prof. dr. Angela BIDU-VRĂNCEANU, LEXIC COMUN, LEXIC SPECIALIZAT

 

2. LEXIC COMUN (LC) / LEXIC SPECIALIZAT (LS)

 

Distincţia lexic comun/lexic specializat  presupune raportarea la totalitatea lexicului unei limbi, care este alcătuit din mai multe submulţimi (numite şi vocabular(e)). Delimitarea ţine seama de mai multe criterii interdependente: circulaţia sau frecvenţa cuvintelor, factorul stilistico – funcţional (interesul grupelor de vorbitori în funcţie de profesiunea şi apartenenţa social – culturală).

Prin această  operaţie de segmentare a totalităţii lexicului unei limbi se favorizează limitarea obiectului de cercetare lexicală dintr-o cantitate prea mare şi prea diversă de unităţi, ceea ce permite o abordare ştiinţifică ulterioară mult mai riguroasă. Reţinem reprezentarea abordată de mai mulţi cercetători1:

Se delimitează submulţimile:

 

(1) Vocabularul cu termeni obligatorii pentru orice variantă a limbii care reprezintă sfera general activă  sau vocabularul fundamental;

 

(2) Vocabularul  caracteristic nivelului mediu de cultură sau  limba literară curentă  sau limba standard (exceptând limbajul artistic şi ştiinţific) şi care reprezintă mai mult un sistem virtual;

 

(3) Vocabularul specific ştiinţei şi tehnicii  sau limbajul (limbile) specializate) sau terminologiile;

Rezultă o cuprindere largă a lexicului unei limbi care se reprezintă grafic foarte sugestiv:

 

 

Din aceste reprezentări globale se reţine:

q Importanţa unui nucleu lexical comun oricărei comunicări dintr-o limbă dată, indiferent dacă este numit:  limbă generală, vocabular comun sau fundamental sau, mai precis, fond principal lexical  sau vocabular reprezentativ (notat în schemele de mai sus prin G sau A);

q Limbajele specializate sau terminologiile sunt diversificate, individuale, relativ independente (a se reţine delimitarea de la S1 la  Sn  în prima reprezentare grafică). Studiul lor presupune, deci, o abordare specială, proprie fiecărei terminologii  care îşi identifică, în primul rând, trăsăturile definitorii. Găsirea unor caracteristici comune, stabilirea unui lexic specializat interferent sunt probleme de mare interes pentru limbile  moderne în faza actuală ( de care nu ne vom ocupa însă aici).

 1 Vezi I. Coteanu (1995), p. 168 – 169, care preia interpretări curente în lingvistică

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Angela BIDU-VRANCEANU; Text editor: Laura POPESCU; Last update:January, 2003