Software Educational pentru Invatarea Sistemelor de Operare

 

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA  DE  MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

 

 

SISTEME DE OPERARE

 

 

 

BUCUREŞTI  -  2002

 

CUPRINS

 

    Introducere

 

1. Concepte ale unui sistem de operare modern

    

       1.1 Notiuni de baza  

       1.2 Structuri  arborescente 

       1.3 De la sistemul  MS-DOS la sistemul WINDOWS 

 

2. Sistemul de operare WINDOWS 

 

       2.1  Elemente  si concepte de baza 

       2.2 Fereste  şi  controalele ferestrelor 

       2.3  Casete de dialog si utilizarea lor 

2.4   Actiuni de operare si utilizare   

       2.5  Sistemul Help de asistenta on-line  

 

3. Sistemul de operare UNIX

 

        3.1  Structura si arhitectura sistemului Unix 

        3.2  Sistemul  de fisiere pentru Unix  

        3.3  Comenzi Shell pentru sistemul Unix  

 

4. Sistemul de operare  Linux 

 

        4.1  Sistemul de fisiere sub Linux 

        4.2  Dinamica proceselor sub Linux  

 

    Bibliografie