prof. dr. Angela BIDU-VRĂNCEANU, LEXIC COMUN, LEXIC SPECIALIZAT

 

P A R T E A     a II-a

 

LEXIC COMUN

 

Lexicul comun poate fi descris din mai multe perspective. Una dintre ele priveşte însăşi delimitarea lui. Pentru limba română există mai multe descrieri care îşi propun acest obiectiv, realizat cu unele diferenţe cantitative. Alexandru Graur (Încercare asupra fondului principal lexical, Bucureşti 1954) stabileşte fondul principal lexical cuprinzând aproximativ 1500 de cuvinte. Marius Sala şi colectivul (Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice, Editura ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1988) delimitează vocabularul reprezentativ al limbii române alcătuit din 2581 de cuvinte; alţi autori opereză cu vocabularul fundamental (Adriana Costăchescu, Maria Iliescu, Vocabularul minimal al limbii române curente, cu indicaţii aproape complete, tradus în mai multe limbi, Editura Demiurg, Bucureşti 1994), conceput mai ales din perspectiva didactică.

Dat fiind că lista cuvintelor din lexicul comun (chiar şi cu unele variaţii cantitative) rămâne cuprinzătoare, ne interesează pentru abordarea lui lexico-semantică segmentarea în subclase. Din varietatea semantică a lexicului comun am selectat substantivele abstracte, a căror descriere lingvistică a pus numeroase probleme. Dacă avem în vedere reprezentarea grafică privind relaţia lexic comun/lexic specializat (vezi partea I p.) abstractele se plasează în primele două sfere concentrice, adică în G (limba generală) şi în GS (partea limbii comune care trece în cea specială) sau în AB (vocabularul comun şi vocabularul literar mediu). Această situaţie este justificată de faptul că nu
toate
abstractele din limba română sunt cuvinte vechi, ceea ce are consecinţe asupra importanţei lor lingvistice (manifestate în uzajul lingvistic sau frecvenţa lor în numărul de sensuri dezvoltat sau în numărul derivatelor). Indiferent însă de vechimea lor, multe abstracte se pot utiliza şi în lexicul specializat din diferite domenii, ceea ce justifică, o dată în plus, interesul pentru această categorie de cuvinte.

Analiza lexico-semantică şi contextuală a abstractelor va fi făcută pe marginea a două clase (I) şi (II), fiecare punând o serie de probleme specifice, ceea ce sporeşte interesul metodologic pentru această categorie, considerată de noi reprezentativă pentru lexicul comun.    

 

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Angela BIDU-VRANCEANU; Text editor: Laura POPESCU; Last update:January, 2003