CUVÂNT ÎNAINTE

 

             

            Lucrarea este destinată, atât studenţilor de la facultăţile ce au în planul de învăţământ curs de Informatică, cât şi studenţilor de la facultăţile de matematică-informatică. De asemenea, lucrarea poate fi un suport real pentru cursul de Birotică şi tehnici multimedia.

          

      Structura lucrării este constituită din 5 capitole:

 

·        Capitolul 1 – concepte de bază (sisteme de calcul, sisteme de operare, limbajul unui SO);

·        Capitolul 2 – sistemul WINDOWS (ferestre şi casete, meniul Start, Bara de operaţii, sistemul Help) ;

·        Capitolul 3 – programul WORD (operare şi utilizare, alinierea şi formatarea, formatarea paginilor, tehnici de tehnoredactare, crearea de tabele, sortarea informaţiilor);

·        Capitolul 4 – programul EXCEL (operare şi utilizare, aplicaţii de calcul tabelar, date şi celule, formule şi funcţii predefinite, tabelarea funcţiilor, rezolvarea de probleme, grafice şi diagrame);

·        Capitolul 5 sistemul Internet (reţele de calculatoare, arhitectură şi funcţionare, E-mail şi accesarea Internet, pagini Web şi limbajul HTML);

 

           Capitolele sunt o îmbinare între o prezentare pentru un curs şi elemente practice pentru lucrările de laborator. Cititorii vor aprecia această modalitate de abordare în timpul verificărilor noţiunilor, conceptelor si acţiunilor pentru utilizarea programelor moderne în elaborarea de aplicaţii.

            Lucrarea se distinge prin aceea că oferă cititorilor posibilitatea să studieze, să înveţe şi să utilizeze cele mai importante programe din pachetul de aplicaţii Microsoft Office Profesional 2000 .

                

 

 

                                                                            Conf. dr.  Marin Vlada

 

 

E-mail : vlada@math.math.unibuc.rovlada@fmi.unibuc.ro

WEB : http://www.unibuc.ro/chim/vlada