prof. dr. Angela BIDU-VRĂNCEANU, LEXIC COMUN, LEXIC SPECIALIZAT

 

 

PARTEA   a  III-a

L E X I C    S P E C I A L I Z A T 

 

Īn direcţia descrierii unei cantităţi reprezentative din lexicul specializat (LS) s-au selectat mai multe terminologii (limbaje): matematica, mineralogie, medicina, filozofie, arte plastice. S-a alcătuit un corpus de termeni pentru fiecare lexic specializat. Descrierea s-a făcut īn funcţie de acest corpus şi de o serie de principii comune. Dintre acestea, un loc primordial l-a ocupat compararea definiţiilor din dictionarele generale, din cele speciale şi din manualele scolare īn direcţia identificării punctelor comune şi, mai ales, a diferenţelor (argument de bază privind existenţa definiţiilor alternative, vezi la Partea I , 4).

Descrierea lexicului specializat (LS) dintr-o perspectivă ştiinţifică interdisciplinară, presupune adoptarea unei anumite poziţii faţă de terminologiile ştiinţifice, delimitarea conceptelor de bază şi a perspectivei ştiinţifice abordate (I).

Pe baza grilei comune de interpretare s-au stabilit unele caracteristici generale ale terminologiilor cercetate (II), care vor fi aprofundate īn direcţia căutării specificului fiecărui lexic sau limbaj specializat īn capitolele rezervate matematicii mineralogiei, filozofiei şi artelor plastice.

 

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Angela BIDU-VRANCEANU; Text editor: Laura POPESCU; Last update:January, 2003