Software Educational pentru Invatarea Sistemelor de Operare

.

U N I V E R S I T A T E A   DIN   B U C U R E Ş T I

FACULTATEA DE MATEMATICĂ SI INFORMATICA

 

 

 

SISTEME DE OPERARE

 

 

 

 

1. Concepte ale unui sistem de operare modern

    

       1.1 Notiuni de baza  

       1.2 Structuri  arborescente 

       1.3 De la sistemul  MS-DOS la sistemul WINDOWS