Pagina anterioară | Autor | Cuprins | Home | Pagina următoare


4.2. REPERTORIUL TRUPELOR DE TEATRU ITALIENE ÎN INTERPRETAREA ACTORILOR ROMÂNI

 

            Încă din primii ani de activitate a Teatrului Național din București se pun în scenă aproape toate piesele repertoriului european de succes, începând cu dramele shakespeariene preferate de actorii italieni, de multe ori într-o adaptare similară celei jucate de aceștia[161], și cu melodrama Două orfeline a lui D’Ennery, reprezentată la începutul stagiunii 1877-1878 în traducerea lui M. Pascaly. În primăvară, la Teatrul Național se reprezintă Ludovic al XI-lea de Casimir Delavigne, unul din succesele turneului efectuat de Ernesto Rossi cu numai două luni înainte. Prima stagiune a Teatrului Național din București se încheie cu spectacolul Roma învinsă de Parodi, citat de istoricii literaturii române drept momentul când este remarcat tânărul I. L. Caragiale, autorul traducerii.

            Se cunoaște însă mai puțin faptul că piesa făcuse obiectul unor polemici în Italia, unde fusese pusă în scenă în decembrie 1876. Animozitatea unei părți a criticii de teatru își avea originea în mulțumirea față de atacul la care A. Parodi supusese piesa Nerone a lui Pietro Cossa; autorul trecea, la momentul respectiv, drept un Carducci al literaturii dramatice iar piesa constituia un adevărat stâlp al repertoriului trupelor de teatru italiene. Piesa lui Parodi este, prin urmare, taxată drept „un segno di regresso nella letteratura drammatica” de către cunoscutul om de teatru Icilio Polese, editorul revistei „L’Arte Drammatica”. Recunoscând că opinia sa nu este și a majorității criticilor de teatru, acesta scria: „Tanto la lettura, quanto la rappresentazione della tragedia di Parodi mi convinsero ch’egli fa retrocedere la letteratura archeologica alla sua forma piu antipatica. Quasi non bastasse la scelta dell’argomento, eminentemente numismatico, egli l’ha svolto, non gia coll’ardità originalita e col verismo di Cossa, ma sulla falsariga del classicismo. L’autore del Nerone e della Messalina ridestando sulle nostre scene la moda per la commedia togata, che molti speravano sepolta fra le pergamene accademiche, ebbe almeno l’altissimo merito di sostituire a tutti i bic-à-brac academici la vitalita della scuola verista…”[162]

            Iată deci că opțiunea direcției teatrului pentru această piesă se înscrie în rândul fenomenelor de rezistență față de noutatea de viziune a teatrului verist.

            Premiera de la București a piesei lui Alexandre Parodi (jucată la Paris în 1876) a avut loc chiar în ultima seară a stagiunii, în săptămâna precedentă banchetului prin care Alecsandri era sărbătorit pentru premiul Gintei latine. Nu e chiar de mirare că unor oameni de meserie, cum era Frédéric Damé, montarea le-a amintit de o serbare școlară. Interesant este faptul că obiecțiile cronicarului privesc o serie de erori în reconstituirea decorului și costumelor în spiritul „adevărului” (nu toți preoții purtau coroană; pretorul nu era însoțit de opt lictori, ci de doi; învinșii nu apăreau în mantii de purpură etc.)[163] Alte ziare bucureștene salută însă spectacolul drept un succes, iar piesa drept „o noutate de valoare”[164].

            Dacă Nerone mai avea de așteptat pentru  a fi pus în scenă la București, piesele autorilor francezi Sardou, Pailleron, Dumas-fils, Augier sunt traduse și jucate cu multă promptitudine, ca de altfel și în Italia. Dama cu camelii se joacă în 1884, cu puțin înainte de premiera Scrisorii pierdute. L’ami Fritz de Emile Erckmann și Alexandre Chatrian, reprezentată la Paris (și, imediat, la Milano) în decembrie 1876, iar mai târziu și pusă pe muzică de Mascagni, va avea de așteptat localizarea făcută de Al. Odobescu în colaborare cu Ionescu-Gion (1884). Va avea însă parte de o montare extrem de „realistă”, cu borș și mămăligă drept recuzită consumabilă[165]. În aceeași stagiune se va juca, în traducerea lui Titus Dunca, Doi sergenți de Roti, produs tipic al înjghebărilor dramatice ale micului romantism din prima jumătate a secolului.

            O sitiuație aparte, nu lipsită de interes, o constituie repertoriul shakespearian al actorilor români. El este, fără excepție, repertoriul impus de trupele de teatru italiene cărora li se datorează aproape în exclusivitate prestigiul acestei dramaturgii în ultimele trei decenii ale secolului trecut.

            Interpretarea rolurilor shakespeariene pe scenele românești pare să fi fost marcată decisiv de prezența actorilor italieni în România. „Noi nu am avut ocaziunea de a vedea pe scena Teatrului Național până acum decât trei actori cu reputațiuni stabilite care au jucat pe Hamlet. Aceștia sunt răposatul Pascaly și marii artiști italieni Rossi și Salvini” scria D.C.Ollănescu-Ascanio[166] în 1884, cu ocazia primului spectacol românesc cu Hamlet, în interpretarea lui G. Manolescu. Iar alte trei versiuni sunt puse cât se poate de corect în ecuație: „Salvini se silea a pune mai ales partea realistă a rolului și scenele brutale la vedere (...) Rossi ne dădea un Hamlet visător, plăpând, ofilit de arsura unei nemărginite dureri. (...) Rossi ne-a dat pe Hamlet desăvârșit, întreg ca suflet și ca inimă, caracter deplin. Salvini ne dădea o parte a caracterului eroului, iar Pascaly abia o umbră, o statuă, un tablou, o fotografie. Iată proporțiunea.”[167] Admirând „aspectul plastic” conferit personajului de actorul român, cronicarul își exprimă regretul de a nu regăsi complexitatea de nuanțe a jocului lui Ernesto Rossi, care păstra, în scena trimiterii Ofeliei la mănăstire o anume tandrețe de amant gelos și o durere de om aflat pradă îndoielilor.

            În evidentă minoritate sunt glasurile care amintesc de necesitatea depășirii fazei de eclectism a începuturilor și de orientarea teatrului național românesc în direcția modernității. Memorabilă rămâne intervenția lui Caragiale în apărarea lui Gr. Manolescu, interpretul lui Hamlet: actorul urmărise crearea „unei figuri shakespeariene pline de adevăr, încercând să iasă de sub fascinația modelului cabotin reprezentat de Ernesto Rossi. Gustul teatral al lui Caragiale refuza manierismul fundamentat pe abilități de ordin tehnic. El scrie în cronica publicată în „Voința națională” la 18 octombrie 1885: „Rossi este un virtuos; el joacă pe Hamlet și pe Romeo cu o interpretare miraculoasă. Ce folos însă? E o cavatină de Rossini cu ruladele, pichetatele și fioriturile ei, executată exact și bine, dar... de un trombon. Nu! asta nu ne poate da o mulțumire artistică deplină; și de aceea preferim pe Manolescu.”[168]

           Calitatea spectacolelor cu piese de Shakespeare și succesul obținut la public i se par, în ianuarie 1904, criticului M. Dragomirescu „un fapt de mare însemnătate pentru progresul Teatrului nostru. Cu acest prilej el notează că, de la repertoriul italian, respectiv Hamlet – Romeo și Julieta – Othello – Neguțătorul din Veneția, „se poate trece la celelalte opere shakespeariene”, realizându-se noi traduceri care ar putea crea „o atmosferă dramatică înaltă și vie”, îmbogățind întreaga mișcare literară și lărgindu-i orizontul „care deocamdată e cam strimt și șovinist”[169].       

           Perspectiva actorilor italieni asupra personajelor dramaturgiei lui Shakespeare rămâne decisivă până foarte târziu. „Față de neînchipuitul succes cu care a fost primită la Teatrul Național din Capitală reprezentarea lui Hamlet am socotit publicarea acestor comentarii de o interesantă actualitate” se spune în „Noua revistă română”, publicație condusă de C. Rădulescu-Motru, care inițiază în 1912 publicarea comentariilor shakespeariene ale lui Tommaso Salvini[170]. Acestea sunt reluate și aprofundate în direcția unui diagnostic medical și în pur spirit naturalist de medicul Fl. Simionescu: Hamlet este, în lumina științei veacului, un „temperament limfatico-nervos”[171].

           O retrospectivă a spectacolelor românești cu piesa Hamlet avea să facă în 1913, cu prilejul celei de a o suta reprezentații la Teatrul Național, Liviu Rebreanu, reluându-și în parte analizele interpretărilor lui Aristide Demetriade, Tony Bulandra și C. Nottara[172]; articolul său cuprinde și date cu privire la numărul de reprezentații și încasările realizate[173].

           Anul 1885 aduce pe scenele românești Kean al lui Al. Dumas-père, jucat cu succes de Rossi și Salvini. C. Nottara se încumeta să abordeze traducerea și punerea în scenă a comediei Sullivan de Melesville, altă piesă de rezistență a repertoriului actorilor italieni.

           Abia în 1887 se va juca Nerone, în traducerea actorului Grigore Manolescu. Piesa avea să reziste în repertoriu aproape două decenii. Evident, ceea ce la jumătatea secolului trecea drept o mare îndrăzneală căzuse de acum în desuetudine. În ianuarie 1904, criticul M. Dragomirescu afirma cu severitate: „...discursuri lungi și zgomotoase, dar lipsite de viață; situațiuni numeroase și false, pictură de caracter fără caracter, dramă fără dramatism și chiar istorie fără istorie, iată ce este Nerone a lui Pietro Cossa. (...) Autorul se pare că n-a avut cea mai mică idee de ce este adevărul în teatru”[174].

           Piesa rezistă totuși confruntării cu publicul. În 1911, la Paris, tânăra Marioara Ventura interpretează cu mult succes, în travesti, rolul lui Nero.

           Același Grigore Manolescu va traduce în anul următor tragedia lui Silvio Pellico Francesca da Rimini, prezentată publicului românesc de trupele italiene. Nu pare să existe alt motiv decât succesul pe care piesa îl prilejuia actrițelor italiene pentru faptul că Iacob Negruzzi traduce, tot în 1888, Maria Stuart de Schiller.

           Moartea civilă se jucase în 1883 la Teatrul Dacia. Se va relua în anii nouăzeci, prilejuind interminabile dispute*.

           Moartea civilă se menține în repertoriul teatrelor românești mai ales datorită virtuozității actorilor care urmau modelul interpretărilor italiene, însă prestigiul textului pare să fie încă intact la 1903. Astfel, într-o cronică la spectacolul dat la Craiova de actorul State Dragomir (autor, de asemenea, al traducerii) se susține: „Piesa lui Giacometti, de un dramatism zguduitor, a fost redată așa de natural și cu o măiestrie uimitoare, încât ai fi crezut că ești în fața realității. Nu mai vorbesc de valoarea literară și artistică a piesei, Giacometti fiind un autor italian celebru, fără îndoială, trebuia să creeze ceva de merit”[175].

           Un deceniu mai târziu și din perspectiva unui spirit eminamente modern, lucrurile se văd cu totul altfel: pentru E. Lovinescu, performanțele actoricești nu pot disimula calitatea inacceptabilă a textului:

           „Compania Voiculescu ne-a dat o veche și învechită melodramă: Moartea civilă, pe care au jucat-o atâți actori italieni și pe la noi. În piesă e numai un rol plin de efecte scenice, dar departe de orice adevăr. Acest rol a ispitit pe mulți virtuozi ai scenei, l-a ispitit deci și pe d. Manolescu. Că d. Manolescu e un mare artist minunat și una din marile speranțe ale teatrului românesc o știe oricine; că d. Manolescu a jucat cu patetic și cu mijloace bogate rolul mortului civil, aceasta și-o poate închipui oricine. E greu însă de închipuit o piesă mai melodramatică, în întregimea ei, mai falsă, mai supărătoare la orice replică. Răbdarea spectatorilor a fost pusă la grele încercări![176]

           Piesa va fi privită, de acum înainte, ca o curiozitate muzeală, cum face, de pildă Liviu Rebreanu, în paginile „Sburătorului” (nov. 1919): „De piesă ce să mai vorbim? Că e o melodramă distrugătoare de nervi și de batiste, fără nici un conținut sufletesc, urzită pe combinații speculative și pentru susținerea unei teze?... Dar piesa în sine nici nu mai interesează pe nimeni și se menține în bagajul ambițiilor actoricești numai pentru Conrado, care e un prilej pentru virtuoși de a arăta ce pot.”[177]

           Un spectacol cu I. Manolescu din timpul refugiului la Iași, în martie 1918, prilejuiește cronicarului Paul I. Prodan o punere la punct fără echivoc: piesa aparține epocii, de acum încheiate, a dominației marelui actor („Pe vremea când teatrul era mai puțin pretențios, când acțiunea putea interesa publicul fără ca miezul piesei să fie apropiat de ceea ce ne înconjură, într-o vreme când se scriau piese de teatru pentru anumiți actori, cari într-un rol ales își puteau pecetlui gloria – pe atunci puteau interesa melodrame în felul Morții civile. Astăzi însă, fără nici un fel de ezitare, nu mai au ce căuta pe scenă”).[178]

           În afară de Moartea civilă în ultimul deceniu al secolului trecut se mai pun în scenă la Teatrul Național din București și alte piese de rezistență ale repertoriului verist: în 1891 se joacă Shylock (adaptarea piesei lui Shakespeare jucată de Zacconi și Novelli) în traducerea lui Scarlat Ghica. În 1892, Cavaleria rusticană (Cinstea țărănească), tradusă de Gr. Ventura. Criticul M. Dragomirescu avea să propună și el o traducere proprie, câțiva ani mai târziu. Alături de piesele Adriana Lecouvreur, Tereza Raquin și Magda, impuse de succesul Eleonorei Duse, se mai joacă și piesele autorilor veriști italieni: G. Rovetta (Necinstiții, în 1898, tradusă de Aristizza Romanescu),G. Giacosa (Amoruri triste în 1899, Măștile și Cad frunzele în 1901, Drepturile sufletului, în 1903 – toate în traducerea actorului Petre Sturdza-Doria), R. Bracco (Măștile, în 1901, Sacrificiul în 1903), Marco Praga (Aleluia, 1905).

           Pătrunderea acestor texte în repertoriul actorilor români nu se face însă fără rezistența forțelor conservatoare ale criticii. Astfel, M. Dragomirescu, de pildă, comentează rezervat spectacolul din decembrie 1903 cu Sacrificiul de Roberto Bracco, un spectacol destinat să-i arate lui Novelli, aflat în turneu la București, „cum înțeleg actorii noștri școala realistă italiană.”[179] Rezervat va fi tonul cronicii lui M. Dragomirescu și în cazul spectacolului cu  Aleluia de Marco Praga. Piesa i se pare „o dramă curioasă, care te zguduie fără să te miște și te interesează fără să-ți placă”[180].  Ceea ce pare să repugne criticului este în primul rând efectul „cotidian” al teatrului verist: „Lipsa de artă a acestor acte face ca toată acțiunea înnodată cu măiestrie (...) să ia aparența unui fapt divers și să ne emoționeze ca o realitate penibilă, iar nu ca o realitate tragică[181]. Cu altă ocazie, taxează drept condamnabilă activitatea de traducător a lui Petre Sturdza-Doria, fostul societar al Teatrului Național din Iași, pentru că dorind să „obișnuiască publicul nostru cu drama realistă italiană” acesta a ales o lucrare ce „nu îndeplinește, nici pe departe, condițiile adevăratei arte”[182]. Mihail Dragomirescu este, de altfel, consecvent în refuzul valorilor dramaturgiei veriste. În ianuarie 1904, la reprezentarea dramei lui Pietro Cossa Nerone, scrie o cronică în care nu găsește piesei nici o singură calitate („discursuri lungi și zgomotoase, dar lipsite de viață; situațiuni numeroase și false, pictură de caracter fără caracter, dramă fără dramatism și chiar istorie fără istorie, iată ce este Nerone a lui Pietro Cossa.”) dar regretă că actorii n-au asimilat lecția virtuozilor scenei italiene: „E curios cum artiștii noștri n-au observat la cei italieni ce efecte minunate se poate (sic) obține variind intensitatea vocii”[183]. Interpretarea veristă este respinsă decis ca fiind o eroare de gust: „Dl. Nottara, în rolul lui Gheorghe Nistor (din piesa Aur de C.Hodoș, n.n.) – un bătrân de 80 de ani, chinuit de suferințele morții ce se apropie și de frică să nu fie călcat de hoți – ne-a arătat cu ce exactitate știe să ne înfățișeze oroarea mizeriei fizice. Ne-a făcut să vedem cât de bine Gheorghe Nistor tușește, gâjâie, sforăie, când mai gros când mai subțire, când mai greu când mai liber, când mai întunecat când mai șuierat, până ce se înneacă, horcăie, se rostogolește și moare. A fost admirabil, aș putea zice neîntrecut dl. Nottara! Dar cu cât a fost mai admirabil din punctul de vedere al realismului, cu atât s-a arătat falsitatea artistică a acestui joc...”[184]

           Vocile care se ridică în apărarea repertoriului verist sunt incomparabil mai puține și de foarte modestă autoritate. La premiera piesei lui Giacosa Amoruri triste, Eugen Porn, un popularizator al literaturii italiene, exprima un asemenea punct de vedere: „Nu înțelegem de ce e atât de oropsit la noi teatrul italienesc, când e știut că italienii au autori dramatici de talent, ale căror lucrări valorează cel puțin cât acelea ale altor autori străini, jucate până acum sau anunțate pentru viitor. N-avem decât să cităm pe Bracco, Butti, Rovetta, Praga, iar dintre cei mai tineri pe Gannino Antona Traversi, pe Sabatino Lopez etc.”[185]

           O explicație ar putea fi căderea în desuetudine a manierei de interpretare practicată de actorii verismului italian, bazată pe studiul minuțios al detaliilor de ordin fizic.

           Contrapunerea stilului de joc bazat pe efecte exterioare, cum era el practicat de actorii italieni, și declamația solemnă, în respectul textului marilor autori, care făcea gloria școlii franceze de actorie nu reprezenta o noutate în mediul cultural românesc. Pe această temă avusese loc, în luna octombrie 1904, o polemică între M. Dragomirescu și Pompiliu Eliade, cronicarii de la „Epoca” și „L’Indépendance Roumaine”, o polemică ocazionată de turneele efectuate de actorii Sylvain și De Max. Printre argumentele în favoarea stilului francez de interpretare apărea atunci și acuzația că cei care îmbrățișează fără rezerve maniera actorilor italieni sunt actorii înșiși, precum și publicul specialist, alcătuit din literați. Preocupat, cum se știe de evoluția modernă a artei actorului, Liviu Rebreanu scria la începutul anilor douăzeci: „cu toată extrema simplificare, Moissi e mai variat de la rol la rol decât oricare verist ultraminuțios.”[186]

           După șase decenii de contacte cu teatrul italian, ceea ce fusese inițial un factor de progres devenise un factor de stagnare.

 

 

4.3.  ECOURI  ALE  POETICII  VERISTE ÎN  DISCUȚIA  ASUPRA  DRAMATURGIEI  ORIGINALE

 

           Dacă în dezbaterile asupra destinului prozei românești aserțiunile pro-naturaliste ale criticilor socialiști grupați în jurul revistei „Contemporanul” au declanșat nu o dată reacția violentă a partizanilor „artei idealiste” (vezi cap. 5.1.3.), în domeniul dramaturgiei noile puncte de vedere își croiesc drum cu relativă ușurință. „Naturalismul în literatură înseamnă întronarea adevărului în locul viselor” – susținea criticul I. Nădejde în 1882, explicând cititorilor săi că „este o mare trebuință să se studieze omul așa cum este în societate, cu patimile lui și cu urmările lor…”[187].

           În așteptarea maturizării romanului autohton, realitatea apare noii generații de critici întrupată mai ales în „naturalul” interpretării actoricești care aduce pe scenă „patimile” omenești și urmările lor. Astfel, tânărul Delavrancea își exprima entuziasmul în fața primelor apariții ale lui Rossi pe scenele românești: „Avantagiul de frunte al lui Rossi e naturalitatea sa. El a ajuns în arte acea culme înaltă a naturalului, încât pare că nu vezi înainte-ți un comediant.”[188] Elogii la fel de aprinse va aduce și altor actori italieni – Giacinta Pezzana Gualtieri și Tommaso Salvini. Această punere a teatrului sub semnul „adevărului” nu implică însă și cantonarea dramei în cotidian. Dimpotrivă, printre capetele de acuzație împotriva pieselor lui Alecsandri se numără și obervația că eroii antichității latine „vorbesc, gândesc, se mișcă ca toți oamenii din ziua de azi”. În cunoscutul său atac din 1886 contra dramei Despot-vodă, Delavrancea apare ca purtător de cuvânt al unei concepții moderne, în numele căreia i se par inacceptabile slăbiciunile teatrului de factură romantică. Deosebit de interesantă este acuzația cu privire la nerespectarea „culorii locale”. Ea dezvăluie noua accepție a mediului, ilustrată între altele de poezia parnasiană și de romanul flaubertian: o reconstituire istorică de o precizie științifică impecabilă. Nimic altceva decât își propuneau dramele lui P. Cossa, unanim acceptate  ca nou model al dramei istorice.

           După cum s-a remarcat în ultimii ani de către istoricii literaturii române, chiar dacă opera lui Delavrancea se lasă cu greu încadrată într-o formulă literară unică, „gândirea sa estetică se situează, prin elementele ei esențiale, sub zodia scientismului naturalist.”[189]

           „Despot-Vodă” va intra, în ciuda obiecțiilor multor cronicari, în repertoriul permanent al teatrului românesc. În ciuda verbozității textului și a intrigii pline de neverosimil, acestei drame de aspect romantic i se va aplica o lectură diversă, cea a teatrului italian bazat pe actorul-vedetă. Cu ocazia unei reluări din 1892, actorul Nottara este aspru criticat pentru excesele jocului său, vizibil influențat de stilul actorilor italieni. Din cronica publicată în „Universul ilustrat” aflăm, de pildă, că, nerespectând cerințele „naturalului”, Nottara ar fi făcut din Despot un Othello, „scoțând răgete nesfârșite” și aruncându-și „cu un gest melodramatic, pălăria pe masă de la o depărtare de trei metri.”[190] Intervin noile probleme de ordin teoretic și practic pe care le crease noua realitate a inserției actorului în imaginarul colectiv.

           Deschidem aici o paranteză pentru a aminti că rolul imens al teatrului în definirea identității naționale a unui popor este una din premisele axiomatice ale întregii activități culturale românești din secolul al XIX-lea. Sub mobilizatorul titlul Să fondăm Teatrul Național! Iosif Vulcan scria la 1869: „fără biserică, fără școală și fără teatru nu poate fi vorba de cultură și moralitate, nu putem aspira la viitoriu, la viață. Ferice de națiunea care posede această trinitate sântă!”[191] Misiunea civilizatoare a teatrului, importanța lui pentru cultivarea limbii naționale, sunt teme care revin constant în scrisul autorilor de la sfârșitul veacului trecut, începând de la Alecsandri și până la Maiorescu și Iorga. Ultimele decenii ale secolului sunt însă și martorele unui fenomen mai puțin comentat: „moda” occidentală a actorului – personaj public începe să facă ravagii și în spațiul cultural românesc. În „Panteonul român” al lui Iosif Vulcan Matei Millo figura deja la loc de cinste, iar în anii nouăzeci portretele actorilor, de cele mai multe ori înfățișați în costumul unui personaj, invadează literalmente paginile publicațiilor periodice.

           Actorul-vedetă, il mattatore, cum avea să fie numit în jargonul lumii teatrului, se impune, cu începere din acești ani, ca personaj al vieții publice. Una din primele consecințe este imitarea ținutei sale de către alți profesioniști ai scenei. Tommaso Salvini, de pildă, avea cohorte întregi de admiratori, ne relatează una din vocile cele mai autorizate ale tradiției teatrale din Italia: „Sul suo modello, codazzi di seguaci avevano fatto della bella presenza il loro culto, della bella voce il loro credo. Sfoggiavano gesti ampi e maestosi, leggermente al rallentatore: anche quando, sotto l’urto delle passioni, si scatenavano non rinunziavano mai alla plasticità del portamento[192]. Dincolo de aspectul de ordin strict tehnic, al perpetuării unor manierisme tehnice, exegeți moderni ai fenomenului teatral italian au pus în lumină și un aspect de ordin social: prin faptul că actorul aflat la conducerea unei trupe are o inițiativă de ordin artistic, dar și una de ordin economic, în cadrul căreia își asumă riscuri financiare imense, el este analogul miticei figuri a întreprinzătorului solitar din epoca de avânt a  liberalismului economic, cu atât de importante consecințe asupra imaginarului colectiv modern. Desigur, evoluția generală a teatrului european mergea în cu totul altă direcție, iar faptul nu rămâne nesesizat pe teren românesc. Deja Caragiale emisese, în legătură cu spectacolele lui Ernesto Rossi, interesanta observație că modernizarea teatrului românesc va trebui să plece de la o altă treaptă: „nouă ne trebuie însă o simfonie de Beethoven, nu variațiunile lui Paganini”. În primii ani ai secolului, în critica dramatică bucureșteană se fac auzite voci care reclamă subordonarea actorului față de ansamblul spectacolului, refuzul oricărui relief personal care ar fi de natură să atragă atenția asupra persoanei actorului: „Artistul dramatic trebuie să n-aibă nici o calitate care să te izbească prea plăcut” susține Mihail Dragomirescu, fără să uite să precizeze că vedetismul continua să fie acceptat: „aceasta este o cerință pe care gustul modern încă n-a ajuns s-o priceapă bine”[193]. Interesant este și faptul că acest excese condamnabile erau trecute în seama școlii franceze, comentându-se cu reticență turneul în România al trupei din care făceau parte De Max și Marioara Ventura, în timp ce Novelli era dat ca exemplu de ținută neutră și de maximă disponibilitate pentru „adaptarea la mișcarea sufletească a personajului”[194].

           Din rândul criticilor dramatici autohtoni au fost emise și opinii care susțineau că prestigiul marilor școli de teatru europene n-ar fi fost în întregime un factor favorizant al dezvoltării unei dramaturgii naționale. După G.I.Ionnescu-Gion, discipolul lui Hasdeu, de pildă, actorii celebri și turneele lor, existența unui public cosmopolit-cultivat ar constitui un factor inhibant, deoarece „au ținut în loc și vor ține în loc mai răpedea dezvoltare a artei dramatice la noi în România.”[195] Îndemnurile pe care le adresează criticul autorilor dramatici români, în cuprinsul aceluiași articol, dovedesc însă o asimilare deplină a principiilor veriste: Ionnescu-Gion pledează pentru încurajarea, cu orice preț, a pieselor originale cu conținut social și de ambianță contemporană spre care se îndreaptă interesul publicului vremii, ca și pentru abandonarea formulei perimate a dramei istorice („Lăsați pe domni în pacea secularului lor repaus!”).

           Obsevații similare fac și alți autori sensibili la modulațiile noului teatru. „Viață, viață – aduceți viața la teatru!” exclama patetic Al. Vlahuță, deplângând faptul că repertoriul teatrelor românești nu înregistrează ecouri din „frământarea zilnică a societății în care trăim”[196]. Singurul autor român care a surprins viața contemporană din România i se pare a fi I.L. Caragiale. Este și opinia altor exegeți și cronicari, de pildă a lui D.C.Ollănescu-Ascanio care se ridica în apărarea Scrisorii Pierdute la 1884, apreciind totodată „nuanțele naturale” din jocul actorilor: „Noi și păcatele noastre suntem cinici și pesimiști, suntem cauza primordială a acestor lucruri, iar nu lucrările lui Caragiale, vii icoane ale vieței și activităței noastre de toate zilele.”[197]

           Repertoriul verist făcuse vizibilă absența unei dramaturgii originale care să exploreze mediul românesc, atrăgând totodată atenția cercurilor cultivate asupra noii orientări a gustului. Maiorescu făcea la 1882 observația că nuvelele lui Slavici corespund „cu un întreg curent al gustului estetic în Europa, curent pe care noi îl credem foarte sănătos” și anume interesului pentru literatura cu tematică rurală, cu eroi proveniți din clasele de jos ale societății. Devine, treptat, limpede pentru toată lumea că aceasta trebuie să fie zona de inspirație a unei literaturi cu adevărat naționale.

           Salutând, în 1904, tentativa Constanței Hodoș de a aduce pe scenă țărani autentici (nu convenționali, ca până atunci), cronicarul I.C.Bacalbașa rezuma astfel impasul tematic al literaturii dramatice autohtone: „Saloanele noastre, în genere, sunt o copie a saloanelor pariziane, deci lipsite de originalitate. Așa că, oricum ne-am întoarce, viață românească nu găsim decât la țară sau la mahala. Dar viața de mahala are cusurul de a nu putea fi pusă decât în comedie.”[198]

           Se explică și prin noutatea de ordin tematic, consunând cu evoluțiile poeticii dramatice moderne, interesul pe care l-a deșteptat drama Manasse de Ronetti-Roman, publicată în 1900, jucată în anul 1902 la Iași, apoi la București, în 1905. Amplu comentată, încă din 1902 de Pompiliu Eliade, cronicarul ziarului „L’Indépendence roumaine”, care îi relevase calitățile literare, exprimându-și însă îndoiala că publicul ar suporta-o pe scenă, piesa avea să stârnească o adevărată furtună cu ocazia reprezentării. Un dosar complet al disputelor critice, cu ampla bibliografie aferentă este acum disponibil în noua ediție publicată în 1996[199]. Să menționăm doar amploarea dezbaterii și câteva din consecințele ei extra-literare: au loc manifestații de stradă, I. Scurtu îl provoacă la duel pe M. Dragomirescu, acestuia nu i se mai acordă locul promis în conducerea revistei „Convorbiri literare”.

           Discuția cu privire la problema evreiască a reușit să escamoteze adevărata noutate de structură a acesti drame remarcabile, pe care Sadoveanu o numise într-un elan polemic, „cea mai bună dramă scrisă în românește”. Acțiunea piesei se petrece în lumea României de la 1900, personajele aparțin acestei lumi („ce gens-ci nous ressemblent à tant de points de vue – scria P. Eliade), iar dialogul are firescul limbii de toate zilele, fiind suprimate tirade și aparteuri. Eroul principal, bătrânul evreu care apără tradiția unei comunități închise, este analizat prin comparație cu personajul shakespearian al cămătarului Shylock, cunoscut publicului românesc exclusiv din adaptarea pe care o jucau actorii italieni. Criticii remarcă însă structura complexă a acțiunii, care iese din tiparele dramei cu teză, constituind o veritabilă dramă socială în interiorul căreia își face loc o dezbatere de idei prefigurând ibsenianismul, a cărui dominație se instalase de acum pe plan european.

           Numeroase detalii apropie lucrarea de stilul repertoriului verist și ele sunt semnalate de critici, începând de la lozinca „adevărului” cu drept de existență pe scenă și terminând cu elementele de comedie prezente în text, care pot deveni prilej de recital actoricesc.

           Piesa va reintra în interesul criticii literare și al criticii de teatru în 1913, când este reprezentată din nou, la Craiova, stârnind un nou val de proteste și dezordini. Printre cei care se ridică în apărarea autorului și a piesei se vor număra acum câțiva mari scriitori (Arghezi, Lovinescu, Rebreanu și alții). În cronicile sale din „Rampa”, L. Rebreanu va înlocui comentariile critice asupra textului cu un excurs în zbuciumata istorie a reprezentațiilor, subliniind că, rămasă după 1905 în repertoriul permanent al Teatrului Național, piesa lui Ronetti-Roman s-a dovedit un produs „vandabil”, care a adus substanțiale venituri organizatorilor de spectacole[200]. Este și acesta un criteriu de apreciere impus de mișcarea teatrală italiană, alcătuită din companii itinerante, al căror repertoriu se structurează în funcție de cererea pieții, asemeni oricărui alt produs comercial.

           Un alt episod semnificativ al dezbaterilor cu privire la drmaturgia românească îl constituie primele reprezentații ale piesei Apus de soare de Delavrancea. Cu acest prilej Al. Davila dezvăluie cum l-a îndemnat pe autor să transpună pe scenă una din nuvelele sale de limpede coloratură naturalistă (Iancu Moroi) și cum acesta s-a declarat în imposibilitatea de a adapta la genul dramatic detaliile viziunii sale. Drama construită pe figura domnitorului moldovean, i se pare însă lui Al. Davila a  fi lipsită de „elemente primordiale” cum sunt subiectul și acțiunea) și, drept urmare, un simplu „basm istoric”.[201]

           În același număr de revistă, criticul Ilarie Chendi va desființa cu totul drama lui Delavrancea, stigmatizând-o drept „greșită prin însăși concepțiunea ei” și opinând că, prin neexploatarea filonului iubirii incestuoase dintre Oana și Rareș, „d. Delavrancea a scăpat ocazia de a scrie în adevăr o dramă trainică”[202]. Modelul shakespearian trecut prin filtrul interpretării actorilor italieni nu este invocat de cronicarii teatrali, însă opțiunea dramaturgului, care vedea, să ne amintim, în naturalism o „literatură shakespeariană mai științifică”, apare destul de limpede din perspectiva noastră de astăzi: avem de a face cu o suită de secvențe inegale în care apare un erou dominant, conflictul se luminează în situații extreme, caracterul se definește prin alternarea a două spații ambiante: cel al curții protocolare și cel al vieții de familie. „Nu putem socoti trilogia lui Delavrancea drept un reviriment tardiv al dramei noastre romantice” este opinia unui reputat specialist[203], care a semnalat pentru prima oară posibilele influențe ale interpretării lui E. Zacconi asupra textelor lui Delavrancea.

           O piesă a lui G. Diamandy, Bestia, provoacă în 1910 o amplă dispută în rândul cronicarilor dramatici. Autorul își va apăra lucrarea într-o lungă serie de articole care cuprind lungi extrase din atacurile semnate de I.Chendi, E.D.Fagure, Const. Râuleț, M.Mora și alți profesioniști ai cronicii teatrale[204]. Indignării exprimate în numele moralității tineretului, dramaturgul îi răspunde adoptând poziția naturaliștilor: „Eu nu atac. Eu constat criza sufletească a multor femei bogate” și acuzându-și criticii de limitare a orizontului cultural. În măsura în care piesa reprezintă un „studiu patologic, produsul educației greșite ce se dă fetelor din înalta societate”, ea vine să „umple un gol în literatura noastră dramatică”  e, în schimb, de părere Em. Nicolau, cronicarul ziarului „Acțiunea”. Textul piesei nemulțumise și prin nuanțele sale regionale, însă autorul amintește că, din acest punct de vedere, genul dramatic se afla la noi în suferință. „Teatrul românesc modern nu are o limbă făcută, iar cu cea întrebuințată de maestrul Delavrancea se poate scrie tragedie sau melodramă, nu însă și piese moderne, dramă sau comedie, cel puțin până în momentul acesta. Numai în nuvele și în poezie avem o limbă în adevăr literară”. Adevărata problemă o constituie însă necesitatea verosimilității dialogului în proză, căci, ține să aminteacă G. Diamandy, „în teatru surugiul nu poate vorbi ca boierul”.

           Dezideratul aducerii pe scenă a unor personaje tipice pentru mediile sociale prea puțin  explorate de literatura dramatică româneasă este și punctul de plecare al comediei Hagi-Tudose, cu care Delavrancea încerca în 1913 să suplinească golurile din repertoriul național. Piesa este vizibil influențată de noutățile compoziționale propagate de teatrul verist: primul act aduce pe scenă strada cu prăvălii și tarabe, finalul propune agonia halucinatorie eroului. Nuvela care stă la baza ei conținea, cum se știe, pregnante elemente naturaliste, pe care piesa le va exploata, dându-le un relief șocant. Epoca interesului pentru fiziologia experimentală și pentru manifestările psihozelor trecuse însă. În cronica pe care o face punerii în scenă a piesei lui Delavranceea, Corneliu Moldovanu ținea să marcheze distincția între emoția psihologică și emoția artistică, delimitându-se de publicul amator de efecte spectaculoase gratuite: „Suferințele fizice pe scenă deșteaptă emoții brutale, aproape senzații fizice și, prin aceasta, sfarmă zăgazul iluziei artistice, adresându-se simțurilor noastre și nu inteligenței. Numai primitivii, cu nervii needucați, ori rafinații, ai căror nervi sunt tociți, aleargă după emoțiile brutale și aplaudă la teatru scenele de teroare, cum ar fi de pildă scena telefonului din piesa lui A. de Lorde, ori scena amănunțită a morții prin stricnină din Moartea civilă. Tot acestor oameni le plac spectacolele de circ ori luptele sângeroase de tauri”.[205]

           Și L. Rebreanu emitea opinia că Hagi-Tudose reprezenta o încercare de a calchia succesele unor piese italiene, în care autorul s-a preocupata de două lucruri „de a scrie un rol gras pentru d. Brezeanu și de a zugrăvi cu lux de detalii un mediu interesant”[206]. Interesul pentru patologia societății contemporane aparține de acum unei epoci revolute iar personajul interpretat de un actor virtuos nu mai poate susține singur întregul spectacol: Delavrancea rămăsese la formula teatralității veriste a altor decenii. Între timp, teatrul românesc evoluase de la formula spectacolului centrat pe un singur personaj, actorul-vedetă, la formula simfonică visată de Caragiale.[161] În legătură cu destinul dramaturgiei shakespeariene în România există mai multe cercetări de prestigiu, care cuprind un bogat material informativ. Marcu Beza, Shakespeare in Roumania, J. M. Dent, London, 1931; Al. Duțu, Shakespeare în Roumania, Meridiane, Buc., 1964; D. Grigorescu, Shakespeare în cultura română modernă, Minerva, Buc., 1971; Aurel Curtui, „Hamlet” în România, Minerva, Buc., 1977.

[162] L’Arte Drammatica, VI, nr. 6, 9 dec. 1876, p. 1 (semnat Il Pessimista).

[163] „Românul”, 30 mai 1878, p. 506-507.

[164] „Pressa”, XI, nr. 112, 21 mai 1878, p. 2 (nesemnat).

[165] G.I.Ionescu-Gion, Portrete și evocări istorice, Minerva, 1976, p. 278.

[166] D.C.Ollănescu-Ascanio, Hamlet – principele Danemarcei, în „Voința națională”, I, nr. 73-77, 7-12 oct. 1884, p. 2-3; reprodus în D.C.Ollănescu-Ascanio, Poezii. Teatru. Proză, Minerva, București, 1988, p. 381-392.

[167] ed. cit., p. 388-389.

[168] reprodus în vol. Opere, II, Ed. Minerva, București, 1971, p. 853.

[169] Dramaturgie română, ed. cit., p. 258-259.

[170] „Noua revistă română”, vol. XI, nr. 20, 21, 11, 18 martie 1912,   p. 311-312; 326-327.

[171] Ibidem.

[172] Suită de articole publicate în „Rampa” decembrie 1912-ianuarie 1913, reprodusă ulterior de autor în volumul Amalgam (1943); textele sunt disponibile în L. Rebreanu, Opere, 12, Minerva, București, 1987, p. 143-151.

[173] Un jubileu rar la Teatrul Național în „Rampa”, II, 2 febr. 1913; reprodus în ed. cit.,  p. 12, p. 193-206.

[174] M. Dragomirescu, Critică dramatică, Buc., 1904, p. 310-311.

* La data redactării acestui capitol nu aveam cunoștință de contribuțiile documentare elaborate de Helga Tepperberg în vederea Enciclopediei relațiilor culturale româno-italiene, aflate în lucru la Universitatea din Cluj. Se leagă de tema cercetării de față, în special articolul Il teatro di Paolo Giaconetti in Romania, publicat în ,,Studi Italo-Romeno”, Cluj-Napoca, I, 1, ian.-iulie 1997, p. 63-72.

[175] „Aurora”, Craiova, I, nr. 4, 20 iulie 1903, p. 6-7.

[176] „Flacăra”, IV, nr. 11, 27 dec. 1914, p. 76; reprodus în Opere V, Minerva, București, 1987, p. 255-256.

[177] reprodus în Opere 13, Minerva, București, 1988, p. 195.

[178] Paul I. Prodan, Teatrul românesc în răsboiu, București, 1921, p. 42-43.

[179] în vol. Critică dramatică, Buc., 1904, p. 45-46.

[180] în vol. Dramaturgie română, Buc., 1905, p. 183.

[181] Ibidem, p. 187.

[182] Ibidem, p. 211.

[183] Critică dramatică, ed. cit., p. 311-312.

[184] Critică dramatică, ed. cit., p. 343.

[185] Ceva despre artiștii noștri. „Amoruri triste” de Giacosa în „Noua revistă română, vol. V, nr. 16, 25 ian. 1909, p. 259.

[186] Opere, 14, Minerva, Buc., 1989, p. 19-20.

[187] Art. „Direcția urmată de ‘Contemporanul’”, în „Contemporanul”, II, 1882, nr. 24, p. 954.

[188] Art. Rossi la București, în „Familia”, XII, nr. 13, 18 febr. 1879, p. 89; reprodus în Opere, V, București 1987, p. 9-10.

[189] Ioana Em. Petrescu, Delavrancea și Naturalismul, „Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, series philologia, 1/1973, p. 39-49.

[190] „Universul ilustrat”, I, nr. 3, oct. 1892, p. 2.

[191] În Iosif Vulcan, Publicistică (ed. îngrijită de Lucian Drâmba), Ed. Minerva, București, 1989, p. 247.

[192] Sergio Tofano, Il teatro all’antica italiana, Rizzoli, Milano, 1965, p. 111.

[193] Dramaturgie română, București, 1905, p. 46.

[194] Ibidem, p. 48.

[195] Art. Teatrul român, în „Revista nouă”, VII, 1894, nr. 2, p. 75-80; reprodus în vol. Portrete și evocări istorice, Ed. Minerva, 1986, p. 296-307.

[196] Art. Teatrul Național, „Naționalul”, 19 sept. 1891; reprodus în vol. Scrieri alese, II, EPL, 1963, p. 605-606.

[197] „Voința națională” I, nov.-dec. 1884; serie de art. reprodusă în vol. D.C.Ollănescu-Ascanio, Poezii. Teatru. Proză, Ed. Minerva, 1988, p. 401  și urm.

[198] Cronica teatrală, „Revista idealistă”, II, nr. 4-5/1904, p. 86-95.

[199] Ronetti-Roman, Manasse și alte scrieri (ed. și pref. de Const. Măciucă), Ed. Hasefer, București, 1996.

[200] Cf. L.Rebreanu, Opere, 12, Ed. Minerva, București, 1987, p. 303-305; 326-330.

[201] „Noua revistă romînă”, vol. V, nr. 18, 8 febr. 1909, p. 274.

[202] Ibidem, p. 347-348.

[203] V. Mîndra, Delavrancea între romantism și naturalism, în vol. Incursiuni în istoria dramaturgiei române, Ed. Minerva, București, 1971, p. 133.

[204] Criticii „Bestiei” în „Revista democrației române”, I, nov. 1910-ian. 1911; și în broșură, București, 1910.

[205] Autori și actori – pagini de critică dramatică, București, 1920, p. 88.

[206] Noul dezastru de la Teatrul Național, „Rampa” II, nr. 349, 16 dec. 1912, p. 1-2; reprodus în vol. L.Rebreanu, Opere, 12, Ed. Minerva, București, 187, p. 134-139.

 

Pagina anterioară | Autor | Cuprins | Home | Pagina următoare

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Corina Popescu
Last update: February 2003
Text editor&Web design: Raluca OVAC