Software Educational pentru Invatarea Sistemelor de Operare

.

U N I V E R S I T A T E A   DIN   B U C U R E Ş T I

FACULTATEA DE MATEMATICĂ SI INFORMATICA

 

 

 

SISTEME DE OPERARE

 

 

 

3. Sistemul de operare UNIX

 

        3.1  Structura si arhitectura sistemului Unix 

        3.2  Sistemul  de fisiere pentru Unix   

        3.3  Comenzi Shell pentru sistemul Unix