Software Educational pentru Invatarea Sistemelor de Operare

.

U N I V E R S I T A T E A   DIN   B U C U R E Ş T I

FACULTATEA DE MATEMATICĂ SI INFORMATICA

 

 

 

SISTEME DE OPERARE

 

 

 

4. Sistemul de operare  Linux 

 

        4.1  Sistemul de fisiere sub Linux 

        4.2  Dinamica proceselor sub Linux