Software Educational pentru Invatarea Sistemelor de Operare

.

U N I V E R S I T A T E A   DIN   B U C U R E Ş T I

FACULTATEA DE MATEMATICĂ SI INFORMATICA

 

 

 

SISTEME DE OPERARE

 

 

 

2. Sistemul de operare WINDOWS   

2.1  Elemente  si concepte de baza 

2.2 Fereste  şi  controalele ferestrelor 

2.3  Casete de dialog si utilizarea lor 

2.4   Actiuni de operare si utilizare   

2.5  Sistemul Help de asistenta on-line