Software Educational pentru Invatarea

Utilizarii Calculatorului

.

U N I V E R S I T A T E A   DIN   B U C U R E Ş T I

FACULTATEA DE MATEMATICĂ SI INFORMATICA

 

  BIROTICA SI TEHNICI MULTIMEDIA

        

 

 

 

 

C U P R I N S

    

CUVĀNT  ĪNAINTE

 

1   CONCEPTE  DE  BAZĂ

1.1 Sisteme de Calcul

1.2 Sisteme de Operare

1.3 Limbajul unui SO

1.4 Concepte moderne

 

2   SISTEMUL WINDOWS

2.1 Sistemul de operare Windows

2.2 Ferestre şi casete

2.3 Meniul Start

2.4 Bara de operaţii (Taskbar)

2.5 Sistemul Help

 

3   PROGRAMUL  WORD

3.1 Operare şi utilizare

3.2 Procesare texte/imagini

3.3 Alinierea şi formatarea

3.4 Formatarea paginilor

3.5 Elemente Microsoft Draw

 

4   PROGRAMUL EXCEL

4.1 Operare şi utilizare

4.2 Aplicaţii de calcul tabelar

4.3 Date şi celule

4.4 Formule şi funcţii

4.5 Tabelarea funcţiilor

4.6 Grafice şi diagrame

  

5   SISTEMUL INTERNET

5.1 Reţele de calculatoare

5.2 Arhitectură şi funcţionare

5.3 E-mail şi accesarea Internet

5.4 Pagini Web şi limbajul HTML

 

     BIBLIOGRAFIE