertoriul shakespearian jucând în Macbeth la Londra, primul Shakespeare jucat pe pământ englez în limba italiană.

            Utilizând drept factor mediator traducerile semnate de Giulio Carcano (publicate în volum între 1875 și 1882), traduceri care, asemenea celor franceze datorate unor Voltaire și Letourneur, atenuau și omogenizau structurile dramelor shakespeariene, spectacolele trupelor italiene reprezentau un produs cultural destinat să nu contrazică gustul publicului. Piesele vor fi, prin urmare, expurgate de tensiuni filozofice, de semnificații metafizice, păstrându-se doar patosul unor personaje și al unor situații coborâte la nivelul eticii burgheze. Publicului i se vor oferi pasiuni pe care le poate recunoaște cu ușurință: dorința răzbunării, gelozia, iubirea paternă etc. Nu este lipsit de interes nici faptul că alegerea repertoriului shakespearian se face inițial pe baza precedentelor create de teatrul de operă, care reușise, pentru anume zone ale acestei creații, să înfrângă rezistența spectatorilor. Minuția cu care e reconstituit în aceste spectacole cadrul istoric, prin costume și decor, se conjugă însă cu drastice tăieturi în text, în spiritul moralismului ottocentesc, cu eliminarea tuturor digresiunilor, acțiunilor paralele și personajelor secundare. Rezultatul este o potențare a unității de acțiune a pieselor care face din Shakespeare un autor „aristotelic” și, totodată, o potențare a personajului.

            O recentă culegere de studii optează pentru termenul de „teatru al personajului”, argumentând că acesta descrie cel mai bine perspectiva din care secolul al XIX-lea privește teatrul lui Shakespeare, perspectivă dusă de școala italiană de actorie până la ultimele ei consecințe. „Gli attori sapranno esasperare proprio questa prospettiva, volgendola tutta a proprio vantaggio e facendo del personaggio un protagonista intorno a cui tutto nello spettacolo è funzionale e subalterno.”[10] Așa cum apar ele în interpretarea generației de actori la care ne referim, personajele shakespeariene incarnează sentimente și pasiuni elementare, sunt puternic umanizate, complexitatea psihologică venind să suplinească acea dimensiune istorico-politică suprimată prin tăieturile în text.

            De multe ori se face uz de instrumente interpretative care amintesc de teatrul muzical și care, adresându-se unui public ce nu înțelege totdeauna limba italiană, asigură succesul actorului în deplasare: este cazul interpretărilor date pe scenele europene de Rossi și Salvini, începând din 1857, rolurilor principale din Hamlet, Macbeth sau Othello[11].

            După 1870, actorii italieni vor avea de a face cu repertoriul verist, în speță, în domeniul tragediei, cu piesele lui Pietro Cossa, marcate de pierderea aureolei tragice și de evoluția spre drama cotidiană. Sunt impulsuri pe care le va recepta din plin noua generație de actori care va domina scena deceniilor următoare: Ermete Zacconi (1857-1948), Ermete Novelli (1851-1919). Alfredo de Sanctis (1866-1954), Eleonora Duse (1858-1924). Rolul de mediator între aceste două generații care se vor înfrunta pe teritoriul repertoriului verist îi revine lui Giovanni Emanuel (1848-1902), maestrul lui Zacconi și al Eleonorei Duse, ultimul grande attore preocupat de dramele shakespeariene. El pune bazele unui nou raport cu textul dramatic, atenuând dimensiunea pasională a „marelui actor” și moderând tendințele declamatorii. Este vorba de o transformare esențială a atitudinii interpretului, despre care vorbește, între alții, și Tudor Vianu care subliniază și elementul esențial al modificării compoziției și calității publicului: „o dată cu apariția naturalismului în mișcarea teatrală a veacului al XIX-lea și cu înjghebarea acelui repertoriu grav în care un autor, meditând la problemele societății sau ale destinului individual, își expune punctul său de vedere unui public burghez și instruit, actorul deveni purtătorul de cuvânt al poetului”.[12] În acest spirit va interveni G. Emanuel în polemicile publice cu privire la limitele „creativității” îngăduite actorului. El va publica, de pildă, în 1880 o broșurică semnată cu pseudonim englez (de fapt, o anagramă a propriului său nume: John Weelman di Terranova) în care se afirmă, printre altele: „Dove non crea l’autore non può creare l’attore: e che questa sia una verità ve lo provino tutti quegli attori bravissimi che con tutta la loro abilità non hanno mai potuto sostenere un cattivo lavoro”.[13] Atacând în felul acesta histrionismul, de înaltă ținută totuși, al versiunilor shakespeariene ale lui Ernesto Rossi, Emanuel lovea într-unul din stâlpii de susținere ai tradiției actoricești: concepția potrivit căreia tradiția interpretativă se transmite în cadrul comunității închise formate din actorii profesioniști (figli d’arte) deținătorii unei științe „oculte”, fără raport cu dramaturgia propriu-zisă. Intuind că „il grande attore” operase izolarea personajului shakespearian dintr-un context mult mai bogat, Emanuel va pleda pentru întoarcerea la texte, încercând el însuși noi traduceri. Acest nou tip de „lectură” a rolurilor îl va duce la considerabile modificări de viziune: astfel, primul Hamlet realizat de el (în 1875) este drama unui credincios obsedat de necesitatea justiției divine, în timp ce în versiunea din 1889 interpretarea descifrează fundamentala lașitate a eroului.

            Continuatorii lui Emanuel, Zacconi, Duse, Novelli, nu vor renunța însă cu totul la practicile de modificare a textului dramatic. Cel din urmă, de pildă, va juca ani îndelungați și pe mai multe continente, o variantă proprie a Neguțătorului din Veneția, pe afișul căreia stătea scris Shyloch, de la numele personajului principal, și în care actul al cincilea era suprimat cu desăvârșire.

            Anii ’80 aduc nu numai treptata ieșire din scenă a celebrei triade care dominase până atunci teatrul italian (Ristori se retrage în 1886, Rossi moare în 1896, la întoarcerea dintr-un turneu în Rusia cu ocazia căruia trecuse și pe la București; doar Salvini va continua să joace până în 1902), ci și intensificarea vocilor care pledează pentru constituirea unei școli de interpretare actoricească, proiect mereu nerealizat și sursă de prelungite dispute. Acestor dispute le va pune capăt crearea, în 1882, la Florența, a primei școli publice de teatru din Italia, vestita Regia Scuola Dramatica di Recitazione condusă de Luigi Rasi (1852-1918). Tratatul lui Rasi L’arte del comico, apărut în 1890 reprezintă o sinteză a științei secrete a marilor actori italieni ai secolului trecut și o ilustrare a concepției teatrului de actor, adică a acelui teatru dominat de dualismul actor-dramaturg care a precedat în întreaga Europă apariția teatrului de regizor, dar care în Italia și-a prelungit existența până în preajma primului război mondial.

 

 

3.5.  Moartea civilă și acțiunea poeticii veriste

 

            Ce a însemnat repertoriul verist pentru teatrul italian și care a putut fi contribuția spectacolului de teatru la schimbarea unor mentalități se poate vedea examinând avatarurile unei piese de rezistență a acestui repertoriu, pe care mulți au salutat-o drept cea dintâi apariție a verismului italian pe scenă: printre aceștia – Emile Zola. Este vorba de Moartea civilă, datând din 1861, a dramaturgului Paolo Giacometti: o „dramă cu teză” care se servește pentru a condamna indisolubilitatea căsătoriei de povestea unui ocnaș evadat. Personajul, condamnat pe viață, își regăsește soția și fiica alături de un bărbat care le iubește și le protejează, alcătuind împreună o adevărată familie. Cum legea impune femeii păstrarea legăturii matrimoniale, eroul se sinucide pentru a nu le împiedica fericirea. Tommaso Salvini interpretase cu mare succes rolul acestui Corrado, încă din stagiunea 1861-1862. Punctul forte al jocului său îl reprezenta finalul melodramatic: printre cei entuziasmați de arta actorului se va număra însuși Zola care, văzându-l pe Salvini la Paris, în 1877, va afirma fără rețineri că n-a mai văzut pe nimeni murind astfel la teatru. Fusese impresionat în special de „adevărul” agoniei personajului și de „măsura realistică” a unei creații actoricești în care nu există un singur gest inutil.[14] Analiza pe care Zola o dedică interpretării lui Salvini conține o mărturie prețioasă: ultimele cuvinte ale eroului, abia șoptite, nu ajung până la public. Acest amănunt constituie dovada că marele actor își exonerase personajul de răspunderea tezei căreia ar fi trebuit să-i dea glas în final, lăsând spectatorilor posibilitatea să se concentreze asupra dramei ca „felie de viață”. Este ceea ce Zola numește „trouvaille de génie” și asupra publicului are un efect fulgerător. În această soluție de final se află, probabil, modelul și sursa de inspirație pentru versiunea pe care, treizeci de ani mai târziu, o va impune Zacconi asupra morții lui Osvald din Strigoii de Ibsen.

            Ermete Zacconi, reprezentantul unei generații de actori care se va distanța de atitudinea predecesorilor recunoscând primatul textului dramatic, va juca și el pe Corrado din Moartea civilă, cu începere din 1892. Finalul cău va fi însă mult diferit. În textul piesei lui Giacometti eroul se sinucide cu o substanță neprecizată, conținută într-un medalion: „poche gocce di liquore”. În vreme ce bătrânul Salvini preferase să-și facă personajul să moară de durere și zbucium sufletesc, tânărul său rival, în numele fidelității datorate autorului, îmbrățișează entuziast varianta sinuciderii. Polemica lor cu vaste implicații izbutește cu prilejul apariției în 1902, în paginile revistei Scena illustrata, a unei cronici care contrapune cele două interpretări. Salvini răspunde imediat cu o scrisoare deschisă în care declară că se crede mai aproape de „quel verismo artistico” pe care tinerii actori încearcă „inutilmente” a-l atinge prin „esagerate interpretazioni” și că va continua să moară „di crepacuore, di paralisi cardiaca o di aneurisma, come meglio vi aggrada chiamarla”, convins că nu va șoca publicul și nu va contraveni sensului piesei. Replica lui Zacconi nu se lasă așteptată: orgoliosul actor se simte purtătorul de cuvânt al spiritului științific al secolului și dă lecții de medicină: „una morte anche grandemente artistica non è mai umanamente vera e logicamentte esatta, se le cause e gli effetti sono cosi confusi nel pensiero dell’attore da poterne lasciare la classificazione al buon piacere del critico”. El își apără propria soluție de interpretare, adică sinuciderea cu stricnină. O alegere amănunțit  motivată: „Pochissimi veleni si prestavano alla scelta: scartato l’acido prussico, perchè di effetto troppo fulmineo, scartato l’arsenico per impossibilità di riprodurre sulla scena i vomiti e le... altre brutezze che esso cagiona (poichè anche noi cerchiamo di conciliare la verità con l’estetica) non restava che la stricnina, la quale offriva anche la possibilità di una morte veristica e artistica al tempo stesso.” Este un elocvent exemplu al încrâncenării cu care interpretarea veristă caută să transfere pe scenă și cele mai neînsemnate detalii ale realității. Asupra actorilor poetica verismului a acționat și dincolo de textele dramatice, iar aceștia au extins exigența „adevărului interpretativ” asupra întregului repertoriu, clasic și contemporan.

            Pozițiile divergente ale celor doi interpreți la care ne-am referit ilustrează justificate diferențe de gust și de concepție. Interesante sunt însă și punctele comune: la Salvini, cultul frumosului nu se dispensează de adevăr, iar la Zacconi obsesia adevărului nu înlătură urmărirea frumosului în sens tradițional. Un autor (R. Alonge, op. cit.) ne propune să descoperim în altă parte miezul disputei celor doi: mai mult sau mai puțin conștient, Salvini respectă spiritul textului, refuzând să admită că eroul piesei este împins la sinucidere. Ar fi o agravare a dramei întregii familii, care ar priva finalul de catarsisul răsplătirii celor care au trecut prin suferințe nemeritate. În timp ce fidelitatea interpretării lui Zacconi nu reușește decât să pună în lumină aspectele romantice și melodramatice ale piesei, infidelitatea lui Salavini răpește morții eroului aura romantică, reducând-o la un eveniment plat, cotidian. Este o răsturnare de raporturi care explică de ce Zola a putut să vadă în Salvini cel mai reușit exemplu de actor naturalist.[15] Lui Zacconi nu i se poate însă nega meritul de a fi lărgit cuprinderea artei actoricești la stările morbide, abordând suferința fizică, nebunia, ebrietatea și atingând în Strigoii o culme a efortului interpretativ.

              

 [1] cf. Roberto Alonge, Teatro e spettacolo nel secondo Ottocento, Laterza, Roma-Bari, 1988, p. 6.

[2] cf. Vittorio Bracco, introd. la vol. Teatro verista, Editrice la Scuola, Brescia, 1975, p. 24.

[3] Sergio Tofano, Il teatro all’antica italiana, Rizzoli, Milano, 1965, p. 30-31.

[4] Sergio Tofano, ibidem, p. 32.

[5] Silvio D’Amico, Il teatro verista in Italia în Storia del teatro, v. II, Garzanti, Milano, p. 149.

[6] Claudio Meldolesi, Teatro e rivoluzione democratica, Bulzoni, Roma, 1971 Fondamenti del teatro italiano, Sansoni, Firenze, 1984.

[7] V. Pandolfi, Storia universale del teatro drammatico, II, Torino, 1964, p. 359.

[8] R. Alonge, op. cit., p. 23.

[9] E. Rossi, Studi drammatici e lettere autobiografiche, Le Monnier, Firenze, 1885, p. 35.

[10] Laura Caretti, Premessa, în vol. Il Teatro del Personaggio-Shakespeare sulla scena italiana del ’800, Roma, Bulzoni, 1979, p. 13.

[11] cf. Marisa Sestito, La carriera di un copione, ibidem, p. 187-189.

[12] T. Vianu, Arta actorului, București, 1932, p. 38-39.

[13] John Weelman di Terranova, Rosi o Salvini, Bologna, 1880 – cf. R. Alonge,   op. cit., p. 214.

[14] Emile Zola, Le naturalisme au théâtre, în Oeuvres complètes, tome XI, Cercle du Livre Précieux, Paris, 1968, p. 365.

[15] R. Alonge, Scontro di generazioni, op. cit., p. 221-227.

 Pagina anterioară | Autor | Cuprins | Home | Pagina următoare

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Corina Popescu
Last update: February 2003
Text editor&Web design: Raluca OVAC